Akademik BilgilerFERLAL ÖRS
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferlal.ors@ege.edu.tr: ferlal@hotmail.com
- Telefon: 0232 3111862
- Web sayfası: http://ferlalors.wordpress.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Politika ve Çalışma Yönetimi Bölümü, Türkiye , 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul / İletişim Bilimleri , Türkiye , 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- İletişim Fakültesi Etik Kurul Üyeliği, 2011-
- Profesör, EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü , 2011-
- LLP Erasmus Programı Gazetecilik Bölümü Koordinatörlüğü, 2009-
- Doçent, EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü , 2006-2011
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Müdür Yrd./Müdür V., 2005-2007
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2007
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Doçent, 2004-2007
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Program Başkanlığı, 2004-2007
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Okul Kurulu Üyeliği, 2004-2007
- Celal Bayar Üniversitesi SMYO Yardımcı Doçent, 1999-2004
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Genel Koordinatör, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir, 2007
- Egeli Çocukların Barış ve Dostluk Zirvesi, Yöneliş Koleji/İletişimevi (Milliyet Gazetesi 1999 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü), Koordinatör., 1999
- İzmir Ticaret Odası Kurum Tarihi ve Arşivi Projesi, Proje Koordinatörü ve Yazarı., 1999-2006
- CIVIS-MED 97, Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Eğitim Projesi, Koordinatör., 1997
- Eğitim Günleri, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı /Ekin Koleji/ İletişimevi, Koordinatör., 1997-2002
- İzmir Ticaret Borsası Kurum Tarihi ve Arşivi Projesi, Koordinatör., 1996-1998
- Kooperatifçilik Günleri, EÜ Ziraat Fakültesi/İletişimevi,Koordinatör., 1996-1999
Uzmanlık Alanları- İktisat (2190000)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Örs, F. (2015), New Dimensions of Communinication in a Globalizing World, Elsevier Economics and Finance 23 (2015), p. 910-914.
- Örs, F. (2012), Environmental Education and the Role of Media in Environmental Education in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences ((ISI Web of Science), Volume 46, 2012, Pages 1339-1342.
- Örs, F. (2010), Küresel Medya Ortamında Yaşanan Etik Sorunlar ve Uluslararası Düzenlemeler, JOY (Journal of Yaşar University), No.20, Vol.5, İzmir.
- Örs, F.,Tetik, S. (2010), Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa 439-456.
- Örs, F.(2007), Yoksullukla Mücadele ve Toplumsal İletişim, Mülkiye Dergisi, Sayı: 255, s. 193-203.
- 2004, Örs, F. (2004), Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi: Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, s. 65-80
- Örs, F. (2003), Ekonomi İletişimi, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, sayı:48, s. 97-105.
- Örs, F. (2003), Demokrasi Yerelleşme, İletişim ve Bir Yerel Eylem Projesi, Mülkiye Dergisi, Sayı: 238, s. 255-271.
- Örs, F. (2002), Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler, Mülkiye Dergisi, Sayı: 236, s. 201-215.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Örs, F. (2004), Yaratıcılık ve Halkla İlişkiler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 174-188.
- Örs, F. (2003), Türkiye İmajının Konumlandırılması, TSE Standart Dergisi, Sayı: 499, s. 32-38.
- Örs, F., Halkla İlişkiler ve Araştırma, Pazarlama Dünyası, Eylül-Ekim 2002.
- Örs, F., İşletmelerde Yaratıcılık, Pazarlama Dünyası, Mayıs-Haziran 2001.
- Örs, F., Halkla İlişkilerde Araştırma Ölçme ve Değerlendirme Üzerine, MediaCat, Pazarlama İletişimi Dergisi, Ekim 1999.
- Örs, F., Uluslararası Turizm ve Halkla İlişkiler, Mediacat Pazarlama İletişimi Dergisi, Eylül 1999.
- Örs, F., Eğitim Sektöründe Halkla İlişkiler, Mediacat Pazarlama İletişimi Dergisi, Ekim 1998.
