Akademik BilgilerMUSTAFA SERDAR KORUKOĞLU
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: serdar.korukoglu@ege.edu.tr
- Telefon: 0 (232) 311 25 86
- Web sayfası: http://www.korukoglu.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,Endüstri Mühendisliği, Türkiye, 1978
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1979
- Doktora: Ege Üniversitesi,Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1984
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1987
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1990
- Profesörlük: Ege Üniversitesi,Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1997

İdari ve Akademik Görevleri (20 adet)- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği-Bilgisayar Bilimleri ABD Başkanı, 2017-
- E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdür V., 2016-
- E.Ü. Kalite Komisyonu Üyesi, 2016-2017
- E.Ü. Mühendisik Fakültesi Yayın Komisyonu Üyesi, 2014-
- E.Ü. Müh. Fak. Bilgisayar Mühendisiliği Bölüm Başkanı, 2012-2015
- E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-
- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü MÜDEK Koordinatörlüğü, 2005-2010
- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2005-2009
- E.Ü. Müh. Fak. Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Kurul Üyesi, 2005-2015
-  E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği-Bilgisayar Bilimleri ABD Başkanı,, 2005-2011
- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşleri Komisyon Üyeliği, 2005-2010
- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yan Dal Komisyonu Üyeliği, 2005-2010
- E.Ü.Bilgisayar Arastirma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2000
- E.Ü. Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölümü, Prof.Dr., 1997-
- E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 1991-1993, 1994-1997
- E.Ü. Üniv. Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölümü, Doç.Dr., 1990-1997
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Bölümü, Yar.Doç. Dr., 1987-1990
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Bölümü, Dr.Ar.Gör., 1984-1987
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Bölümü, Ar.Gör., 1982-1984
- E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü, Ar.Gör., 1980-1982
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı,11.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İZMİR Bölge Koordinatörü,, 2016-Devam Ediyor
- ISCSE 3rd International Symposium on Computing and Science-October-24-25 2013 Izmir,Symposium Organizing Committee Member,, 2013
-  TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 42-44.,46-49."Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması", İZMİR Bölge Koordinatörü,, 2011-Devam Ediyor
- ISCSE 2nd International Symposium on Computing and Science-1-4 June 2011 Izmir,Symposium Organizing Committee Member, 2011
- ISCSE 1th International Symposium on Computing in Science and Engineering June 3-5 2010 Symposium Organising Committee Member, 2010
- Tübitak Proje İzleyicisi ve Panel üyelikleri,, 0
- Application of Information and Communication Technologies AICT 2009 3rd IEEE International Conference Baku 14-16 October, 2009 Teknik Program Komitesi Üyeliği, 0
- Application of Information and Communication Technologies AICT 2009 4th IEEE International Conference Baku 12-14 October, 2010 Teknik Program Komitesi Üyeliği, 0
Uzmanlık Alanları- Sayısal Yöntemler (6190102)
- Modelleme Yöntemleri (6190103)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,“A hybrid ensemble pruning approach based on consensus clustering and multi-objective evolutionary algorithm for sentiment classification“, Information Processing & Management, Volume 53,Issue 4, July 2017, Pages 814-833.
- Onan, A., Bulut H.,Korukoğlu, S., “An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering“,Journal of Information Science, 43(2),April 2017, pp. 275-292
- Afsar, B.;Aydin, D.;Ugur,A;Korukoglu, S.,Self-Adaptive and Adaptive Parameter Control in Improved Artificial Bee Colony Algorithm,INFORMATICA Volume: 28 Issue: 3 Pages: 415-438,2017
- Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,”A Multiobjective Weighted Voting Ensemble Classifier Based on Differential Evolution Algorithm for Text Sentiment Classification“, Expert Systems with Applications, Volume 62 ,15, November 2016, Pages 1-16.
- Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,”Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification”, Expert Systems with Applications, Volume 57 ,15, September 2016, Pages 232-247.
- Onan A., Bulut H., Korukoglu S., “An Improved Ant Algorithm with LDA based representation for text document clustering”, Journal of Information Science 2016, pp. 1-18, DOI: 10.1177/0165551516638784.
- 2016, Onan A., Korukoglu S., “A feature selection method based on genetic rank aggregation for text sentiment classification” Journal of Information Science, 2015, pp. 1-14, DOI:10.1177/0165551515613226.
- Ballı,S.,Korukoglu, S.,”Development of a Fuzzy Decision Support Framework for Complex Multi-Attribute Decision Problems: A Case Study for the Selection of Skillful Basketball Players”, Expert Systems,February 2014,Vol 31 No 1 ,pp56-69
- Karasulu, B., Korukoğlu, S., “Moving Object Detection and Tracking by Using Annealed Background Subtraction Method in Videos: Performance Optimization”, Expert Systems with Applications,Vol.39, Issue 1, pp.33-43,(2012)
- Karasulu,B., Korukoglu, S., "A Software for Performance Evaluation and Comparison of People Detection and Tracking Methods in Video Processing" , Multimedia Tools and Applications.2011,Vol:55,Number:3,pp.677-723.(2011)
- Karasulu, B. Korukoğlu, S.,"A Simulated Annealing-Based Optimal Threshold Determining Method in Edge-Based Segmentation of Grayscale Images", Applied Soft Computing,Vol:11,No:2,pp.2246-2259,(2011)
- Korukoğlu, S.,Ballı,S."An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem", Mathematical and Computational Applications, Vol. 16, No. 2, pp. 370-381,(2011).
- Abbasov,B.,Korukoglu,S.,'Effective RED: An algorithm to improve RED's performance by reducing packet loss rate' Journal of Network Computer Applications Vol.32,703-709.(2009)
- Ballı,S.,Korukoğlu,S.'Operating System Selection Using Fuzzy AHP and Topsis Methods', Mathematical & Computational Applications,Vol 14,No.2,pp.119-130,(2009).
- 2009,Abbasov,B.Korukoğlu, S.,'An Active Queue Management Algorithm For Reducing Packet Loss Rate', Mathematical & Computational Applications,Vol:14,No.1,pp.65-72,2009
- Uğur,A.,Korukoğlu,S,Çalışkan,A.,Cinsdikici,M.,Alp,A.,'Genetic Algorithm Based Solution for TSP on Sphere' - Mathematical and Computational Applications, Vol 14,No.3,pp.219-228,(2009) .
