Akademik BilgilerHATİCE PARLAK
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hatice.parlak@ege.edu.tr
- Telefon: 3111941, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1976
- Yüksek Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1979
- Doktora: Ege Üniv., Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üniv., Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi,Su Ürünleri, Türkiye, 1994

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Dekan Yardımcısı, 2010-
- Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-
- Su Ürünleri Fak.Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-
- Su Ürünleri Fak.Fakülte Kurulu Üyesi, 1993-1994
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- Su Kirliliği Eğitim Semineri Eğitimci Olarak Bodrum Su Ürünleri Araş.Enst.25-27 Ekim, 1993
- Second Intensive Training Course on Application of Ecotoxicology and Marine Pullution., 1991
Uzmanlık Alanları- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Su Ürünleri (4010503)
- Çevrebilimleri (6150100)
- Su Kirlenmesi ve Kontrolu (6150201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2009, Arslan OC, Parlak H, Katalay S,Boyacioglu M,Karaslan MA.,EMBRYOTOXIC EFFECTS OF WATER AND SEDIMENT FROM NIF BROOK (WESTERN, TURKEY) ON SEA URCHIN Paracentrotus lividus.FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 18 (5A),663-669
- 2008, CAKAL ARSLAN, O., PARLAK, H. EFFECTS OF BISPHENOL-A ON THEEMBRYOLOGICAL DEVELOPMENT OF - THE SEA URCHIN Arbacia lixula (Linnaeus, 1758), fresenius environmental bulletin, 1(2)
- 2008, CAKAL ARSLAN. O., PARLAK,.Effects of Bisphenol A on the EmbryonicDevelopment - of Sea Urchin (Paracentrotus lividus), Environ.Tox.
- CAKAL ARSLAN O, PARLAK H., 2007.Embryotoxic effects of nonylphenol and octylphenol in sea urchin Arbacia lixula, Ecotoxicology, 16:439-444.on Embryonic Development of Sea
- CAKAL ARSLAN O, PARLAK H., ORAL, R., Katalay, S. 2007. The Effects of Nonylphenol and Octylphenol on Embryonic Development of Sea Urchin (Paracentrotus lividus). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 53: 214-219.
- 2007, Boyacıoğlu, M., Parlak, H., Oral, R., Çakal, Ö.Mutagenicity of Sediment and Water Samples From Nif Brook (Western Turkey).
- 2000, ATGİN RS, EL-AGHA O, ZARARSİZ A, KOCATAS A, PARLAK H, TUNCEL G :Investigation of the sediment pollution in Izmir Bay: trace elements. Spectrochımıca Acta Part B-Atomıc Spectroscopy .55: (7) 1151-1164
- PARLAK,H., KATALAY,S., BÜYÜKIŞIK,B., Accumulation and Loss of Chromium by Mussels (M.galloprovincialis).Bull.Environ.Contam.Toxicol.(1999)62:286-292

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- 2006, KATALAY, S., PARLAK, H., CAKAL ARSLAN, O., 2005, Ege Denizi Aliağa Körfezinde Yaşayan Kaya Balıklarında (Gobius niger Lin. 1758) Bazı ağır metallerin birikimi. E.Ü. Su Ürünleri (Basımda).
- 1999, H.Parlak, S.Katalay,B.Büyükisik.Accumulation and Loss of Chromium by Mussel (M.galloprovincialis).Bull.Environ.Contam.Toxicol. 62:286-292
- Koray T, Büyükışık B, Parlak H, Gökpınar,Ş,:İzmir Körfezinde Deniz Suyu Kalitesini Etkileyen Tek Hücreli Organizmalar: Red-Tide ve Diğer Aşırı Üreme Olayları Doğa, Tr.J.Of.Biology (16), 135-157. 1992.
- Uysal H, Parlak H, the Concentrations of Some Heavy Metals in Sphaeroma Serratum (Leach) Collected from İzmir Bay, Journ.of Fac.of Sci.Ege Üniv.Series B, Vol 14 (1), 1-5, 1992.
