Akademik BilgilerYURDAGÜL BEZİRGAN ARAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Basın-Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yurdagul.bezirgan.arar@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 48 37/164
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kalem Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı, 2000-2004
- Araştırma Görevlisi, 2000-
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Yurdagül Bezirgan Arar, Nuri Bilgin, 'Gazetelerde Ötekileştirme Pratikleri: Türk Basını Üzerine Bir İnceleme', İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Yıl: 2010, Sayı: 30.
- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Haber Söyleminin Görsel Bir Formu Olarak Politik Karikatürün Ötekileştirme Pratiklerindeki İşlevi', Yeni Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi, İzmir, Yıl: 2010, Sayı: 5, ss. 161-184
- Yurdagül Bezirgan Arar, Nuri Bilgin: 'Gazete Haber Başlıklarında Öteki'nin İnşası', Kültür ve İletişim Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 12 (2)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Televizyon ve Gazete Haberlerinde '1 Mayıs' Temsilleri: Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması', I. Uluslararası Medyaokuryazarlığı Konferansı, 23-25 Mayıs 2005, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Nişantaşı Kampusü, İstanbul
- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Bir Haber Eklentisi Olarak Politik Karikatür ve Öteki'nin Temsili: Türk Basınından Örnekler', Medya ve Kültür-5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 temmuz 2009, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak
- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Yurttaş Gazeteciliği Pratikleri Bağlamında Bergama'da Yerel Basın', Uluslararası Bergama Sempozyumu, 07-09 Nisan 2011, Bergama, İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Türk Basınında Baş Sayfa Karikatürü: 1980-2000', I. Ulusal İletişim Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum
- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Türkiye'nin 1990 Sonrası Politik İklimide İki Fikir Gazetesi. Cumhuriyet ve Zaman', Tercüman-ı Ahval'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 21-22 Ekim 2010, İstanbul.
- Yurdagül Bezirgan Arar, Nuri Bilgin, 'Türk Basınında Ötekileştirme Olgusu: Bir Süreç Analizi', 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009, ODTÜ-ANKARA
- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Kadın ve Erkek Dergilerinde Siyasal Enformasyon Düzeyleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma', Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi - İstanbul, 01-04 Mart 2004 (Sempozyum kitabında basılmıştır)
- Selda İçin Akçalı, Yurdagül Bezirgan, 'Bir Kırılma Noktası Olarak Türkiye'de 1980'li Yıllar ve Türk Basınının Yapısal Dönüşümü', 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 03-05 Aralık 2003
- Nahide Karabay, Yurdagül Bezirgan, 'Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımın Sağlanmasında Yerel Basının Rolü: İzmir İli Yerel Yönetim Birimleri Örneğinde', 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 03-05 Aralık 2003

Kitapları (2 adet)- Yurdagül Bezirgan Arar, 'Televizyon ve Gazete Haberlerinde '1 Mayıs' Temsilleri: Bir Medya Okuryazarılğı Çalışması', İçinde: (Ed.: Nurçay Türkoğlu, Melda Cinman Şimşek), Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, İstanbul, 2007
- Yurdagül Bezirgan Arar, Sıradan'ı Üretmek, 'Sıradan'ı Tüketmek: Kenarda Kalanın 'Sıradışı' Potansiyeli Üzerine', İçinde: (Ed.: Selda İçin AKÇALI), Gündelik Hayat ve Medya: Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2005, Araştırma Projesi, “Öğretim Elemanlarının Haber Alma Ve Gündemi Takip Etmede Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Örneği” Projede yardımcı araştırmacı.
- 2002, Araştırma Projesi, “Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımın Sağlanmasında Yerel Basının Rolü”Projede yardımcı araştırmacı.
- 2000, Araştırma Projesi,
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 2009, Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının 'Öteki'leri
- Doktora, 2009, Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının 'Öteki'leri
- Yüksek Lisans, 2002, Haber Medyasında Dilin Kullanımı "Gazete ve Televizyon Haberlerinin Dili Kullanımı Açısından Karşılaştırmalı İçerik Analizi" konulu tez çalışması sonuçlanmıştır.