- Adalıer,O.Uğur,A.Korukoğlu,S,,Ertaş,K.,'A New Regression Based Software Cost Estimation Model Using Power Values',Lecture Notes in Computer Science,Springer Berlin/Heidelberg,0303-9743,(2007)
- Elbi, H., Noyan, A.,Korukoglu,S.,Ünal,S.,Bekaroğ:lu,M.,Oğ:uzhanoğ:lu,N.,Türköz,N.,Abay,E.,Kumbasar,H.,Yurdakul,S.,"Seasonal affective disorder in eight groups in Turkey: a cross-national perspective" Journal of Affective Disorders 70(2002) pp.77-84
- G.Çelebi,T.Kalaycı,T.Aysan,O.Algan,M.Özhan,S.Korukoğlu,M.Pehlivan,"Application of Multivariate Linear Discriminant Analysis to Lung Sounds in Some Pulmonary Diseases" Monaldi Arch.Chest Dis.,51:1,1996,42-49
- S.Korukoğlu,K.Ertaş,"A new Statistic for Testing Uniformity of ranking Data" Communications in Statistics,Part B:Simulation and Computation,25(1),1996,139-156.
- A.Öztürk,S.Korukoğlu,M.C.Okur,"A Goddness of Fit Test for the Exponential Distribution" Journal of the Japanese Society of Computational Statistics,Vol.2,No:1,1989,21-38.
- A.Öztürk,S.Korukoğlu,"A New Test for the Extereme Value Distribution" Communications in Statistics,Part B:Simulation and Computation,Vol.17(4),pp.1375-1393,(1988).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (26 adet)- Onan, A., Korukoğlu, S., “Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması”,Pamukkale Univ., Müh Bilim Dergisi. 2016, Cilt:22, Sayı:2,S:111-122.
- Ballı,S.Uğur,A.Korukoğlu, S.,'İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme için Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi', Ege Akademik Bakış,Cilt: 9(2),2009, s.837-849
- Ballı,S.,Karasulu,B.,Uğur,A.,Korukoğlu,S.,'Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel_Bulanık Karar Destek Sistemi', İTÜ Dergisi,Mühendislik Serisi,Cilt: 8 Sayı:1, S.15-25,2009
- Aktürk,H.,Korukoğlu,S,Uğur,A.,Ertaş,K.,'Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi ', Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt:46,Sayı:533,S.83-102,2009
- 2008,Abbasov,B.Korukoğlu, S.,'HERED:Hazard Rate Estimated Active Queue Management',Journal of Qafqaz University,No:21,2008,pp.101-108
- 2008,Karasulu,B.,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,Uğur,A.,'Kutup Dengeleme Problemi İçin Yüksek Başarımlı Bir Optimizasyon Tekniği',Pamukale Üniversitesi,Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:14,Sayı:2,s 175-183,2008
- Korukoğlu,S.,Ballı,S.,Korukoğlu,A.'Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı', Dokuz Eylül Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 23,sayı:2,2008,ss:213-227
- 2008, Karasulu,B.,Önal,A.Korukoğlu,S.,'A Proposal for Building up a Social_Constructivism-Based Dİstance Learning System for Ege University, Balıkesir Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10,Sayı:2,S.33-52
- Ballı,S.,Karasulu,B.,Korukoğlu,S.'En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi uygulaması', Dokuz Eylül Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:22,Sayı:1 ss:139-147,2007
- Korukoğlu,A.,Korukoğlu,S.'İMKB’de İşlem Gören Mali Kuruluş Hisselerinin Beta ve Alfa Risk Katsayalarına Dayalı Veri Madenciliği', MÖDAV-Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,Cilt:8,Sayı:1,s.79-105,Mart 2006
- İşci,Ö.,Korukoğlu S.,'Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması',Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt.12,Sayı,3,S.429-437,2006
- Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,'Simulation and Estimating Effects of Hurst Parameter on Network Traffic',Journal Of Qafqaz University, Number 17,2006,ISSN 1302-6763,p.1-5
- Korukoğlu Ayşen,Korukoğlu Serdar,'Üç Büyüklerin -BJK, FB VE GS- Finans Piyasalarındaki Durum Değerlendirmesi',Ege Akademik Bakış,Cilt:5,Sayı:1-2,S.47-54,Ocak-Temmuz 2005
- İşçi,Ö,Korukoğlu,S.,"Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama", CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi(ISSN-1302-0064),Cilt 10 sayı :2,191-208,2003
- Noyan,M.A.,Karababa,A.O.,Veznedaoğlu,B.,Elbi,H.Korukoğlu,S.,'İzmir'de Yarı Kırsal Bir Bölgede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı', Anadolu Psikiyatri Dergisi,2001,2(3):169-174.
- 2000,M.A.Noyan,H.,Elbi,S.Korukoğlu,"Mevsimsel Gidis Degerlendirme Formu(MGDF):Güvenilirlik Arastirmasi,Anadolu Psikiyatri Dergisi,Cilt:1,Sayi:2,65-77,Haziran 2000
- Ş.Çakır,S.Korukoğlu,"Daily Rainfall Simulation and its Application in Turkey", Tr.J. of Engineering and Environmental Sciences,21(1997),315-324.
- S.Korukoğlu,"Sıra İstatistiklerinin Genel Dağılışlarda Simulasyon Yöntemleri ve Bazı Karşılaştırmalar", E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:12,Sayı:1,1989,21-33.
- Y.Oral,S.Korukoğlu,"Şehirsel Ulaşım Ağında Kestirme Güzergahların Araştırılması Üzerine Bir Çalışma", E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:12,Sayı:2,1989,95-104.
- S.Korukoğlu,M.C.Okur,"Ani Bozulma Fonksiyonlarının Gözleme Dayanan Belirleme Yöntemleri ve Bazı Sorunlar", E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:10,Sayı:1,1987,11-22.
- S.Korukoğlu,"Sistem Güvenilirliğine Benzetim Yoluyla Bir Yaklaşım", E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt :9,Sayı :1,1986,43-51.
- F.İkiz,Ş.Eren,S.Korukoğlu,"Bazı Gözlemleri İçin Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri İçin Etkin Parametre Tahminlenmesi Üzerine Bir Araştırma", E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,Seri :E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:1,1984,45-59.
- 1984, S.Korukoğlu,"Regresyon Analizinde Bazı Alternatif Nokta Diyagramlarının Tanıtımı ve Bir Uygulama", E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,Seri:E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,!984,33-50.
- S.Korukoğlu,M.C.Okur,"Çok Parametreli Yeni Bir Güvenilirlik Modeli", E.Ü.Müh.Fak. dergisi,Seri:E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,1984,51-62.
- S.Korukoğlu,F.İkiz, "Ortogonal Olmayan Düzensiz Kısmi Tekerrürlü Deneme Planlarının Oluşturulması ve Analizi", Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,1979,279-293.
