Akademik BilgilerFÜSUN TOPSÜMER
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: fusun.topsumer@ege.edu.tr
- Telefon: 1563 dahili
Eğitim Bilgileri- Lisans: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.Fakültesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniverstesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- E.Ü. İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Profesör Temsilcisi, 2016-
- E.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2016-2017
- E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bİlim Dalı Başkanlığı, 2007-
- Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği, E. Ü., İletişim Fakültesi , 2006-2009
- Yönetim Kurulu Üyeliği, Profesör Temsilcisi, E. Ü. İletişim Fakültesi , 2006-2009
-  E. Ü. İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yardımcılığı , 2005-2011
- E. Ü., İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Araştırma Yöntemleri Anabilim DalıBaşkanlık Vekaleti, 2005-2007
-  Eğitim Koordinatörlüğü, EGESEM (E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi) , 2002-2005
- Yönetim Kurulu Üyeliği, EGESEM (E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi) , 2002-2005
-  E.Ü. İletişim Fakültesi,Fakülte Kurulu Üyeliği. Doçent Temsilcisi, 2002-2005
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sanatları (2270500)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- “Şehir ve Çocuk: Çocuk Dostu Şehir Girişiminin Şehir İmajına Katkısı”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Sayı: 35. (Pelin Baytekin, Eylin Babacan ile ortak)
- “Değişime Uyum Sürecinde İç ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:13, Bişkek, Ocak 2005
- “Pazarlama İletişiminin Yeni Gözdesi: Ağızdan Ağıza Reklam”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl:2005, Sayı: 20
- “Halkla İlişkileri Sorgulamak”, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Selçuk iletişim Dergisi, sayı:12, Ocak 2005
- “Public Relations: Seeking an Ethical Equilibrium”, Asia Pasific Public Relations Journal, Vol:5, No:2- 2004, Deakin University-University of Canberra-PRIA Uluslararası Hakemli Dergi
-  “Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, Temmuz 2003/1
- “Pazarlama İletişiminde Bütünsel Kalite Yönetimi ve Hoshin Planlama” Bursa-KALDER, 1. Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003
-  “Toplam Kalite Hedefinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçümlenmesi” Bursa-KALDER, 1. Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003
-  “Eğrisi Ve Doğrusu İle Kısaca Küreselleşme”, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, Polis Akademisi Başkanlığı, Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Nisan 2003
- İmaj-Kimlik Araştırmaları”, (Çeviri) E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:12, Sayı:12, Şubat 1999
- “Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Pre ve Post Testler”,, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:10, Sayı:11, 1998
- “Kişisel Satış ve Pazarlama İletişimindeki Rolü”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:10, Sayı:9, Şubat 1996
- “Pazarlama İletişimi Yoluyla Tutumların Etkilenmesinde Kaynak Özelliklerinin Rolü”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:9, Sayı:8, Şubat 1995
- “Pazarlama Araştırmalarında Güdülenme (Motivasyon) Araştırmalarından Yararlanılması”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:8, Sayı: 7, Şubat 1994
- “Barkod Uygulamasının Pazarlama İletişim Sistemindeki Yeri ve Önemi”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:7, Sayı:6, Şubat 1993
- “Kurum Kimliği Oluşturma Gereği”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:5, Sayı:5, Şubat 1991
- “Türk Yazılı Basınında Bir Pazarlama Bileşeni Olarak Dağıtım ve Japon Modeli”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:5, Sayı:5, Şubat 1991
-  “Yazılı Basında Pazarlama Araştırmaları”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:4, Sayı: 4, Şubat 1990
- “Türkiye’nin Dış Tanıtım Sorunları ve Öncelikleri”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:4, Sayı:4, Şubat 1990
- “Açık Hava Reklamcılığı”, E.Ü. Düşünceler Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, Şubat 1989

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- “Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri”, (Dr. Baskın Kocabaş ile ortak), İçimdeki Çocuk, Aylık Eğitim, İletişim Dergisi, Mart 2006, Sayı:15 s:62-63
- “Oyun Postuna Bürünmüş Reklamlar ve Çocuklar”, (Aylin Pira ile ortak), İçimdeki Çocuk, Aylık Eğitim, İletişim Dergisi, Mart 2006, Sayı:15 s:56-58
- “Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri”, (Dr. Baskın Kocabaş ile ortak), Yarın, EGİAD Yayın Organı, Mart 2006, Sayı:14, s:92-93
- “Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi”, Bizim Market Dergisi, Kasım 2005

