Akademik BilgilerTOLGA ÇELİK
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
İnternet Gazeteciliği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tolga.celik@ege.edu.tr
- Telefon: 3111554, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Eğitim Bilgileri- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ,İSTATİSTİK, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Gazetecilik, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Teknoloji Transfer Ofisi Fakülte Koordinatörü, 2014-2015
- Marka Şehir İzmir Sempozyumu Sosyal Medya Sorumlusu, 2014
- Torbalı Belediyesi "İşyerinde İnternet ve Email Kullanımı" ve "Temel Bilgisayar Özelliklerinin Kullanımı" konularında eğitmenlik, 2012
- I.Uluslararası İletişim Öğrenci Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 2011
- Medya ve Siyaset Sempozyumu Organizasyon Komitesi Grafik ve Web Tasarım Koordinatörü, 2007
- E.Ü.2.Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi Üyesi, 2002
- Visual Communication Organizasyon Komitesi Üyesi, 2002
Uzmanlık Alanları- İstatistik (2210301)
- Basım ve Yayımcılık (2270401)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- İnternet Sitelerinin İçerik ve Kullanılabilirlik Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, Sayfa: 137-154,ISSN:1303-0876, Haziran 2014
- Web Sitelerinin Erişilebilirlik Değerlendirmesi: Ege Üniversitesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, DOI Number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2424, Number:28, p.429-443, Autumn II 2014

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- İzmir'deki Belediyelerin Resmi Web Sitelerinin Engelliler Açısından Erişilebilirlik Düzeyleri, Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23-25 Eylül 2014, İzmir
- Toplumsal Olaylarda Sosyal Medyada Yayılan Dezenformasyon Örneklerine İlişkin Bir Değerlendirme, Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 8-9 Mayıs 2014, Çanakkale
- Siyasal Katılım Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Anket Çalışması, I.Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Uşak Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2014
- Kamu Kurumları İnternet Sitelerinin Erişilebilirlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Engelsiz Bilişim Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2013

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Çelik Tolga, Karaaslan Enis, İnternet Üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanımı-Akademik Bilişim 2003
- ÇELİK Tolga, Elektronik Yayıncılık, İzmir Elektrik Mühendisleri Odası İletişim Günleri V, DESEM Konferans Salonu, İzmir, 29-30 Mayıs 2003
- IX.Türkiye'de İnternet Konferansı, İnternet Toplumu Oluşum Süreci, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, 11-13 Aralık 2003

Kitapları (1 adet)- Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Editör:Doç.Dr.Z.Beril Akıncı Vural, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN:975-591-878-7, Ocak 2006, Ankara

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2014, Ege Üniversitesi BAP, İletişim Fakültesi Altyapı Oluşturma
- 2002, Ege Üniversitesi No:1111111, İnternet Sitelerinin İçerik ve Kullanılabilirlik Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2014, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı Fotoğraf Yarışması Sergileme Ödülü