Akademik BilgilerSEDA SÜNBÜL OLGUNDENİZ
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sedasunbul@hotmail.com
- E-posta: seda.sunbul.olgundeniz@ege.edu.tr
- Telefon: 388 48 37/ 3737
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst.Radyo- Tv Anabilim D, Türkiye , 2010

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televziyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-
- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo- Televizyon Sinema Bölümü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı, Yrd. Doç.Dr, 2011-
- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo- Televizyon Sinema Bölümü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi., 2002-
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Sinema Bölümü, Araştırma Görevlisi., 1999-2002
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- 24-25-26 Mayıs 2005, Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali, Düzenleme Komitesi. ,2005 - 2005, 2005
- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Ege Üniversitesi Kısa Film Yarışması" Etkinlik Komitesi Üyeliği, 22.05.2003, 2003
- Ege Üniversitesi Açılış Filmi, “: Ege Üniversitesi 2002-2003 Öğretim Yılı Tanıtım Filmi" Yapım Asistanı, 2 Ekim 2002., 2002
- Ege Üniversitesi “:Uluslararası II. Kısa Film Günleri”: Etkinliği, Organizasyon KomitesiÜyeliği, 22-23-24 Mayıs 2002., 2002
- Uluslararası "Analytical Approaches to Visual Communication"Sempozyumu'nda Etkinlik Komitesi Üyeliği ,17-18 Nisan 2002, 2002
- Uluslararası "Analytical Approaches to Visual Communication"Sempozyumu'nda Etkinlik Komitesi Üyeliği ,17-18 Nisan 2002, 2002
- Ege Üniversitesi “:I.Ulusal Kısa Film Günleri”: , Organizasyon Komitesi Üyeliği, 23-24-25 Mayıs 2001., 2001
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- Televizyonda Yapım - Yönetim (2270101)
- Sinemada Yapım - Yönetim (2270200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- • “Çocuk Dergilerinde Aile Kavramının İnşası”, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı: Bahar/2011, İzmir
- Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili ve Söylemi: Diyet ve Moda Haberleri Aracılığıyla Oluşturulan Kadın Kimlikleri”, Seda Sünbül Olgundeniz, Ayşen Çatalcalı, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Akademik Dergisi, Temmuz 2011,Cilt:7 Sayı:1, Konya.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- SEMİNER: “:Doksanlarda Amerikan Sinemasında Kadın ”:, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Topluluğu Tarafından Düzenlenen “:Sinemayı Düşünmek”: Perşembe Seminerleri- 07Haziran 2001.
- PANEL: "Medyanın Gençler Üzerindeki Etkisi" İzmir Özel Eğitim Kurumu, 11.01.2003
- KONFERANS:“:Polis ve Medya İlişkileri”: Emniyet Genel Müdürlüğü Bornova Polis Okulu Müdürlüğü, 14.11.2001
-  "Doksanlı Yıllarda Amerikan Sineması ve Türk Sinemasında Kadının Sunumu": Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı: İzmir: 2002.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2008, II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Kongresi' Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına'Ayşe Çatalcalı ,Seda Sünbül Olgundeniz Animasyon Film Afişlerinde Duygusal Zeka KullanımıGörsel ve Metinsel Öğeler Aracılığıyla Yaratılan Beğeniler
- Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Çocuk Kimliği, Seda Sünbül Olgundeniz, 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi 'Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek' 6-8 Kasım 2006
- 2005, Çocuk Dünyasının İnşasında Kimlikler, Olaylar, Zaman ve Mekanın Mitlerle Yeniden Oluşturulması: Sihirli Annem,Seda Sünbül Olgundeniz, Burcu Balcı, II. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi
- 2005,Amerikan Sinemasında Bilim Kurgu Türünde Yer Alan Modern Robot Mitinde Yaratılan Yeni Çocuk Temsili: Yapay Zeka", Seda Sünbül Olgundeniz, Burcu Balcı, II. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi
- 2005, "Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim Biçimleri", Güliz Uluç, Seda Sünbül Olgundeniz, Mehmet Yılmaz, - II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi& II. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Çocuk, Savaş ve Barış", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 4-6.04.2005.

Kitapları (1 adet)- 2008, Film Çözümlemeleri Multilingual Yayıncılık

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2008, Araştırma Projesi, PROJE NO: 04- İLTF- 001 Televizyon Yayıncılığı Eğitiminde Uygulama Olanaklarının Geliştirilmesi
- 2005, Araştırma Projesi, Toplumsal Cinsiyetin Kurumlaşmasında Medyanın Rolü”, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: 2001/İLTF/002, Araştırmacı, 2001
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1998, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi "Radyo Televizyon Sinema Bölüm Birinciliği"