Akademik BilgilerM-STF C-NYT H-ŞCŞKN
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: cuneyt.hoscoskun@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 390 4020/544, İş Tel
- Telefon: 0 232 311 2110, İş Tel
- Web sayfası: http://www.cuneythoscoskun.com.tr, Prof. Dr. Cüneyt HOŞCOŞKUN
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Universitesi Tip Fakültesi, Türkiye, 1979
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1987
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1991
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 2003

Uzmanlık Alanları- Genel Cerrahi (1011900)
- Kalp ve Damar Cerrahisi (1012002)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Trends in renal replacement therapy in Turkey, 1996-2008. Süleymanlar G, Serdengeçti K, Altiparmak MR, Jager K, Seyahi N, Erek E; Turkish Registry of Nephrology, Dialysis, and Transplantation. Am J Kidney Dis. 2011 Mar;57(3):456-65.
- Plasmapheresis therapy in renal transplant patients: five-year experience. Gungor O, Sen S, Kircelli F, Yilmaz M, Sarsik B, Ozkahya M, Hoscoskun C, Ok E, Toz H. Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):853-7.
- Calcineurin inhibitor-based and free regimens have distinct gene expression patterns in subclinical graft fibrosis. Toz H, Sen S, Celik HA, Yilmaz M, Hur E, Hoscoskun C, Ozkahya M, Aydin HH. Ann Transplant. 2011 Jun 30;16(2):76-87
- Nephrosclerosis and carotid atherosclerosis: lessons from kidney donor histology. Erten S, Gungor O, Sen S, Ozbek SS, Kircelli F, Hoscoskun C, Toz H, Asci G, Basci A, Ok E. Nephrology (Carlton). 2011 Nov;16(8):720-4.
- Biochemical parameters, renal function, and outcome of pregnancy in kidney transplant recipient. Celik G, Töz H, Ertilav M, Aşgar N, Ozkahya M, Başci A, Hoşcoşkun C. Transplant Proc. 2011 Sep;43(7):2579-83.
- Differential diagnosis of an unusual pelvic mass in a renal transplant recipient: multidrug-resistant abdominopelvic tuberculosis. Tatar E, Gungor O, Firat O, Kircelli F, Arda B, Harman M, Toz H, Hoscoskun C. Ren Fail. 2011;33(10):1040-2.
- Regressive course of oxalate deposition in primary hyperoxaluria after kidney transplantation. Celik G, Sen S, Sipahi S, Akkin C, Tamsel S, Töz H, Hoscoskun C. Ren Fail. 2010;32(9):1131-6.
- Progression of graft fibrosis under mammalian target of rapamycin inhibitor-based regimen. Yilmaz M, Nart A, Sen S, Tasli F, Uslu A, Hur E, Ozkahya M, Hoscoskun C, Toz H. Nephrology (Carlton). 2010 Sep;15(6):653-8
- Nart A, Sipahi S, Aykas A, Uslu A, Hoşcoşkun C, Toz H. Efficacy and safety of enteric-coated mycophenolate sodium in de novo and maintenance renal transplant patients. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb:40(1):189-92
- Incidence and importance of c4d deposition in renal allograft dysfunction. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb:40(1):174-7.
- 2007, Incidence and importance of c4d deposition in renal allograft dysfunction. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb:40(1):174-7.
- Mir S, Erdoğan H, Serdaroğlu E, Kabasakal C, Hoşcoşkun C. Pediatric renal transplantation: single center experience. Pediatr Transplant. 2005 Feb:9(1):56-61.
- Dirlik A, Ozbek SS, Toz H, Hoscoskun C, Ozcan Z. Localization of accessory renal artery infarction using Tc-99m DMSA scintigraphy. Clin Nucl Med. 2004 Oct:29(10):649-51.
- Duman S, Ozbek S, Sen S, Tamsel S, Töz H, Aşçi G, Ozkahya M, Seziş M, Ok E, Hoşcoşkun C. Is 'zero-hour' biopsy of the transplanted kidney risky? Transplant Proc. 2004 Jan-Feb:36(1):137-8.
- Töz H, Sen S, Seziş M, Duman S, Ozkahya M, Ozbek S, Hoşcoşkun C, Atabay G, Ok E. Comparison of tacrolimus and cyclosporin in renal transplantation by the protocol biopsies. Transplant Proc. 2004 Jan-Feb:36(1):134-6.
- Zileli M, Hoscoskun C, Brastianos P, Sabah D. Surgical treatment of primary sacral tumors: complications associated with sacrectomy. Neurosurg Focus. 2003 Nov 15:15(5):E9.
- Yurtseven T, Zileli M, Göker EN, Tavmergen E, Hoşcoşkun C, Parildar M. Gluteal artery pseudoaneurysm, a rare cause of sciatic pain: case report and literature review. J Spinal Disord Tech. 2002 Aug:15(4):330-3.
- Keskinoglu A, Mir S, Huseyinov A, Cura A, Hoscoskun C, Coker I. Inflammatory lipid mediators and immunologic recognition in allogeneic renal transplantation. Transplant Proc. 1997 Feb-Mar:29(1-2):171-2.
