Akademik BilgilerDİLEK TAKIMCI
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: dilek.takimci@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3111857--02323113710
Eğitim Bilgileri- Lisans: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA TELEVİZYON BÖLÜMÜ, Türkiye , 1986
- Yüksek Lisans: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SİNEMA TELEVİZYON ANABİLİM DALI, Türkiye , 1995
- Doktora: EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI, Türkiye , 2000
- Yardımcı Doçentlik: 2002
- Doçentlik: 2005
- Profesörlük: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TV SİNEMA BÖLÜMÜ, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI, 2017-
- RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜM BAŞKANI, 2016-
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- Televizyonda Yapım - Yönetim (2270101)
- Sinemada Yapım - Yönetim (2270200)
- Sinema - Tv - Fotoğraf (3030200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- R. Becerikli, D. Takımcı, “Türk Sinemasında Birey Temsili” UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.10, 2016.
- Yurderi, M.M., Takımcı, D. (2014) “The Changing Representation of Value in Yaprak Dökümü Novel and The Television Serials, UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.5, p.1-26.
- İmançer,D., “İslamci Filmlerde Kadın Temsili” Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 2010, İstanbul.
- İmançer,D., “Türk Sinemasında Suskun Kadın İmgesi”, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, Sa:12, 117-125 (2004)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- M. Boz, D. Takımcı, “Zeki Demirkubuz Filmlerinin Ortak Anlatı Yapısı: Tema, Zaman, Mekan, Karakter, Sinematografi”, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:72, s.255-288. 2015.
- Takımcı, D., Gürses, İ., Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Witkin ve Serrano, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:65, s.191-218.Sayı:65, 2013.
- Takımcı (İmançer), D., Hamarat, H., Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:64,s. 203-220, 2013
- İmançer, D., Gürses, İ., Güreş, E.(2010), „Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim ustaoğlu ve ‚Pandoranın Kutusu’“ akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:13, s.181-210.
- İmançer, D., Gürses, İ., Güreş, E.(2010), „Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim ustaoğlu ve ‚Pandoranın Kutusu’“ akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:13, s.181-210.
- İmançer,D., “Sinemada Fügür, Olay Örgüsü ve Oyunculuk bağlamında Stereotipler”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:4, (Şubat 2009).
- İmançer,D., “Stereotipleri Anlamak” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:3, (Şubat 2008).
- İmançer,D., “Medeniyetler Çatışması ve Hollywood” Doğu Batı düşünce Dergisi, Sa:41, İstanbul (2007)
- İmançer, D., P. Özgökbel Bilis, M. Yılmaz, „Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu”, Selçuk İletişim Dergisi, (2006).
- İmançer, D., “Sosyal Psikolojik Açıdan Stereotip Kavramının Dil ve Metin Analizinde Kullanımı“, Selçuk İletişim Dergisi, (2004).
- İmançer, D.,“Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon“ Doğu Batı, 23, 233-250 (2003).
- İmançer, D., İmançer, A., “İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2003.
- İmançer, D., İmançer, A., “İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2003.
- İmançer, D., İmançer,A., “Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü klişeler“, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Falültesi Dergisi:15, 1-21 (2002).
- İmançer, D., “Feminizm ve Yeni Yönelimler“, Doğu Batı, 19, 151-171 (2002).
- İmançer, D., İmançer, A., “Stereotip Teorisi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:5, 47-56, 2001.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (10 adet)- İmançer, D.( 30.09.2008), “Sarıcaova’da Düğün”, Fotografya, Sa. 20. İmançer, D.( 30.09.2008), “Ege Bölgesinde Doğum Gelenekleri”, Fotografya, Sa. 20.
- İmançer, D., “Feminizm ve Televizyon”, İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat dergisi, Sa:29, 12-13, 2001.
- İmançer, D., Özel, Z., “Psikanalitik Açıdan Fotoğrafik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 46-50, Yaz 2000.
-  İmançer, D., “Televizyon Dizileri ve Günlük Yaşam”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 80-84, Yaz 2000.
- İmançer, D., “Toplumsal Cinsiyet Açısından “Harem Suare” Filmine bakış”, SinaMasal Dergisi, Sa: 4, 40-43, Bahar 2000.
- İmançer, D., “Kitle İletişim Araçlarına Özgü Cinsiyet Rolleri ve Çocuklar”, RÜTÜK İletişim dergisi, Sa:19, 39-40, Eylül-Ekim 2000.
