Akademik BilgilerNİLAY BAŞOK
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kurumsal İletişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nilay.basok@ege.edu.tr
- Telefon: 0 (232) 388 48 37-160
- Telefon: 0 (232) 388 40 00-1646
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 1998
- Doktora: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 2009
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2015

Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- “Yağınızda Kavrulmayın: Atık Yağların Biyodizele Dönüşümü“, Halkla İlişkiler Proje Danışmanlığı, (2008-2009), (21. Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı Sosyal Sorumluluk Kategorisi İkincilik Ödülü)., 2008-2009
- “Ege Üniversitesi Kurumsal İletişim Projesi”, Halkla İlişkiler Proje Danışmanlığı, (2008-2009), (21. Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı Kurumsal İletişim Kategorisi İkincilik Ödülü)., 2008-2009
-  “Emeği Görmezden Gelme – Korsan Yayıncılık”, Halkla İlişkiler Proje Danışmanlığı, Kurumsal İletişim ve Sosyal Sorumluluk, (2007-2008), (20. Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Kategorisi İkincilik Ödülü, 2007-2008
-  “İzmir İmajını Geliştirmek ve Markalaştırmak”, Halkla İlişkiler Proje Hazırlık Danışmanlığı, İzmir (2004-2005), (17. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ürün Hizmet Pazarlaması Kategorisi İkincilik Ödülü)., 2004-2005
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2014, Başok Nilay, Coşkun Gül, “ Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetiminin İnsan Kaynakları Seçim, Yerleştirme ve Geliştirme Süreçlerine Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:2, Sayı 3
- 2012, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Mikail Bat, “Kurumsal İletişim Temelinde Kurumsal Portallar: Hürriyet Haber Portalına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1.
- 2011, Nilay Başok Yurdakul, Mikail Bat, “Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık: Arama Motoru Pazarlaması”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 1, 44-60.
- 2011, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Gül Coşkun, “Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi-İzmir İli Belediyelere Yönelik Bir Araştırma”, İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2.
- 2010, Nilay Başok Yurdakul, Mikail Bat, “İnternet ve Etik”, Türk Bilişim Dergisi Sayı: 3, s. 169-184.
- 2009, Nilay Başok Yurdakul, Gül Coşkun “Fakültelerde Web Sitelerinin Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: İletişim Fakülteleri Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma”, Yaşar Üniversitesi E-Joournal of January, No:13,Volume:4, İzmir.
- 2008, Nilay Başok Yurdakul, Burcu Öksüz, “Sosyal Pazarlama ve Halkla İlişkiler”, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Düşünceler Dergisi, 3, 201-217.
- 2008, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker-Dincer, Z. Beril Akıncı Vural “Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ, and SQ", Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar’08, Sayı 45,147-164, Ankara.
- 2007, Nilay Başok Yurdakul “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın Önemi”, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Düşünceler Dergisi, 2, 309-324.
- 2007, Nilay Başok Yurdakul, Burcu Öksüz “Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi”, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Selçuk İletişim Dergisi, 5, 118-134.
- 2007, Nilay Başok Yurdakul, Gül Coşkun, Burcu Öksüz, “Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 31-46.
- 2005, Nilay Başok Yurdakul “Bir Halkla İlişkiler Fonksiyonu Olarak İnsan Kaynaklarının Motivasyonu ve İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkileri”, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Düşünceler Dergisi, 1, 31-40.
- 2003, Nilay Başok Yurdakul “Veri Tabanlı Pazarlamanın Pazarlama İletişimine Katkısı”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37/9, 223-228.
- 2003, Nilay Başok Yurdakul “İşletme Yönetiminde İki Stratejik Görev: İmaj-Marka Yönetimi Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39/11, 205-211 Bişkek.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- 1999, Nilay Başok Yurdakul “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Marketing PR”, Perspektif İletişim Dergisi, 2, 40-41.
- 1998, Nilay Başok Yurdakul “Türkiye’de Organ Bağışının Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına İlişkin Örnek Bir Halkla İlişkiler Planı (2)” Kalem, Ege Üniversitesi Gazetesi, 48, 14.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Organ Bağışında Medyanın Rolü”, Çeviri Makale, Düşünceler, İletişim Fakültesi Yayın Organı, 10, 161-165.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Türkiye’de Organ Bağışının Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına İlişkin Örnek Bir Halkla İlişkiler Planı (1)” Kalem, Ege Üniversitesi Gazetesi, 47, 15.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Organ Bağışının Yaygınlaştırılmasında Kültür ve Eğitimin Rolü”, Yaşam Aralığı, Türkiye Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastaları Hizmet Vakfı Aylık Yayın Organı, 8, 5.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Organ Bağışı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Yaşam Aralığı, Türkiye Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastaları Hizmet Vakfı Aylık Yayın Organı, 7, 5.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Organlarımızı Neden Bağışlamıyoruz?”, Dünya, Ekonomi-Politika Gazetesi, 27, 6.
