Akademik BilgilerNAKİFE YASEMİN TOPALOĞLU
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yasemin.topaloglu@ege.edu.tr
- Telefon: 388 00 16
- Telefon: 311 25 91
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Dekan Yardımcısı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2009-2012
- Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-
- Erasmus Koordinatörü, Ege Üniv. Müh. Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2002-
-  Yayın Komisyonu Üyesi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2000-
- Eğitim Komisyonu Üyesi, Ege Üniv. Müh. Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2000-
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Program Komitesi Eş Başkanı, 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı(UYMK), 2008
- Program Komitesi Üyesi, International Conference on Model Transformation(ICMT), 2008-2010
- Program Komitesi Üyesi, Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı(UYMK), 2006-2010
-  Program Komitesi Üyesi, Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu(UYMS), 2005-2009
- Program Komitesi Eş Başkanı, Yazılım Süreçlerinin Kaliteye Etkisi Çalıştayı, 2003-2004
- Organizing Committee Member, CS&I 2000, NJ,USA., 2000
- Programme Co-chair, ISCIS'99, The Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, Kuşadasi, Turkey., 1999
- SOFTWARE: PRACTICE and EXPERIENCE dergisinde hakemlik., 0
- INFORMATION and SOFTWARE TECHNOLOGY dergisinde hakemlik., 0
Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Author(s): Kardas G, Goknil A, Dikenelli O, Topaloglu NY, Title: MODEL DRIVEN DEVELOPMENT OF SEMANTIC WEB ENABLED MULTI-AGENT SYSTEMS Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COOPERATIVE INFORMATION SYSTEMS Volume: 18 Issue: 2 Pages: 261-308 Published: JUN 2009
- Author(s): Kardas G, Ekinci EE, Afsar B, Dikenelli O, Topaloglu NY, Title: Modeling Tools for Platform Specific Design of Multi-Agent Systems Conference Information: 7th German Conference on Multi-Agent System Technologies, SEP 09-11, 2009 Hamburg, GERMANY, Source: MULTI-AGENT SYSTEM TECHNOLOGIES, PROCEEDINGS Book Series: Lecture Notes in Artificial Intelligence Volume: 5774 Pages: 202-207
- Author(s): Kardas G, Goknil A, Dikenelli O, Topaloglu NY., Title: Modeling the interaction between semantic agents and semantic web services using MDA approach Conference Information: 7th International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, SEP 06-08, 2006 Dublin, IRELAND, Source: Engineering Societies in the Agents World VII Book Series:LNAI Volume: 4457 Pages: 209-228 Published: 2007
- Author(s): Kardas G, Goknil A, Dikenelli O, Topaloglu NY, Title: Model transformation for model driven development of semantic web enabled multi-agent systems Conference Information: 5th German Conference on Multiagent System Technologies, SEP 24-26, 2007 Leipzig, GERMANY, Source: Multiagent System Technologies, Proceedings Book Series: LNCS Volume: 4687 Pages: 13-24 Published: 2007
- Author(s): Capilla R, Topaloglu NY , Title: Product lines for supporting the composition and evolution of service oriented applications Conference Information: 8th International Workshop on Principles of Software Evolution, SEP 05-06, 2005 Lisbon, PORTUGAL, Source: Eighth International Workshop on Principles of Software Evolution, Proceedings Pages: 53-56 Published: 2005
- Author(s): Topaloglu NY, Capilla R, Title: Modeling the variability of Web Services froma pattern point of view Conference Information: European Conference on Web Services (ECOWS 2004), SEP 27-30, 2004 Erfurt, GERMANY, Source: WEB SERVICES, PROCEEDINGS Book Series: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 3250 Pages: 128-138 Published: 2004
- Author(s): Sıkıcı A, Topaloglu NY , Title: Strategies for hypermedia design Modeling Conference Information: MetaInformatics Symposium 2003(MIS 2003), SEP 17-20, 2003 Graz, AUSTRIA, Source: METAINFORMATICS Book Series: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 3002 Pages: 150-157 Published: 2004
