Akademik BilgilerMEHMET CEYHUN ÖZYURT
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mehmet.ceyhun.ozyurt@ege.edu.tr
- Telefon: 3881766/115, İş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1981
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Tıp, Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Başhekim Yardımcısı, 2000-
Uzmanlık Alanları- Üroloji (1012700)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Hekimgil Mine, Altay Barış, Yakut Başak Doğanavşargil, Soydan Saliha, Özyurt Ceyhun, Killi Refik: Leydig cell tumor of the testis: comparison of histopathological and immunohistochemical features of three azoospermic cases and one malignant case. Pathol Int, 51(10):792-796, 2001.
- Çal Çağ, Uslu Rüçhan, Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Omay Serdar Bedii: Doxazosin: a new cytotoxic agent for prostate cancer. BJU Int, 85(6):672-675, 2000.
- Akkoç Yeşim, Kirazlı Yeşim, Özyurt Ceyhun, İdiman Egemen, Akşit Ramazan: Effects of botulinum A toxin on detrusor-sphincter dyssynergia in patients with multiple sclerosis. BJU Int, 86(6):754-758, 2000.
- Keskin Derya, Çal Çağ, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Intracavernosal adrenaline injection in priapism. Int J Impot Res, 12(6):312-314, 2000.
- Nazlı Oktay, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Avcıeri Vedat, Erhan Özcan: Results of extracorporeal shock wave lithotripsy in the pediatric age group, Eur Urol, 33:333-336, 1998.
- Çal Çağ, Keskin Derya, Avcıeri Vedat, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim: The effects of alkalized papaverine on papaverine induced pain. Sexual Dysfunction, 1:39-41, 1998.
- Çal Çağ, Sayıner Arzu, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Özacar Tijen, Badak Zühre, Ciprofloxacin treatment in chronic prostatitis, Clin Microbiol Inf, 3, 314-6, 1997.
- Semerci Bülent, Verit Ayhan, Nazlı Oktay, İlbey Özlem, Özyurt Ceyhun, Çıkılı Necmettin: The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidneys. Eur Urol, 31:302-304, 1997.
- Ülker Volkan, Özyurt Ceyhun, Gürsan Atalay: Renal cell carcinoma in a giant renal cyst. Int Urol Nephrol, 28:141-144, 1996.
- Uyar Mehmet, Uyar Meltem, Uğur Gülden, Mert Semra, Özyar Bülent, Özyurt Ceyhun: Patient-controlled sedation and analgesia during SWL. J Endourol, 10:407-410, 1996.
- Ülker Volkan, Apaydın Erdal, Gürsan Atalay, Özyurt Ceyhun, Kandiloğlu Gülşen: Eosinophilic cystitis induced by Mitomycin-C. Int Urol Nephrol, 28:755-759, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Yurtseven Orhan, Koçak İzzet, Kandiloğlu Gülşen, Elmas Nevra: Actinomycosis simulating bladder tumor. Br J Urol, 76:263-264, 1995.
- Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Koçak İzzet, Badak Zühre, Girgin Ferhan: Antibacterial activity of fluid contents of spermatocele and epididymal cysts. Br J Urol, 75:68-70, 1995.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (35 adet)- Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Kronik irritatif işeme yakınması olan kadınlarda tanı. SSK İzmir Hastanesi Tıp Dergisi, 4:127-130, 1998.
- Uyar Mehmet, Uyar Meltem, Uğur Gülden, Mert Sevda, Özyar Bülent, Özyurt Ceyhun: Patient controlled analgesia with alfentanil during extracorporeal shock wave lithotripsy. Ağrı, 10:37-41, 1998.
- Çal Çağ, Keskin Derya, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: İnterstisyel sistit tedavisinde lidokain ve amitriptilinin birlikte kullanımı. Türk Üroloji Dergisi, 24:301-305, 1998.
- Dönmez Ayhan, Çal Çağ, Hekimgil Mine, Çağırgan Seçkin, Şencan Mehmet, Özdemir Evren, Özyurt Ceyhun, Çıkılı Necmettin, Göker Erdem: Prostatic involvement of non-Hodgkin lymphoma. Medical Journal of Ege University, 7:41-43, 1997.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Dündar Mehmet, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: İnvazif mesane tümöründe neoadjuvan M-VAC tedavisi. Üroloji Bülteni, 7:76-80, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane kanserinde interferon alfa 2a ile adjuvan intravezikal tedavi. Türk Üroloji Dergisi, 22:1-4, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Semerci Bülent, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Yurtseven Orhan: Transüretral prostat rezeksiyonu ve transüretral prostat insizyonu sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 22:31-36, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Cüreklibatır İbrahim, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay: Venöz kaçağa bağlı impotansta derin dorsal ven ligasyonu. Türk Üroloji Dergisi, 22:72-76, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Semerci Bülent, Cüreklibatır İbrahim: Primary ureteral malinancy in a bilateral duplex system. Medical Journal of Ege University, 6:23-24, 1996.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Abdolzadeh Hamid: BPH'nin tıbbi tedavisinde finasterid kullanımı. Türk Üroloji Dergisi, 22:113-119, 1996.
