Akademik BilgilerAHMET EGESOY
YARDIMCI DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ahmet.s@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2002-
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Strategies for Hypermedia Design Modeling, Metainformatics Symposium, Graz, Austria, Revised Papers Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3002, pg:150-157, Hicks, David L. (Ed.) 2004.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, A Pattern Based Approach to Web Design Formalization, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 12 Issue 2, 2004, p 117-126, ISSN: 1300-0632.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Towards Software Design Automation with Patterns, Informatica (Slovenya), Vol.25, No. 3 (2001) 309-317.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Ahmet Egesoy, N.Yasemin Topaloğlu, A Bottom-up Model for Computational Semiotics, Proceedings of the 11th International Conference on Informatics and Semiotics in Organizations, 2009, (ICISO 2009) Aussino Academic Publishing House, 2009, p 26-32.
- Ahmet Sıkıcı, Modeling from a Semiotic Perspective, ACM International Conference Proceeding Series: Vol. 214, Proceedings of the 2005 symposia on Metainformatics, (MIS’05), Esbjerg, Denmark, Article No. 14, pg: 157-168, 2005.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, A Knowledge Based Approach to Design with Patterns, Knowledge-Based Software Engineering : Proceedings of the Forth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2000), Book Series: FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, Vol:62, pg:133-136, Eylül, 12-14, Brno, Çek Cumhuriyeti. IOS Press, Amsterdam, Hollanda, 2000, ISBN:1-58603-060-4
- Ahmet Sıkıcı, Emrah Orhun, A Fuzzy Shell for Intelligent Tutoring, Proceedings of the International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2000), Temmuz 3-5, 2000.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Towards Building with Design Patterns, Proceedings of The Fifteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XV), Ekim, 11-13, 2000.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Design Patterns as Building Blocks in Reusable Software Design, Proceedings of The Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XIV), Ekim,18-20,1999.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Ahmet (Sıkıcı) EgeSoy, N.Yasemin Topaloğlu, Yazılım Geliştirmede Anlam Sorunları ve Model Güdümlü Yaklaşım, IV. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı (UYMS09) Ekim 2009.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Yazılım Geliştirmede Model Sınıflandırma, 3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS’07) Bildiri Kitabı, Eylül 2007.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Web Tasarımına Desen Tabanlı Bir Yaklaşım, Bilgi Teknolojileri Kongre ve Fuarı (Bilgitek 2003) Bildiri Kitabı, 1-4 Mayıs 2003.
- Ahmet Sıkıcı, N.Yasemin Topaloğlu, Web Tasarım Mantığının Desen Tabanlı Biçimselleştirilmesi, 1. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS’03) Bildiri Kitabı, Ekim 2003.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Bilgi Tabanlı Web Geliştirme Aracı