- Author(s): Capilla R, Topaloglu NY, Title: Representing variability issues in web applications: A pattern approach Conference Information: 18th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2003), NOV 03-05, 2003 ANTALYA, TURKEY, Source: CIS - ISCIS 2003 Book Series: LNCS Volume: 2869 Pages: 1035-1042 Published:2003
- Author(s): Sıkıcı A, Topaloglu NY, Title: A knowledge based approach to design with patterns Conference Information: 4th JCKBSE, SEP 12-14, 2000 BRNO, CZECH REPUBLIC,Source: KNOWLEDGE-BASED SOFTWARE ENGINEERING Book Series: FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS Volume: 62 Pages: 133-136 Published: 2000
- Author(s): Topaloglu NY, Zincir AN, Heywood MI, et al., Title: Characterization of centralized and decentralized text information retrieval search platforms using OMT Conference Information: 13th ISCIS 98, OCT 26-28, 1998 BELEK ANTALYA, TURKEY, Source: ADVANCES IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES '98 Book Series: CONCURRENT SYSTEMS ENGINEERING SERIES Vo53 Pages: 519-526 Published: 1998

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2000, A.Sıkıcı, and N.Y.Topaloğlu "A Knowledge Based Approach to Design with Patterns", in Knowledge Based Software Engineering, pp 133-136, T.Hruska and M.Hashimoto (Eds.), IOS Press.
- Topaloglu N.Y., Zincir A.N., Heywood M.I., Chatwin C.R “:Characterization of Centralized and Decentralized text information retrieval search platforms using OMT”:, Advances in Computer and Information Sciences'98, Vol. 53, U. Gudukbay et al. (Eds.) IOS Press, 1998, pp 519-526.
- Şengonca, H., Topaloğlu, N.Y., Dikenelli, O., "Yazılım Tekrar Kullanımı ve Nesneye Yönelik Yaklaşım", Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2-3, 1995, s. 73-80.
- Topaloğlu, N.Y., Püskülcü, H., "EARN Üzerindeki Listserv'lerin ve Listelerin Dağılımının Optimizasyonu Üzerine Bir Araştırma", E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1990.
- Şengonca, H., Topaloğlu, N.Y., "dBASE III Plus'tan dBASE IV'e Gelişmeler", E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Haziran 1990, s. 39-43.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Egesoy,A., Topaloğlu, N.Y. (2009), "A Bottom-up Model for Computational Semiotics", Proceedings of the 11th International Conference on Informatics and Semiotics in Organizations, p 26-32.
- Goknil, A., Topaloglu, N. Y. (2006), "Composing Transformation Operations Based on Complex Source Pattern Definitions", European Workshop on Composition of Model Transformations in conjunction with ECMDA-FA 06, Bilbao, Spain.
- Goknil, A., Topaloglu, N.Y. (2005), "Ontological Perspective in Metamodeling for Model Transformations", MIS '05: Proceedings of the Metainformatics Symposium 2005,ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 214.
- Goknil, A., Topaloglu, N.. Y. (2005) "Ontology Based Model Transformation Infrastructure". Proceedings Workshop On Model Driven Enterprise Information Systems, p 55-64.
- Topaloğlu, N. Y. , Dikenelli, O.(2004), Special Issue on Software Engineering, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol.12, Issue 2, TUBITAK.
- Topaloglu, N.. Y., Capilla, R (2004), "Modelling The Variability of Web Services From a Pattern Point of View", Lecture Notes In Computer Science Vol. 3250, p 128-138.
- Ç.Çakir, N.Y. Topaloğlu, H. Şengonca "Application of Design Patterns in Software Development", ISCIS'2000, Proceedings of The Fifteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, pp 484-494, October, 2000, İstanbul, Turkey
- A.Sıkıcı, N.Y.Topaloğlu "Towards Building with Design Patterns", ISCIS'2000, Proceedings of The Fifteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, pp 522-529, October, 2000, İstanbul, Turkey
- Çağlar, Ö., Sağlam, O., Topaloğlu, N.Y "Agent Transporter: The Implementation of Agent Mobility with Java", ISCIS XIV, Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, (1999), pp 1009 - 1012
- Sürgevil, Ç., Topaloğlu, N.Y., Önal, A., "Domain Modeling for Client/Server Systems over IP Networks", ISCIS XIV, Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, (1999), pp 351 - 359.
