Birimlerde Arama

Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İŞleme Teknolojisi Bölümü
Altındaki Alt Birimler :
- Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı
- İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı