Akademik BilgilerKAMİLE OYA PAKER
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- : Ege Üniversitesi Kampüsü İletişim Fakültesi 35100 Bornova-İZMİR 232-388 01 10 - 388 48 37
- E-posta: oya.paker@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: İstanbul Üniversitesi , Türkiye , 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2002
- Doçentlik: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2009
- Profesörlük: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- • İletişim Fakültesi Uzaktan Eğitim Komisyon Üyesi, 2011-2012
- • İletişim Fakültesi Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü – Üniversiteler Arası İşbirliği Komisyon Üyesi, , 2011-2013
- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Erasmus-Socrates Koordinatörlüğü, , 2005-2007
- • Ege Üniversitesi AB 6. Çerçeve Ofisi, Bilim ve Toplum Tema Sorumlusu, , 2003-2005
- • Ege Üniversitesi, İnsan Kaynakları Öncelikli Proje Grubu üyesi, , 2002-2005
- • Eğitim Fakültesi Erasmus-Socrates Koordinatörü, , 2002-2003
- • E.Ü. Bilim-Teknoloji-Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi İletişim Sorumlusu, , 2000-2002
- • Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, , 2000-2002
Uzmanlık Alanları- Sosyal Psikoloji (2100200)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- . Paker, K. O. ve Cesur, S., “Laiklik Konusunda Ayrışan Gruplar ve Belirli Psiko-Sosyal Değişkenlerin Dış-Grup Değerlendirmelerinde Rolü”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(57): 51-76 (2013)
- Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ., “Dinin Bireyselleşmesi: Üniversite Gençliği ile Bir Ölçek Çalışması”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4): 1440-1459 (2012)
- Paker, K. O., ve Akşit, O., “Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası”, Journal of Academic Social Science Studies, 5(7):553-571 (2012) http://dx.doi.org/10.9761/jasss_275
- Cesur, S. ve K. O. Paker, “Televizyon ve Çocuk: Çocukların TV Programlarına İlişkin Tercihleri” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 6/19:106-125 (2007)