- Dündar Mehmet, Akalın Taner, Semerci Bülent, Apaydın Erdal, Özyurt Ceyhun, Gürsan Atalay, Cüreklibatır İbrahim, Kandiloğlu Gülşen: Yüzeyel ve invaziv mesane tümörlerinde AgNOR değeri. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 4:10-13, 1996.
- Dündar Mehmet, Biperva Mojteba, Özyurt Ceyhun, Abdolzadeh Hamid, Günaydın Gürhan: Varikosel tanısında fizik inceleme ve ultrasonografinin korelasyonu. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 4:63-65, 1996.
- Koçak İzzet, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Erhan Özcan, Şen Sait: Histopathological effects of ionic and non-ionic contrast media on rabbit kidney. Medical Journal of Ege University, 6:1-6, 1996.
- Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Hormon refrakter prostat kanserinde tedavi seçenekleri. Üroloji Bülteni, 6:11-17, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Stamey mesane boynu süspansiyonu uygulanan olguların postoperatif geç dönem izlem sonuçları. Üroloji Bülteni, 6:101-104, 1995.
- Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Semerci Bülent, Erhan Özcan: The relation of prostatitis with contraceptive methods. Medical Journal of Ege University, 5:41-43, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Elmas Nevra: Renal cell carcinoma with bilateral adrenal metastases. Medical Journal of Ege University, 5:65-66, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Erhan Yıldız, Erhan Özcan: Vaginal fibroma. Medical Journal of Ege University, 5:67-69, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Çal Çağ, Tavmergen Erol, Koçak İzzet, Gürsan Atalay, Mülazımoğlu Nurullah: Testis biopsisi uygulanan olgularda serum ve semende antisperm otoantikorların düzeyi. Üroloji Bülteni, 6:147-150, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Renal hücreli kanser nedeniyle opere ve takip edilen hastaların irdelenmesi. Ege Tıp Dergisi, 34:237-240, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Çıkılı Necmettin, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı. Ege Tıp Dergisi, 34:241-243, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG tedavi protokolunun karşılaştırılması. Üroloji Bülteni, 6:217-221, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Ülker Volkan, Gürsan Atalay: Vaginal metastases from renal cell carcinoma. Medical Journal of Ege University, 5:109-110, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Abdolzadeh Hamid, Yurtseven Orhan, Erhan Özcan: İmpotansta vakum ereksiyon cihazı kullanımı. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3:108-111, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Mesane tümörü nedeniyle radikal sistoprostatektomi uygulanan hastalarda evrelendirme hataları. Türk Üroloji Dergisi, 21:301-305, 1995.
- Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Erhan Özcan, Çıkılı Necmettin: Yüzeyel mesane tümörlerinde Epirubisin ve BCG ile intravezikal kemoterapi sonuçları. Üroloji Bülteni, 5:87-90, 1994.
- Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan, Çıkılı Necmettin, Yurtseven Orhan: Ksantogranülomatöz pyelonefrit. Üroloji Bülteni, 5:102-104, 1994.
- Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Çal Çağ, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Malleabl penil protez uygulanan hastalar ve partnerlerinde doyum. Üroloji Bülteni, 5:26-28, 1994.
- Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Semerci Bülent: Kadın hastalarda komplikasyonsuz alt üriner sistem enfeksiyonlarında Sultamisilin'nin etkinliği. İnfeksiyon Dergisi, 7:73-75, 1993.
- Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Radikal retropubik prostatektomi: ilk deneyimlerimiz. Üroloji Bülteni, 4:222-226, 1993.
- Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Semerci Bülent, Cüreklibatır İbrahim: ESWL öncesi profilaktik Seftriaxon kullanımı. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3:6-7, 1993.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Alizadeh Rıza, Altay Barış, Mülazımoğlu Nurullah: Üretrada yabancı cisim (çivi). Ege Tıp Dergisi, 32:685-687, 1993.
- Eryiğit Murat, Kırkalı Ziya, Özyurt Ceyhun, Finci Rıfkı: Genç bir olguda testis lenfoması. GATA Bülteni, 29:707-709, 1987.
