Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerREMZİ FERİDUN DORAK
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferudun.dorak@ege.edu.tr
- Telefon: 3425715-107
Eğitim Bilgileri- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, Türkiye, 1980
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1989
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 1998
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Doçent Doktor, 2012-
- Müdür Yardımcısı, 2010-2013
- Yardımcı Doçent Doktor, 1998-2012
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241900)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Canpolat, M., Yıldız, L.,Dorak,F. Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors, Self-Esteem and Perceived Social Support in Individuals Who Engage in Physical Activity. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2016,7(2),40-50
- Vurgun, N., Dorak,F., Özsaker, M., Uludağ, S. Flow Experience And Performance: A Study of Elite Turkish Handball Players. Journal of Physical Education and Sport. (JPES), 16(2), Art 88, pp. 562- 568, 2016, DOI:10.7752/jpes.2016.02088
- Vurgun, N., Dorak,F., Özsaker, M., Uludağ, S. Flow Experience And Performance: A Study of Elite Turkish Handball Players. Journal of Physical Education and Sport. (JPES), 16(2), Art 88, pp. 562- 568, 2016, DOI:10.7752/jpes.2016.02088
- Vurgun, N., Dorak,F., Özsaker, M., Uludağ, S. Flow Experience And Performance: A Study of Elite Turkish Handball Players. Journal of Physical Education and Sport. (JPES), 16(2), Art 88, pp. 562- 568, 2016, DOI:10.7752/jpes.2016.02088
- Özsaker, M., Dorak, F., Vurgun, N., Uludağ, S. Problematic Internet Usage And Loneliness In The Context Of Leisure Time Attitude: An Evaluation İn Terms Of Participation İn Recreative Activities. International Journal Of New Trends In Arts, Sports & Sciences Education, 2016, 5(3), 30-39
- Uludağ, S. S., Dorak, F., & Vurgun, N. İmgeleme ve konsantrasyon çalışmalarının dart atışında görsel odak kontrolü üzerine etkisinin araştırılması. Journal of Human Sciences, 2016, 13(3), 4476-4486. doi:10.14687/jhs.v13i3.4060
- Dalbudak, İ.,Gürkan,A.,Yiğit, M., Kargun,M., Hazar,G., Dorak, F., Investigating Visually Disabled Students’ Attitudes About Physical Education And Sport pp. 9437-9447 | Article Number: ijese.2016.667. Published Online: October 24, 2016 (Ulakbim)
- Dorak,F. Spor Yaralanmalarının Önlenmesi ve Tedavisinde Psikolojik Faktörler / Psychological Factors in Preventing and Treatment In Sport Injuries. Derleme/ Rewiev. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2016;2(2):51-8
- Dorak, F. The Effect of a 12-Week Physical Exercise Program in Adults on Satisfaction with Life, Self-Esteem, Healthy Lifestyle Behaviors and Perceived Social Support. Anthropologist, 19(2): 469-477 (2015)(SSCI)
- Dorak,F. The Relationship between Personality and Sportspersonship Orientations. Anthropologist, 19(3): 597-601 (2015) (SSCI)
- 1) Vurgun N, Dorak F, Ozsaker M. Sport imagery, competitive anxiety and sport confidence in elite athletes. Australian Journal of Basic & Applied Science; 7(14): 566-572, 2014. (ISI)
- Hentbol Antrenörlerine Göre, Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel Çalışma. 3RD International Conference On Science Culture and Sport. 24-28 MAY 2014, Sarajevo-Bosnıa and Herzegovina
- Dorak F, Canpolat M, Yıldız L. The Effect of Study Process Approaches and Learning Modalities on the Achievement Goal Structures in Physical Education Teacher Candidates, İnternational Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (3): 638-647, DOI:http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.03.012
- Dorak F, Yıldız L, Sortullu C. “The effects of 8 weeks sporting activites on academic self-confidence, academic success, attention and some physical fitness parameters in children 9-10 years of age. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, 2013, pp 53-58. (ULAKBİM)
- Dorak F, Ozsaker M, Vurgun N. “Identification levels and motives: A case among Turkish soccer spectators and fans. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(3), 203-207. DOI:10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.32. (ISI)
- Canpolat M, Dorak F, Yildiz L. The mediating role of academic locus of control in the relationship between study process and self-esteem in school of physical education and sport. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(1), 112-118. DOI:10.7813/2075-4124.2013/5-1/B.19. (ISI)
- Vurgun N, Dorak F, Ozsaker M. Validity and reliability study of the sport imagery questionnaire for Turkish athletes. International Journal of Academic Research Part B; 2012; 4(6), 32-38. DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2012/4-6/B.6. (ISI)
- Özşaker M, Dorak F, Vurgun N. “Self esteem, physical activity and sedentary lifestyle associated with physical performance among Turkish elemantary school children,” Health MED Journal, 2012, Volume 6(4), 1636-1642. (ISI)
- Adsız E, Dorak F, Özşaker M, Vurgun N. “The influence of physical activity on attention in Turkish children,” Health MED Journal, 2012, Volume 6(4), 1384-1389. (ISI)
- Dorak F, Yıldız L, Sortullu C. “The effects of eight weeks of sports activities on self-sufficiency, social skills and some physical fitness parameters in children 9-10 years of age,” Procedia-Social and behavioral journal, 2012, Volume 47, 1286-1291.