- 1997, Nilay Başok Yurdakul “Türkiye’de Organ Bağışının Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi,” Kalem, Ege Üniversitesi Gazetesi, 46, 28.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- 2016, Nilay Başok, İbrahim Özbükerci, Usage of Virtual Environment in Terms of Public Relations Professional Associations: A Research on Public Relations Associations’ Websites, 21st International Conference on Corporate and Marketing Communications, Londra
- 2015, Nilay Başok, Müjde Ker Dinçer,Müge Elden "Overcoming Nonverbal Communication Barriers to Negotiation in Cross-Culturel Settings Through the Help of Chronemics" The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS), Malta
- 2014, Nilay Başok , Müjde Ker Dinçer , Bora Başok “ The role of Expat Corporations on image building and sustaining Process of Country Branding”, V. European Conference on Social and Bhavioral Sciences, IASSR,St. Petersburg, Russia
- 2014, Nilay Başok, Müjde Ker Dİnçer, , “Mobbing in Turkey: Case Studies of Mobbed in the Workplace” , V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR,St. Petersburg, Russia
- 2013,Nilay Başok, Müjde Ker Dinçer, Gül Coşkun, “Social Responsibility Campaigns within the Scope of Scope of Consumer-Centric Marketing: The Practices of Top Ten Corporations in Turkey” International Conference on Marketing & Consumer Behaviour (ICMC 2013), IPAM- The Marketing School, Porto, Portugal
- 2011, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Bahar Özkoç, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium, “Change of Mobile Marketing: Effects of 3G on Mobile Marketing”, İzmir, Türkiye, Mayıs.
- 2009, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Mikail Bat, International Public Relations Symposium (Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu), “Bir Lobicilik Uygulaması Olarak ‘Akıl Hocalığı’ (Spin Doctor)”, Kıbrıs, Cilt, 2, ss. 220-235.
- 2007, Nilay Başok Yurdakul, Gül Coşkun, 3rd Int. Children & Communication Congress -3rd Int. Children Films Festival & Congress- Tailoring Identities For Future Children, “Çocuk, Aile, Okul İletişimindeki Etkinliğin Arttırılmasında Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Halkla İlişkilerin Rolü (İzmir Özel Okullar Evreninde Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Birimlerinin İşbirliği ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma),” İstanbul, 291-303.
- 2006, Nilay Başok Yurdakul, Beril Akıncı, 2nd Int. Children & Communication Congress-2nd Int. Children Films Festival & Congress- The Impact of Communication on Children, “Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Sorumluluğu (İzmir Özel Okullar Örnekleminde Halkla İlişkilere Yönelik Bir Değerlendirme),” İstanbul, Vol.2, 1017-1030, İstanbul.
- 2006, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, 2nd Int. Children & Communication Congress- 2nd Int. Children Films Festival & Congress- The Impact of Communication on Children, “Sınıfiçi İletişimde Sözsüz İletişim Becerilerinin Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkileri,” İstanbul, Vol.2, 1031-1046, Dilek, İstanbul.
- 2005, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Z.Beril Akıncı Vural “Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ, and SQ“, On the Road to Sustainable Excellence, Communicating Across the Curriculum, Egypt-Cairo.
- 2004, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer, Özgür Köseoğlu 2nd Int. Sympsosium Communication in the Millennium- A Dialogue Between Turkish and American Scholars, “Küreselleşme Sürecinde Markaların Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Kilit Noktası: Yerel Değerler (Coca Cola ve Cola Turka Örneği Üzerine Bir Değerlendirme),” İstanbul, Vol.1, 417-435, Kelebek, İstanbul.
- 2004, Nilay Başok Yurdakul, Z. Beril Akıncı Vural 1st Int. Children & Communication Conference- 1st Int. Children Films Festival & Congress-“Children in the Millenium,” “Çocuk ve Okul İletişimi: Okul Etkinliğinin Arttırılmasında Örgütsel İletişim,” İstanbul, 279-290, Dilek, İstanbul.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2014, Nilay Başok, "İletişim Fakültelerinde Yeni Eğilimler ve Gelişmeler", 45. İzmir İktisad Kongresi Sempozyumu, İletişim ve Halkla İlişkiler Paneli, İzmir
- 2005, Füsun Kocabaş, Nilay Başok Yurdakul, Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, “Güçlü Bir Markanın Ardındaki Sinerji: Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişimi”, Gaziantep,15-16 Nisan.
