Akademik BilgilerİSMET PELİN DÜNDAR
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ismet.pelin.dundar@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye , 1993
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Estitüsü, Gazetecilik Bölümü, Türkiye , 1998
- Doktora: EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Estitüsü, Gazetecilik Bölümü, Türkiye , 2003
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye , 2003
- Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi,Gazetecilik Bölümü, Türkiye , 2008

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- E.Ü. İletişim Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği, 2011-
- E.Ü. İletişim Fakültesi 2. Öğretim Komiston Bşk., 2011-
- E.Ü. İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-
- Gazetecilik Bl. Bşk. Yard., 2009-2011
- Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD Başk., 2009-
Uzmanlık Alanları- İşletme (2150000)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Dündar İ.Pelin&Fırlar Belma, “Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt4/19 Bahar 2011
- Dündar İ.Pelin& Deniz Şadiye, Barış Gazeteciliği: “Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3/14 Bahar 2010
- Dündar İ.Pelin& Deniz Didem, “Vatandaşlık Bilinci Üzerine: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Açılarını Sorgulayan Bir Araştırma” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:3/12 Yaz 2010
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar Belma, “Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi”, Bilig, Sayı:40, 17-33 (Kış 2007)
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar Belma, “İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi: Türkiye’deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Bilig, Sayı:37, 131-153 (Bahar 2006)
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar Belma, “ Bilgi Çağında Yönetim Aşamasında Kaçınılmaz Bir Süreç: Stratejik İçsel İletişim”, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, 219-233 (2005 )

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Dündar İ.Pelin, Fırlar Belma, Korap Elif, “İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite”, Yalvaç Sosyal Gelişim Dergisi(e dergi), Yıl:1 Sayı:1,2010
-  Dündar İ.Pelin, “Yazılı Basın İşletmelerinde Kuruluş Yerini Belirleyen Yolun Adı: Bilgi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl:2007, Sayı:25, ISSN: 1302-633X, 29-41, İstanbul, 2007
- Dündar İ.Pelin& Fırlar Güneri Belma,“Yaratıcılık, Yenilik ve Reklam”, Kalder Forum Dergisi, 8.Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması Özel Sayısı, Yıl:3, Sayı:12, ISSN:1302-6615, 36-44, İstanbul, 2003
- Dündar İ.Pelin, “Bilgi, İnternet ve Toplam Kalite Yönetimi”, Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Yayın no:4, ISSN:1302-6615, 121-129, İstanbul, 2003

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (12 adet)- Dündar İ.Pelin & Güneri Fırlar, F.Belma, “Bilgi Çağının İmha Silahları: Etkileşim Ortamları”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, ISSN: 1300-0063, 42-51, Ankara, 2004
- Dündar İ.Pelin ,“Yazılı Basın İşletmelerinde Okuyucu Tatmini” , İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, ISSN:1302-633X, 193-209, İstanbul, 2003
- Dündar İ.Pelin, “Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi” , ISSN: 1302-633X, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:17, 349-362, İstanbul, 2003
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar, F.Belma, “ Değişen Dünya Düzeninde Yazılı Basın ve Toplam Kalite”, Karizma Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı:10,141-145, İstanbul, 2002
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar, F.Belma, “Bilgi Çağında Ekonomik Revizyonların Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi ve Reklam”, Pazarlama Dünyası, Yıl:16, Sayı:3, 50-54, İstanbul, 2002
- Dündar İ.Pelin, “İşletmeler ve Kıyaslama Olgusu”, Pazarlama Dünyası, Yıl:16, Sayı:5, 46-47, İstanbul, 2002
- Dündar İ.Pelin, “Dağıtım Sistemleri Açısından Türk Basını”, Pazarlama Dünyası Yıl:15 Sayı:86, 45-47, İstanbul, 2001
- Dündar İ.Pelin, “Yazılı Basın İşletmelerinde Fiyatlandırma, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı:4, 29-33, İstanbul, 2000
- Dündar İ.Pelin, “Yönetim Düşüncesinin Dönüşümleri ve Basın İşletmeleri”, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı:84,62-64, İstanbul, 2000
- Dündar İ.Pelin, “Yazılı Basın İşletmelerinde Dağıtım Fonksiyonunun Yeri ve Önemi”, Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı 75, 35-36, İstanbul, 1999
- Dündar İ.Pelin, “Yazılı Basın İşletmelerinde Fiziksel Dağıtım”, Düşünceler, E.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl:12, Sayı:12, 175-180, İzmir, 1999
- Dündar İ.Pelin, “Basın İşletmelerinde Dağıtım Kanalının Seçiminde Dikkate Alınması Gereken İlkeler”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:9,119-131, İstanbul, 1999

