Akademik BilgilerSONER YAĞLI
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: soner.yagli@ege.edu.tr
- Telefon: 388 48 37 - 164
- Telefon: 388 40 00 - 16 51
Eğitim Bilgileri- Lisans: ANKARA UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI (ONLISANS), Türkiye, 1987
- Lisans: ANKARA UNIVERSITESI S.B.F. BASIN YAYIN Y.O. (LISANS GIRIS), Türkiye, 1988
- Lisans: EGE UNIVERSITESI BASIN YAYIN Y.O. (ILETISIM FAKULTESI), Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: EGE UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, Türkiye, 1996
- Doktora: EGE UNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: EGE UNIVERSITESI, ILETISIM FAKULTESI, GAZETECILIK BOLUMU, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- YARDIMCI DOCENT DR., DEVAM EDIYOR, 2005-
- DR. ARASTIRMA GOREVLISI, 2003-2005
- ARASTIRMA GOREVLISI, 1994-2003
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- 26-27 NİSAN 2012 TARİHLERİNDE EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NİN DÜZENLEYECEK OLDUĞU "İLETİŞİM, KÜLTÜR, ETİK VE YARATICILIK"BAŞLIKLI 1.ULUSLARARASI İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMUNDA EDİTÖRYAL GRUP SORUMLUSU., 2011-2012
- 26-27 NİSAN 2012 TARİHLERİNDE EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NİN DÜZENLEYECEK OLDUĞU "İLETİŞİM, KÜLTÜR, ETİK VE YARATICILIK"BAŞLIKLI 1.ULUSLARARASI İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMUNDA DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ., 2011-2012
- “MEDYA VE KÜLTÜR” BAŞLIKLI SEMPOZYUMDA “GÜNDELİK YAŞAM” KONULU OTURUMDA OTURUM BAŞKANLIĞI, 2009
- “MEDYA VE SİYASET” KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELİĞİ., 2007
- EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI DÜZENLEME KOMİSYONU ÜYELİĞİ (GAZETECİLİK BÖLÜMÜ), 2006-2007
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ SANAT DERGİSİ / JOURNAL OF MEDİTERRANEAN ARTS’DA “GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI” BAŞLIKLI MAKALE, YIL:4, SAYI:7, BASIM: 2013)
- “GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI” BAŞLIKLI HAKEMLİ DERGİ MAKALESİ. (İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ – FACULTY OF COMMUNİCATİON JOURNAL OF COMMUNİCATİON STUDİES, SAYI:4, 2013)
- 2011, “MEDYA POLITIKALARININ DEĞERLENDIRILMESINDE BIR BAŞKA YAKLAŞIM MÜMKÜN MÜ? KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE EKONOMI-POLITIK YAKLAŞIM ÇATIŞMASINI KIRMAK” BAŞLIKLI HAKEMLI DERGI MAKALESI. (EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ’NİN 6.SAYI)
- 2007, “HABER METİNLERİNDE GERÇEKLİK KURGUSU: İDEOLOJİNİN YENİDEN ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK HABER” BAŞLIKLI HAKEMLİ DERGİ MAKALESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ 2. SAYI)
- 2006, “1990 SONRASI TÜRKİYE’DE İSLÂMİ KİMLİKTEKİ DÖNÜŞÜM VE MEDYADAKİ YANSIMASI” BAŞLIKLI HAKEMLİ DERGİ MAKALESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ 1. SAYI)
- 2005, “1990 SONRASI TÜRK MEDYASINDAKİ DEĞİŞİM VE YENİ KİMLİKLERİN OLUŞUMUNDA YENİ SÖYLEMİN ROLÜ” BAŞLIKLI HAKEMLİ DERGİ MAKALESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 23. SAYI)
- 2005, “MEDYANIN SUNDUĞU YAŞAMLAR: HABER METİNLERİNDE KURGULANAN GERÇEKLİĞİ YAŞAMAK” BAŞLIKLI HAKEMLİ DERGİ MAKALESİ (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ/JOURNAL OF COMMUNİCATİON, NO.2)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 2013, “1.ULUSLARARASI İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU” VE “MEDYA” KONULU RÖPORTAJ, HABER HURRIYETI GAZETESI, 11 MAYIS 2012.
- TAKSAV (TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR, KÜLTÜR VE SANAT İÇİN VAKIF)’IN “SİYASET OKUMALARI” BAŞLIKLI EĞİTİM PROGRAMINDA “MEDYA ÇALIŞMALARI VE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR, ELEŞTİREL MEDYA TEORİLERİ VE MEDYA ELEŞTİRİSİ” ÜZERİNE SEMİNER (06.11.2012)
- YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ŞEF KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA 03.06.2009 TARIHINDE VERİLEN “İLETİŞİM” DERSİ SEMİNERLERİ
- “MEDYANIN DEĞİŞEN YÜZÜ” BAŞLIKLI BİLDİRİ EURO-ASİA AUTO KAPSAMINDA 13 MART 2005 TARIHINDE “MEDYANIN TOPLUM ÜZERİNE ETKİSİ” KONULU PANELDE SÖZLÜ OLARAK SUNULMUŞTUR.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 08-09 MAYIS 2014 TARIHLERINDE GERÇEKLESEN ULUSLARARASI YENI MEDYA - YENI YAKLASIMLAR “SOSYAL MEDYA VE YENI POLITIKALAR” SEMPOZYUMU’NDA SUNULAN “YENI MEDYADA ORTUK OLANIN IFŞASI VE GOZETLENEN MAHREMIYETIN DONUŞUMU” BAŞLIKLI SOZLU BIR BILDIRI.
- 21-23 MAYIS 2014 TARIHLERINDE GERÇEKLEŞEN OLAN “ULUSLARARASI MÜZIK VE MEDYA SEMPOZYUMU”NDA SUNULAN “MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA ANLAM ÜRETIMININ BIR ALANI OLARAK POPÜLER MÜZIĞI OKUMAK: TOPLUMSAL KIMLIK VE CINSIYETIN ŞARKI SÖZLERINDE İNŞASI” BAŞLIKLI SÖZLÜ BILDIRI.
- 28-30 MAYIS 2014 TARIHLERINDE GERÇEKLEŞTIRILEN “I. ULUSLARARASI YENI MEDYA VE KADIN SEMPOZYUMU”NDA SUNULAN “BIR ANLATI MECRASI OLARAK YENI MEDYANIN SÖYLEMINDE TRANS BIREYLER” BAŞLIKLI SÖZLÜ BIR BILDIRI.
- 2013, “GÜNDELIK HAYATIN BIR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENIDEN İNŞASI” BAŞLIKLI SÖZLÜ BILDIRI ULUSLARARASI ANTALYA MODA VE TEKSTIL TASARIM BIENALI I. ULUSLARARASI MODA VE TEKSTIL TASARIMI SEMPOZYUMU KAPSAMINDA SUNULMUŞTUR.
- 2011, ULUSLARARASI BERGAMA SEMPOZYUMU’NDA SUNULAN "BIR DIRENIŞ VE KARŞI-DIRENIŞ OLARAK BERGAMA: GÜNDELIK HAYAT KURGUSUNDA MEDYANIN TOPLUMSAL BIR MUHALAFET BILINCI OLUŞTUR(AMA)MASINA ELEŞTIREL BIR DEĞERLENDIRME" BAŞLIKLI SÖZLÜ BILDIRI.
- 2009, "MEDYA VE KÜLTÜR" KONULU SEMPOZYUMDA SUNULAN "ÜRET(İL)EN VE TÜKET(İL)EN ÇATIŞMASINDA GÜNDELİK HAYATIMIZ: TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN BİR UĞRAĞI OLARAK MEDYA NEYİ ÜRETİR NEYİ TÜKETİR?" BAŞLIKLI SÖZLÜ BİLDİRİ