- 2005, Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dincer Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi “İşletmelerde Kurumsal Markalaşma Sürecinde Duygusal Zeka (EQ) Faktörünün Önemi (Kurum İçi İletişim Perspektifinden bir Yaklaşım)”, Gaziantep, 15-16 Nisan.
- 2005, Nilay Başok Yurdakul “Markaların Başarısında Bütünleşik Pazarlama İletişimi“, Uluslararası Otomotiv-Oto Yedek Parça Ticari Araçlar ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı-Markalaşma ve Fuarlar Kongresi, İzmir.
- 2005, Nilay Başok Yurdakul “Sağlık Sektöründe Kamuoyunun Bilinçlendirilmesinde Halkla İlişkiler ve Medya Kullanımı“, Türkiye’de Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Eğitimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri Sempozyumu, İzmir.
- 2005, Füsun Kocabaş, Nilay Başok Yurdakul, Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, “Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişiminde Ölçümleme Süreci”, Gaziantep,15-16 Nisan.
- 2002, Nilay Başok Yurdakul “21. Yüzyılda Halkla İlişkilerin Değişen Boyutu ve Pazarlamaya Katkısı”, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon.

Kitapları (22 adet)- 2014, Başok Nilay, Coşkun Değirmen Gül, Proje Yönetimi- Halkla İlişkilerde Tutarlı, Özgün, Sürdürülebilir Uygulamalar, Nobel Yayınları, Ankara
- 2014, Halkla İlişkiler Ne Değildir? Bölüm Yazarlığı,” Halkla İlişkiler Döngü Yönetimi, Halkla İlişkiler Uygulamacıları da Döngü Uzmanları Değildir.(Müjde Ker Dincer ile) Editör: Ayşen Temel Eğinli, Say Yayınları, İstanbul
- 2014, Halkla İlişkiler Ne Değildir? Bölüm Yazarlığı, ”Halkla İlişkiler; Kurum Dışı İletişim Değildir. İletişim Kurum İçinden ve Öncelikle Liderden Başlar”.(Didem Özşenler ile) Editör: Ayşen Temel Eğinli, Say Yayınları, İstanbul
- 2014, Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri adlı edit kitapta, "Halkla İlişkilerde Mesaj ve Medya Stratejileri" başlıklı bölüm yazarlığı, (Araş. Gör. Dr. Gül Coşkun ile Ortak) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Müjde Ker Dincer)
- 2014, Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri adlı edit kitapta, "Halkla İlişkiler Etkinliklerini Ölçümleme ve Değerlendirme" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Müjde Ker Dincer)
- 2014, Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri adlı edit kitapta, "Halkla İlişkiler Uygulamalarının Planlanması" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Müjde Ker Dincer)
- 2013, Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama adlı edit kitapta, "Stratejik planlama” başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Sema Yıldırım Becerikli)
- 2013, Halkla İlişkiler Yazarlığı adlı edit kitapta, “Kurum içi ve Kurum Dışına yönelik Araçlar için Yazarlık 1" başlıklı bölüm yazarlığı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir (Editör: Sevil Uzoğlu Bayçu)
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları adlı edit kitapta, "Kampanya ve Kurumsal Hedef" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Nilay Başok)
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları adlı edit kitapta, "Etkinlik Stratejileri" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Nilay Başok)
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları adlı edit kitapta, "Kurum İçi İletişim ve Kurum İçi Halkla İlişkiler" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Nilay Başok)
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları adlı edit kitapta, "Uygulama Planları" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Nilay Başok)
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları adlı edit kitapta, "Halkla İlişkiler Kampanyalarında Etik" başlıklı bölüm yazarlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (Editör: Nilay Başok)
- 2012, Nilay Başok Yurdakul, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, Editörlük.
- 2008, Nilay Başok Yurdakul, Gül Coşkun, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri- Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayınları, (1. Baskı)Ankara.
- 2008, Nilay Başok Yurdakul, Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak: Halkla İlişkiler, Pazarlama, İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, Editörlük.
- 2008, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları adlı edit kitapta, “İnternet ve Halkla İlişkiler” başlıklı bölüm yazarlığı, Nobel Yayınları, Ankara, (Editör: Z. Beril Akıncı Vural).
