Akademik Bilgiler



AYBARS UĞUR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aybars.ugur@ege.edu.tr
- Web sayfası: http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilg. Müh. ABD, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilg. Müh. ABD, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2001
- Doçentlik: Üniversitlerarası Kurul, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. , Yar. Doç, 2001-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh., Lisans Tez Koordinatörlüğü, 2001-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. , Araştırma Görevlisi, 1994-2001
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- ICCSA (International Conference on Computational Science and Its Applications) konferansında hakemlikler, 2007-2010
- 'Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu', 24-26 Ekim 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Program komitesi üyeliği), 2007
- Yurtiçi dergilerde hakemlikler (DEÜ, Gazi, Pamukkale Üniversitelerinin …), 0
Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Destekli Tasarım (6090304)
- Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri - Bilg (6190000)
- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Üretim (6250207)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Uğur, A., Aydın, D., "An interactive simulation and analysis software for solving TSP using Ant Colony Optimization algorithms", Advances In Engineering Software, 40 (5), 341-349 (2009).
- Author(s): Yildirim KS, Kalayci TE, Ugur A , Title: Optimizing coverage in a k-covered and connected sensor network using genetic algorithms Conference Information:9th WSEAS International Conference on Evolutionary Computing, MAY 02-04 2008 Tech Univ Sofia,Sofia,BULGARIA,Source:ADVANCED TOPICS ON EVOLUTIONARY COMPUTING Book Series:Artificial Intelligence Series-WSEAS Pages:21-26Published:2008
- Author(s): Ugur A , Title: Path planning on a cuboid using genetic algorithms Conference Information: 5th International Conference on Machine Learning and Cybernetics, AUG 13-16, 2006 Dalian, PEOPLES R CHINA, Source: INFORMATION SCIENCES Volume: 178 Issue: 16 Pages: 3275-3287 Published: AUG 15 2008
- Cinsdikici, M., Ugur, A. and Tunali,T (2007) "Automatic number plate information extraction and recognition for intelligent transportation system", The Imaging Science Journal, ISSN 1368-2199, Vol. 55, Number 2, June 2007, pp 102-113.
- Yildirim, K.S., Ugur, A., Kinaci, A.C., 'Design and Implementation of a Software Presenting Information in DVB Subtitles in Various Forms', IEEE Transactions on Consumer Electronics, ISSN: 0098-3063, Digital Object Identifier: 10.1109/TCE.2007.4429266, Volume: 53, Issue: 4, Nov. 2007, pp 1656-1660.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Uğur, A., S. Korukoğlu, A. Çalışkan, M. Cinsdikici ve A. Alp, “Genetic Algorithm Based Solution For TSP On a Sphere”, Mathematical and Computational Applications, 14 (3), 219-228 (2009).
- Serkan BALLI, Aybars UĞUR, Serdar KORUKOĞLU, İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi (IMPLEMENTATION OF A FUZZY EXPERT SYSTEM FOR PERFORMANCE EVALUATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT), EGE Akademik Bakış, 9 (2), 837-849 (2009).
- Karasulu, B., S. Ballı, S. Korukoğlu ve A. Uğur, “Kutup Dengeleme Problemi İçin Yüksek Başarımlı Bir Optimizasyon Tekniği”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2), 175-183 (2008).
- Uğur, A., Kalaycı, T.E., “Automatic Generation of Virtual Computer Rooms on the Internet Using X3D”, International Conference on Computational Science, ICCS 2007, Sixth International Workshop on Computer Graphics and Geometric Modeling, Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. Springer Volume Number : 4488:157-160.
- Adalıer, O., Uğur, A., Korukoğlu, S., Ertaş, K., A New Regression Based Software Cost Estimation Model Using Power Values, Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2007, 8th International Conference, Birmingham, UK, December 16-19, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4881:326-334 Springer
- Kalaycı, T.E., K.S. Yildirim ve A. Uğur, “Maximizing Coverage in a Connected and K-Covered Wireless Sensor Network Using Genetic Algorithms”, International Journal of Applied Mathematics and Informatics, 3 (1), 123-130 (2007).
- Türksever, M. ve Uğur, A., “:Yeni Grafik Uygulama Geliştirme Arayüzlerinin Karşılaştırılması (Comparison of New Graphics Application Programming Interfaces)”:, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl:2003, Cilt:9, Sayı:1, Sayfa:55-61, ISSN:1300-7009, Denizli, Türkiye, Ocak, 2003.
