Akademik BilgilerİLKNUR AYDOĞDU KARAASLAN
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Bilişim (Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim) Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ilknur.karaaslan@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2214
Eğitim Bilgileri- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ ,İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ ,İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, Türkiye, 2001
- Doktora: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-EKONOMETRİ-, Türkiye, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- YARDIMCI DOÇENT(EGE ÜNİ.iLETİŞİM FAK.BİLİŞİM ANABİLİMDALI, 2009-
- ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI(EGE ÜNİ.İLETİŞİM FAK.BİLİŞİM ANABİLİMDALI), 2009-
- ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ( İLETİŞİM FAK. GAZETECİLİK BÖL.BİLİŞİM ANABİLİMDALI), 2003-2009
- ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ(EGE ÜNİ. İSTATİSTİK BÖL.), 1999-2003
Uzmanlık Alanları- İstatistik (2210300)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- • “Web Tabanlı Eğitim İletişimiyle Yaratılan Öğrenim Fırsatlarından Yararlanma Düzeyi:Açıköğretm Lisesi Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Yeni Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Mayıs 2009, s.217-231.
- • “Bilgi Teknolojileri Dünyasına Giriş: Gençliğin MSN Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2009, Sayı:35,s-57-79.
- • “Polis Adaylarının duygusal Zekalarıyla Polislik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği”, Akademik Fener Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Yayınları,2008, Sayı:9, s.19-41.
- • “Uzaktan Eğitime Yeni Bir Bakış:Örnek Uygulama”, Yeni Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Şubat 2008,s.135-148.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, • “Ermeni, Rum, Yahudi Lobileri Örneğinde Lobicilik Kavramlarına Giriş” adlı kitapta “Lobicilikte Bilginin Önemi ve Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı” başlıklı kitap bölümü.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2007, • "Akademik Olarak İletişim Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekalarının İncelenmesi: Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri Örneği", Leyla Budak, Bilgehan Gültekin, Elif Yıldız, İlknur Aydoğdu Karaaslan, Ul
- 2007, • "Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımları ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması", Ahsen Armağan, Bilgehan Gültekin, Elif Yıldız, İlknur Aydoğdu Karaaslan, Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Ege
- 2005, N. Önür,İ. Aydoğdu Karaaslan,2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "Aile Formatlı Durum Komedilerinde Bireylerarası İletişim Süreçlerinin İstatistiksel Olarak Modellenmesi"
- 2005, E. Yıldız, İ.Aydoğdu Karaaslan, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "İlköğretimdeki Öğrencilerin Öğrenme Sürecinde Dinleme ve Anlama Yeteneğini Azaltan Faktörlerin İstatiksel Analizi"

Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1997, LİSANS BÖLÜM BİRİNCİLİĞİ