Birimlerde Arama

Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Altındaki Alt Birimler :
- Balıkçılık Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
- İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı