Akademik BilgilerAHMET ULVİ ZEYBEK
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Botanik AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege, Türkiye, 1977
- Doktora: Viyana Üniv., Avusturya, 1983
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1992
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 1997-2005
- Ecz. Fak. Dekan Yardımcısı, 1994-1999
- Anabilim Dalı Başkanı ( Devam Ediyor ) Ecz.Fak., 1993-
Uzmanlık Alanları- Farmakognozi (1030201)
- Farmasotik Botanik (1030202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Zeybek, U., Lumbsch, H. T.: Feige, G. B., Elix, J. A.: John, V. Chemosyndromic variation in Hypogymnia species, mainly from Turkey ( lichenized Ascomycotina ) Cryptogamic Botany 3, 260 - 263 ( 1993 ).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Zeybek U., V. John, H. T. Lumbsch ( 1993 ): Türkiye Likenlerinden Hypogymnia ( Nyl.) Nyl. Cinsi Üzerinde Taksonomik Araştırma. Turkish Journal of Botany 17, S. 109 - 116.
- Topçuoğlu, S., U. Zeybek, R. Küçükcezzar, N. Güngör, N. Bayülgen, E. Cevher, B. Güvener, V.John,K.C.Güven (1992). the Infuence of Chernobyl on the Radiocesium Contamination in Lichens in Turkey.Toxicological and Enviromental Chemisty,Vol.35,S.16 1-165. Gordon and Breach Science Publisher"
- Zeybek, U., V. John ( 1992 ): Likenler ( Lichenes ), Kimyasal Bileşikleri ve Tıbbi Kullanımları. Pharmacia, 32 (1) 7. 37 - 48.
- Zinsmeister, H. D., R. Mues Çeviren U. Zeybek ( 1991 ): Kayda Değer Sekonder Maddeler Kaynağı Karayosunları. Özel Baskı s. 7.1 - 10, Gıt Fachzeitshcrift für das Laboratorium, Gıt Verlag 6100 Darmstadt.
- Güven, K. C., B. Güvener, U. Zeybek ( 1989 ): Nerium Oleander L. Ekstraktlarının Sitotoksik Aktivitesi Hakkında. Acta Pharmaceutica Turcica Vol. 31. (1), S. 1 - 6.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Kaşıkara, N., A. Telefoncu, U. Zeybek ( 1991 ): Lupinus Albus L.'dan Alkaloitlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Eskişehir 16 - 19 Mayıs 1991. Özet Kitabı S. 44 Anadolu Üniv. Baskısı Eskişehir. ( Sözlü Bildiri )"
- Kaşıkara, N., A. Telefoncu, U. Zeybek ( 1989 ): Lupin alkaloitlerinin Susuz Ortamda Kondüktimetrik Titrasyonları. Kimya 89, VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Semp. 9 - 14 Ekim 1989 Özet Kitabı S. 205, E.Ü. Müh. Fak. Baskısı İzmir ( Sözlü Bildiri ).

Kitapları (1 adet)- Zeybek, N., Zeybek, U. Farmasötik Botanik, 436 Sayfa E.Ü. Basımevi 1994 ( Isbn 975 - 483 - 225 - 0)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 1993, Araştırma Projesi, Zeybek, U.: Türkiye'de Yayılış Gösteren Liken ( Lichenes ) Türlerinden Hypogymnia Bıtteriana ( Zahlbr.) Krog ve Hypogymnia Tubulosa ( Schaer.) Havaas Üzerinde Kimyasal Araştırmalar. Ege Üniv. Rek. Araştırma Fonu Proje No: 87 Ecz. 1. 017 |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- BLAM ( Bryologisch - Lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa)
- Medicinal Plant Research
- Österreichische Pharmazeutische Gessel schaft
Kazanılan Burslar (6 adet)- 1991, Avusturya Hükümeti Bursu
- 1982, Avusturya Hükümeti Bursu
- 1981, Avusturya Hükümeti Bursu
- 1980, Avusturya Hükümeti Bursu
- 1979, Avusturya Hükümeti Bursu
- 1978, Avusturya Hükümeti Bursu