Akademik BilgilerAYLİN GÖZTAŞ
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aylin.goztas@veezy.com
- Telefon: 0232 388 31 10
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1994
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü H.İ.T A.B.D., Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi H.İ.T., Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi H.İ.T., Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- E.Ü İletişim Fakültesi – Dekan Yardımcılığı, 2004-
- E.Ü Sürekli Eğitim Merkezi-Edexel (BTEC London Examinations) Uluslar arası Program ve Proje Avrupa Masası Şefi, 2002-2005
- E.Ü. İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği, 2002-2005
- E.Ü. İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği, 2002-
- E.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Norm Kadro Çalışma Danışma Kurulu Üyesi-, 2002-
- E.Ü. Rektörlüğü Reklam Kurulu Üyeliği, 2002-
- Egesem E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Md.Yard., 2002-2005
- E.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği-, 2001-
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (27 adet)-  “Halkla İlişkileri Sorgulamak” Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Volume:12,2005,(Doç .Dr. Fusun Kocabaş ile ortak makale)(Ulusal Hakemli)
- “Bilgi İşlem Teknolojilerinin Örgütsel İletişim Amaçlı Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, - XXI, 2005(Ulusal Hakemli)
- “Halkla İlişkiler Evrimi-Grunig-Hunt Modelleri Üzerine Bir Çalışma” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, 2005 (Erhan Demirtaş-Fatma Safdil-Hüseyin Kaya ile ortak makale)(Ulusal Hakemli)
- “Reklamlarda Çocuğun Kullanılması”, Çoluk Çocuk Dergisi, Ocak 2004:34 (Çisil Sohodol ile ortak makale)
- “Bir Halkla İlişkiler Hedef Kitlesi: Halkın Tamamı Veya Büyük Bir Kısmı Olarak Kamu:” Kırgızistan Manas Üniversitesi Dergisi,Volume:12, 2004(Uluslararası Hakemli)
- “Eğrisi Ve Doğrusu İle Kısaca Küreselleşme” Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi-Nisan 2003 (Doç Dr. Füsun Kocabaş Ve E. Pelin Baytekin ile ortak makale)
- “Küresel Rekabette İşletmelere Avantaj Sağlama” Bursa KALDER-1. Kalite Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003 (CD ve internette E. Pelin BAYTEKİN ile ortak makale)
- “Siyasi Partilerde Halkla İlişkiler Süreci-İç Hedef Kitleye Dair Bir Çalışma” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, -XVIII, 2003(Ulusal Hakemli)
- “Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2003, (Doç. Dr. Füsun Kocabaş ile ortak makale)(Ulusal Hakemli)
- “Örgütsel Transformasyon ve Halkla İlişkiler Yönetimi”, Düşünceler Dergisi, Y.12, S.12, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1999, S.121-135.
- “Kriz Yönetimi ve Toplam Kalite Kültürü”, TÜSİAD / KalDer Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması-(CD ve Internette yayınlanan hakem-juri sürecinden geçmiş ödüllü makale İstanbul, 1999. (Ulusal Hakemli)
-  “Gümrük Birliği - Türkiye ve Reklamcılık”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.5, S.235 - 236, Memleket Matbaacılık, İzmir, Kasım - Aralık 1998, S.5.
- “Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.3, S.112 - 113, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Mayıs - Haziran 1996, S.7.
- “Stratejik Planlama”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.3, S.100, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Mart 1996, S.4.
- “Toplam Kaliteye Yönelmeden Önce İletişim Kanallarını Açın”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.3, S.98, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Şubat 1996, S.8.
- “Medya Değerlendirmesi İçin Uygun Bir Rol”, Paul Noble,”A Proper Role for Media Evaluation”, 1995-IPRA Golden Papers, Düşünceler Dergisi, Y.10, S.9, İzmir, Şubat 1996, s.95-103.
- “Ürün Sabotajı Krizlerinde Fırsat Yaratma ve Halkla İlişkiler Formülü”, Düşünceler Dergisi, Y.9, S.8, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1995, S.85 – 93.
- “Siyasal Propagandanın Araç ve Yöntemleri”, Düşünceler Dergisi, Y.9, Özel Sayı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1995, S.77 – 96.
- “Halkla İlişkiler Yönetiminde İç Çevre”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.2, S.65 - 74, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Haziran - Eylül 1995, S.4.
