Akademik BilgilerVECDİ AYTAÇ
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: vecdi.aytac@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3115324
- Telefon: 5324, Kampüs İçi
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üni., Matematik Böl. Bilgisayar Bilimleri Abd., 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üni., Matematik Böl. Bilgisayar Bilimleri Abd, 1998
- Doktora: Ege Üni., Matematik Böl. Bilgisayar Bilimleri Abd, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Müh., Türkiye, 2003
- Doçentlik: Üniversiteler Arası Kurul, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üni. Ölçme ve Değerlendirme Uyg. ve Araş. Merk. Müdür Yardımcılığı, 2014-2016
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2015
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004-2005
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Bilgisayar Müh. Böl., Yardımcı Doçent, 2003-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Bilgisayar Müh. Böl., Öğretim Görevlisi, 2001-2003
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fak., Bil. Ve Öğret. Tek. Öğr. Böl., Öğretim Görevlisi, 1999-2001
- Ege Üniversitesi, Fen Fak., Matematik Böl., Araştırma Görevlisi, 1996-1998
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Uluslararası Sempozyumda Hakemlik, The 2010 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2010), March 23-26, 2010, at Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan., 2010
- Uluslararası Sempozyumda Hakemlik, The 2009 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2009), June 29 - July 2, 2009, at Kyung Hee University, Yongin, Korea., 2009
- “Akıllı Kalıp Tasarım Programı”, KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri Projesi, Danışman, 2008-2009
- Uluslararası Sempozyumda Hakemlik, The 2008 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2008), June 30th to July 3rd, 2008 at University of Perugia, Perugia, Italy., 2008
- Bilim Kurulu Üyeliği, 2. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Aydın / Türkiye, 16 Nisan-18 Nisan 2008., 2008
- Yayın Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HAKEMLİ), 2001., 2001
- Çalıştay Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Workshop on Information Technology Implementation in Schools”, İzmir Çakabey Eğitim Kurumları, 23 Eylül-7 Ekim 2000., 2000
- Uluslararası Yaz Okulu Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Third International Summer School on Computer-Based Cognitive Tools for Teaching and Learning”, Çeşme-İZMİR, 17-28 Temmuz 2000., 2000
- Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme, “Fourteenth International Symposium on Computer and Information Sciences”, Kuşadası-İZMİR, 1999., 1999
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Yeşilpınar, S. ve V. Aytaç: "An Approach Aimed At Fabric Consumption In Shirt Production", Textile Research Journal, vol. 79, No. 5, 461-467, 2009, DOI: 10.1177/0040517508090491
- Yeşilpınar, S., Aytaç, V.¸ Khalilova, F. and Bozkurt, L.: "Development of software that calculates the fabric consumption of garments in clothing factories", The Journal of the Textile Institute, Vol. 100, No. 7, 626–632, 2009, DOI: 10.1080/004050008021
- Dündar, P., Aytaç, A. ve V. Aytaç: "Calculation of the Accessibility Number and the Neighbor Integrity of a Graph", Mathematical Notes ISSN 0001-4346, vol. 78, no. 5-6, 631–640, 2005.
- Aytaç, V., "Vulnerability in graphs: the neighbour-integrity of line graphs", International Journal of Computer Mathematics ISSN 1029-0265, vol. 82, no. 1, 35–40, 2005.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- V. Aytac, T. Turacı: “Some graph parameters and extended Fibonacci cubes”, Bulletin of Society of Mathematicians Banja Luka, ISSN 0354-5792 (p), ISSN 1986-521X (o), vol. 17, 5-13, 2010. (Bu makale Zentralblatt MATH/Mathematics, Index Copernicus, EBSCO (USA) ve Mathematical Reviews veri tabanları tarafından taranmaktadır.)
- V. Aytaç: “Computing the Tenacity of Some Graphs”, Selçuk Journal of Applied Mathematics, vol. 10, No. 1, 107-120, 2009.
- V. Aytac, Z.N. Odabas: “On Computing The Vulnerability Of Some Graphs As Average”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, ISSN 1311-8080, vol. 55, No. 1, 132-137, 2009.
- Aytaç, V. ve Aytaç, A.O., “On The Vulnerability Measure : Edge-Integrity of Total Graphs”. Transaction of The National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences ISSN:0002-3108, vol. XXIII no:3, 62-67, 2003
- Aytaç, V., “Distance Education and Learning Technology, Based on The Internet”, Transaction of The National Academy of Sciences of Azerbaijan, no:2-3, 112-116, 2002, ISSN:0002-3108.
- Aytaç, A.O., Aytaç, V., “Edge Neighbour Integrity of Total Graphs”, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2002-3, 104-109, 2002.
- Kaşlı, A., Aytaç V., ve Erdur, G., “Kavram Haritalama (Concept Mapping)”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001/1, 128-137, 2001.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, “Farklı tişört modellerinin kumaş giderini hesaplayan bir yazılımın geliştirilmesi”, 00211.STZ.2007-II Nolu Sanayi Bakanlığı San-Tez Projesi, Araştırmacı, 2007-2009.
- Araştırma Projesi, “Giysi Kalıplarının Hazırlanması Üzerine Bilgisayar Destekli Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi”, Tübitak Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, 2008-2009.
- Araştırma Projesi, “Akıllı Kalıp Tasarım Programı”, KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri Projesi, Danışman, 2008-2009.
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2009, Tubitak Yayın Teşvik Ödülleri (2 adet)
- 2009, Ebiltem Yayın Teşvik Ödülleri (2 adet)
- 2005, Tubitak Yayın Teşvik Ödülleri (2 adet)
- 2005, Ebiltem Yayın Teşvik Ödülleri (2 adet)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2006, Türkmen, F., “Veri Duyarlı Uygulamalarda Veri Bölümleme ve Uzak Girdi/Çıktı Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi, 2006.