- İmançer, D., Özel, Z., “Göstergebilimsel Çözümleme”, SineMasal Dergisi, 7-20, Bahar 1999.
- İmançer, D., “Multimedya”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:11, 99-112, Şubat 1998.
- İmançer, D., “Multimedya”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:11, 99-112, Şubat 1998.
- İmançer, D.,“Kemal Tahir’in Ulusal Sanat Kuramı ve Türk Sinemasına Etkileri”, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler dergisi, Sa:10, 93-101, Şubat 1997.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Takımcı, D., Holat, O., (2016) “Cemil Filminden Av Mevsimi’ne Türk Sinemasında Polisiye Filmlerde Değer Temsili, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.
- Takımcı, D. Becerikli, R. (2016), “Türk Melodram Filmlerinde Birey Temsili”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.
- Takımcı, D. (2016), “Amerikan Dış Politikası ve Holywood”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.
- İmançer, D., “Representations of Traditional and Modern Woman Identity in Domestic Television Series in Turkey”, 8th Int. Interdisciplinary Congress on Women, Department of Women and Gender Studies, Makerere University, Kampala, Uganda, 2002.
- İmançer, D., “ ‘102 Million’ An Animation of Poverty Game on Television”, Int. Visual Communication Symposium, 279-292, Anadolu University Press, Eskişehir, 2002.
- İmançer, D., “ ‘102 Million’ An Animation of Poverty Game on Television”, Int. Visual Communication Symposium, 279-292, Anadolu University Press, Eskişehir, 2002.
- İmançer D., “Medyada Kadın”, Uluslararası Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü ve British Council işbirliği ile, 161-165 Bağlam Yayınları, , İstanbul, 2001

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- İmançer, D., “Kitle İletişim Araçları Kültürü içinde Kadının Yeniden Sunumu”, Sinema ve Kadın Paneli, E. Ü. İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı, 25 Mayıs 2000.

Kitapları (5 adet)- Takımcı, D. Gürses, İ. (2016) Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları
- İmançer, D. (2010), Medyayı Anlamak, De Ki Yayınları, Ankara
- İmançer, D. (2010), Medya Temsilleri, Nobel Yayıncılık, Ankara
- İmançer,D. (2008), “Türk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva”, Film Çözümlemeleri, Edt: Seyide Parsa, Multilinguel yayınları,İstanbul.
- İmançer, D. (2006), Medya ve Kadın, Ebabil Yayıncılık, Ankara.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2012, BAP projesi 2008 İLTF 001, Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak:Alpaslan Senaryosu
- 2012, BAP projesi 2009 İLTF 003, TELEVİZYON ÇİZGİ FİLMLERİ VE TOPLUMSAL DEĞER SİSTEMLERİ: TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Kazanılan Burslar (3 adet)- 2010, DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUCSHDIENST)
- 2006, DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUCSHDIENST)
- 2002, DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUCSHDIENST)
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2011, En İyi Sinema Makalesi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (11 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Olcay Holat, Türk Sinemasında Polisiye Filmlerde Değer Temsili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü, Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.).
- Yüksek Lisans, 2015, Mikail Boz, Zeki Demirkubuz Filmlerinde Anlatı Yapısı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.)
- Doktora, 2015, . Rıfat Becerikli, Türk Sinemasında Birey Temsili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (D.)
- Doktora, 2014, Mihriye Meral Yurderi, Romandan Uyarlanan Televizyon Dizilerinde Değer Temsili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (D.)
- Doktora, 2013, İlknur Gürses, Transgresyon ve Anarşi: Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (D.)
- Yüksek Lisans, 2012, Hülya Aslaner, Türk Sinemasında Çalışan Kadın İmgesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.)
- Doktora, 2012, Ali Emre Bilis, Dini Yönelimli Türk Televizyon Dizilerinde Oksidentalist Söylem ve toplumsal rol Modellerinin Temsili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (D.)
- Yüksek Lisans, 2011, Emel Yalamaç, 2000 sonrası Türk sinemasında Kadın Temsilleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.)
- Doktora, 2011, Pınar Özgökbel Bilis,Çizgi filmlerde Temsil Edilen Toplumsal Değerler Sistemi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (D.)
- Yüksek Lisans, 2007, Mihriye Meral Yurderi (2007), “Televizyonda Kadın Programları Türlerarasılık ve Söylem”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.)
- Yüksek Lisans, 1990, Şehlem Sebik (2008), “Beden Temsiller: 1990 Sonrası Türk Sineması Örneği”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilmler enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İzmir. (Y.L.)