- Dorak F, Vurgun N, Uludağ S, Yıldız L. “Evaluation of trait anxiety and emotional intelligence levels of physical education and sport school special ability test participants according to different variables,” IIB International refereed academic social sciences journal, 2012, Volume 8. (ISI)
- Dorak F. Self-esteem and body image of Turkish adolescent girls. Social Behavior and Personality, 2011, 39(4), 553-562. DOI 10.2224. (SSCI)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 5. Dorak, F., Balyan, M., Farklı Kulüplerde Oynayan Genç Takım Futbol Oyuncularının Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, BESYO 1999,Cilt 5, sayı:1-2 s. 23-40
- 3. Dorak, F., Altıparmak, E., Atletlerde Yarışma Performans Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırması.1998, s.23-32.
-  Dorak, F., Altıparmak, E., İ, Talas., Spor Sakatlanmaları ile Yaşam Olayları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi 1998, s.30-43.
-  Dorak, F., Altıparmak, E., Talas, İ., Takım Sporu Yapan Bayan Sporcuların Durumluk Kaygılarının Başarıya Etkisi. Performans Dergisi. Ege Üniversitesi, BESYO 1997, s.45-53.
- 2. Dorak, F., Çamlıyer, H., Moralı, S., Spor Sakatlanmaları ile Kişilik ve Benlik Faktörleri Arasındaki İlişki. Performans Dergisi. Ege Üniversitesi BESYO. 1995, s.59-65.
- 1. Dorak, F., Emlek, Y., Özçaldıran, B., Anaokullarında ve Çocuk Yuvalarında Fiziksel Ortam ve Eğitimcinin Hareket Eğitimindeki Rolü. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor 2. Ulusal Sempozyumu. 1993. Manisa. s. 217-231.
- Dorak, F., Tiryaki, Ş., Sporcularda Başarı ve Başarısızlığın Nedenleri ( Genç Hentbolcularda bir araştırma). Spor Bilim Dergisi. 1991., Sayı 5, sayfa 24-27.
- 0, 1. Taşkıran, Y., Öner, K., Dorak, F., Üniversiteler Hentbol Dünya Şampiyonası Final Maçındaki Hücum Elementlerinin Analizi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa., 1996, s. 38-46.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Dorak F., Yıldız L.,Canpolat M.A. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişsel Yetenek Düzeylerinin İncelenmesi. III AGP International Humanities and Social Sciences Conference 4-7 February 2016, Barcelona.
- Dorak F., Yıldız L., Canpolat Onursal M., Yüzbaşıoğlu Y., Vurgun N. A Comparison Of The Tactical Game Approach And The Direct Teaching Models In The Teaching Of Handball: Cognitive – Psychmotor Field And Game Performance. The 9th International Conference In The Physical Education, Sport And Physical Therapy. November 13-14, 2015. Iaşi, Romania.
