Akademik BilgilerAYŞE ÇATALCALI
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Basın-Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: acatalcali@gmail.com
- E-posta: acatalcali@hotmail.com
- Telefon: 0232.3884000'dan 3702, Fakülte tel.no.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Türkiye, 1997
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik-, Türkiye, 2000
- Doktora: E.Ü Sos. Bil. Formasyon aşaması tamamlandı., Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi Doktora tamamlandı, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (12 adet)- Çatalcalı, A., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü üyesi, 2011-2012
- Çatalcalı, A., EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü yükseklisans /doktora ders planı ve içeriklerinin düzenlenmesi, 2009-2010
- Çatalcalı, A., EÜ İletişim Fakültesi Erasmus-Socrates programı uyumlu gazetecilik bölümü ders planı ve içeriklerinin düzenlenmesi, 2009-2010
- Çatalcalı, A., 2.Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2008-
- Çatalcalı, A., 1.Uluslararası Medya ve Siyaset sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği: Sempozyum program , Afiş ve baskı , ulaşım ve konaklama, 2007-2008
- Çatalcalı, A, 1.Uluslararası Medya ve Siyaset sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyeliği: Web grubu, 2007-2008
- Çatalcalı, A., EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü web tasarımı koordinatörlüğü, 2006-
- Çatalcalı, A. EÜ Bağıl Not Sistemi Gazetecilik Bölümü koordinatörlüğü, 2004-2006
- Çatalcalı, A. Socrates ve Erasmus programları Gazetecilik Bölümü adına görevlendirme, 2002-2004
- Çatalcalı, A. Hürriyet Gazetesi 'Genç Gündem' sayfası koordinatörlüğü, 2000-2001
- Çatalcalı, A. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı İstihbarat Şefliği, 1997-2000
- Çatalcalı, A. Ege Üniversitesi Kalem Gazetesi Yayın Kurulu Başkanlığı, 1997-2000
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- ÇATALCALI, A, Kurum Dergiciliği dersini yürütmektedir (3. sınıf-Reklamcılık seçmeli), 2011-Devam Ediyor
- ÇATALCALI, A, Dergi Haberciliği dersini yürütmektedir (4. sınıf-Gazetecilik seçmeli), 2011-Devam Ediyor
- ÇATALCALI, A, Dergi Tasarımı dersini yürütmektedir (3. sınıf- gazetecilik-halkla ilişkiler-seçmeli), 2001-Devam Ediyor
- ÇATALCALI, A, Dergicilik dersini yürütmektedir (3. sınıf- gazetecilik-zorunlu), 2000-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- Basım ve Yayımcılık (2270400)
- Basım ve Yayımcılık (2270401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2015- Çatalcalı, A., "Grafik Tasarımında Renk Sembolizasyonu Üzerinden Dergilerin Kimlik Oluşturma Süreçleri: Yemek ve Dekorasyon Dergileri Üzerine Bir inceleme, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, www.mtddergisi.com Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, İlkbahar-Yaz, Yıl: 2015, Sayı: 05: 19-38
- 2015-Çatalcalı, A., "Tasarım Prensipleri Doğrultusunda, Elle ve Cosmopalitan Dergilerinin Genel Karakteristik Özellikleri, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, www.uhedergisi.com, Yıl:2015, Sayı:3: 77-93.
- 2015-Çatalcalı, A.,"Küresel-Yerel Etkileşiminde Coğrafyaların Tüketimi: Kazdağları Örneği Üzerinden Sosyolojik Eleştiri,Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi,26.10.2015, ss. 82-98- Doi: 10.17369/UHPAD.2015614018
- 2014-Çatalcalı, A., Fitness Dergilerinde Beden Kullanımı: Formsante ve Women's Health Dergileri, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2014, Sayı :4, http://uhedergisi.com/
- 2012- Özgökbel, P.Bilis ve ÇATALCALI, A; "Toplumsal Cinsiyet Stereotiplerinin Medyada Sunumu ve Popüler Kadın Sanatçılar Örnekleminde "Kadın Star" stereotipleri: Akşam-Hürriyet-Star Gazeteleri", Erciyes Üniversitesi, Akademia, Cilt 2, Sayı 3.
- 2011- Seda Sünbül Olgundeniz & Ayşe Çatalcalı, Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili ve Söylemi: Diyet ve Moda Haberleri Aracılığıyla Oluşturulan Kadın Kimlikleri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Temmuz, 2011, Cilt 7, Sayı: 1.
- 2009-Çatalcalı, A, “Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları Stereotipler ve Kimlikler” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur,(e-makale)
- 2005-"Çatalcalı, A. Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kadın Dergileri: Batılı Kadın Kimliğinin Türk Hanımeli Dergisinde İnşası(1948-1951), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası hakemli dergisi, İzmir 2005
- 2005-Çatalcalı, A. "Amerikan Natıonal Geographıc Kıds Dergisi Örneğinde, Küresel Coğrafyalar, Küresel Değerler Ve Çocuk Kimlikleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası hakemli dergisi, Intractıons, İzmir

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2009, Çatalcalı, A, “Futbol Haberlerinde Yaratılan Stereotipler Ve Oluşturulan Cinsel Kimlikler’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi hakemli dergisi Düşünceler, İzmir
- 2001-Önür, N. ve A. Çatalcalı, “Medya Dilinin Cinsiyeti: Köşe Yazılarında Eril ve Dişil Sunumlarla Toplumsal Cinsiyetin Konumlandırılması”, Maltepe Üniversitesi hakemli dergisi, İstanbul, 2001.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2015-Çatalcalı, A. Magazin Haberlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili: Alem, Hafta Sonu ve Şamdan Plus Dergilerinin Anlambilimsel Analizi, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, 9-11 Nisan 2015, Adana.
