Akademik BilgilerŞEBNEM BORA
YARDIMCI DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sebnem.bora@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak.,Elektrik-Elektronik Müh., Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üni., Fen Bil. Ens., Elektronik Haberleşme Müh., Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Stevens Ins. Of Tech., ABD, Bilgisayar Müh., A.B.D., 1997
- Doktora: Ege Üniversitesi, Müh. Fak., Bilgisayar Müh., Türkiye, 2006

Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Ege Üni., Müh. Fak., Bilgisayar Müh., Yardımcı Doçent, 2006-Devam Ediyor
- Ege Üni., Müh. Fak., Bilgisayar Müh., Arş.Gör., 2000-2006
- Vestel ARGE’de yazılım mühendisi olarak çalıştım., 1998-2000
- ABD’de donanım mühendisi olarak çalıştım., 1997-1998
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Author(s): Bora S, Dikenelli O, Title: Replication Based on Role Concept for Multi-Agent Systems Conference Information:10th International Workshop on Engineering Societies in the Agents World,NOV 18-20, 2009 Utrecht, NETHERLANDS, Source:ENGINEERING SOCIETIES IN THE AGENTS WORLD X Book Series:LNAI Volume:5881 Pages:165-180 Published:2009
- Author(s): Bora S, Title: A fault tolerant system using collaborative agents Conference Information: 14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, JUN 16-17, 2005 Izmir, TURKEY, Source:ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS Book Series:LNAI Volume:3949 Pages:211-218 Published:2006
- Author(s): Bora S, Dikenelli O, Title: Implementing a multi-agent organization that changes its fault tolerance policy at run-time Conference Information:6th IW on Engineering Societies in the Agents World,OCT 26-28, 2005 Kusadasi,TURKEY,Source:ENGINEERING SOCIETIES IN THE AGENTS WORLD VI Book Series:LNAI Volume:3963 Pages:153-167 Published:2006

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- S. Bora and O. Dikenelli, Experience with Feedback Control Mechanisms in Self-replicating Multi-Agent Systems. Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Germany , Springer Verlag (CEEMAS 2007, LNCS 4696)
- S. Bora ve O. Dikenelli, Applying Feedback Control in Adaptive Replication Mechanisms in Fault-Tolerant Multi-Agent Organizations, Proc. ICSE’06 Fifth International Workshop on Software Engineering for Large-Scale Multi-Agent Systems (SELMAS’06), ACM. Shangai, China, 2006.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- S.Bora, A. M.Tiryaki O. Dikenelli, Load Sharing Based on Moving Roles in in Multi-Agent Systems, INISTA 2010 Proceedings, Kayseri 2010.
- S.Bora and O. Dikenelli, Exploiting Replication-based Approachesin a Fault Tolerant Multi-agent System, INISTA 2010 Proceedings, Kayseri 2010.
- İ. Özcan ve S. Bora, Çok-etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı, Akademik Bilişim 2010 Muğla Üniversitesi, Muğla, 2010.
- S. Bora ve O. Dikenelli, Geri Besleme Kontrollü Yedekleme Mekanizmasıyla Aksaklığa Dayanıklılığın İyileştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2009.
- S. Bora ve O. Dikenelli, Yeni Nesil Yazılım Sistemlerinde Yedekleme Tabanlı Aksaklığa Dayanıklılık, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2009.
- S.Bora, A. M. Tiryaki, and O. Dikenelli, A Load Sharing Approach Based on Refactoring of Roles in Multi-Agent Systems, ESAW 2008 Proceedings, Saint-Etienne, France 2008.
- A. M. Tiryaki, S. Bora, ve O. Dikenelli, Etmen Sistemlerde Yeniden Yapılandırma ile Yük Paylaştırma Yaklaşımı, Akademik Bilişim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2008.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- EMO