- Uğur, A. ve Türksever M., “:Java Programlama Dilinde Işın İzleme Gerçekleştirimi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences), Yıl : 2002, Cilt : 8, Sayı : 1, Sayfa : 59-65 ISSN:1300-7009, Denizli, Türkiye, Ocak, 2002.
- Uğur, A., “:Üç Boyutlu Görüntülemede 2D ve 3D API Kullanımı (Usage of 2D and 3D APIs in Three-Dimensional Viewing)”:, Ege Eğitim Dergisi (Ege Journal of Education) , 2002(1), 2 : 68-75, ISSN:1302-9835, İzmir, Türkiye, Mayıs, 2002.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Uğur, A., “:Web3D : İnternet Üzerinde Üç Boyut”:, COMPOTEK 2002 Bilimsel Etkinlikler Programı, İzmir, Türkiye, 9-13 Ekim 2002. (11 Ekim)
-  Uğur, A., “:Web3D Teknolojileri ve Kullanım Alanları”:, COMPOTEK 2003 Seminer Programı, İzmir, Türkiye, 8-12 Ekim 2003. (9 Ekim)
- Uğur, A., Kalaycı, T.E., Hangül, E., “Web3D Standartları : VRML ve X3D”, COMPOTEK 2004 Bilişim Seminerleri Programı, İzmir, Türkiye, 24-28 Kasım 2004.
- Uğur, A., Kınacı, A.C., “İnternet Üzerinde Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları”, COMPOTEK 2005 Bilişim Seminerleri Programı, İzmir, Türkiye, 16-20 Kasım 2005.
- Uğur, A. ve A.C. Kınacı, “A web-based tool for teaching neural network concepts”, (p n/a), Computer Applications In Engineering Education, Published Online: Mar 3 2009.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Hangül, E., Kalaycı, T.E., Uğur, A., "Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi", 2nd International Future-Learning Conference, March 27-29, 2008, İstanbul University, Turkey.
- Yıldırım, K.S., Kalaycı, T.E., Uğur, A., The 9th WSEAS International Conference on EVOLUTIONARY COMPUTING (EC'08), Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008, pp. 21-26.
- O. Alma, S. Kurt, & A. Ugur, Outlier Identification Using Bayesian Information Criterion in Multivariate Regression Model, HDM-2008, International Conference On Multivariate Statistical Modeling And High Dimensional Data Mining 19-23 JUNE 2008,ERCIYES UNIVERSITY, Kayseri, TURKEY.
- Aydın, D., Uğur, A., "New Global Pheromone Updating Strategies on Elitist Ant System", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications - INISTA 2007, June 20-23, 2007, İstanbul, Turkey.
- İnceoğlu, M., Uğur, A., Aslan, B.G., "A Review on the Use of Artificial Intelligence Approaches in Popular Web-based E-learning Solutions", New Information Technologies In Education NITE 2004, 20-22 October 2004, İzmir, Turkey.
- İnceoğlu, M., Uğur, A., Aslan, B.G., "Intelligent Approaches for Web-Based e-Learning Systems", First Conference on Innovations In Learning For The Future:e-Learning Program, October 26-27, 2004, İstanbul University, Turkey.
- Oktay ADALIER, Ahmet KAŞLI, Aybars UĞUR, “:Improving IPSEC Implementation by Using Software Architectural Styles”:, In the Proceedings of International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS XIV (ISCIS99), Full Paper, pages 662-669, Kuşadası, Aydın, Turkey, October 18-20, 1999.
- Aybars UĞUR, Ahmet KAŞLI, Oktay ADALIER, “:Effects of 3D APIs on Computer Graphics”:. In the Proceedings of International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS XIV (ISCIS99), Poster Paper, pages 1063-1065, Kuşadası, Aydın, Turkey, October 18-20, 1999.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- Özkan, B., Cevre, U., Uğur, A., "Melez Bir Eniyileme Yöntemi İle Rota Planlama", Akademik Bilişim 2008, Bildiri No :44, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 1 Şubat 2008.