- “İletişim Teknolojileri ve Postmodern Hayat”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.2, S.60 - 64, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Mayıs - Haziran 1995, S.6.
- “Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Fuarların Analizi”, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Y.1, S.44 – 47, Tercüman Ofset Tesisleri, İzmir, Ocak - Şubat 1995, S.4.
- “Orta Doğu ve Türkiye”, Düşünceler Dergisi, Y.8, S.7, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1994, S.77 - 105.
- “Kriz Yönetiminde İletişim”, Düşünceler Dergisi, Y.7, S.6, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1993, S.143 – 155.
- "Türk Basınında Pazarlama Sorunu”, Kalem - Ege Üniversitesi Gazetesi, S.26 - 27, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, Mayıs 1992, S. 2, 4, 13.
- “ Körfez Savaşı’nda Türk Basınının Konumu”, Düşünceler Dergisi, Y.5, S.5, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, Şubat 1991, S.85 - 95.
- “İyi Vatandaşlık ve Halkla İlişkiler”, Peter Howard, ”Good Citizenship and Public Relations” International Public Relations Review V13,S.3,1990, Düşünceler Dergisi, Y.5, S.5, İzmir, Şubat 1991, s.95-103.
- 0, “Public Relations: Seeking an Ethical Equilibrium” Asia Pasific Public Relations Journal, Vol 5 No.2 (Doç. Dr. Füsun Kocabaş ile ortak makale).(Uluslararası hakemli)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (42 adet)-  “2004 Yılı Beklentileri: KOBİ lere Yönelik Kriz Stratejileri”, ELGİNKAN Vakfı, Manisa, 15.01.2004(Seminer)
- “İşletmelerde Toplam İletişim Yönetimi”, ELGİNKAN Vakfı, Manisa, 22.01.2004(Seminer)
-  “İş Yaşamında Kalite”, E. Ü. Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim Programı, İzmir, 27.01.03(Seminer)
- “Çatışma ve Risklerin Yönetimi”, ELGİNKAN Vakfı, Manisa, 28.02.2003(Seminer)
-  “Genel Halkla İlişkiler”, AKK Anadolu Kredi Kartları Pazarlama Eğitimi Programı, İzmir, 08.03.2003(Seminer)
- “Halkla İlişkiler ve İletişim”, ELGİNKAN Vakfı, Manisa, 21.03.2003(Seminer)
- “Genel Halkla İlişkiler” E.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Seminerleri, İzmir, 14.04.2003(Seminer)
- “Genel İletişim Bilgileri” Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı, Uçuş ve Yer Emniyet Kursu, İzmir, 12.05.2003 (Seminer)
- “Halkla İlişkiler ve İletişim Teknikleri”, TC Emniyet Genel Müdürlüğü, Bornova Polis Eğitim Merkez Müdürlüğü, Karakol Amirleri Halkla İlişkiler ve Yönetim Geliştirme Programı, İzmir, 03.06.2003(Seminer)
- “Kriz Öncesi-Esnası& Sonrasında Yönetim Becerileri”, Elginkan Vakfı, Manisa,19.04.2002(Seminer)
- “Örgütsel Çevrede Değişim”, Elginkan Vakfı, Manisa, 24.05.2002(Seminer)
- “Kurumsal İletişim”, E.Ü. EGESEM-Üniversitem Programı, Etkin Liderlik Eğitimi, İzmir, 11.05.2002 (Seminer)
- “Halkla İlişkiler Vizyonundan Toplam Kalite Yönetimi” E.Ü. EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı, İzmir, 19.11.2002(Seminer)
- “Halkla İlişkiler Süreci Açısından Değişim Yönetimi” E.Ü. EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı, İzmir, 19.11.2002(Seminer)
- “Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler” E.Ü. EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı, İzmir, 21.11.2002(Seminer)
- “Halkla İlişkilerde Kalite Yönetimi ve Uluslar arası Kalite Prensipleri ” E.Ü. EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı, İzmir, 21.11.2002(Seminer)