- Parlak H, Uysal H, Büyükışık B, Damoğlu E, Heavy Metals Concentrations in Water and Some Organisims Collected from Lake Kuş (Bandırma). Journ.Of Fac.Of Sci. Ege Üniv.Series B. 13(1-2) 31-41, 1991
- Parlak H.,Demirkut E.:Levels of heavy metals in two demersal fishes, Arnoglossus laterna (Risso 1810) and Buglossidium luteum (Walbau, 1792)in İzmir Bay, XXXII Congress-Assamble Pleniere Perpignan 15-20 Octobre France 1990, Sözlü.
- Büyükışık B, Parlak H, Kuş Gölü (Bandırma) Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Su Ürünleri Dergisi Vol.6 (21,22,23,24) 160-175, 1989.
- Parlak H.:Girella punctata'nın karaciğerindeki Proteinlere bağlı Çinko Miktarı Üzerine Kadmiyumun Etkileri.Doğa T.U.Vet.ve Hay. 11(2) 163-181, 1989.
- Uysal H.,Yaramaz Ö., Turcer S.,Parlak H.:Ege Denizi Kıyılarında Pollusyonun Durumu, Organizma ve Ekosistem Üzerindeki Etkileriyle İlgili Araştırmalar.Su Ürünleri Dergisi Vol.6(21-2) 144-159, 1989.
- 1987, H.Parlak.Mugil spp. ve Chasmichtys gulosus üzerinde kadmiyum, demir ve kursunun ayri ayri ve birlikte olusturacaklari toksik etkilerin araştirilmasi. Doga TU Vet. ve Hay.(11(2):163-181

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- ÇAKAL ARSLAN Ö, PARLAK H., 2007. Genotoxic Effects of Bisphenol A to Sea Urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), 38. CIESM Congress, 9-13 April 2007
- KATALAY, S., PARLAK, H., ÇAKAL ARSLAN, Ö. 2007. Environmental Pollutants and Histological Lesions in gobius niger (Black Goby) from the Izmir Bay of Turkey, 38. CIESM Congress, 9-13 April 2007
- Özlem ÇAKAL ARSLAN, Hatice PARLAK: Rahime ORAL, Embryotoxicity of Bisphenol-A to Sea urchin Arbacia lixula. X.European Ecological Congress,13 2005, Kusadası/TURKEY.
- Meltem BOYACIOĞLU, Hatice PARLAK: Rahime ORAL, Özlem ÇAKAL ARSLAN, The Salmonella Mutagenenicity of sediments from the gediz riveer (Western Turkey). X.European Ecological Congress,13 2005, Kusadası/TURKEY
- 1993, Katalay S, Parlak H, the İnvestigation on Accumutation and of Or.in Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck) NATO, ASI, on Molecular aspects of Oxidative drug Metobolizng enzymes: Their Significance in Environmental toxicology Chemir Chemical Carcinognesis and health. June 2-July 2,Kuşadası,"
- İzgören F.S., Büyükışık B, Parlak H, The Anionic Surfactans and Nutrient Loads in Melez River. Symp. on the Science Total Env. Roma-İtaly 1993 (Sözlü).
- Tuğrul G, Büyükışık G, Parlak H.:The İnvestigation of Anienic Surfactans and Nutrient Loads in Gediz River: Symp. on the Science of the Total Env. Roma-İtaly 1993 (Poster).
- Türkoğlu M, Parlak H, Büyükışık B.:A Comparative Study on Crtot Concentrations İn Water, Sedilmets and Some Benthic Organisms of İzmir Bay, XXXIII'e Congress Assemble Pleniere , Perpiganan 11-17 Octobre İtalya 1992, (Poster)
- Demirkurt E, Uysal H, Parlak H.:The Levels of Heavy Metals Accumulation in Somebenthic Organisms Living in İzmir Bay, XXXII Congress Assemble Pleniere Perpignan, 15-20 Octobre France, 1990 Sözlü.
- Parlak H, Demirkurt E, Levels of heavy Metals in two demersal fishes, Arnoglossus laterna (Risso 1810) and Buglossidium ixteum (Walbau, 1792) in İzmir Bay.XXXII Congress Assamble Pleniere Perpignan 15-20 Oct. France 1990, Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- Özlem ÇAKAL ARSLAN, Hatice PARLAK, Meltem BOYACIOĞLU, Selma KATALAY, Muhammet Ali KARAASLAN, 2007, Nif Çayı (İzmir) Su Ve Sedimentinin Deniz Kestanesi Paracentrotus Lividus Üzerine Embriyotoksik Etkileri, VII. Ekoloji ve çevre kongresi, Malatya
- Özlem ÇAKAL ARSLAN, Hatice PARLAK, Meltem BOYACIOĞLU, Selma KATALAY, Muhammet Ali KARAASLAN, 2007, Kirliliğin Belirlenmesinde Midyelerde (Mytilus Galloprovincialis) Mikronukleus Testinin Kullanılması, VII. Ekoloji ve çevre kongresi, Malatya
- . Özlem ÇAKAL ARSLAN, Hatice PARLAK, 2007, Bisfenol A’ Nın Deniz Kestanesi (Paracentrotus Lividus) Fertilizasyon Başarısı Ve Döl Kalitesi Üzerine Etkileri,VII. Ekoloji ve çevre kongresi, Malatya
- Meltem BOYACIOĞLU, Muhammet Ali KARAASLAN, Bulut MERT, Özlem ÇAKAL ARSLAN, Selma KATALAY, Hatice PARLAK, 2007, Nif Çayı Sedimentinin Mutajenik etkisinin araştırılması, VII. Ekoloji ve çevre kongresi, Malatya
- Hatice PARLAK, Meltem BOYACIOĞLU, Selma KATALAY, Özlem ÇAKAL ARSLAN, Muhammet Ali KARAASLAN, Bulut MERT, 2007, Nif Çayı Su ve Sedimentinin Kirlilik durumunun Fitotoksisite testi ile belirlenmesi, VII. Ekoloji ve çevre kongresi, Malatya
- ÇAKAL ARSLAN Ö, PARLAK H., 2006. "Nonilfenol ve Oktilfenol’ün Deniz Kestanesi Arabacia lixula embriyo gelişimi üzerine etkileri". VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır
- BOYACIOĞLU M, ÇAKAL ARSLAN Ö, PARLAK H., 2006. "Nonilfenol ve Oktifenol’ün Ames Testi ile Mutajenitesi’ nin Tespit Edilmesi". VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır
- 2005, Misli TOMBAK, Özlem ÇAKAL ARSLAN, Hatice PARLAK, Rahime ORAL, Meltem BOYACIOĞLU Deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) embryogenezisi süresince kadmiyum toksisitesine bağlı metallothionein oluşumlarının araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,
- KATALAY, S., PARLAK, H., ÇAKAL ARSLAN, Ö., 2004. Aliağa Körfezinde yaşayan kaya balıklarının (Gobius niger) karaciğer dokusunda bazı ağır metallerin birikimi. 5-8 ekim 2004 V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant Bolu.
- BOYACIOĞLU, M PARLAK, H., ARSLAN ÇAKAL, Ö., ve ORAL, R., Nif çayı sedimentinin mutajenik etkisinin araştırılması. . 5-8 ekim 2004 V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant Bolu
- Boyacıoğlu,M., Parlak,H.,(2000). I.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı. 1-4 Haziran 2000, Ankara
- Katalay,S., Parlak,H., Kömürcü kayabalığının (Gobius niger) kan parametreleri üzerine kirliliğin etkileri. X.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül 1999, Adana
- Büyükışık B, Gökpınar Ş, Parlak H.: Chaetroceros ve Thalassiosıra Genusları Büyüme Kinetikleri Üzerine Araştırmalar. I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim İzmir 1993 Sözlü.
- Büyükışık B, Koray T, Parlak H.: Red-Tide Sezonunda İzmir Körfezi'nin Primer Produktivitesi. I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim İzmir 1993, Sözlü.