- 2014-Çatalcalı, A, "Romantizm, Fantazya ve Rasyonelite: Evlilik Dergileri ve Evlilik Web Siteleri" başlıklı bildiri, Uşak Üniversitesi 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2014, Uşak.
- 2008- Çatalcali, A ve Seda Sünbül OLGUNDENİZ, Animasyon Film Afişlerinde Duygusal Zeka Kullanımı: Görsel Ve Metinsel Öğeler Aracılığıyla Yaratılan Beğeniler, 2.Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, 9-10 Ekim 2008, İzmir
- 2007-Çatalcali, A. "Coğrafya Dergilerinde, Geçmiş Şimdi Ve Geleceğin Topografyası: Atlas Dergisi Reklamlarında Kullanılan, Nostaljik Öğelerin Analizi" EÜ Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-10-11 Mayıs 2007, İzmir
- 2007-Çatalcalı, A., "Medyada Duygusal Zeka Yönetimi: ‘Aşk, Sevgi Ve Dostluk" Mitlerinin Temsili" EÜ İletişim Fakültesi, Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu: "Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu", 7-8-9 Mayıs 2007, İzmir.
- 2007-Çatalcalı, A, 'Küresel İktidarın Politik Sembolleri: Time Dergisi Örneği' EÜ İletişim Fakültesi, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, İzmir.
- 2005-Çatalcalı, A. "Masal Dünyasında Gündelik Yaşamın Temsili: Dünya Masalları ve Türk Masallarının Karşılaştırmalı Anlambilimsel Çözümlemesi",2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "İletişimin Çocuğa Etkisi", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005
- 2001-Önür, N. ve Çatalcali, A. 2.Uluslararası İletişim Kongresi, 'Cumhuriyet Kadınının İnşasında Dergilerin Önemi: Hanımeli Dergisi', 11-13 Nisan 2001.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2001-Önür, N ve Catalcali, A. 'Medya Politikalarının Demokratikleşmesi sürecinde Küresel ve Ulusal Medya Uzamlarında Etik: İkiz Kuleler Örnek Olayı' 1.Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi,ODTÜ(Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Felsefe Bölümü
- 2000- Catalcali, A. "Trafik Haberlerinin Yazılı Basında Yer Alışı", Trafik Sempozyumu, 19 Mayıs Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 23 Mayıs 2000.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 4 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 5 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (4 adet)- ÇATALCALI, A. (2016),Geleneksel Basılı Dergilerin Değişen Yüzü: Elektronik Dergiler,97-116, Gülgün Erdoğan Tosun ve Hanifi Kurt(Ed), Değişen Dünyada Gazetecilik, Orion Yay, Ankara. ISBN:9786055145750
- Çatalcalı, A. (2016), "Türkiye'de Mizah Dergilerinin Tarihsel Gelişimi", 169-183, Huriye Kuruoğlu-Mikail Boz (Ed), Medya ve Mizah, Nisan, Ankara: Nobel Yay, ISBN: 978-605-320-411-4.
- ÇATALCALI, A. (2016), Sanal Uzamda Mekan, Kimlik ve Gerçekliğin İnşası: Sanal Sohbet Sitesi Gazogen Üzerine Bir Araştırma, 133-157, Aylin Göztaş (Ed), iletişimde Post Yazılar,Literatür Yay, İstanbul, ISBN: 978-605-337-109-0.
- ÇATALCALI, A. (2016), Tüketim, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın: 1963-1964 Yılları Hayat Dergisi Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi, 1-23, Dilek Takımcı ve İlknur Gürses (Ed), Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Ege Üniversitesi Yay, İzmir, ISBN: 978-605-338-183-9.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, 2014- Türk Üniversitelerinde “E-Dergi” Çalışmaları Ve Başarılı Bir E-Dergi Çalışmasına Yönelik Kılavuzluk Oluşturma.proje no: 2011-003 proje bitiş: 05.06.2014
- Araştırma Projesi, “Toplumsal Cinsiyetin Kurumlaşmasında Medyanın Rolü”, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: 2001/İLTF/002, Araştırmacı, 2001
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2009, Popüler Kadın Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımının Temsili: Cosmopolitan ve Bizim Aile Dergileri Gülçin Özdemir Karakaya yükseklisans tez danışmanlığı, 17 Temmuz 2009
- Doktora, 2006, 2006- National Geographic Türkiye ve Atlas Dergilerinde, Küresel ve Yerelin Temsili başlıklı tez ile EÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı tamamlandı.
- Yüksek Lisans, 2000, 2000- '1990-1998 Yılları arasında Yazılı Basının Kadın Olgusuna Yaklaşımı' başlıklı tez ile EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans programı tamamlandı