- “Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi”, E.Ü. EGESEM-Üniversitem Programı, Etkin Liderlik Eğitimi, İzmir, 21.12.2002(Seminer)
-  “Kurum Kültürü” E.Ü. EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı, İzmir, 26.12.2002(Seminer)
-  “Kriz Yönetimi-Küresel Rekabet ve Halkla İlişkiler”, Elginkan Vakfı, Manisa, 11.05.2001(Seminer)
- “Kriz Yönetimi ve Ekonomik Buhran: Zor Zamanlarda Şirketleri Yönetmek”, Elginkan Vakfı, Manisa, 23.03.2001(Seminer)
- “Ekonomik Krizde Halkla İlişkiler” İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği, İzmir, 19.03.2001(Seminer)
- “Halkla İlişkililerde Yeni Yönelişler ve Bakış Açıları”, Elginkan Vakfı, Manisa, 16.03.2001.(Seminer)
- “Kriz Yönetimi: Halkla İlişkilerde Farklı Bir Boyut”, Elginkan Vakfı, Manisa, 24.10.2000.(Seminer)
- “Organized Human Relations”, Magic USA Inc., Orlando, FL, A.B.D., 09.05.2000.(Seminer)
- “Interpersonal Communication in Public Relations”, Magic USA Inc., Orlando, FL, A.B.D., 02.05.2000. (Seminer)
- “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler Yönetimi Etkileşimi”, Elginkan Vakfı, Manisa, 12.04.2000.(Seminer)
- “Örgütsel İletişimin Kalitesi ve Halkla İlişkiler Yönetimine Etkisi”, MNA Danışmanlık, İzmir, 05.02.2000.(Seminer)
- 0, “Halkla İlişkilerde Kalite Prensipleri ve Uluslar arası Kalite Standartları”, 9 Eylül Üniversitesi BİMER , İzmir, 21.12.1999.(Seminer)
- “Stratejik Yönetim – Halkla İlişkiler Odaklı Bir Bakış”, Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarlığı Yönetim ve Halkla İlişkiler Eğitim Seminerleri, İzmir, 12-13.10.1999.(Seminer)
- “Değişim Mühendisliği”, Elginkan Vakfı, Manisa, 24.09.1999.(Seminer)
- “Örgütsel İletişim”, Elginkan Vakfı, Manisa, 23.09.1999.(Seminer)
- “Halkla İlişkiler Yönetiminde Yeni İletişim Teknolojileri ve Kullanımı”, MNA Danışmanlık, İzmir, 27.04.1999.(Seminer)
- 0, “Halkla İlişkiler Kampanyalarının Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi”, MNA Danışmanlık, İzmir, 16.11.1998.(Seminer)
- 0, “Yönetsel Bir Bağlantı Süreci Olarak Karar Verme”, Deulcom International A.Ş., İzmir, 26-27.11.1995(Seminer)
- “Halkla İlişkiler Yönetiminde Örgüt İçi İletişim”, Deulcom International A.Ş., İzmir, 04.11.1995.(Seminer)
- 0, “Yönetimde Halkla İlişkiler” , Tariş A.Ş., İzmir,Temmuz 1994(Seminer)
- “Halkla İlişkiler ve Yaratıcı Düşünce” Retorik Klüp, İzmir, 25.05.1999 (Konferans)
- “Başarılı Bir Örgütte Gelenekler ve Halkla İlişkiler” Retorik Klüp, İzmir, 26.03.1997. (Aynı konuşma 9 Eylül Ün. MYO Satış Yönetimi Bölümü’nde de konuk konuşmacı olarak yapılmıştır).(Konferans)
- “Halkla İlişkilerde Yönetiminde Karar Verme ve Höristik” Retorik Klüp, İzmir, 15.01.1996. (Aynı konuşma Lions Klüp Alsancak Leo Çevresi’nde de konuk konuşmacı olarak yapılmıştır).(Konferans)
- “Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler”, I. Halkla İlişkiler Mesleği Tanıtım Günleri, A.K.M., İzmir, 12.04.1995.(Konferans)
- “Medyada Psikanalitik Çözümleme”, Retorik Klüp, İzmir, 19.01.1995.(Konferans)
- Every Human Being Has The Right To Get The Truth” , International Relations Studies, T.A,D., İzmir,15.10.1993 .(Konferans)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- II. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, 4-6 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Çocuklara Yönelik İnternet Reklamcılığı Stratejileri "( Prof. Dr. Ahmet B. Göksel ile ortak bildiri)