- Çıkılı Necmettin, Yurtseven Orhan, Eğilmez Ali Nejat, Erhan Özcan, Toktay Hasan Nahit, Özyurt Ceyhun, Can Ertan: Transüretral prostat rezeksiyonu. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, 24, 274-280, 1986.
- Çıkılı Necmettin, Mülazımoğlu Nurullah, Özyurt Ceyhun: Konjenital kısa ve geniş üretra. Türk Üroloji Dergisi, 11:405-407, 1985.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Subklinik varikoseli mevcut infertil erkeklerde sol internal spermatik ven ligasyonun semen analizi üzerine etkileri, 1986 (Tıpta Uzmanlık Tezi).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (32 adet)- Araç Nilgün, Sağduyu Ayşe, Yüceyar Nur, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ: Bladder symptoms and uroneurological findings in multiple sclerosis. 14th Congress of the European Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Stockholm, September 9-12: 1998.
- Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Delibaş Mustafa, Sağduyu Ayşe, Araç Nilgün: The uroflowmetric assessment of patients with multiple sclerosis. 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg, September 23 - 26, 1998.
- Çal Çağ, Delibaş Mjstafa, Keskin Derya, Bilgin Murat, Akar İlker, Killi Refik, Özyurt Ceyhun: Correlation between the Gleason scores of diagnostic biopsy and radical prostatectomy specimens. 13th Congress of the European Society for Urological Oncology and Endocrinology, Innsbruck, October 1 - 3, 1998.
- Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Karabulut Musa, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Yurtseven Orhan: Radical cystectomy for the treatment of invasive bladder tumors. 2nd Balkan Congress of Oncology, Kuşadası, September 10 - 14, 1998.
- Keskin Derya, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim: The effects of alkalized papaverine on papaverine induced pain. 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, Madrid, October 1 - 4, 1997.
- İlbey Özlem, Altay Barış, Çıkılı Necmettin, Kefi Aykut, Özyurt Ceyhun, Gürsan Atalay, Er Fahrettin: Ejaculatory duct obstruction as a cause of male factor infertility. 3rd International Congress on Andrology in Turkey, Satellite Symposium on Clinical Infertility and Impotence, İstanbul, June 1 - 4, 1997.
- Abdolzadeh Hamit, Çal Çağ, Biparva Mücteba, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan: Combined use of amitriptyline and lidocain for the treatment of interstitial cystitis. 12th Congress of the European Association of Urology, Paris, September 1 - 4, 1996.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Evaluation of different aspects of recurrence in stone-free patients. 14th World Congress on Endourology and SWL, 12th Basic Research Symposium, Melbourne, November 11 - 14, 1996.
- Sayıner Arzu, Özacar Tijen, Çal Çağ, Cüreklibatır İbrahim, Badak Zühre, Bilgiç Altınay, Özyurt Ceyhun: Etiology of chronic prostatitis. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, March 26-30, 1995.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Epidemiological aspects of urinary lithiasis and results of stone analysis in Aegean region of Turkey. 6th European Symposium on Urolithiasis, Stockholm, June 8-10, 1995.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Semerci Bülent, Ülker Volkan: Uretroscopic removal of distal ureteral stones as an outpatient procedure. 6th European Symposium on Urolithiasis: Stockholm, June 8-10, 1995.
- Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Erhan Özcan: Urodynamic evaluation of detubularized sigmoid neobladder. Continent Urinary Reconstruction, 2nd International Meeting, Mainz, June 28-30, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Ülker Volkan, Erhan Özcan: Adjuvant intravesical therapy with interferon alpha 2a for superficial bladder cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, September 6 10, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Dündar Mehmet, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Neoadjuvant chemotherapy in the management of locally invasive bladder cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, September 6-10, 1995.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Results of extracorporeal shock wave lithotripsy in the pediatric age group. 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Semerci Bülent: Medical treatment of BPH with finasteride. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, September 6-10, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Outpatient ureteroscopic removal of distal ureteral stones. 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Ülker Volkan, Dündar Mehmet, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Comparison of prazosin and doxazosin in mild to moderate BPH. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, September 6 - 10, 1995.
- Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Semerci Bülent, Özyurt Ceyhun, Erhan Özcan: Metabolic study and urinary infections in patients with orthotopic sigmoid neobladder. Continent Urinary Diversion, 2nd International Meeting, Mainz, June 28 -30, 1995.