- 0,

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, S.Korukoğlu,"Temel Bileşenler Analizi", Biyosinyal'96 Yaz Okulu,Biyolojik Sinyal Kaydı ve İşleme Yöntemleri,1-6 Eylül 1996,E.Ü.Tıp Fakültesi,Bornova,Izmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Onan, A., Korukoğlu, S., ” Exploring Performance of Instance Selection Methods in Text Sentiment Classification”, CSOC2016, Proceedings of the 5th Computer On-line Conference 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing, Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems, Springer International Publishing, Switzerland 2016, R. Silhavy et al. (eds.)Volume 464, pp.167-179.
- 2013,Onan, A., Korukoğlu, S., ” Improving Performance of Glowworm Swarm Optimization Algorithm for Cluster”, ISCSE-2013, 3rd International Symposium on Computing in Science & Engineering, 24-25 October 2013, The Proceedings Book: pp. 290, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- 2010,Karasulu, B., Korukoğlu, S., 'Moving Object Detection and Tracking by Using Annealed Background Subtraction Method in Videos: Performance Optimization', ISCSE-2010, The First International Symposium on Computing in Science & Engineering, June,3-4, 2010,Kuşadası,Aydin,Turkey.
- Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,'Analysis,Comparison and Simulation of Random Early Detection Algorithms',Application of Information-Communication Technologies in Science and Education, II International Conference, Baku,01-02 November,2007,pp.30-37
- 2006,Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,'Simulation and Estimating Effects of File Size Distribution on Network Traffic Performance',Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation,MS2006 Vol. II, 28-30 August 2006,Selçuk University,Konya, Turkey,pp.615-619
- K.Ertas,S.Korukoglu,"A new statistic for testing multivariate normality", Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd Session,Proceeding Actes, Tome LVIII,Finland 1999.
- K.ertaş,S.Korukoğlu,"Determination of the Conditions Under Which Canonical Correlation Analysis Approximates to Redundancy Analysis", Bulletin of the International Statistical Institute,51thSession,Contributed Papers,Book2,İstanbul 1997,pp.169,170.
- S.Vahip,A.Ayan.İ.Doğaner,I.Vahip,B.Özkan,I.Tuğlular,S.Korukoğlu,"Does Lithium Prevent or Provoke Manic Switch? A Preliminary Report of a Double-Blind, Placebo Controlled Study", 2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders,Jerusalem,September 3-8,1995.Abstarcts p,23-31
- S.Vahip,B.Özkan,A.Ayan,S.Korukoğlu,I.Tuğlular,"Elevation of Plazma Lithium at the end of Mania and Some Biochemical Correlates", 2nd International conference on new directions in affective disorders,jerusalem,september 3-8, 1995, abstracts, p23-31.
- K.Ertaş,S.Korukoğlu,"The Inertia Statistic for Partitioning Item Set as Agreement and Disagreement Items in the Analysis of Rankings", Buletin of the International Statistical Institute,50th SessionContributed Papers,Book 1,Beijing 1995,pp.326.327.
- S.Vahip,A.Ayan,I.Vahip,İ.Doğaner,B.Özkan,S.Korukoğlu,"Lithium in the Treatment of Bipolar Depression", American Psychiatric Association Annual Meeting,Philadelphia,PA,May 21-26,1994,New Research Program and Abstracts,p.216-217.
- S.Vahip,B.Özkan,A.Ayan,S.Korukoğlu,I.Tuğlular,"Plasma Lithium Elevation at the end of MAnia", American Psychiatric Association Annual Meeting,Philadelphia,PA,21-26 May,1994,New Research Program and Abstatracts,p.108.ş
- F.Ikiz,S.Korukoglu,"The Effect of Prior İnformation on the Estimation of the Proportion of Defectives", The First International Conference on Statistical Computing,30 March-2April 1987,Izmir,Sozlu

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- Onan A.,Korukoğlu S., "Görüş Madenciliğinde Sınıflandırıcı Topluluklar"ı,SİU 2015, IEEE 23.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,16-19 Mayıs 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya
- Kalaycı,İ.,Korukoğlu,S,”Classification of Turkish Maqam Music Using K-Means Algorithm and Artificial Neural Networks”, SİU 2012, IEEE 20. Sinyal İşleme Kurultayı ,18-20 Nisan 2012, Muğla.
- Karasulu,B.,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,'Bulut Hesaplama Teknolojisi:Mimarisi ve Uygulama Alanları, Akademik Bilişim 2010 Bildirileri,10-12 Şubat 2010,Muğla Üniversitesi,Muğla
- 2010,Morkaya,O.Korukoglu,S.,"Videoda Araçların Trafik Işıklarına Uygun Davranıp Davranmadığının Görüntü İşleme Teknikleri İle Test Edilmesi",SİU-2010, IEEE 18.Sinyal İşleme Kurultayı,22-24 Nisan 2010,Diyarbakır.
- Karasulu,B.,Toker,L.,Korukoğlu,S.,'ZigBee-IEEE 802.15.4 Standardtı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları', XIV Türkiyede İnternet Konferansı,Inet-tr’09,12-13 Aralık 2009,İstanbul.
- Kalaycı,İ.,Korukoğlu,S,'Müzik Verileri için XML Tabanlı Diller', Akademik Bilişim 2009,11-13 Şubat 2009, Şanlıurfa.
- Aktürk,H.,Korukoğlu,S.,'Veri Madenciliği Teknolojisini Kullanarak Fiyat Değişimlerinde Paralellik Gösteren Hisse Senetlerinin Bulunması ve Risk Azaltılması', Akademik Bilişim 2008, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,21 Ocak-1 Şubat 2008.
- 2008,Karasulu,B.,Korukoğlu,S.,'Modern Dağıtık DOsya Sistemlerinde Yapısal Karşılaştırılması',Akademik Bilişim,2008, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,30 Ocak-1 Şubat 2008.
- Karasulu,B,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,Uğur,A.,'‘Yapı ve Başarım Açısından Modern Sinirsel-Bulanık Sistemlerin Karşılaştırması', YAEM’07 27. Ulusal Kongresi,Bildiri Özetleri Kitabı i 2-4 Temmuz 2007 İzmir
- Vahip,S.,Ozkan,B.,Ayan,A.,Korukoğlu,S.,Tuğlular,I.,"Manik epizod sonuda sabit doza karşın plazma lityum düzeyinde yükselme: Prospektif, sistematik bir çalışma" 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998,Altınyunus,Çeşme,İzmir,Poster Bildiri
- Vahip,S.,Özkan,B., Ayan,A.,Korukoğlu,S., Tuğlular,I."Manik epizod sonunda sabit doza karşın plazma lityum düzeyinde yükselmenin biyolojik değişkenlerle ilişkisi" 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998,Altınyunus,Çeşme,İzmir,Poster Bildiri
- S.Korukoğlu,A.Korukoğlu,"Kümeleme Analizi ile Hisse Senetleri IMKB'da işlem gören şirketlerin sektör içi konumlarının belirlenmesi", III.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri,29-30 Mayıs 1997,Uludağ,Bursa,s.595-614.