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 1995, "DEĞİŞEN DÜNYA KOŞULLARINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ" KONULU SEMPOZYUMDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN "YENİ DÜNYA DÜZENİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI" BAŞLIKLI BİLDİRİ

Kitapları (3 adet)- 2009, "MEDYADA GERÇEKLİĞİN İNŞASI -TÜRK MEDYA SÖYLEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ-" İSİMLİ KİTAP İÇİNDE "DİRENEMEYEN AKTÖRLERİN GALİBİYETSİZ SAVAŞIMI: GERÇEKLİK VE MEDYADAKİ İNŞASI" BAŞLIKLI BÖLÜM (EDİTÖR: İSMET PARLAK, ÇİZGİ YAYINEVİ)
- 'KARAELMAS 2009: MEDYA VE KÜLTÜR' İSİMLİ KİTAPTA 'ÜRET(İL)EN VE TÜKET(İL)EN ÇATIŞMASINDA GÜNDELİK HAYATIMIZ: TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN BİR UĞRAĞI OLARAK MEDYA NEYİ ÜRETİR NEYİ TÜKETİR?' BAŞLIKLI BÖLÜM. (EDİTÖR: NURÇAY TÜRKOĞLU - SEVİLEN TOPRAK ALAYOĞLU, URBAN KİTAP, İSTANBUL)
- 2006, "GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA - TÜKETİM KÜLTÜRÜ PERSPEKTİFİNDEN OKUMALAR" ADLI BASILMIŞ KİTAPTA "GÜNDELİK HAYATIMIZDA AKIL TUTULMASI: MEDYA UYGULAMALARINDA TÜKETİM İDEOLOJİSİNİN İZLERİNİ SÜRMEK" BAŞLIKLI BÖLÜM ( EDİTÖR: SELDA İÇİN AKÇALI, EBABİL YAYINLARI, ANKARA).

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2010, GAZETECİLİK (GENEL GAZETECİLİK) ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİSİ 92-03-1807 NUMARALI ASLI ARIKAN’IN “TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI POPÜLER KÜLTÜRÜN YENİDEN ÜRETİMİNDE GAZETELERDEKİ KADIN KÖŞE YAZARLARININ ROLÜ” BAŞLIKLI YÜKSEK Lİ...
- Yüksek Lisans, 2009, GAZETECİLİK (GENEL GAZETECİLİK) ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİSİ 92050002293 NUMARALI HİCRAN ÖZDAMAR’IN “LÂİK-ANTİLÂİK EKSENİNDE KADININ SİYASALLAŞMASININ TÜRK YAZILI BASININDAKİ TEMSİLİ” BAŞLIKLI YÜKSEK LİSANS TEZİ EGE ÜN...
- Yüksek Lisans, 2009, GAZETECİLİK (GENEL GAZETECİLİK) ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİSİ 92-05-0002612 NUMARALI CELAL BİRKAN YÜKSEL’İN “GÜNDELİK HAYATTAKİ MİLLİYETÇİLİK VE TEZAHÜRLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ TEMSİLİ” BAŞLIKLI YÜKSEK LİSANS TE...