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- “The Effects of Networks on New Entrepreneurs Internationalization: A Case Study From Izmir TURKEY”,with A. Goztas, 11th International Conference on Social Sciences, 20-21 January 2017, Aalto University, Helsinki, FINLAND http://icss11.euser.org/
- The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society, “Internet as a Communication Tool for Political Parties: An Analysis of 2007 Turkey’s General Elections”, Boston, MA, USA, 18-20 Ocak 2008 (N. E. Köker ve M. Yeniçeri ile ortak)
- 2nd International Conference on Destination Branding and Marketing: New Advances and Challenges for Practice, “Return on Destination Brand Investment: A Communicational Perspective, Macao S.A.R., China, 17-19 December 2007. (Eylin Babacan ve Aslı D.A. Taşçı ile ortak)
- II. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar", İstanbul,4-6 Nisan 2005
- İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi K.K.T.C., "Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği Üzerine Düşünceler", Gazimagosa, 5-7 Mayıs 2004
- II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Türk ve Amerikalı İletişimciler ile Buluşma, University of Texas at Austin – Anadolu Üniversitesi- İstanbul Üniversitesi ortak projesi, "Halkla İlişkiler Eğitim Kalitesinin Artırılmasında Eğitimci – Uygulamacı - Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler", İstanbul, 17-19 Mart 2004
- III. Uluslararası Ambalaj Kongresi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, "Tüketici Satın Alma Süreci ve Ambalajın Etkisi" İzmir, 3-6 Aralık 2003
- Innovation and Impact In Communication Conference, Public Relations Institute of Australia, "The New Facade of P.R. in Ever Changing Organizational Environment: Integrated Total Qualıty Business Communication Hobart, Tazmanya-Avusturalya, 26-29 Ekim 2003
- I.Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, "Geleceği Hedefleyen Oyun ve Oyuncaklar", İstanbul, 13-15 Ekim 2003
- I.Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, "Televizyon Reklamlarının Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri" (Dr. Baskın Kocabaş ile ortak), İstanbul,13-15 Ekim 2003

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, “Destinasyon Markalaşması: Bir Literatür İncelemesi”, İzmir, 21-23 Kasım 2007, ss. 23-32. (Eylin Babacan ve Banu Saadet Ünsal ile ortak)
- Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişiminde Ölçümleme Süreci", Gaziantep,15-16 Nisan 2005
- Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, "Güçlü Bir Markanın Ardındaki Sinerji: Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişimi", Gaziantep,15-16 Nisan 2005
- I. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, "Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri", İstanbul, 17-18 Nisan 2004
- II. Kalite Sempozyumu, Kalite Kültürünün Oluşmasında Eğitimin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(D.E.Ü. BİMER), "Kurum Kültürü ve Üç Boyutlu Entegre Kurumsal İletişim", İzmir, 28-29 Mayıs 2003
- III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, "Küreselleşme, Değişen Müşteri Profili ve Müşterilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu", İstanbul, 19-20 Nisan 2003

Kitapları (15 adet)- 2016, “Kurumsal İtibar Yaratma Sürecinde Yeşil Olgusu-Sosyal Sorumluluk mu? Yeşil Aklama mı? Volkswagen “Think Blue” Kampanyası”, (E. Kuşku Özdemir ile birlikte kitap bölümü) İletişimde Serbest Yazılar (Ed. Aylin Göztaş), Literatürk
- 2016, 1.2. “Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Adil Ticaret (Fairtrade)”, (Ş. Doğan ile birlikte kitap bölümü), İletişimde Serbest Yazılar (Ed. Aylin Göztaş), Literatürk
- 2015, “Social Media as an Advertisement Tool: Strategical Need of Being More Experiential”, (D. Yarkın ile birlikte kitap bölümü) Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age (Ed. Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz) IGI Global
- 2015, “The Strategic Planning Process of Social Media Advertising, in the Context of Integrated marketing Communication”, (D. Yarkın ile birlikte kitap bölümü) Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in Social Media Age (Ed. Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz) IGI Global
- 2012, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, (Ed.) Seçkin Yayıncılık,(A. Göztaş ile birlikte editör)
- Stratejik Pazarlama İletişimi,(Ed.) Gama Yayınları, 2011 (editorler: Eylin Babacan, Aylin Göztaş ile birlikte editör).
- Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, Akademik Kitaplar: 7, İstanbul 2005
- Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Reklam, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul 2005
- Sürdürülebilir Rekabette Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, Akademik Kitaplar: 4, İstanbul 2004
- Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? adlı edit kitapta, "Küresel Rekabette Halkla ilişkiler ile Pazarlama İletişimi Etkileşimi ve Şirketiniz Hakkında Olumlu Fikir Virüsler Yaymak", başlıklı bölüm. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları No:33, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2004
- Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınları, Başvuru Dizisi: 3, İstanbul, 1. Basım 1999, 2. Basım2000, 3. Basım 2002, 4. Basım 2004
- Marketing P.R, Media Cat Yayınları, Ankara, 1.Basım 1999, 2. Basım 2000
- Reklam ve Yaratıcı Strateji, Yayınevi Yayıncılık, Modern Dünya Dizisi / Reklamcılık No: 8, İstanbul, 1997
- Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam, Yayınevi Yayıncılık, Modern Dünya Dizisi / Reklamcılık No: 7, İstanbul, 1997
- Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, Başvuru Dizisi, No: 18, İstanbul, 1.Basım 1997, 2. Basım 2001, 3. Basım 2002, 4. Basım 2003, 5. Basım 2004, 6. Basım 2004, 7. Basım 2004, 8.Basım 2005, 9.Basım 2006, 10.Basım 2007, 11.Basım 2009, 12.Basım 2011, 13.Basım 2013, 14.Basım 2015, 15.Basım 2016