- K.Ertaş,S.Korukoğlu,"Kanonik Korelasyon ve Açıklanmış Varyans İstatistiklerinin Bileşke Bir Boyut İndirgeme Yöntemi İle Birlikte Optimizasyonu", Araştırma Sempozyumu'96,25-27 Kasım 1996,Devlet İstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiriler.
- A.Dalgeç,S.Korukoğlu,"Hisse Senetleri İMKB'da İşlem Gören Şirketlerin Belirli Finansal Göstergelerinin Sektörel Ayırt Edici Özelliklerini İstatistiksel Bir Yaklaşımla Saptamaya Yönelik Bir Çalışma", II.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri,1-2 Haziran,1995,İzmir,s.323-350.
- S.Korukoğlu,Ş.Çakır,A.Öztürk,"Günlük Yağış Verilerinin Benzetimi Üzerine Bir Çalışma", Araştırma Sempozyumu'94,21-23 Kasım 1994,Devlet İstatistik Ens.,Ankara,Program ve Bildiriler.1/13-1/15.
- K.Ertaş,S.Korukoğlu,"Testing for Multivariate Normality Using The Empirical Distribution Function:A Comparative Study", Araştırma Sempozyumu'94,,21-23 Kasım 1994,Devlet İstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiriler,3/31-3/33.
- 1994, Noyan,A.,Elbi,H.,Korukoglu,S.,"SPAQ Turkish Form Reliability Research" Proceedings of XXX.National Congress of Turkish Psychiatry, pp.484-488.
- S.Korukoğlu,K.Ertaş,"Rank Verilerinin Uniform Dağılıştan Gelip Gelmediklerinin Testi İçin Yeni Bir İstatistik", Araştırma Sempozyumu'92,23-25-Kasım 1992,Devletİstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiri Özetleri.
- S.Korukoğlu,"Dağılışların Bilinmediği Durumlarda Persentillerin Belirlenmesi:Bazı Yaklaşımlar ve Simulasyon Çalışması", II.Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri,25-28 Eylül 1989,475-489.
- F.İkiz,S.Korukoğlu,"Tıbbi Araştırmaların Değerlendirilmesinde Bir Mikrobilgisayar Yazılımı-INSTAT", Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri,22-25 Eylül 1987,İzmir,96-104.
- Networklerde Güvenlik Kavramı:nı:n Bilgisayar Benzetimi ile Sı:nanması: Yöneylem Araş:tı:rması: X. Ulusal Kongresi,9-11 Ekim 1985 İ:zmir Bildiri Özetleri s.81.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (96 adet)- 2015, A novel video based system for detecting and counting vehicles at user-defined virtual loops Barcellos, P., Bouvié, C., Escouto, F.L., Scharcanski, J. Expert Systems with Applications volume 42, issue 4, year 2015, pp. 1845 - 1856
- 2014, Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon-based ice cream: Technique for order preference by similarity to ideal solution to determine optimum concentration,By: Karaman, Safa; Toker, Omer Said; Yuksel, Ferhat; et al. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 97 Issue: 1 Pages: 97-110 Published: JAN 2014
- 2014, Evaluation of Energy Efficiency Measures in Compressed Air Systems: A PROMETHEE Approach for Groups Facing Uncertainty, Operations Research Proceedings 2014, pp 57-62
- 2013, Houska, M., Domeova, L., Berankova, M. The conversion of cost and benefit criteria in the TOPSIS method, Expert Systems with Applications 40 (4), pp. 1170-1176
- 2013, A method for the selection of customized equipment suppliers Original Research Article Expert Systems with Applications, Volume 40, Issue 4, March 2013, Pages 1170-1176 Antonio Rodríguez, Francisco Ortega, Ramiro Concepción
- 2013, A hybrid fuzzy multi-criteria decision making approach for desalination process selection Ghassemi, S.A., Danesh, S. Desalination volume 313, issue , year 2013, pp. 44 - 50
- 2013, Design of priority-based active queue management for a high-performance IP switch Guesmi, H., Djemal, R. Computers & Electrical Engineering volume 39, issue 2, year 2013, pp. 246 - 260
- 2013, Journal of Network and Computer Applications Volume 36, Issue 2, March 2013, Pages 858-869 On the use of a full information feedback to stabilize RED
- 2013, Computers and Electrical Engineering Volume 39, Issue 2, February 2013, Pages 246-260 Design of priority-based active queue management for a high-performance IP switch
- 2013, On the use of a full information feedback to stabilize RED Original Research Article Journal of Network and Computer Applications, Volume 36, Issue 2, March 2013, Pages 858-869 Shahram Jamali, Seyyed Nasser Seyyed Hashemi, Amir Masoud Eftekhari Moghadam
- 2013, Using multi criteria decision making in analysis of alternatives for selection of enabling technology By: Georgiadis, Daniel R.; Mazzuchi, Thomas A.; Sarkani, Shahram SYSTEMS ENGINEERING Volume: 16 Issue: 3 Pages: 287-303 Published: FAL 2013
- 2013, Evaluation of green maintenance initiatives in design and development of mechanical systems using an integrated approach By: Ajukumar, V. N.; Gandhi, O. P. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Volume: 51 Pages: 34-46 Published: JUL 15 2013
- 2013, Decision support framework for risk management on sea ports and terminals using fuzzy set theory and evidential reasoning approach By: Mokhtari, Kambiz; Ren, Jun; Roberts, Charles; et al. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 39 Issue: 5 Pages: 5087-5103 Published: APR 2012
- 2013, THE OPTIMUM SUPPORT SELECTION BY USING FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS METHOD FOR BEHESHTABAD WATER TRANSPORTING TUNNEL IN NAIEN. Iranian Journal of Fuzzy Systems . Dec2013, Vol. 10 Issue 6, p39-51. 13p.