- Ok E, Kursat S, Alev M, Tobu M, Tokat Y, Akcicek F, Hoscoskun C, Basci A. Further evidence of favorable effects of gemfibrozil on the lipid profile in renal allograft recipients. Nephron. 1996:73(3):491-2.
- 1995, Coker A, Ok E, Tokat Y, Hoşcoşkun C, Kaplan H, Yararbaş O. Evaluation of patients transplanted in countries other than Turkey. Transplant Proc. 1994 Aug:26(4):2455-6.
- Tokat Y, Coker A, Basci A, Hoscoskun C, Kaplan H, Yararbas O. Is mezlocilline prophylaxis effective in clinical renal transplantation? Transplant Proc. 1992 Oct:24(5):1757.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (42 adet)- Şen S, Celasun B, Duman S, HOŞCOŞKUN C. Renal greft fonksiyonu ve bazal glomeruler alan.Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi.10(1):19-26, 2001.
- Şen S,Özkahya M, HOŞCOŞKUN C, Başdemir G. Sıfır saat biopsilerde saptanan morfolojik bulgular ve erken dönemde greft disfonksiyonuna etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 8(1):30-36, 2000.
- Şen S, Hekimgil M, Duman S, Ok E, Özkahya M, Zeytinoğlu A, HOŞCOŞKUN C. Böbrek transplantasyonu yapılmış iki olguda posttransplant lenfoproliferatif hastalık.Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi.8(1):54-57,2000.
- Kapkaç M, Logmani A, Akgün E, Ersin S, HOŞCOŞKUN C, Yararbaş Ö. Özefagus perforasyonları ve cerrahi tedavisi . Cerrahi Tıp Arşivi. 1(4):201-206, 1996.
- Ok E, Töbü M, Önder G, Kürşat S, Tokat Y, Akçiçek F, HOŞCOŞKUN C, Başçı A. Posttransplant diabetes mellitüs. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi. 4(1):17-20, 1995.
- Ok E, Tokat Y, Çoker A, Özkahya M, Töbü M, Saydam G, HOŞCOŞKUN C. İki dış merkezde böbrek transplantasyonlarının karşılaştırılmalı sonuçları. Transplantasyon. Editör: Haberal M, 89-93, 1994.
- Alper S, Varol A, HOŞCOŞKUN C, Yararbaş Ö, Ciğer S, Ceylan C, Aytimur D. Böbrek transplantasyonu yapılan olgularda görülen deri lezyonları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 32(1-2):55-57, 1993.
- Çoker A, Ok E, Tokat Y, HOŞCOŞKUN C, Kaplan H, Yararbaş Ö. Ülkemiz dışında yapılan renal transplantasyonlar. Transplantasyon ve Sorunları. Transplantasyon Editör:Haberal M, 69-75,1993.
- Aksu N, Kabasakal C, Bam M, HOŞCOŞKUN C, Mir S. Çocukluk çağı hemodializ tedavisinde subklavian kateter uygulaması.Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 7(1):1-5, 1993.
- HOŞCOŞKUN C, Çoker A, Tokat Y, Bozoklar A, Kaplan H, Yararbaş Ö. Renal transplantasyonda renal vasküler rekonstrüksiyon deneyimleri.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (1) : 87-90,1991.
- HOŞCOŞKUN C, Yararbaş Ö, Tokat Y, Çoker A, Yeğinboy E, Kaplan H. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinde renal transplantasyon uygulamaları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 30 (2) : 153-156,1991.
- HOŞCOŞKUN C, Tokat Y, Çoker A, Sözbilen M, Kaplan H, Yararbaş Ö. Renal transplantasyonda PTFE vasküler greft ile rekonstroksiyon . İzmir Devlet Hastanesi Dergisi. 29:360-362,1991.
- HOŞCOŞKUN C, Sökmen S, Çoker A, Tokat Y, Kaplan H, Yararbaş Ö. Ege Üniversitesinde hemodiyaliz için damara ulaşım işlemleri ve sonuçları. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık Dergisi. 6(1):23-24, 1991.
- Maden N,Yetkin Z,HOŞCOŞKUN C,Özer H,Tekdoğan M. Perkutan transluminal renal anjoplasti:İlk sonuçlar.Ulusal Cerrahi Dergisi. 6(1): 75-78, 1990.
- Bilkay Ö,Yüksel M,HOŞCOŞKUN C,Özbaran M,Dişçigil B. Künt toraks travmasına bağlı total mide inkarserasyonu gelişen bir diyaframa rüptürü olgusu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29(1) :223-225,1990.
- Cüreklibatır İ,HOŞCOŞKUN C,Kabasakal T,Mülazımoğlu N. Üriner diversiyonlarda detübülerize sigmoid kolondan mesane yapımı. Ön çalışma. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (1) 232-235,1990.
- Tekdoğan M,Telli A,Durmaz İ,HOŞCOŞKUN C,Alayunt A,Buket S. Ruptured abdominal aortic aneurisms . Il Cuore 6 (3) : 313-315,1989.
- Yetkin Z,Maden N,Özer H,HOŞCOŞKUN C,Vidinel İ. Bronş kanserlerinde bilgisayarlı toraks tomografisi.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28 (6) : 2575-2583,1989.