- Örs, F., Halkla İlişkiler Danışmanının Görevi., Mediacat Pazarlama İletişimi Dergisi, Mayıs 1998.
- Örs, F., Sendikalarda Halkla İlişkiler, Marketing Türkiye, Aralık 1997.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (25 adet)- Örs, F., Örs, M. Ş., Siyasal İletişim ve Yerel Siyaset, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Ekim 2011.
- Örs, F., Yerel Yönetim Seçimleri, Vizyon Dergisi, İzmir Ticaret Odası, Ocak 2009.
- Örs, F., Basının Toplumsal İşlevi, HaberTürk Gazetesi, 20 Ağustos 2009.
- Örs, F. (2008), Gündelik Dil ve İletişim, Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı: 239, Ankara.
- Örs, F.(2006), Aydınlanma ve Postmodernizm, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı: 991.
- Örs, F., Yoksulluk Kader Değildir, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Ağustos 2006.
- Örs, F., Bilim = Yaşam, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mayıs 2004.
- Örs, F., Düşler Diyarı Kula, Cumhuriyet Gezi, Sayı: 40, 27 Temmuz 2006.
- Örs, F., CBÜ’ de Uygulamalı Eğitim: Sart Antik Kentinde Turizm Dersi, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı: 942, 9 Nisan 2005.
- Örs, F., Eğitimde Karikatürün Yeri, Hürriyet Gösteri, Sayı: 275, Kasım 2005.
- Örs, F., Yerel Seçimlere Doğru Yerel Denetçilik: Yurttaş Koruyuculuğu, Karşıyaka Gazetesi, 12 Ocak 2004.
- Örs, F., Siyasal Propaganda, Karşıyaka Gazetesi, 9-11 Aralık 2003.
- Örs, F., Yerel Yönetimler ve İletişim, Karşıyaka Gazetesi, 17-19 Kasım 2003.
- 0, Örs, F., Bilim ve Araştırma, Kalem, Kasım-Aralık-Ocak 1997.
- 0, Örs, F., Gümrük Birliği’nin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Açısından Önemi, Kalem, Ocak 1996.
- 0, Örs, F., Türkiye’nin Turizm Amaçlı Uluslararası Tanıtımı, Kalem, Şubat-Mart 1996.
- 0, Örs, F., Habitat 2 ve Türkiye’nin Tanıtımı, Kalem, Mayıs 1996.
- Örs, F. (2008), Yoksulların İletişimi: Yoksulların Penceresinden Yaşama Bakış, Kısa Film (Yönetmen), Kurgu: Ümit Aydoğan, Kamera: Erkan Eraslan.
- Örs, F., 'Sivil Toplum Kuruluşlarından Ne Bekliyoruz?' (Konferans), Aydınlanma Söyleşileri, Hümanist Düşünce Derneği ve Konak Belediyesi, 2 Şubat 2007, İzmir.
- Örs, F., “Nasıl Bir Yerel Yönetim?”(Konferans), TMMOB Yerel Yönetim Forumu, 28 Şubat 2009, İzmir.
- Örs F., “Yerel Yönetimler ve Yerelge” (Konferans), Karşıyaka Rotary Kulüp, 9 Şubat 2009, İzmir.
- Örs, F., “Yerel Yönetimler, Siyaset ve Üniversite” (Konferans), Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER), 11 Mart 2009, İzmir.
- Örs, F., 'Aydınlanma ve STK’lar' (Konferans), Foça Belediyesi, 16 Mart 2007, Foça.
- Örs, F., 'Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler' (Konferans), Salihli Belediyesi, 10 Mart 2006, Salihli.
- Örs, F., 'Salihli’nin Ekonomik ve Toplumsal Kalkınması İçin Bir Model Önerisi' (Konferans), Salihli Rotary Klüp 5 Mayıs 2003, Salihli.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Örs, F. (2012),Küreselleşme Sürecinde Emek Mücadelesinde Değişen Koşullar: Yeni Örgütlenme ve İletişim Olanakları, 3. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı (LaborComm2012), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Ankara.