- II. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, 4-6 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Oyunlar Üzerinden Reklamcılık-Advergaming- ve Çocuklar" Doç. Dr. Füsun Kocabaş ile ortak bildiri)
- II. Uluslar arası Sempozyum: Milenyumda İletişim: Türk ve Amerikan Akademisyenleri Arasında Bir Diyalog, 17-19 Mart 2004, İstanbul Üniversitesi/Teksas Üniversitesi, İstanbul, "Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya: Reklamlar Aracılığı i
- II. Uluslar arası Sempozyum: Milenyumda İletişim: Türk ve Amerikan Akademisyenleri Arasında Bir Diyalog, 17-19 Mart 2004, İstanbul Üniversitesi/Teksas Üniversitesi, İstanbul, "Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Artırılmasında Eğitimci, Uygulamacı,
- İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslar Arası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C., 05-07.05.2004, Gazimagosa, "Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği" (Doç.Dr. Füsun Kocabaş İle Ortak Bildiri).(Sözlü Bildiri)
- II. Uluslar arası Sempozyum: Milenyumda İletişim: Türk ve Amerikan Akademisyenleri Arasında Bir Diyalog, 17-19 Mart 2004, İstanbul Üniversitesi/Teksas Üniversitesi, İstanbul, "Veri Tabanlı Pazarlama: Halkla İlişkiler Odaklı Bir Bakış" (Pelin Baytekin ile ortak bildiri)
- I. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Konferansı, 13-15 Ekim 2003, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Sınıf İçi İletişim, Eğitimcinin Sahip Olduğu Kişisel İmaj Ve Çocuk"(Araş. Gör. E. Pelin Baytekin ile ortak bildiri)
- I. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Konferansı, 13-15 Ekim 2003, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, "The Use Of Children İn Advertising"(Araş. Gör. Çisil Sohodol ile ortak bildiri)
- 2003, 2. Public Relations Institute Of Australia – Innovation&Impact İn Communication Cong.,Hobart Avustralya, "Increasing Criticisim Against Pr, An Ethical Discipline Or Not?- Including A Case Study Of November 3rd 2002 Turkish General Elections Political Parties Pr Campaings & The Media Coverage", (Doç. Dr. Füsun Kocabaş İle Ortak Bildiri)(Sözlü Bildiri)
- 3. Public Relations Institute Of Australia – Innovation&Impact İn Communication Congress 26-29 Ekim 2003, Hobart Avustralya, The New Facade Of Pr İn An Ever- Changing Organisational Environment Integrated Total Quality Business Communications, (Doç. Dr. Füsun Kocabaş İle Ortak Bildiri)(Sözlü Bildiri)
- 4. "KOBİ ler için Kriz-Değişim-Yeniden Yapılanma-Toplam Kalite Yönetimi", EGEV-TNS Danışmanlık, Dünya Bankası Uluslar arası KOBİ Eğitim Projesi Denizli, 01.05.2002 (Sözlü Bildiri)
- 0,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralık 2004, TC İstanbul Kültür Üniversitesi-Milli Prodüktivite Merkezi-KOSGEB, "Örgütsel Verimliliğin Artırılmasında Bilgi Yönetiminin Rolü ve Önemi" (Araş. Gör. E.Pelin Baytekin İle ortak bildiri
- T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, 27.04.2004, Ankara, "Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımı Açısından Örgütsel İletişim" (Arş. Gör. Pelin Baytekin ve Arş. Gör. Çisil Sohodol İle ortak Bildiri).