- Durmaz İ,Tekdoğan M,Telli A,HOŞCOŞKUN C,Alayunt A,Buket S. Extraanatomik by passlar .Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27 (1) 265-274,1988.
- Durmaz İ,HOŞCOŞKUN C,Namadi İ,Buket S,Özbaran M. Akut solunum yetmezliği tablosuyla gelen bir konjenital diyafram hernisi vakası. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27(1): 315-321,1988.
- Bilkay Ö, Telli A, Durmaz İ, HOŞCOŞKUN C , Buket S. Akciğer kanserleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26(3):1063-1067,1987.
- Bilkay Ö, HOŞCOŞKUN C, Buket S, Kamuran K, Bilgin S, Tuncbay T, Yetkin Z, Soydan S. Myastenik sendromla seyreden timomalar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26(4):1799-1804, 1987.
- Koyuncu A,HOŞCOŞKUN C. Deneysel reversible hemorajik şok ve tek taraflı intrarenal norepinefrin infüzyonu ile oluşturulan akut böbrek yetmezliği modelinde böbrekte oluşan fonksiyonel histopatoloji değişimlerin incelenmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(1):83-95, 1986.
- Koyuncu A, HOŞCOŞKUN C, Topuzlu C. Deneysel reversible hemorajik şok ve tek taraflı intrarenal norepinefrin infizyonu ile oluşturulan akut böbrek yetmezliği modelinde total renal kan akımı ve böbrek damar direncinin incelenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(1):23-30,1986.
- Durmaz İ, HOŞCOŞKUN C, Çerçi N. Popliteal arterin entrapment sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(3):1113-1120, 1986.
- Kaplan H, HOŞCOŞKUN C, Hoşcoşkun Z, Güler A. İatrojenik özefagus perforasyonlarında erken cerrahinin önemi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4):1331-1337, 1986.
- Güler A, HOŞCOŞKUN C,Yağlı E. Situs inversus totalis vakalarında cerrahi girişim güçlükleri. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi 23(1):100-105, 1985.
- Koyuncu A, HOŞCOŞKUN C. Deneysel intrarenal norepinefrin infizyonunun her iki böbrekteki total renal kan akımı ve böbrek damar direncine etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24(4):1197-1206, 1985.
- Menteş A, HOŞCOŞKUN C, Özbal O. Kolessistektomiden sonra subhepatik alanın drenajı gerekir mi, gerekmez mi? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24(3):957-964, 1985.
- HOŞCOŞKUN.C,Solak S. Saçlı deride lokalize nörofibromatoz varyetesi .Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7(3-4) 211-214,1985.
- Koyuncu A, HOŞCOŞKUN C. Umbilikal herni ile birlikte saptanan kolelitiyazis. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(1):195-200, 1984.
- Telli A, Dağ H, HOŞCOŞKUN C, Akdoğan M. Benign bir retroperitonal nörinom olgusu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(1):295-298, 1984.
- HOŞCOŞKUN C, Güler A, Tayfur M. Dalak Kisthidatikleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(3):1067-1073, 1984.
- HOŞCOŞKUN C, Güler A, Tayfur M. Dalak Kisthidatikleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(3):1067-1073, 1984.
- Telli A, Dağ H, HOŞCOŞKUN C, Akdoğan M. İdyopatik özefagus darlıklarında endoskopik divizyonlu dilatasyon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(3):1145-1151, 1984.
- Telli A, Dağ H, HOŞCOŞKUN C, Akdoğan M. İdyopatik özefagus darlıklarında endoskopik divizyonlu dilatasyon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23(3):1145-1151, 1984.
- Güler A, Durmaz İ, Dağ H, HOŞCOŞKUN C. Sitüs inversus totalisde cerrahi girişim özellikleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22(2): 531-535,1983
- Koyuncu A., Topuzlu C, HOŞCOŞKUN C. Spontan kanama yapan bilateral renal anjiomyolipoma . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22(3):825-828, 1983.
- Durmaz İ, Güler A, Dağ H, HOŞCOŞKUN C. Pankreas travmalarının cerrahi tedavisi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22(4): 1229-1238, 1983
- HOŞCOŞKUN C, Kaplan H, Hoşcoşkun Z, Bayraktar S. Futbol maçında travmatik pnomotoraks vakası. Spor Hekimliği Dergisi 18(4):179-180, 1983.
- HOŞCOŞKUN C, Kaplan H, Hoşcoşkun Z, Bayraktar S. Futbol maçında travmatik ileum perforasyonu. Spor hekimliği Dergisi 18(4) 177-178, 1983.
- Bilkay Ö,Tayfur M,HOŞCOŞKUN C. Göğüs travmalarında erken dekortikasyonun önemi. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası 20(2):145-149,1982.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (9 adet)- Ege Bölgesi Cerrahi Derneği
- Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
- İzmir Meme Hastalıkları Derneği
- Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (Kurucu üye)
- Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği
- Türk Nefroloji Derneği
- Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesi
- Türkiye Organ Nakli Derneği
- Ulusal Cerrahi Derneği