- Erdoğan, N., Zekioğlu, A., Dorak, F. Hentbol Antrenörlerine Göre, Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel Çalışma. 3RD International Conference On Science Culture and Sport. 24-28 MAY 2014, Sarajevo-Bosnıa and Herzegovina
- Özveren YÖ, Dorak F. The relations between problem solving skills and anxiety levels of 1st and 2nd league women volleyball players. International Gender and Sport Symposium. 4-5 September 2014. Hacettepe University, Faculty of Sports Sciences
- Dorak F, Vurgun N, Uludağ S,Yüzbaşıoğlu Y,Ateş A. The Effects Of 10 Weeks Of Imagery And Concentration Exercises On Visual Focus in Basketball Players. 13th International Sport Sciences Congress,November 7-9,2014. Rixos Hotel,Konya.
- Canpolat M, Yıldız L, Dorak F. “Examining the relationship between the healthy-life style behaviors self-esteem and the percieved social support of inidividuals exercising”, International balkan symposium in sport sciences, 30 May-02 June 2013, Tetova-Macedonia”
- Dorak F, Yıldız L, Sortullu C. “9-10 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık sportif etkinliklerin akademik özgüven, akademik başarı, dikkat ve bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi”, Cyprus International Conference On Educational Research, 2012
- Dereceli Ç, Dorak F, Tekin A. Effect of Tai-Chi on internal-external locus of control level in primary school students with attention deficit and hyperactivity disorder,” 4th World Conference on Educational Sciences,01-04 February 2012, University of Barcelona, Barcelona, Spain.
- Dorak F, Yıldız L, Sortullu C. “The effects of eight weeks of sports activities on self-sufficiency, social skills and some physical fitness parameters in children 9-10 years of age,” Cyprus International Conference On Educational Research, 2012.
- Canpolat M, Dorak F, Yıldız L. “The mediating role of academic locus of control in the relationship between study process and self-esteem in school of physical education and sport,” 12th International sports sciences congress, Denizli, 2012.
- Dorak F, Vurgun N, Uludağ S, Yıldız L. “Evaluate trait anxiety and emotional intelligence levels of students who participate in special ability test in order to attend the school of physical education and sports according to some variables,” 2. International social sciences in physical education and sport congress, Ankara, 2012.
- Dorak F, Özşaker M. Spor Yapan ve Spor Yapmayan Adolesanların Sosyo Demografik Profilleri. 1. Uluslar arası Çocuk ve Spor Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Nisan 2010: 520-527 (poster bildiri)
- Adsız E, Dorak F. İlköğretim Çağındaki Öğrencilerde Düzenli Yapılan Sporun Dikkat Üzerine Etkisinin Araştırılması. 1. Uluslar arası Çocuk ve Spor Kongresi, Kuzey Kıbrıs, 2010: 348 (sözel bildiri)
- Dorak F, Özşaker M. Çocuklarda Obezite ve Spor İlişkisi. 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Nisan 2010: 513-519 (poster bildiri)
- Vurgun N, Dorak F, Çetinkalp Z. Futbol Hakemlerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 2007: 102. (sözel bildiri)
- Vurgun N, Dorak F, Çetinkalp Z. Devlet Ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006: 645-648. (poster bildiri)
- Dorak F. Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 2004

Kitapları (4 adet)- HENTBOL - Okullarda ve Kulüplerde Teknik-Taktik Uygulamalar. Nobel AkademikYayıncılık, İstanbul-2014, 296 sayfa. ISBN : 978-605-133-996-2
- Dorak F, Vurgun N. Hentbol. Oyun Duyusundan Hızlı Oyuna. Taktik Antrenmandan Psikolojik Antrenmana. Ege Üniversitesi Basımevi,İzmir- 2008, 134 sayfa. ISBN: 978-975-97964-6-4
- Hentbolde Bireysel Hücum ve Savunma Tekniklerinin Oyun ve Alıştırmalarla Öğretimi. Saray Kitapevi. 1997. 132 sayfa
- Hentbolde Kaleci. Teknik-Taktik-Kondüsyon. Saray Kitapevi. 1994, 154 sayfa.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2015, BAB Proje No: 13-BESYO-001, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilişsel-Algısal ve Motor Yetenek Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
- 2013, BAB: PROJE NO: 10-BESYO-001, BASKETBOLCULARDA 10 HAFTALIK İMGELEME VE KONSANTRASYON ÇALIŞMALARININ GÖRSEL ODAK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
- 2011, 11-BESYO001,
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği
- Spor Bilimleri Derneği
- Yayın Kurulu Üyeliği : Performans Dergisi ( Ege Üniversitesi Beden Eğ