- 2012, Filling the gap in quality assessment of video object tracking Original Research Article Image and Vision Computing, Volume 30, Issue 9, September 2012, Pages 630-640 Pedro Carvalho, Jaime S. Cardoso, Luís Corte-Real
- 2012, CARED: Cautious Adaptive RED gateways for TCP/IP networks Original Research Article Journal of Network and Computer Applications, Volume 35, Issue 2, March 2012, Pages 857-864 Mohit P. Tahiliani, K.C. Shet, T.G. Basavaraju
- 2012, Decision support framework for risk management on sea ports and terminals using fuzzy set theory and evidential reasoning approach Original Research Article Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 5, April 2012, Pages 5087-5103 Kambiz Mokhtari, Jun Ren, Charles Roberts, Jin Wang
- 2012, Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS Author(s): Paksoy Turan; Pehlivan Nimet Yapici; Kahraman Cengiz Source: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 39 Issue: 3 Pages: 2822-2841 DOI: 10.1016/j.eswa.2011.08.142 Published: FEB 15 2012
- 2012, Houska, M., Domeova, L., Berankova, M.The conversion of cost and benefit criteria in the TOPSIS method International Journal of Applied Decision Sciences 5 (4), pp. 329-341
- 2012, Mokhtari, K., Ren, J., Roberts, C., Wang, J.Decision support framework for risk management on sea ports and terminals using fuzzy set theory and evidential reasoning approach Expert Systems with Applications 39 (5), pp. 5087-5103
- 2012, Paksoy, T., Pehlivan, N.Y., Kahraman, C.Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS Expert Systems with Applications 39 (3), pp. 2822-2841
- 2012, Seyyed Nasser Seyyed Hashemib,Amir Masoud Eftekhari Moghadamc, On the use of a full information feedback to stabilize RED,Journal of Network and Computer Applications, http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2012.11.002
- 2012, Solving Asymmetric Travelling Salesman Problem using Memetic Algorithm.International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, Volume 2, Issue 11, November 2012)
- 2012, Journal of Physical Sciences, Vol. 16, 2012, 59-64 ISSN: 0972-8791, www.vidyasagar.ac.in/journal Published on 31 December 2012,59,Transportation Time Minimization: An Algorithmic Approach,M Sharif Uddin
- 2012, Communications in Computer and Information Science Volume 296 CCIS, 2013, Pages 215-221 2nd International Joint Conference on Mobile Communication and Power Engineering, AIM/CCPE 2012; Bangalore; India; 27 April 2012 through 28 April 2012; Code 95246 Extended queue management backward congestion control algorithm
- 2012, Journal of Network and Computer Applications Volume 35, Issue 2, March 2012, Pages 857-864 CARED: Cautious Adaptive RED gateways for TCP/IP networks
- 2012, http://connection.ebscohost.com/c/articles/85741191/image-segmentation-available-techniques-open-issues-region-growing-algorithm
- 2011, M.Vetrivel Sezhian et al. / International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), PERFORMANCE MEASUREMENT IN A PUBLIC SECTOR PASSENGER BUS TRANSPORT COMPANY USING FUZZY TOPSIS, FUZZY AHP AND ANOVA – A CASE STUDY
- 2011, A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming Original Research Article Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 9, September 2011, Pages 11641-11650 Burcu Yilmaz, Metin Dağdeviren
- 2011, Effective adaptive virtual queue: a stabilising active queue management algorithm for improving responsiveness and robustness Author(s): Wang H.; Liao C.; Tian Z. Source: IET COMMUNICATIONS Volume: 5 Issue: 1 Pages: 99-109 DOI: 10.1049/iet-com.2009.0700 Published: JAN 4 2011
- 2011, TOPSIS with fuzzy belief structure for group belief multiple criteria decision making Original Research Article Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 8, August 2011, Pages 9400-9406 Jiang Jiang, Yu-wang Chen, Ying-wu Chen, Ke-wei Yang
- 2011, Application of a generic bow-tie based risk analysis framework on risk management of sea ports and offshore terminals Author(s): Mokhtari Kambiz; Ren Jun; Roberts Charles; et al. Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 192 Issue: 2 Pages: 465-475 DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.035 Published: AUG 30 2011
- 2011, AN INTEGRATED FUZZY TOPSIS METHOD FOR RANKING ALTERNATIVES AND ITS APPLICATION Author(s): Ding Ji-Feng Source: JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY-TAIWAN Volume: 19 Issue: 4 Pages: 341-352 Published: AUG 2011
- 2011, A fuzzy MCDM model of service performance for container ports Author(s): Ding Ji-Feng; Chou Chien-Chang Source: SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS Volume: 6 Issue: 3 Pages: 559-566 Published: FEB 4 2011
- 2011, Izmir Mental Health Survey for Gene-Environment Interaction in Psychoses (TurkSch): Objectives and Methodology Author(s): Binbay Tolga; Elbi Hayriye; Alptekin Koksal; et al. Source: TURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 22 Issue: 2 Pages: 65-76 DOI: 10.5080/u6380 Published: SUM 2011
- 2011, Vibha, G., Anuja, S.Identifying an appropriate requirements prioritization methodology using fuzzy decision-making Communications in Computer and Information Science 157 CCIS, pp. 258-268
- 2011, Mokhtari, K., Ren, J., Roberts, C., Wang, J.Application of a generic bow-tie based risk analysis framework on risk management of sea ports and offshore terminals Journal of Hazardous Materials 192 (2), pp. 465-475
- 2011, Ding, J.-F An integrated fuzzy topsis method for ranking alternatives and its application Journal of Marine Science and Technology 19 (4), pp. 341-352
- 2011, Jiang, J., Chen, Y.-W., Chen, Y.-W., Yang, K.-W. TOPSIS with fuzzy belief structure for group belief multiple criteria decision making Expert Systems with Applications 38 (8), pp. 9400-9406