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- İHİD İzmir Halkla İlişkiler Derneği.
- İLAD İletişim Araştırmaları Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2014, BEST PAPER AWARD Venice,Advances in Business Related Scientific Research Conference, with A.GOZTAS and D. MADEN
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (22 adet)- Doktora, 2016, Burak Karabulut, “Viral Pazarlama İletişiminde Görsel Tasarımın Mesaj Yayılımına Etkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
- Doktora, 2015, Şeyhmus Doğan, “Bir Farklılaşma Yolu Olarak Pazarlama İletişiminde Etik Unsurlar: Adil Ticaret (Fairtrade) Örneği” “, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2014, Emel Kuşku Özdemir, “Tüketicilerin Yaş Sebze-Meyve Ürünleri Tüketim Tercihine Yönelik Güvenilir Gıda Farkındalığının Geliştirilmesinde İletişim Stratejilerinin Rolü”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabil...
- Doktora, 2013, Fulya Mürteza, “ İletişim Perspektifinden Yer- Mekan Markası Oluşturma Süreci: Aydın İli Söke İlçesine Yönelik Bir Araştırma“, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
- Doktora, 2013, Dinçer Yarkın, “Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımının Kurum İmajı Geliştirilmesi Üzerine Etkisi” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Kütahya
- Yüksek Lisans, 2012, Pınar Kezer, “Post Modern Tüketicinin Değişen Satın Alma Davranışı: İçgüdüsel Alışveriş (Impulse Buying)”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans Tezi
- Doktora, 2012, Nükhet Tekin Akpulat, “Turistik Destinasyon Pazarlaması ve Çeşme Örneği”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2010, Fatma Özkan, “Hizmet Sektöründe Müşteri Bağlılığının Önemi ve Halkla İlişkilerin Rolü”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010
- Doktora, 2010, Eylin Babacan, “Uluslararası Etkinliklerin Destinasyonların Markalaşmasına Etkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2009, Akan Yanık, “Web Sitesi ve İnternet Entegreli Veri Tabanlarının İlişkisel Pazarlama Üzerindeki Rolü: Türk GSM Firmalarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Y...
- Yüksek Lisans, 2009, Melis Oya Demirkoparan, “Post Modernizm Açısından Pazarlama İletişimi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009
- Doktora, 2008, Aydan Silkü, “İletişim Becerileri ve Liderlik”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2008.
- Doktora, 2007, Çiğdem Batu, “Küreselleşme Çerçevesinde Küresel Medya – Türk Medyası İlişkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 2007
- Doktora, 2006, Yalçın Kırdar, “Kurumsallaşan Spor Kulüplerinde Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinin Spor Pazarlaması Sürecinde Kurum İmajı Üzerine Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübünde Bir Uygulama”,E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkile...
- Yüksek Lisans, 2005, Mine Yeniçeri, “Küresel Pazarlamada Marka Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Etkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2005.
- Yüksek Lisans, 2004, Enis Şporta, “Ülke Tanıtımında Sportif Faaliyetlerin Yeri ve Önemi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2004
- Doktora, 2003, Dilek Arda Gürkan, “Basın İşletmelerinde Kaynak Sorunu”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 2003
- Yüksek Lisans, 2002, Nükhet Akın Taşyuran, “Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ambalajın Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2002
- Yüksek Lisans, 2001, Elif Turan, “7-12 Yaş Arası Çocuklarda Aile İle İlgili Kavramların Oluşmasında Televizyon Reklamlarının Etkisi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001
- Yüksek Lisans, 2000, Mehmet Saran, “Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Kamusal Alanın Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Yeri”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2000
- Yüksek Lisans, 1999, Serra İnci Çelebi, “Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İçindeki Yeri”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1999
- Yüksek Lisans, 1997, Ebru Sezer, “Pazarlama İletişimi Bütünü İçinde Doğrudan Pazarlamanın Yeri ve Önemi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1997