Birimlerde Arama

Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Altındaki Alt Birimler :
- Balıkçılık Temel Bilimleri AnaBilim Dalı
- Deniz Biyolojisi AnaBilim Dalı
- İç Sular Biyolojisi AnaBilim Dalı