- Semerci Bülent, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Verit Ayhan, İlbey Özlem, Çıkılı Necmettin: The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidney. 13th World Congress of on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Uğur Gülden, Uyar Mehmet, Uyar Meltem, Bilge Sevda, Özyar Bülent, Özyurt Ceyhun: Patient controlled sedation and analgesia during ESWL. 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Uyar Mehmet, Uyar Meltem, Uğur Gülden, Mert Semra, Özyar Bülent, Özyurt Ceyhun: Patient controlled analgesia during ESWL: 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Yurtseven Orhan: In situ extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral stones in different localizations. 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, November 26 - December 1, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Cüreklibatır İbrahim, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay: Short-term and long-term results of deep dorsal vein ligation for venous leakage. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology, İstanbul, May 17 - 20, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Çal Çağ, Polat Yavuz, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Mülazımoğlu Nurullah: Use of malleable penile prosthesis in impotence. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology , İstanbul, May 17 - 20, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Çal Çağ, Abdolzadeh Hamit, Yurtseven Orhan, Erhan Özcan: Vacuum constriction devices for impotence. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology, İstanbul, May 17-20, 1995.
- Dönmez Ayhan, Çal Çağ, Özdemir Evren, Özyurt Ceyhun, Hekimgil Mine, Çağırgan Seçkin, Çıkılı Necmettin, Büyükkeçeci Filiz, Soydan Saliha: Prostatic lymphoma 13th Meeting of the International Society of Haematology (European and African Division), İstanbul , September 3 - 8, 1995.
- Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Altay Barış, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: The effect of prostatis to semen parameters in fertile and infertile men. 7th International Urological Symposion, Andrology Symposion in Memory of Prof. Alpay Kelami, Girne, North Cyprus, May 5-7, 1994.
- Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Koçak İzzet, Nazlı Oktay, Çıkılı Necmettin, Erhan Özcan: Distribution of etiologic factors in infertile men. 7th International Urological Symposion, Andrology Symposion in Memory of Prof. Alpay Kelami, Girne, North Cyprus, May 5-7, 1994.
- Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Çıkılı Necmettin, Erhan Özcan: Metabolic follow up in patients with continent sigmoid urinary diversion. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30-July 3, 1993.
- Çıkılı Necmettin, Semerci Bülent, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet: The relation between improvement of semen quality and age of the men undergone varicocelectomy. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30-July 3, 1993.
- Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Altay Barış, Günaydın Gürhan, Semerci Bülent, Erhan Özcan: The relation of using of any kind of contraceptive method with prostatitis. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30-July 3, 1993.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Çal Çağ, Bilgin Murat, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Erhan Özcan: Üretra darlığının tedavisinde üretrotominin etkinliği. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25 - 29 Ekim, 1998.
- Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Sayıner Arzu, Keskin Derya, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Özacar Tijen, Badak Zühre: Kronik prostatit tedavisinde siprofloksasin. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, 2 - 6 Haziran, 1997.
- 1996, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Pediatrik taş hastalığında ESWL tedavisi. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Adana-Mersin, 17 - 20 Nisan, 1994.
- Semerci Bülent, Altay Barış, İlbey Özlem, Keskinoğlu Ali, Apaydın Erdal, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan: Yüzeyel ve invaziv-metastatik mesane tümörlerinde human lökosit antijeninin önemi. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20 - 23 Ekim, 1996.
- Abdolzadeh Hamit, Avcıeri Vedat, Çal Çağ, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Kronik irritatif işeme yakınması olan kadın hastalarda tanı. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20 - 23 Ekim, 1996.
- Elmas Nevra, Yorulmaz İlginç, Özyurt Ceyhun, Oyar Orhan, Sevinç Erkan: Urakus tümörünü taklit eden mesane aktinomikozu. 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 16 - 21 Ekim, 1994.
- Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Yurtseven Orhan, Günaydın Gürhan: Transüretral prostat rezeksiyonu ve transüretral prostat insizyonu sonuçlarının karşılaştırılması. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Semerci Bülent, Ülker Volkan, Çıkılı Necmettin: Üreterorenoskopi uygulamaları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Çal Çağ, Koçak İzzet, Gürsan Atalay, Mülazımoğlu Nurullah: Testis biopsisi uygulanan olgularda serum ve semende antisperm otoantikorların düzeyi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Avcıeri Vedat, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Stamey uygulanan olguların postoperatif geç dönem izlem sonuçları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Çıkılı Necmettin, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Avcıeri Vedat, Özyurt Ceyhun, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah: Renal hücreli kanser nedeniyle opere ve takip edilen hastaların irdelenmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.
- Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG tedavi protokolunun karşılaştırılması. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2 - 5 Kasım, 1994.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (7 adet)- 
- Çocuk Ürolojisi Derneği
- Ege Üroloji Derneği
- European Association of Urology
- Türk Androloji Derneği
- Türk Üroloji Derneği
- Üroonkoloji Derneği