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Dündar İ.Pelin&Taner Burcu, Ekonomik Kriz Turizm Sektörü Açısından Fırsat mı? yoksa Tehdit mi?Türk Yazılı Basınında Yunan Adalarına Yönelik Turizm İle İlgili Haberlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma 2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012 Kemer, Antalya
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar Belma, Turizm ve Hizmet Kalitesi: Turistik Seyahat Planlama Sürecinde Türkiye’deki Turizm Acentalarının Web Sitelerinin Kalitesi, 2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012 Kemer, Antalya
- Dündar İ. Pelin& Deniz Didem, Yeni Medya Anlayışında Sosyal Pazarlama : “Türkiye’deki Ulusal Gazetelerin Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme”, New Media and İnteractivity, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 28-30 Nisan 2010, İstanbul
- Dündar İ.Pelin& Güneri Fırlar Belma, “Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 109-119, Haziran/2005, Celalabat/Kırgızistan,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Dündar Pelin, “Değişim Yönetimi”, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon, 2002 (Poster bildiri)
- Dündar Pelin, “Ekonomik Yaşamda Enformasyon”, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu, Hatay, 2001(Sözlü bildiri)
- Dündar Pelin, “Yazılı Basın İşletmelerinde Pazarlama Sürecinde Toplam Kalite Yönetimi”, 6.Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, 2001 (Poster bildiri)

Kitapları (6 adet)- Dündar İ.Pelin, Kavram, Yöntem ve Fonksiyonlarla İşletme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010(2.Baskı)
- Dündar İ. Pelin, Elif Korap, “Yazılı Basın İşletmelerinde Okura Ulaşmanın Yolu: İçsel Pazarlama” Rekabette Başarıya Giden Yol, Editörler: Pelin Dündar, Belma Fırlar, Nobel Yayınevi, Ankara, 2010
- Dündar İ. Pelin , “Yazılı Basın İşletmelerinde Yönetilmeye İhtiyaç Duyan Bir Kavram: Risk” Rekabette Başarıya Giden Yol, Editörler: Pelin Dündar, Belma Fırlar, Nobel Yayınevi, Ankara, 2010
- Dündar İ. Pelin, Fırlar Güneri Belma(Editörler) “Rekabette Başarıya Giden Yol” Nobel Yayınevi, Ankara, 2010
- Dündar İ.Pelin; “Televizyon İşletmelerinde Kalite ”, Editör: Bülent Küçükerdoğan, “Televizyon ve…”, Ütopya, 2009, Ankara
- Dündar İ.Pelin, Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006

Kazanılan Burslar (1 adet)- 2011, YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu(İngiltere)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2011, Taner B. “Yeni İletişim Teknolojilerinin Yazılı Basın Ürünlerinin Okuyucuya Ulaşma Sürecine Etkisi" Ege Üniversitesi, 2011
- Yüksek Lisans, 2006, Onar S.,“Yazılı Basın İşletmelerinin Haber Üretim Sürecinde Stratejik Toplam Kalite Yönetimi”, Ege Üniversitesi, 2006
- Yüksek Lisans, 2006, Uysal S.E. “ Korsan Yayıncılığın Türk Müzik Endüstrisine Olan Etkilerinin Popüler Kültür Açısından Değerlendirilmesi” Ege Üniversitesi, 2006
- Yüksek Lisans, 2006, Kara S.“ Yazılı Basın İşletmelerinin Haber Üretim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışı” Ege Üniversitesi, 2006