- Dönmez, O., Uğur, A., Önal, A., "CLDC Konfigürasyonuna Sahip Mobil Cihazlarda 3B Grafiklerin Görselleştirilmesi", Akademik Bilişim 2007, Bildiri No : 148, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
- Alaybeyoğlu, A., Uğur, A., "Ontoloji Tabanlı Bir Kitap Sorgulama Sistemi Gerçekleştirimi", Akademik Bilişim 2007, Bildiri No : 44, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
- Karasulu, B., Uğur, A., "Özörgütlemeli Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanıldığı Kutup Dengeleme Problemi İçin Paralel Hesaplama Tekniği İle Bir Başarım Eniyileştirme Yöntemi", Akademik Bilişim 2007, Bildiri No : 25, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
- Uğur, A., Hangül, E., Kalaycı, T.E., Aydın, D., "Üç Boyutlu Binaların Web Üzerinde Otomatik Olarak JOGL ile Modellenmesi", Akademik Bilişim 2007, Bildiri No : 141, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
- Karasulu, B., Ballı, S., Korukoğlu, S., Uğur, A., "Yapı Ve Başarım Açısından Modern Sinirsel-Bulanık Sistemlerin Karşılaştırılması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi (YA/EM 2007), 2-4 Temmuz 2007.
- Cevre, U., Özkan, B., Uğur, A., "Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi Ve Etkileşimli Olarak Internet Üzerinde Görselleştirilmesi", Inet-tr 2007, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 8-10 Kasım 2007.
- Karasulu, B., Ballı, S., Korukoğlu, S., Uğur, A., "Yapı Ve Başarım Açısından Modern Sinirsel-Bulanık Sistemlerin Karşılaştırılması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi (YA/EM 2007), 2-4 Temmuz 2007.
- Uğur, A., Aydın, D., "Ant System Algoritmasının Java ile Görselleştirilmesi", Akademik Bilişim 2006, Bildiri No : 53, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 9-11 Şubat 2006.
- Uğur, A., Kınacı, A.C., "Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması", Inet-tr 2006, XI. Türkiye’de İnternet Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, 21-23 Aralık 2006.
- Ensoner, S., Uğur, A., "Path Planning Among Polygonal Obstacles In Non-uniform Cost Environment", TAINN 2006 Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, pages 191-198, Akyaka (Gökova bay), Muğla, Turkey, June 21-24, 2006.
- Kalaycı, T.E., Uğur, A., "X3D ile İnternet Üzerinde Üç Boyut", Akademik Bilişim 2005, Bildiri No : 54, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 2-4 Şubat 2005.
- Yeloğlu, Ö., Uğur, A., “:Modern Programlama Platformlarında Yapay Sinir Ağı Yazılımlarının Geliştirilmesi (Developing Neural Network Applications on Modern Programming Platforms)”:, Bilgi Teknolojileri Kongresi III (Bilgitek 2004), Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 7-9 Ekim 2004.
- Uğur, A., Alp, A., “:İnternet Üzerinde Gerçekçi Görüntüler Oluşturma (Obtaining Realistic Displays of Natural Scenes on the Internet)”:, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bildiri No : 16, İzmir, Türkiye, 15-17 Ekim 2003. (15 Ekim)
- Uğur, A. ve Binici, E., “:Java ile Yapay Zeka Yazılımları Geliştirme (Developing Artificial Intelligence Software with Java)”:, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bildiri No : 22, İzmir, Türkiye, 15-17 Ekim 2003. (16 Ekim)
- Uğur, A., Özgur, E., “:İnternet Üzerinde Üç Boyut ve Mimarlıkta Web3D”:, (Three Dimensional Graphics on the Internet and Web3D in Architecture)”:, IX. Türkiye’:de İnternet Konferansı (INET-TR 2003), Bildiri No : 3, İstanbul, Türkiye, 11-13 Aralık 2003. (13 Aralık)
- Uğur, A., “:İnternet Üzerinde Üç Boyut ve Web3D Teknolojileri", VIII. Türkiye’:de İnternet Konferansı (INET-TR 2002), Bildiri No : 54, İstanbul, Türkiye, 19-21 Aralık 2002.