- Parlak H, Büyükışık B, Koray T.:İzmir Körfezinde Meydana Gelen Red-Tide Olaylarının Cu, Zn, Fe Konsantrasyonları ile İlişkileri , 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 5-8 Ekim İzmir 1993, Sözlü.
- Parlak H, Dural B, Güner H, Katalay S: Melez Suyunun Bazı Alg Türlerinin Gelişimi Üzerine Etkisi. I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim İzmir 1993, Sözlü.
- Parlak H.:Biyolojik Çeşitliliğin ÇED'de Önemi. Biyolojik Denge ve ÇED Paneli, 5 Haziran 1992. İzmir (Çağrılı).
- Parlak H, İzmir Körfezinde Yaşayan Bazı Organizmalardaki Ağır Metal Birikimleri. İzmir Körfezinin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 22-23 Kasım İzmir 1990, Sözlü.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (13 adet)- 2009, 1. Title: EMBRYOTOXIC EFFECTS OF WATER AND SEDIMENT FROM NIF BROOK (WESTERN, TURKEY) ON SEA URCHIN Paracentrotus lividus Author(s): Arslan OC, Parlak H, Katalay S, et al. Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 18 Issue: 5A Pages: 663-669
- 2009, Title: LAGRANGIAN SAMPLING FOR EMERGING CONTAMINANTS THROUGH AN URBAN STREAM CORRIDOR IN COLORADO Author(s): Brown JB, Battaglin WA, Zuellig RE Source: JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION Volume: 45 Issue: 1 Pages: 68-82 Published: FEB 2009
- 2009, Title: Bioaccumulation and depuration of chromium in the selected organs and whole body tissues of freshwater fish Cirrhinus mrigala individually and in binary solutions with nickel Author(s): Palaniappan PLRM, Karthikeyan S Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA Volume: 21 Issue: 2 Pages: 229-236 Published: 2009
- 2009, Title: EMBRYOTOXIC EFFECTS OF WATER AND SEDIMENT FROM NIF BROOK (WESTERN, TURKEY) ON SEA URCHIN Paracentrotus lividus Author(s): Arslan OC, Parlak H, Katalay S, et al. Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 18 Issue: 5A Pages: 663-669 Published: 2009
- 2008, Title: Effects of bisphenol A on the embryonic development of sea urchin (Paracentrotus lividus) Author(s): Ozlem CA, Hatice P Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 387-392 Published: JUN 2008
- 2008, Title: Biochemical biomarkers and overall health status of mussels Mytilus galloprovincialis exposed to nickel and chromium Author(s): Tsangaris C, Papathanassiou E, Nicolaidou A Source: CHEMISTRY AND ECOLOGY Volume: 24 Issue: 5 Pages: 315-327 Published: 2008
- 2008, Title: Content of trace metals (iron, zinc, manganese, chromium, copper, nickel) in canned variegated scallops (Chlamys varia) Author(s): Gutierrez AJ, Gonzalez-Weller D, Gonzalez T, et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION Volume: 59 Issue: 6 Pages: 535-543 Published: 2008
- 2006, Title: Saturation models of arsenic, cobalt, chromium and manganese bioaccumulation by Hyalella azteca Author(s): Norwood WP, Borgmann U, Dixon DG Source: ENVIRONMENTAL POLLUTION Volume: 143 Issue: 3 Pages: 519-528 Published: OCT 2006
- 2006, Title: Monitoring metal and metalloid bioaccumulation in Hydropsyche (Trichoptera, Hydropsychidae) to evaluate metal pollution in a mining river. Whole body versus tissue content Author(s): Sola C, Prat N Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 359 Issue: 1-3 Pages: 221-231 Published: APR 15 2006
- 2006, Title: Saturation models of arsenic, cobalt, chromium and manganese bioaccumulation by Hyalella azteca Author(s): Norwood WP, Borgmann U, Dixon DG Source: ENVIRONMENTAL POLLUTION Volume: 143 Issue: 3 Pages: 519-528 Published: OCT 2006
- 2005, Title: Heavy metals in liver and muscle of bluefin tuna (Thunnus thynnus) caught in the straits of Messina (Sicily, Italy) Author(s): Licata P, Trombetta D, Cristani M, et al. Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 107 Issue: 1-3 Pages: 239-248 Published: AUG 2005
- 2004, Title: Content of toxic and essential metals in canned mussels commonly consumed in Tenerife, Canary Islands, Spain Author(s): Gutierrez A, Lozano G, Hardisson A, et al. Source: JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 67 Issue: 7 Pages: 1526-1532 Published: JUL 2004
- 2000, Title: Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body length and sex Author(s): Al-Yousuf MH, El-Shahawi MS, Al-Ghais SM Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 256 Issue: 2-3 Pages: 87-94 Published: JUL 10 2000
Kitapları (3 adet)- 2009, Ekotoksikoloji (Ders Kitabı) E.Ü Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:79
- Uysal H, Parlak H, Büyükışık B.: Deniz Ekolojisi Laboratuvar Klavuzu. E.Ü.F.F. 48 Sayfa 1989.
