Akademik BilgilerASLI ELGÜN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aslielgun@hotmail.com
- E-posta: asli.elgun@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları, Türkiye, 2003

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Web Sayfası, 2002
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2001, Elgün Aslı, Derinden Mesaj Bombardımanı, Kadınlar Dünyası, 12-13

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Toplumsal Cinsiyetin Oluşturulmasında Antik Yunan Mitolojisindeki Erkek Arketiplerinin Kullanımı: Erkek Magazin Dergilerine Yönelik Bir İnceleme Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Doç Dr.Nevzat Kaya

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2004, İstanbul Üniversitesi, Teksas Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile “:2nd International Symposium Communication in The Millennium: A dialogue Between Turkish and American Scolars”:, Sözlü Bildiri Doç.Dr. Aylin Pira ile ortak Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya: Reklamlar Aracılıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretimi
- 2004, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Birinci Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı, Sözlü Bildiri, Doç Dr. Nevzat Kaya ile ortak Kitle İletişim Araçlarında Mitlerin Yeniden Üretimi veya Eleusis Gizem Tapımlarının Postmodern Bir Versiyonu: Gore Verbinski’:nin “:The Ring”: adlı filmi
- 2004, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Sözlü Bildiri, Erkek Magazin Dergilerinde Kadın Temsilinin Toplumsal Cinsiyet Etiği Açısından Değerlendirilmesi: Esquire Örneği