- Örs, F.(2012), Environmental Education and the Role of Media in Environmental Education in Turkey, 4th World Conference on Educational Sciences(WCES2012), Barcelona.
- Örs, F., Bektaş M. (2009), International Peace And Communication: Turkey’s And TRNC's (Turkish Republic Of Northern Cyprus) Communication Policies For Solution In Cyprus, International Conference On Social Sciences, Sobiad, İzmir.
- Örs, F., Bektaş M. (2008), "Social Policies In Turkey And Turkish Republic In Northern Cyprus (TRNC), And Communication Methods Used To Promote These Policies Among The Public" (Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sosyal Politikalar ve Kamuoyuna Duyurulmasında Kullanılan İletişim Yöntemleri), International Conference On Social Sciences, Sobiad, İzmir.
- Örs, F., Onar, S. (2008), Non-Governmental Organizations In Turkey, Globalization And Communication (Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Küreselleşme ve İletişim), Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Örs F. (2008), Popular Culture In The Context Of Globalization And Emotion Management (Küreselleşme Bağlamında Popüler Kültür ve Duygu Yönetimi), 2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, E.Ü. İletişim Fakültesi, İzmir.
- Örs F. (2008), "The Contribution of Communication to Rural Development" (İletişimin Kırsal Kalkınmaya Katkısı), Fourth International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar Üniversitesi, Çeşme.
- Örs, F.(2006), The Increasing Importance of Communication in Economics (Ekonomide İletişimin Artan Önemi), 2nd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Yaşar Üniversitesi, 2006, İzmir.
- Örs, F.(2006), The Role of Communication in the Fight Against Poverty (Yoksullukla Mücadelede İletişimin Rolü), International Conference on Human and Economic Resources, İzmir Ekonomi Üniversitesi & Suny Cortland, İzmir.
- Örs, F.(2007), The Importance of Social Consciousness in the Profession of Journalism:Evaluation of the Articles of Bekir Coşkun According to Social Consciousness ( Gazetecilik Mesleğinde Sosyal Bilincin Önemi:Bekir Coşkun’un Yazılarının Sosyal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Örs, F.(2007), Basın ve Dil: Dil Devrimi, Aydınlanma ve Toplumsal İletişim, 75. Yılında Türk Dil Devrimi Kurultayı, Dil Derneği ve 114 Üniversite, Ankara.
- Örs, F.(2006), Kula’nın Turizm Amaçlı Tanıtımı ve Bir Proje Önerisi, Geçmişten Geleceğe Köprü:Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kula Belediyesi, Kula.
- Örs, F. (2006), Eğitim ve Karikatür, Eğitim ve Karikatür Günleri, Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir.
- Örs, F.(2003), Ekonominin İletişimi: İletişimin Ekonomisi, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
- 0, Örs, F.(1996), Uluslararası Turizmde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi, 4.Ulusal Turizm Kongresi, Aydın.

Kitapları (8 adet)- Haluk Şahin ve Diğerleri(2016), medyaEtik; Medya-İletişim-Etik, Editör: Ferlal Örs, Sentez Yayıncılık, Bursa.
- Örs, F., Bektaş M. (2009), Readings in Social Sciences, 'International Peace and Communication: Turkey’s and TRNC's Communication Policies for Solution in Cyprus', Social Sciences Research Society, Birlesik Mat., İzmir.
- Örs, F., Örs, M. Ş. (2008), YERELGE "Toplumsal Belediyecilik: Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler" Etki Yayınları, İzmir.
- Örs, F. (2008), Perspectives on Information Tecnologies and Communication, ' The Contribution of Communication to Rural Development', Yaşar University, Egetan Bas.Yay., İzmir.
- Örs, F., Bektaş M. (2008), Education, Health and Social Policies, 'Social Policies in Turkey and Turkısh Republıc in Northern Cyprus (TRNC), and Communication Methods Used to Promote These Policies Among the Public", Social Sciences Research Society, Birlesik Mat., İzmir.
