En Çok Ulusal Konferans Bildirisi Yapan İlk 100 Akademisyenimiz

   Ayrılan Akademisyenlerimiz Görünmesin   

Akademisyen BilgileriBildiri SayısıAyrılmış
FİSUN ŞENUZUN AYKAR (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)197
UFUK ÇAĞIRICI (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı)185
ALPASLAN ÇAKAN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı)181
ASİYE AKYOL (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)169
PERİHAN ÜNAK (PROFESÖR, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler, Nükleer Uygulamalar Ana Bilim Dalı)164
CUMHUR GÜNDÜZ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı)144
AYLA BAYIK TEMEL (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)140
OKTAY NAZLI (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Ana Bilim Dalı)122
AYNUR TÜREYEN (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)121
MEHMET SAFFET MUTLUER (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı)118X
RİZA AVCIOĞLU (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı)118X
YASEMİN TOKEM (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, Hemşirelik Yüksekokulu (Kapatıldı), Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı)116X
MEHMET KANTAR (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı)115
CEZMİ AKKIN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı)113
LEYLA KHORSHİD (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)112
MAHİRE OLCAY ÇAM (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)109
NAZAN TUNA ORAN (DOÇENT, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ebelik Anabilim Dalı)104
MUSTAFA RUŞEN USTAOĞLU (PROFESÖR, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı)103
FATMA GÜL ATİLLA (PROFESÖR, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü, Periodontoloji Ana Bilim Dalı)100
RÜÇHAN USLU (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı)100
AYHAN DÖNMEZ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı)98
SAİME İSMET GÜRHAN (PROFESÖR, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü)97X
ESİN ÇEBER TURFAN (PROFESÖR, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ebelik Anabilim Dalı)97
İSTEMİ NALBANTGİL (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı)95X
SÜHEYLA ÖZSOY (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)94
BERRİN DURMAZ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı)93
HİKMET SOYA (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı)92X
JALE MENTEŞ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı)92
AYTEN EGEMEN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı)91X
NERİMAN SOĞUKPINAR (PROFESÖR, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ebelik Anabilim Dalı)89
MELİS PALAMAR ONAY (DOÇENT, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı)89
AHSEN ŞİRİN (PROFESÖR, Hemşirelik Yüksekokulu (Kapatıldı), Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı)86X
İBRAHİM DUMAN (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı)85
TUNCAY GÖKSEL (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı)85
IŞIK TUĞLULAR (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı)82X
N_RDN P_ZRLĞL (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı)82X
ERDEN ALTINAY BİLGİÇ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)80X
YUSUF ERŞAHİN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı)77X
HAKAN GEREN (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı)77
TÜRKAN ÖZBAYIR (DOÇENT, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)76
AZMİ TELEFONCU (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı)75X
SEMRA CİRİK (PROFESÖR, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı)74
RENGİN ELTEM (PROFESÖR, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Biyomühendislik Anabilim Dalı)71
MERAL BAKA (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı)70
M_LK G_RGNL (PROFESÖR, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı)70X
GÜNNUR KOÇAR (PROFESÖR, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi, Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı)70
NAZİMİ AÇIKGÖZ (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı)69X
FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı)68
MUSTAFA ALİ KORKUT (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)68
VAHDET ÜNAL (PROFESÖR, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İŞleme Teknolojisi Bölümü, Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı)68
NEJAT TOPÇUOĞLU (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı)67X
CANDEĞER YILMAZ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı)67X
FAHRİYE ALEV DIRAMALI (PROFESÖR, Hemşirelik Yüksekokulu (Kapatıldı), Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı)66X
SÜLEYMAN BALIK (PROFESÖR, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı)66X
ÜLKÜ BAYINDIR (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı)66X
GAMZE SANER (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı)66
TURGAY TAŞKIN (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı)66
H.ARMAĞAN ARICAN (DOÇENT, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı)65X
AYNUR GÜREL (PROFESÖR, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Biyomühendislik Anabilim Dalı)65
ERHAN DİNÇKAYA (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı)65
FAZİLET VARDAR SUKAN (PROFESÖR, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Biyomühendislik Anabilim Dalı)63
ESMA ÖZŞAKER (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)63
HALİL RECEP YILMAZ (DOÇENT, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Ana Bilim Dalı)62X
FATMA DEMİR KORKMAZ (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)62
YUSUF GEMİCİ (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı)61X
MUHTAR SİNAN ERSİN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)61
SEÇİL ÖNAL (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı)61
MEHMET YILDIZ (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Ana Bilim Dalı)60X
DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)60
MUSTAFA ADNAN ESASSOLAK (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı)60
MUSTAFA KAYMAKÇI (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı)59X
ALİ AVANOĞLU (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı)59
AYÇA AYKUT (DOÇENT, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü)59
OSMAN GÖKÇE (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı)58X
YASEMİN YILDIRIM (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)58
ÜNAL ALTINBAŞ (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı)57X
FETHİ DOĞAN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı)57X
MERAL ERAL (PROFESÖR, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji Ana Bilim Dalı)57X
SEMA İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana Bilim Dalı)56
TAHİR YAĞDI (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı)56
AYKUT GÜVENSEN (PROFESÖR, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı)56
NİLAY ÖZKÜTÜK (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı)56
DURSUN EŞİYOK (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı)55
ŞULE AYTAŞ (PROFESÖR, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji Ana Bilim Dalı)55
AHMET AYDIN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı)54
FATMA SİBEL ALPER (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)54X
MURAT KAPKAÇ (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)54X
GÜLİNNAZ ERCAN (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı)54
MEHMET ALİ CANYURT (PROFESÖR, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı)53X
CEM KARAGÖZLÜ (DOÇENT, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Süt Teknolojisi Ana Bilim Dalı)53
UFUK BİLKAY (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı)53
SEZEN KOŞAY (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı)52X
ORHAN OYAR (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü)52X
AYŞEGÜL BİLGE (PROFESÖR, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)52
YİĞİT UYANIKGİL (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı)52
EDA DOLGUN (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)52
ALİ HAYDAR BAYAT (PROFESÖR, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı)51X
İSMET ÖNAL (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı)51X
YÜKSEL TÜZEL (PROFESÖR, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı)51
ATA ÖNAL (PROFESÖR, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı)50X