- 2011, Jing, S., She, K. A novel model for load balancing in cloud data center Journal of Convergence Information Technology 6 (4), pp. 171-179
- 2011, Ding, J.-F., Chou, C.-C. A fuzzy MCDM model of service performance for container ports Scientific Research and Essays 6 (3), pp. 559-566
- 2011, EMERGING RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE Book Series: Communications in Computer and Information Science Volume: 237 Pages: 43-51 Published: 2011
- 2011, A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming Original Research Article Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 9, September 2011, Pages 11641-11650 Burcu Yilmaz, Metin Dağdeviren
- 2011, PERFORMANCE MEASUREMENT IN A PUBLIC SECTOR PASSENGER BUS TRANSPORT COMPANY USING FUZZY TOPSIS, FUZZY AHP AND ANOVA – A CASE STUDY. M.Vetrivel Sezhian et al. / International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST)
- 2011, 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2011 2011, Article number6110996 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2011; Baku; Azerbaijan; 12 October 2011 through 14 October 2011; Code 88118
- 2011, IET Communications Volume 5, Issue 1, 4 January 2011, Pages 99-109 Effective adaptive virtual queue: A stabilising active queue management algorithm for improving responsiveness and robustness
- 2011, International Conference on Communication Technology Proceedings, ICCT 2011, Article number6158054, Pages 1107-1111 2011 IEEE 13th International Conference on Communication Technology, ICCT 2011; Jinan; China; 25 September 2011 through 28 September 2011; Category numberCFP11411-ART; Code 88937 Using auto-tuning proportional integral probability to improve random early detection
- 2011, Journal of Computational Information Systems Volume 7, Issue 14, December 2011, Pages 5243-5250 Dynamic RED: a modified random early detection
- 2011, Proceedings - Conference on Local Computer Networks, LCN 2011, Article number6115514, Pages 510-518 36th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks, LCN 2011; Bonn; Germany; 4 October 2011 through 7 October 2011; Category numberCFP11068-ART; Code 88208 Design and analysis of effective price for congestion control
- 2011, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 19, No. 4, pp. 341-352 (2011) 341 AN INTEGRATED FUZZY TOPSIS METHOD FOR RANKING ALTERNATIVES AND ITS APPLICATION Ji-Feng Ding*
- 2011, Fuzzy Approach for Water Desalination Plants Selection MOHAMMED A. HAJEEH Techno-Economics Division Kuwait Institute for Scientific Research P.O. Box 24885; Safat-13109 KUWAIT WATER AND GEOSCIENCE
- 2010, RSP: Robust Smith Predictor for Queue Management in Time-delay Networks Author(s): Wang Hao; Tian Zuohua; Qiu Chenye Editor(s): Chen W; Li S Conference: IEEE International Conference on Wireless Communications, Networking and Information Security (WCNIS) Location: N China Elect Power Univ, Beijing, PEOPLES R CHINA Date: JUN 25-27, 2010 Sponsor(s): IEEE Beijing Sect; N China Elect Power Univ; Shanghai Jiaotong Univ; Xiamen Univ; Beijing Univ Posts & Telecommunications; Beijing UnivTechnol Source: 2010 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, NETWORKING AND INFORMATION SECURITY (WCNIS), VOL 2 Pages: 623-627 DOI: 10.1109/ESIAT.2010.5568735 Published: 2010
- 2010, : A Fuzzy Approach for Prioritizing Selection Criteria Author(s): Yadav Rinki; Khoo Vincent K. T.; Yee Shee Mooi Editor(s): Baharom F; Mahmuddin M; Yusof Y; et al. Conference: 5th International Conference on Knowledge Management Location: Kuala Terengganu, MALAYSIA Date: MAY 25-27, 2010 Sponsor(s): Appl Sci Field; UUM Coll Arts & Sci; Univ Utara Malaysia; KMPro; Emerald Insight ltd; ASRIA; Aspati Multimedia; RICOH; Gurteen; Academia; Arusnet Serv Sdn Bhd; Kuzana Enterprise; Knowledge Board; MKEnt; Chan Seng Kedai Perabut; UMHSB; ITU UUM; Comp Professional Enrichment & Dev Div; Knowledge Manage; PWM Source: PROCEEDINGS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 2010 Pages: 717-721 Published: 2010
- 2010, Cost and Benefit Criteria in MCDM Models Author(s): Berankova Martina; Houska Milan; Doemeova Ludmila Editor(s): Houda M; Friebelova J Conference: 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010 Location: Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC Date: SEP 08-10, 2010 Sponsor(s): Univ S Bohemia, Fac Econ Source: 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2010, PTS I AND II Pages: 55-60 Published: 2010 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2010, Sentiment and stock returns: The SAD anomaly revisited Author(s): Kelly Patrick J.; Meschke Felix Source: JOURNAL OF BANKING & FINANCE Volume: 34 Issue: 6 Pages: 1308-1326 DOI: 10.1016/j.jbankfin.2009.11.027 Published: JUN 2010
- 2010, Jiang, J., Chen, Y.-W., Tang, D.-W., Chen, Y.-W TOPSIS with Belief Structure for Group Belief Multiple Criteria Decision Making International Journal of Automation and Computing 7 (3), pp. 359-364
- 2010, 10th International Conference on Information Sciences, Signal Processing and their Applications, ISSPA 2010 2010, Article number5605462, Pages 434-439 10th International Conference on Information Sciences, Signal Processing and their Applications, ISSPA 2010; Kuala Lumpur; Malaysia; 10 May 2010 through 13 May 2010; Category numberCFP10450-ART; Code 82739 Fuzzy-based PID active queue manager for TCP/IP networks
- 2010, Proceedings - International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN 2010, Article number5560017 2010 19th International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN 2010; Zurich; Switzerland; 2 August 2010 through 5 August 2010; Category numberCFP10143-ART; Code 81925
- 2010, Fuzzy-based PID active queue manager for TCP/IP networks,Mohammadi, S. ; Electr. Eng. Dept., Univ. of Zanjan, Zanjan, Iran ; Pour, H.M. ; Jafari, M. ; Javadi, A.