- Örs, F.(2006), Yüzyıllar Köprüsü: İzmir Ticaret Odası Tarihi, 'Büyük Buhrandan Savaşa', 'Savaştan Demokrasiye', '2000’li Yıllarda İzmir’in Ticaret Yaşamı', İTO Yayını, İzmir (1. Basım:2002- Geliştirilmiş 2. Basım: 2006).
- Örs, F. (2003), Barış Irmağı, 'Barış, İnsan ve İletişim', Ercan Kitapevi, İzmir.
- Örs, F.(2002), Her Yönüyle Pazarlama İletişimi, 'Halkla İlişkilerde Araştırma, Ölçme ve Değerlendirme Üzerine', MediaCat Kitapları, Ankara (1.Basım: 2000- 2.Basım: 2002).

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (7 adet)- 2007, Kişisel Araştırma Projesi, Yoksulların İletişimi: Yoksulların Penceresinden Yaşama Bakış konulu araştırma kapsamında, İzmir'in Eşrefpaşa, Mehtap ve Eski İzmir semtlerinde gerçekleştirilen odak grup ve anket çalışmaları.
- 2006, Kişisel Araştırma Projesi, Kırsal Kesimde İletişim konulu çalışma kapsamında, Salihli ve Alaşehir köylerinde gerçekleştirilen alan araştırması.
- 2004, Kişisel Araştırma Projesi, Egeli Çiftçilerin Sorun ve Beklentileri konulu çalışma kapsamında, Manisa’nın Salihli, Akhisar, Alaşehir, Kırkağaç ilçelerinde gerçekleştirilen alan araştırması.
- 2003, Ekin Koleji Eğitim Araştırma Projesi, "İzmirliler Eğitimden Ne Bekliyor?" konulu proje kapsamında, İzmirlilerin eğitimle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak üzere gerçekleştirilen alan araştırması.
- 2002, Kişisel Araştırma Projesi, Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi konulu çalışma kapsamında, Salihli MYO’nun kurumsal imajını ortaya çıkarmak üzere gerçekleştirilen alan araştırması.
- 2001, Kişisel Araştırma Projesi, Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler konulu çalışma kapsamında, Salihli halkının yerel yönetimlerle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen alan araştırması.
- İzmir Ticaret Odası Araştırma Projesi, İzmir Ticaret Odası Tarihi ve Arşivi Projesi (1999-2006).
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Dil Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2015, Seçil Utma,Bilim İletişimi Ve Bilim Gazeteciliği: Ege Üniversitesi Haber Ajansı Örneğinde Üniversitelerde Bilim Haberlerinin Üretilmesine Yönelik Bir İnceleme
- Doktora, 2014, Sinem Çambay, Küreselleşme Bağlamında Türkiye'de Yeni Sosyal Hareketler ve Yazılı Basının Toplumsal Katılma Süreci İçindeki Rolü
- Yüksek Lisans, 2014, Simge Deniz Demirel, Dünyada ve Türkiye’de Çevre İletişimi ve Çevre Haberciliği Eğitimi
- Doktora, 2013, Sıdıka Gözde Dedeoğlu, Demokrasi Kültürünün Oluşmasında Yazılı Basının Rolü, Sorumluluğu Ve Haber Etiği: 2011 Yılı Türk Yazılı Basınından Örnekler Işığında Bir İnceleme
- Doktora, 2012, Emel Özdemir, Küreselleşen Dünyada İnşa Edilen Türk İmgesinin Yabancı Basında Değerlendirilmesi
- Doktora, 2012, Nursel Güler, Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yazılı Basında Yer Alan Komedi Film Eleştirilerinin Yapısalcı ve Post-Yapısalcı Kuramlar Bağlamında Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2010, Meryem Fulya Bayram, 1960’lardan 1990’lara, Karaoğlan Çizgi Romanındaki Milliyetçi Söylemler Ve Kadının Yeri