Akademik BilgilerNİLGÜL BANU ÇENGELCİ ÖZEKES
YARDIMCI DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: banu.cengelci.ozekes@ege.edu.tr
- Telefon: 388 40 00 /1373sekreter, Psikoloji Bölümü
- Telefon: 388 40 00/ 30 59 oda, Psikoloji
Eğitim Bilgileri- Lisans: O.D.T.Ü., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi,Psikoloji, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Psikoloji, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Psikoloji Seminer Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1999-
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Üyesi, 2004-Devam Ediyor
- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şb.si Başkanı, 2002-2003
- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şb.Yönetim kurulu Üyesi, 1999-Devam Ediyor
- Down's Sendromlu Çocuklar Yardımlaşma Derneği(DOSEYADDER)-İzmir, 1997-Devam Ediyor
- Türk Psikologlar Derneği Üyeliği., 1993-Devam Ediyor
- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı., 1992-1993
- İZÜNİDER Üyeliği., 1991-Devam Ediyor
-  Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi., 1991-1992
-  Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi., 1989-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Gelişim Psikolojisi (2100300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2007, Aksel ,Ş.:Gün,Z.:Irmak Yılmaz,T.: Çengelci,B. Migration and Psychological Status of Adolescents in Turkey. ADOLESCENCE:An International Quarterly Devoted to the Physiological, Psychological,Psychiatric, Sociological, and Educational Aspects of the Second Decade of Human Life. Vol.42,No.167.Fall
- Çengelci,B.: Thompson.D.: Strickland ,E. .(2006). Partial Replication of Floyd Ruch’s 1930 Investigation:A Turkish Sample. Adulthood and Aging Special Interest Group Newsletter. Volume1,Number1. 7-8.
- 1999, Thompson,D.:Çengelci,B.:Özekes,M.The effect of age,visual short-term memory,and performance on a familiar task:A Turkish sample.Experimental Aging Research. 25:169-174.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2004, Çengelci,B. Gelişimsel Olarak Kategori Yapılarının İncelenmesi:Çocuk, Genç ve Yaşlı Deneklerde Kategori Normları,E.Ü.Ege Eğitim Dergisi.(5):1,45-58
- Çengelci, B. , Bayraktar, R. Kısmi Saklamada Aşina Ol unan ve Olunmayan İlişkiye Sahip Modellerin Pozisyonlarının Çizim Başarısına Etkisi Psikoloji-Seminer Özel Sayısı. 8, 757-766 1990.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Çengelci, B. 1988. Kısmi Saklamada Aşina Olunan ve Olunmayan İlişkiye Sahip Modellerin Pozisyonlarının Çizim Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.
- 0, Çengelci,B. 1996. Gelişimsel Olarak Kavram ve Kategori Yapılarının İncelenmesi.Doktora Tezi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 13. European Conference on Developmental PsychologyThe Effects of Parenting Attitudes on Children’s Empathy Development. ESDP (European Society for Developmental Psychology) (21-25 August, 2007, Jena, Germany)
- 1992, Thompson,D.:Çengelci,B.:Gabay,R.:Kohen,E.:Özekes,M. Age and Problem Solving with a Familiar Task:A Turkish Sample. AERA Annual Meeting, San Freancisco,USA.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2004, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi,İstanbulHuzureKendilerine İlişkin Algıları:İzmir Örneklemi., Serbest Bildirivinde ve Evde Kalan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Doyumu ve
- 2003, Trafik ve Yol Güvenliği 2. Ulusal Kongre/Sergisi,AnkaraBelediye Otobüs Şoförleri için İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi: İzmir İli.Uygulaması ve Değerlendirmesi. Serbest Bildiri
- 1999, Çengelci,B: Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarında Zihinsel Gelişim : Bellek, Hatırlama, Poblem Çözme ve Kavram Gelişimi. M.E.Bakanlığı ve D.E. Üniversitesi Ortak Projesi, Kıbrıslı Anaokulu Öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Programı.İzmir.
- 1999, Çengelci,B. Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarında Dil Gelişimi.M.E.Bakanlığı ve D.E.Üniversitesi Ortak Projesi, Kıbrıslı Anaokulu Öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Programı,İzmir.
- 1997, Çengelci,B.Yaşlılık ve Yurtiçi ve Yurtdışında Huzurevleri,Yaşlılar Haftası Paneli, Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ortak Projesi.İzmir.Sözlü.
- Özekes, M. Çengelci B. Özel Eğitim Okullarıyla Rehabilitasyon Merkezlerinin Eğitim Yönünden Değerlendirilmesi.8.Ulusal Psikoloji Kongresi.İzmir.Ege Üni., 1994,Sözlü.
-  Çengelci, B., Özekes, M. Gençler ve Yaşlılarda Hatırlama Türlerinin Bellek Performansına Etkisi. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara, Hacettepe ÜniVersitesi, 1992, Sözlü.

Kitapları (1 adet)- 1997, Çengelci,B.:Özekes,M.Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Düzeltilmesi. Örs Matbaacılık Tic.Ltd.Şti.İzmir.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Doktora, 2009, “Yüksek Fonksiyonlu Otistik Çocuklarda Çeşitli Bilişsel Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Selin Atasoy Doktora tezi
- Doktora, 2009, “Yüksek Fonksiyonlu Otistik Çocuklarda Çeşitli Bilişsel Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Selin Atasoy Doktora tezi
- Yüksek Lisans, 2005, “Gençlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerindeki bireylerin geleneksel ve gündelik problem çözme performanslarının karşılaştırılması”. Burçin Altıordu Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2005, Gençler ve yaşlılar arasında çiftli çağrışıma dayalı öğrenmede sözel,görsel bellek stillerinin ve zihinsel hayal etmenin etkisinin incelenmesi” Elçin Köken Yüksek Lisans Tezi