- 2010, International Journal of Automation and Computing August 2010, Volume 7, Issue 3, pp 359-364 TOPSIS with belief structure for group belief multiple criteria decision making Jiang Jiang, Ying-Wu Chen, Da-Wei Tang, Yu-Wang Chen
- 2009, Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment ☆ Metin Dağdevirena, , , Serkan Yavuzb, Nevzat Kılınç,Expert Systems with Applications Volume 36, Issue 4, May 2009, Pages 8143–8151
- 2009, Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods İrfan Ertuğrul, , Nilsen Karakaşoğlu,Expert Systems with Applications Volume 36, Issue 1, January 2009, Pages 702–715
- 2009, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL COGNITION (HTTP://WWW.IJCC.US), VOL. 7, NO. 4, DECEMBER 2009 Extension of Fuzzy TOPSIS Method Based on Vague Sets Kavita Devi, Shiv Prasad Yadav and Surendra Ku
- 2009, The application of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach to selection of optimum underground mining method for Jajarm Bauxite Mine, Iran Expert Systems with Applications Volume 36, Issue 4, May 2009, Pages 8218–8226
- 2008, Self-reported seasonality is associated with complaints of sleep problems and deficient sleep duration: the Hordaland Health Study.N.Oyane,R.Ursin,S.Pallesen journal of Sleep Research vol 17 issue 1 p-63-72
- 2008, Review of testing issues in extremes: in honor of Professor Laurens de Haan Jürg Hüsler · Liang PengExtremes (2008) 11:99–111 DOI 10.1007/s10687-007-0052-0
- 2008, Review of testing issues in extremes: in honor of Professor Laurens de Haan Author(s): Huesler Juerg; Peng Liang Source: EXTREMES Volume: 11 Issue: 1 Special Issue: SI Pages: 99-111 DOI: 10.1007/s10687-007-0052-0 Published: MAR 2008
- 2008, Self-reported seasonality is associated with complaints of sleep problems and deficient sleep duration: the Hordaland Health Study Author(s): Oyane Nicolas M.; Ursin Reidun; Pallesen Stale; et al. Source: JOURNAL OF SLEEP RESEARCH Volume: 17 Issue: 1 Pages: 63-72 DOI: 10.1111/j.1365-2869.2008.00628.x Published: MAR 2008
- 2008, GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
- 2008, Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü Celal YAŞAR, Serdar ÖZYÖN, Hasan TEMURTAŞ
- 2007, Prevalenza del disturbo affettivo stagionale in Italia,F PACITTI, D RUSSO, A IANNITELLI, G BERSANI - Rivista di psichiatria, 2007 - rivistadipsichiatria.it
- 2007, Copyright © 2007 Elsevier Ltd. Analytical, Nutritional and Clinical Methods Estimation of minerals, nitrate and nitrite contents of medicinal and aromatic plants used as spices, condiments and herbal tea,M.M. Özcan, a, and M. Akbuluta
- 2007, Prevalence of seasonal affective disorder in Italy Author(s): Pacitti Francesca; Russo Daniele; Iannitelli Angela; et al. Source: RIVISTA DI PSICHIATRIA Volume: 42 Issue: 4 Pages: 272-276 Published: JUL-AUG 2007
- 2007, NİHAN KABADAYI,SERİ TEDARİK ZİNCİRİNDE TEMEL-STOK SEVİYELERİNİN SİMÜLASYON TEMELLİ GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜLMESİ,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI,YÜKSEK LİSANS TEZİ
- 2006, Disturbo Affettivo Stagionale e Sindrome Premestruale,F PACITTI, D RUSSO, A IANNITELLI, G BERSANI, P … - sopsi.it
- 2006, HANDBOOK OF EXPOENTIAL AND RELATED DISTRIBUTIONS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS N Pal, C Jin, WK Lim - 2006
- 2005, ADAPTIVE ANTENNAS AND RECEIVES EDITED BY MELVIN M. WEINERR, TAYLOR & FRANCIS
- 2005, The diagnosis, symptomatology, and epidemiology of seasonal affective disorder - tüm A Magnusson, T Partonen - CNS Spectr, 2005 - cnsspectrums.com Dr. Magnusson is a professor in the Department of Psychiatry at Aker University Hospital in Oslo, Norway. Dr. Partonen is academy research fellow in the Department of Mental Health and Alcohol Research at the National Public ...
- 2005, High prevalence of self-reported winter depression in a Swedish county Authors: RASTAD, CECILIA: SJÖDÉN, PER-OLOW: ULFBERG, JAN Source: Psychiatry and Clinical Neurosciences, Volume 59, Number 6, December 2005 , pp. 666-675(10)Publisher: Blackwell Publishing
- 2005, Regular Article High prevalence of self-reported winter depression in a Swedish county O Permissions - Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2005 - Blackwell Synergy
- 2005, Seasonal Variations in Mood and Behaviour Associated with Gender, Annual Income and Education: The … - NMF Øyane, F Holsten, R Ursin, B Bjorvatn - European Journal of Epidemiology, 2005 -
- 2005, High prevalence of self-reported winter depression in a Swedish county Author(s): Rastad C; Sjoden PO; Ulfberg J Source: PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES Volume: 59 Issue: 6 Pages: 666-675 DOI: 10.1111/j.1440-1819.2005.01435.x Published: DEC 2005
- 2005, Seasonal variations in mood and behaviour associated with gender, annual income and education: The Hordaland health study Author(s): Oyane NMF; Holsten F; Ursin R; et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Volume: 20 Issue: 11 Pages: 929-937 DOI: 10.1007/s10654-005-2952-0 Published: NOV 2005
- 2005, The diagnosis, symptomatology, and epidemiology of seasonal affective disorder Author(s): Magnusson A; Partonen T Source: CNS SPECTRUMS Volume: 10 Issue: 8 Pages: 625-+ Published: AUG 2005
- 2003, Auditory Detection of Simulated Crackles in Breath Sounds* - H Kiyokawa, M Greenberg, K Shirota, H Pasterkamp - Chest, 2001 - Am Coll Chest Phys
- 2002, ENCYCLOPEDIA OF ENVIRONMENTS,VOL 2,Abdel H El-Shaawari(Editor), Walter W.Piegorsch, John Wiley
- 2002, Winter Seasonal Affective Disorder: A Global, Biocultural Perspective BS Whitehead - as.ua.edu
- 2002, Low-Dose Intramuscular Hepatitis B Vaccination in Medical Students: 4-Year Follow-Up - S Erensoy, A Bilgiç, B Arda, Ö Özer - Infection, 2002 - Springer
- 1999, Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete Yazan: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften der DDR. - 1999 Sayfa 327
- 1999, EXTREME VALUE DISTRIBUTIONS:THEORY AND APPLICATIONS - Samuel Kotz, Saralees Nadarajah -Imperial College Press
- 1996, IJ Good - Journal of Statistical Computation and Simulation, 1996 - informaworld.com Pukelsheim, F. 'On linear regression designs which maximize infomation.'
- 1996, A new statistic for testing uniformity of ranking data - S Korukoğlu, K Ertas - Communications in Statistics-Simulation and Computation, 1996
- 1996, Can the idea of the QH test for normality be used for testing the Weibull distribution? Author(s): [Anonymous] Source: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Volume: 55 Issue: 3 Pages: 257-263 Published: 1996 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 1991, Heidelberger Akademie der Wissenschaften , Akademie der Wissenschaften der DDR ., Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin Springer ISBNN 0821851160 v.703-704 1991
- 1991, A general algorithm fob, univariate and multivariate goodness of pit tests based on graphical … - A Ozturk - Communications in Statistics-Theory and Methods, 1991
- 1989, Heidelberger Akademie der Wissenschaften , Akademie der Wissenschaften der DDR ., Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin v.650 1989
Kitapları (1 adet)- Performance Evaluation Software: Moving Object Detection and Tracking in Videos ,Karasulu Bahadır, Korukoglu Serdar,SpringerBriefs in Computer Science,2013 105 p., ISBN 978-1-4614-6533-1

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- 2015, 13MUH001, S. Korukoğlu, V. Aytaç, H. Bulut, Ş. Bora, “Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarlarında İnce İstemci Sistemi Kurulumu”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri.
- 2012, Araştırma Projesi, S. Korukoğlu,A..Onan,”Metasezgisel Yöntemlerin Kümeleme Analizinde Uygulanması”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,12-MUH-004.
- 2010, Araştırma Projesi, S. Korukoğlu,İ. Kalaycı,”Müzikteki Makamları Otomatik Tanıma ve Sınıflandırma Sistemi”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,09-MUH-001.
- 2009, Araştırma Projesi, S.Korukoğlu,S.Ballı,B.Karasulu,”Karmaşık Problemler İçin Fuzzy Çok Kriterli Karar Verme Modeli ve Karar Destek Sİsteminin Geliştirilmesi”,Ege Üniv,Bilimsel Araştırma Projeleri,07-MUH-004
- 2009, Araştırma Projesi, S.Korukoğlu,S.Ballı,”Ulaştırma Problemleri İçin Geliştirilmiş Vogel Metodu”,Ege Üniv,Bilimsel Araştırma Projeleri,07-MUH-003
- 1998, Araştırma Projesi, S.Korukoğlu,"Çok Değişkenli Uzay Görüntüleri İçin Veri Yapılarının Analizi Üzerine Bir Araştırma", E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi,Proje No:94'BAUM 002.
- Araştırma Projesi, A.Öztürk,Ş.Çakır,S.Korukoğlu,"Günlük Yağış Verilerinin Modellenmesi,Analizi,Veritabanı Oluşturulması ve Bunlarla İlgili Bir Paket Program Geliştirilmesi", TÜBİTAK PROJE NO:TOAG 936,Temmuz 1995,İzmir
- Araştırma Projesi, Çelebi G.,Ayca T.,Algan O., Özkan M.,Korukoğlu S. Akciğer Seslerinin Spektral Analizi E . Ü. Tıp Fakültesi.Biofizik Bilim Dalı Araştırma Fonu Proje No.55.1990. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- The International Association for Statistical Computing (IASC).
- Turk Bilisim Derneği
- Turk Matematik istatistik Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1985, British Council
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 1998, Psikiyatri Derneği 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Ödülü
- 0, Tübitak Yayın Teşvik Ödülleri
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (24 adet)- Doktora, 2016, Aytuğ ONAN, Görüş Sınıflandırma İçin Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Bir Yöntem Tasarımı ve Gerçekleştirimi, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh. ABD.
- Doktora, 2014, Bekir AFŞAR, Metasezgisel Algoritmalarda Çevrimiçi Ayarlama ile Uyarlanabilir Parametre Kontrolü, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh. ABD.
- Yüksek Lisans, 2013, Aytuğ ONAN, Kümeleme Analizinde Melez Evrimsel Algoritmalar Üzerine Bir Çalışma,Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh.Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2013, Necati Duran,MR Görüntülerinin Bölütlenmesinde Çok Kriterli Yaklaşımlar Üzerine Bir Çalışma, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh. ABD.
- Doktora, 2011, Özlem MORKAYA.,'Videoda Hareketli Nesne Tespit Etme', E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.
- Yüksek Lisans, 2010, İlker KALAYCI,Müzikteki Makamları Otomatik Tanıma Sistemi -E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.
- Doktora, 2010, Bahadır KARASULU,',Videolarda Hareketli Nesne Tespiti ve Takibi İçin Benzetimli Tavlama Tabanlı Bir Başarım Eniyileme Yaklaşımı ', E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.
- Doktora, 2010, Serkan BALLI,Melez Zeki Karar Destek Sistemlerinin Tasarımı ve Gerçekleştirimi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh. ABD
- Yüksek Lisans, 2009, Sivil Hava Trafik Hizmeti Sağlayan Sistemlerde Güvenlik Artırıcı Uygulamalar Emine Binnaz KARACELEBİ,Ege Univ. Fen Bil. Enst.,2009
- Yüksek Lisans, 2008, Hüseyin Aktürk,Borsa ve Döviz Verileri Üzerinde Veri Madenciliği Teknolojisini Kullanarak Zarar Riskini Azalta Bir Uygulama Geliştirimi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2008, Babek Abbasov,Yerel Bilgisayar Ağlarında Aktif Kuyruk Yönetimleri ve Etkin Bir Algoritma Geliştirme E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD
- Yüksek Lisans, 2005, Hadi Barut,CBS'nin İstatistik Amaçlı Kullanılması: İzmir'de Kurumsal Olarak Kullanımı ,E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2004, Ünal Gökhan Tunç,Bilgisayar Destekli MRP, MRP II Sistemleri,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2002, Öznur İşçi, Yöneylem Araştırmasında Genetik Algoritma Uygulamaları, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Ahmet Güven, Elektronik Ticaret:Trendleri Anlamak ve Hareket Noktalarını Belirlemek ve Herkese Açık Bilgisayar Ağları Üzerinden Hızlı Güvenilir, Yüksek Güvenlikli İletişim Sağlamak E.Ü.Fen.Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1998, Erdoğan Köse, Activex & VBScript Tabanlı ve Internet Üzerinden Erişilen bir Veritabanının, İstemci/sunucu Mimarisinde Gerçekleştirimi E.Ü.Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1997, Ebru Çelikel,Bilgisayarli Bilgi Sistemleri-Computerized Information Systems ve Web Tasarimi E.U.Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1995, Mevlüt Korkut, Hava Teknik Okullar Komutanlığı Kayıt-Kabul Otomasyonu E.Ü.Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1995, Ahmet Ünal Kılıç,Hava Teknik Okullar Komutanlığı Plan Program Otomasyonu E.Ü. Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1995, M.Rüştü Soyal, Bilgisayar Destekli Üretim Kontrolu E.Ü.Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1994, Rahmi Balsari, Sanayide Deney Tasarim Uygulamalari E.Ü.Fen Bil.Ens
- Yüksek Lisans, 1994, Halil Şırvan, Sistem Dinamiği ve Tüketici-Dağıtımcı-Üretici Sistemi Uygulaması E.Ü.Fen Bil. Ens.
- Yüksek Lisans, 1992, Yasemin Kiremitçi,Çok Amaçlı Doğrusal Programlama E.Ü.Fen Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1990, S.Can Keskin-Güvenilirlik Bakim ve Yenileme Kararlari Üzerine Bir Çalışma E.Ü.Fen Bil.Ens.