- Uysal H, Parlak H.: Radyobiyoloji Laboratuvar Klavuzu E.Ü.F.F. 1989.

Kazanılan Burslar (4 adet)- 1993, NATO
- 1991, Concil of Europe
- 1982, MONBUSHO (Japonya)
- 1978, FAO/UNEP
Kazandığı Ödüller (7 adet)- 2008, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2008, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2007, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2007, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2007, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2000, Tubitak Yayın Teşvik Ödülü
- 1999, Tübitak yayin tesvik ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (11 adet)- Doktora, 2005, Özlem Çakal Arslan Nonilfenol, oktilfenol ve bisfenol- a nın deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) embriyo gelişimi üzerine etkileri
- Doktora, 2001, Özcan Yegane: Daphnia magna (Strauss,1820) Sediment Toksisite Testi Kullanılarak İzmir İç Körfezi'ne Dökülen Derelerin Kirlilik Düzeylerinin Saptanması
- Yüksek Lisans, 1999, Ayse Semalar:Gediz Deltasi Sulak Alanindan Alinan Sediment Örneklerinde Bazi Agir Metal Düzeylerinin Arastirilmasi E.Ü Fen Bilimleri Enst.
- Doktora, 1999, Meltem Boyacioglu Izmir Körfezi Sedimaninin Genotoksik Etkisinin Arastirilmasi
- Doktora, 1998, Selma Katalay Sucul Canlıların kan parametreleri üzerine kirlilğin etkileri
- Yüksek Lisans, 1995, Özcan Yegane:Zn'nun Degisik Sicaklik ve Tuzluluga Bagli olarak Tetraselmis spp.'nin Gelisimi Üzerinde Olusturdugu Etkilerin Arasririlmasi. E.Ü.Nükleer Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1993, Saraçer A.: Deniz Makroalgleri Üzerine Cu, Zn, ve Cd'un Etkileri. E.Ü. Nükleer Bilimler Enst.
- Yüksek Lisans, 1992, Katalay S.: Midye (Mytilus Galloprovincialis)'de Cd Birikimi ve Kaybının Araştırılması. E.Ü.F.F. Biyoloji Böl. 1992.
- Yüksek Lisans, 1991, Türkoğlu M.: İzmir Körfezindeki Bazı Organizmalarda Su ve Sedimenteki Cr Konsatrasyonlarının Belirlenmesi. D.E.Ü. Deniz Bil. ve Tekno. Enst.
- Doktora, 1991, Erkan Demirkurt Izmir Körfezi'ndeki Midyelerde Metal BağlayanProteinler Ölçülerek Metal Kirlilğinin incelenmesi
- Yüksek Lisans, 1990, Özdemir A.: Farklı Vitamin C Konsantrasyonlarının Çipura Balığının (Sparus Aurata Lin. 1758) Gelişimi Üzerine Etkisi, D.E.Ü. Deniz Bil. Teknol. Enst.