- 3. V.Ulusal Mükemmeli Arayış Sempozyumu: Kalite Kültürü-Değişim ve Türkiye: E.Ü/ Kalder / EBSO,/ ) 9 Eylül Ün./ ESİAD / EGİAD /İAOSB, 27-29 Nisan 2004 "Kalite Meydanı" (Sözlü Bildiri)
- III. Ulusal Üretim Araştırma Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003-İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul "Toplam Kalite Yönetiminde Örgüt İçi İletişimin Rolü Ve Önemi" (Araş. Gör. E.Pelin Baytekin İle ortak bildiri)
- III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003-İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul "Değişim Mühendisliği-Halkla İlişkiler Süreci Açısından Bir Yaklaşım" (Araş. Gör. E.Pelin Baytekin İle ortak bildiri)
- III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003-İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul "Rekabetçi Üretimde Üç Anahtar: Toplam Kalite, Kriz ve Strateji"
- III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003-İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul "Üretimde Toplam Kalite ve İnsan Kaynağı Katılımı"
- Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Kültürü Oluşturulmasında Eğitimin Rolü Sempozyumu 28-30 Mayıs 2003, İzmir, Yönetim Bilgi Sistemlerin Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı – Kalite Kültürü Oluşturmaya Yönelik Bir Çalışma
- II. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2003- Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Afyon "İşletmelerde Toplumsal Sorumluluk Ve ‘Aygaz Kazalarına Karşı Uyarıyor Toplumsal Sorumluluk Kampanyası Örneği’ (Araş. Gör. E. Pelin Baytekin İle ortak bildiri)
- I.Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, Ege Üniversitesi- Sivil Kuruluşlar Uyum Derneği Ortak Projesi, 20-21 Aralık 2003, İzmir, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal İletişim" (Sözlü Bildiri)
- 2. Türkiye İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Zirvesi, 15 Mayıs 2003-AHİD, Ankara "Siyaset ve İlişkiler" (Sözlü Bildiri)
- 4. "Kriz Planlaması", İzmir Sekreterler Derneği Kriz Yönetimi Paneli ,İzmir, 13.01.2001.(Sözlü Bildiri)
- 5. "Küresel Ekonomik Kriz ve Halkla İlişkiler Boyutu", Global Krizden Etkileniş Paneli, Elginkan Vakfı, Manisa, 14.04.1999.(Sözlü Bildiri)
- 6. "Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynağının Önemi", İnsan Kaynakları Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, E.Ü. İ.İ.B.F / Personel Yöneticileri Derneği, İzmir, 22.10.1997.(Sözlü Bildiri)
- 7. "Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler", II. Ulusal Halkla İlişkiler Kongresi, Marketing Türkiye Dergisi- İstanbul Halkla İlişkiler Derneği, İstanbul, 30.11.1994.(Sözlü Bildiri)

Kitapları (7 adet)- 2004, Etkinlik Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul
- 2004, Kriz Yönetimi, İletişim Yayınları, İstanbul, (Çisil Sohodol ile birlikte)
- Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor, (Ed. Aylin Pira), Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir, 2004
- 2000, Değişim Kesişim İletişim: Halkla İlişkiler Süreci Açısından Bir Değerlendirme, Üniversiteliler Ofset Basımevi, İzmir,
- 2000, Halkla İlişkiler Üzerine Çeşitlemeler, Üniversiteliler Ofset Basımevi, İzmir,
- 1999, Halkla İlişkiler Vizyonundan Toplam Kalite Yönetimi: Örgüt İçi İletişim Odaklı Bir Yaklaşım, Üniversiteliler Ofset Basımevi, İzmir,
- 1994, Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Ege Yayıncılık, İzmir, (1997 ikinci baskı)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, Birleşmiş Milletler – FAO (Food and Agriculture Organization) Uluslar arası Destekli Karşıyaka Habitatı Yeşil Kamuoyu Bilinçlendirme Eğitim ve İletişim Projesi, İzmir, 2000.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 0, “Kamu Kurumlarında ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Halkla İlişkilerin Rolü”-Nilgül Akçal
- Yüksek Lisans, 0, “Dış Turizm Pazarlamasında Halkla İlişkilerin Rolü-Ürdün Örneğine Eleştirel Bir Bakış”- Youssef Abueid
- Yüksek Lisans, 0, “İşletmelerde Toplumsal Fayda Amaçlı Tanıtım Kampanyalarında Reklam Mesajlarının Kullanımı ve Toplumsal Değişme Etkisi”- Ebru Adıgüzel
- Yüksek Lisans, 0, “Birleşmiş Milletlerin Barışı Tesis Etmek Ve Korumak Faaliyetleri Kapsamında Çatışma Ve Kriz Bölgelerindeki Halkla İlişkiler Uygulamalarının Önemi” Erhan Demirtaş
- Doktora, 0, “Yazılı Basın İşletmelerinin Pazarlama Sürecinde Toplam Kalite Yönetimi” Pelin Dündar
- Doktora, 0, “Yazılı Basın İşletmelerinin Pazarlama Sürecinde Toplam Kalite Yönetimi” Pelin Dündar