- 1999, A.Sıkıcı, N.Y.Topaloğlu "Design Patterns as Building Blocks in Reusable Software Design", ISCIS'99, Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, pp 246-257, Kuşadası, Turkey.
- 1998, Topaloglu, N. Y., “:Assesment of Reuse Maturity”:, The Fifth International Conference on Software Reuse, Victoria, British Columbia, Canada,
- 1998, Zincir, A. N., Topaloglu, N. Y., “:Multi-Agent Based Digital Library Systems”:, TAINN’:98, Proceedings of The Seventh Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, pp 265-267.
- 1998, Topaloglu, N. Y., Nada, N., Tuwaim, S., Al-Homod, S "Issues in Reuse Based Software Development", Fourth International Conference On Computer Science and Informatics (CS&I'98) in conjuction with 4th Joint Conference on Information Sciences, JCIS'98 Proceedings, Volume IV, CS&I'98, pp 519-523.
- Topaloglu N. Y., Seker, G., O., Sengonca H "A WWW Application of Semantic Integration in Distributed Databases”:, ISCIS XII, Proceedings of the 12th International Symposium on Computer and Information Sciences, pp 155 -162, 1997.
- Topaloglu N. Y., Dikenelli O., Sengonca H., "A Four Dimensional Reuse Maturity Model", ISCIS XI, Proceedings of the 11th International Symposium on Computer and Information Sciences, pp 285-294, 1996.
- Tunc A., Ozerdim A., Zincir A. N., Topaloglu N. Y., Ozkarahan E., "Parallel Database Basics: Multiattribute File Structures and Joins", Proceedings of The Summer School on Computer Architecture, Computational Models and Their Implementations, Mediterranean Campus Project-6, 1994.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Afşar, B., Kardaş, G., Topaloğlu, N. Y. ve Dikenelli, O. (2010) "Kanı İstek Hedef Etmenlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi", II.Ulusal Model Güdümlü Yazılım Geliştirme Çalıştayı (TMODELS 2010), Bilkent Üniversitesi.
- Egesoy,A., Topaloğlu, N.Y.(2009), "Yazılım Geliştirmede Anlam Sorunları ve Model Güdümlü Yaklaşım, IV. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS09) Bildiri Kitabı, sf.143-148.
- Topaloğlu, N. Y., Doğru, A., Şengonca, H. (2008), 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
- Egesoy, A., Topaloğlu,N.Y.(2007), " Yazılım Geliştirmede Model Sınıflandırma", 3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sf. 87-92
- Göknil, A., Kardaş, G., Topaloğlu, N.Y., Dikenelli, O., (2006) "Anlamsal Web Tabanlı Etmen Sistemlerinin Geliştirilmesinde Model Tabanlı Yaklaşım", Birinci Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler Kitabı, sf. 177-183
- Goknil, A., Topaloglu, N.Y (2005)., "Yazılım Geliştirmede Model Dönüşümü ve Model Dönüşüm Dilleri" II. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sf. 119-128.
- Dikenelli, O., Topaloğlu, N. Y., Demirörs, Ö. (2003), 1.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
- 2002, N.Y.Topaloglu, A.Onal, U.Onder "WAP Tabanlı Öğrenci Bilgi Sistemi", Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale.
- Çağlar, Ö., Sağlam, O., Topaloğlu, N.Y. "An Architecture For Mobile Agent Oriented Software Systems", TBD 16.Bilişim Kurultayı, 1999.
- Topaloglu, N.Y., "Domain Analysis for Product Line Software Development", TBD 16.Bilişim Kurultayı, 1999.
- Zincir,A.N., Topaloğlu, N.Y. Şeker, G., Erdur, C., Şengonca, H., “:Dağıtık Veritabanlarında Yazılım Etmenleri Teknolojisinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma“:,TBD 15.Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, sf 152-157, 1998.