- İnceoğlu, M., Uğur, A., "Hem Hızlı, Hem de Güçlü : İşte C#", İstanbul, Türkiye, Bilişim Zirvesi, 4-7 Eylül 2001.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (2 adet)- 2008, Title: Design and implementation of a software presenting information in DVB subtitles in various forms Author(s): Yildirim KS, Ugur A, Kinaci AC Source: IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS Volume: 53 Issue: 4 Pages: 1656-1660 Published: NOV 2007
- 2008, Title: TV settop box design for processing text messages based on graph theory Author(s): Wen C, Huang CH, Yeh MF, et al. Source: IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS Volume: 54 Issue: 2 Pages: 839-844 Published: MAY 2008
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Uğur, A., Yapay Zeka Yöntemleri ile Çok Katlı Binalar İçerisinde Sanal Bir Yol Planlama Sistemi Gerçekleştirimi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2006-MÜH-002, Bornova, İzmir, 2006. (Proje Yöneticisi) Proje Personeli: Doğan AYDIN, Eray HANGÜL, Tahir Emre KALAYCI.
- 2006, Araştırma Projesi, Uğur, A., “Görselleştirme Aracı İle Beraber Bir Yapay Sinir Ağları Kütüphanesi Gerçekleştirimi”, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 05-MÜH-014, Bornova, İzmir, 2005. (Proje Yöneticisi) Proje Personeli: Ahmet Cumhur KINACI, Tahir Emre KALAYCI.
- Araştırma Projesi, Uğur, A., “:Web Üzerinde Üç Boyutlu Grafiksel İçerik Oluşturmayı Sağlayan Yazılım Tasarımı ve Gerçekleştirimi”:, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2002MÜH001, Bornova, İzmir, 2003.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Ege Üniversitesi Mezunları Derneği
- IEEE Computational Intelligence Society
- IEEE Computer Society
- Türkiye Bilişim Derneği
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 0, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü(5 adet)
- 0, Ebiltem (Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yayın Teşvik Ödülleri
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Doktora, 2009, 2009, Kalaycı, O., 'Parça Toplayan Hareketli Robotlar İçin Genetik Algoritmalarla Yol Planlaması', EGE Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 83 s., Bornova-İZMİR, 02.03.2009.
- Doktora, 2009, 2009, Kalaycı, O., 'Parça Toplayan Hareketli Robotlar İçin Genetik Algoritmalarla Yol Planlaması', EGE Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 83 s., Bornova-İZMİR, 02.03.2009.
- Yüksek Lisans, 2008, Barış ÖZKAN, Dinamik Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü İçin Bir Eniyileme Kütüphanesinin Tasarımı ve Görsel Yazılım Geliştirme Ortamı ile Birlikte Gerçekleştirimi, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova İ...
- Yüksek Lisans, 2008, Utku CEVRE, Çoklu Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü İçin Bir Eniyileme Kütüphanesinin Tasarımı ve Görsel Yazılım Geliştirme Ortamı ile Birlikte Gerçekleştirimi, Yüksek Lisans Tezi, - Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö...
- Doktora, 2008, Oktay ADALIER, Yapay Zeka Yöntemleri ile Yazılım Projelerinde Maliyet Kestirimi, EGE Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 96 sayfa, Bornova, İZMİR, 07.03.2008
- Doktora, 2008, Oktay ADALIER, Yapay Zeka Yöntemleri ile Yazılım Projelerinde Maliyet Kestirimi, EGE Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 96 sayfa, Bornova, İZMİR, 07.03.2008
- Yüksek Lisans, 2007, Eray Hangül, Nesneye Dayalı Yaklaşımla Mobil Cihazlar Üzerinde Üç Boyutlu Oyun Motoru Tasarımı ve Gerçekleştirimi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova İZMİR, 169 s, 23.11.2007
- Yüksek Lisans, 2006, Tahir Emre KALAYCI, Yapay Zeka Teknikleri Kullanan Üç Boyutlu Grafik Yazılımları İçin “Extensible 3D” (X3D) ile Bir Altyapı Oluşturulması ve Gerçekleştirimi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,...
- Yüksek Lisans, 2006, Ahmet Cumhur KINACI, Görsel Yazılım Geliştirme Ortamı ile Beraber Bir Yapay Sinir Ağı Kütüphanesi Tasarımı ve Gerçekleştirimi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir, 90 s, 10.08.2006...
- Yüksek Lisans, 2006, Erkan BİNİCİ, Java ile Yapay Zeka Mekanizmasına Sahip Bir Ağ Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir, 135 s, 05.12.2006.