- 2008, Nilay Başok Yurdakul Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak: Halkla İlişkiler, Pazarlama, İletişim adlı edit kitapta, “İnteraktif Çağda Bütünleşik İletişim Yaklaşımı: Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişiminin Sinerjisi,” başlıklı bölüm yazarlığı, Nobel Yayınları, Ankara.
- 2008, Nilay Başok Yurdakul, Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak: Halkla İlişkiler, Pazarlama, İletişim adlı edit kitapta, “Kurumsal Bağlılığın Sağlanmasında Psikolojik Sözleşmelerin Önemi ve Bu Süreçte Kurumsal İletişimin Rolü,” başlıklı bölüm yazarlığı, Burcu Öksüz ile, Nobel Yayınları, Ankara.
- 2007, Ahmet B. Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, 4.Baskı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir.
- 2006, Nilay Başok Yurdakul, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci, Nobel Yayınları, Ankara.
- Müge Elden, Füsun Kocabaş, Nilay Başok Yurdakul, Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınları, Başvuru Dizisi: 3, İstanbul, 1. Basım 1999, 2. Basım 2000, 3. Basım 2002, 4. Basım 2004 , 5. Basım.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2009, Araştırma Projesi, “Halkla İlişkiler Derneklerinin İnsan Kaynağı Profili ve Üyelerin Kurumsal İletişim Sorumlulukları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma”, T.C Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü, Proje Yöneticiliği, İzmir, (Nilay Başok Yurdakul, Z.Beril Akıncı Vural(yönetici), Özgür Köseoğlu, Gül Coşkun, Eylin Babacan (araştırmacı).
- 2006, Araştırma Projesi, Başok Yurdakul, N., A. B. Göksel, P. Baytekin, S. Yeygel, Ö. Köseoğlu, N.E. Köker, E. Babacan, G. Coşkun, E. Kamanlıoğlu, U. Bakır,“İzmir Kent İmajı Geliştirme Projesi,”.
- 2002, Araştırma Projesi, Başok Yurdakul, A. B. Göksel, N., M. Durmaz, B. Gültekin, M. Ker-Dincer, E. Gürel, E.P. Kurban, E. Turan, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Halkla İlişkiler ve Kurum içi İletişim Eğitim Projesi,“ Ege Üniversitesi, Araştırmacı, İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, Başok Yurdakul, N., A. B. Göksel, İ. Bozkurt, A. Pira, Z. B. Akıncı, B. Gültekin, “Karşıyaka Habitatının İyileştirilmesinde Kamuoyu Bilinçlendirme, Eğitim ve İletişim Kampanyası,” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, TC. Hükümeti Projesi, Araştırmacı, İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, Başok Yurdakul, N., M. Durmaz, B. Gültekin, M. Ker-Dincer, E. Turan, E. Gürel, “Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Hizmet Kalite İyileştirme Projesi,“ Ege Üniversitesi, Araştırmacı, İzmir.
- 1997, Araştırma Projesi, “Türkiye’de Organ Bağışının Yaygınlaştırılmasına ve Toplumun Bilinçlendirilmesine Yönelik Hazırlanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinde Uygulanan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyası”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (9 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Bukurije Rrustemi, "Kosova'nın Sosyo-Kültürel Yapısının Ülke İmajındaki Rolü", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 2015, İbrahim Özbükerci, "Halkla İlişkiler Meslek Örgütleri Açısından Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetimi: Halkla İlişkiler Dernekleri Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişk...
- Yüksek Lisans, 2014, Evgenia Lhasarunova, "İşletmelerde Takım Ruhu Yaratılmasında Duygusal Zekânın Önemi ve Bu süreçte Kurum içi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Rolü", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anab...
- Doktora, 2013, Gül Coşkun, "Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetiminin İnsan Kaynakları Seçim, Yerleştirme ve Geliştirme Süreçlerine Etkisi", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 2013, Seda Örs, "İşletmelerde İtibar Yönetimi Sürecinde Kurumsal Reklamın İşlevi ve Önemi", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 2011, Bahar Özkoç, “İşletmelerde Kurumsal Vatandaşlığın Oluşturulmasında Kurumsal İletişimin Rolü”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2011, Olga Borissova “Çok Uluslu İşletmelerde Bir İnsan Kaynakları Stratejisi Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Bu Süreçte İletişimin Rolü” E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Te...
- Yüksek Lisans, 2010, Vjollca Shehu, “Uluslararası İşletmelerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları ve Halkla İlişkilerin Rolü”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Fulya Mürteza, “Müşteri Tatmininin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi ve Bu Süreçte Etkin Bir İletişim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımı: Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yö...