- Topaloğlu, N.Y., Zincir,A.N., "Akıllı Etmen Teknolojilerinin Kullanım Alanları Üzerine Bir Inceleme”:, TBD 15.Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, sf 276-280, 1998.
- Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H., “:Yazılım Süreci Iyileştirmeye Yeni Bir Yaklaşım”:, Teknolojik Değişim ve Bölge Ekonomileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sf 23-28, 1997.
- Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H. World Wide Web ile Bir Veritabanı Uygulaması”:, TBD 14.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, sf 131-136, 1997.
- Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H. “:Yazılım Sektöründe Yeniden Kullanım”:, TBD 14.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, sf 40-44, 1997.
- Topaloğlu, N. Y., “:Yazılımın Evrimi”:, 2000’:li yılların Muharebe Sahasında Kullanılacak Istihkam Teçhizatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sf 88-92, 1997..
- Erdur, C., Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H. “:Java RMI ile Istatistiki Bilgi Sistem Modeli”:, Araştırma Sempozyumu'97, Bildiriler Kitabı, sf 233-237, 1997.
- Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H., “:Görsel Yaklaşım ile Bir Istatistik Bileşen Kütüphane Sistemi”:, Araştırma Sempozyumu'97, Bildiriler Kitabı, sf 150-153, 1997.
- Topaloğlu, N. Y., Şengonca, H. “:Neden Istemci/Sunucu Mimarisinde Bilgisayarlaşma?”:, TBD - TÜBISAD Bilişim Sempozyumu'97, 1997.
- Dikenelli O., Topaloğlu N. Y., Şengonca H., "Yazılım Geliştirmede Tekrar Kullanımın Boyutları", 14.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, sf 154-160, 1996.
- Topaloğlu N. Y., Dikenelli O., Şengonca H., "Nesneye Yönelik Yaklaşım ve Yazılım Tekrar Kullanımını Kurumsallaştırmak", Araştırma Sempozyumu'95, Bildiriler Kitabı, sf 16-20, 1995.
- 1993, Ikiz F., Şengonca H., Topaloğlu N. Y., Kanser Veri Kayıt Sistemi Oluşturulması Üzerine Bir Çalışma", Araştırma Sempozyumu'93 Ikiz F., Şengonca H., Topaloğlu N. Y., 19

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2001, Araştırma Projesi, "Çerçeveler ile Yazılım Geliştirme", Araştırma Fon Saymanlığı Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- IEEE
- IEEE Computer Society
- Türkiye Bilişm Derneği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2004, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
- 2004, EBİLTEM Yayın Teşvik Ödülü
- 2003, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
- 2003, EBİLTEM Yayın Teşvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (9 adet)- Doktora, 2010, Alpay Doruk, 'Web Servisleri İçin Ontoloji Tabanlı Model Dönüşümü '
- Doktora, 2010, Alpay Doruk, 'Web Servisleri İçin Ontoloji Tabanlı Model Dönüşümü '
- Yüksek Lisans, 2006, Arda Göknil, “Model Dönüşüm Dillerinin İncelenmesi ve Bir Model Sorgu Dili Önerisi
- Yüksek Lisans, 2005, Oğuz Dönmez, “Mobil Teknolojilerde Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme”
- Yüksek Lisans, 2004, Zekai Demirezen, “Tasarım Desenlerinin Uygulanması ve Araç Geliştirilmesi”,
- Yüksek Lisans, 2003, Barış Ulu, 'Tasarım Desenleri ile Kalıcılık Çerçevesi Modellemesi'
- Yüksek Lisans, 2002, Oğuz Kalaycı, 'Yazılım Yeniden Yapılandırma'.
- Yüksek Lisans, 2001, Ünsal Önder, 'WAP Tabanlı Öğrenci Bilgi Sistemi'
- Yüksek Lisans, 2001, Çağlar Çakır,'Tasarım Desenleri ile Yazılım Geliştirme'