Akademik BilgilerEMİNE SEZER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: emine.sezer@ege.edu.tr
- Telefon: 311 53 36
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2001-
Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri - Bilg (6190000)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
- Bilgisayar Donanımı (6190300)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2011, Ünalır M. O., Ünalır E., Can Ö., Şengonca H., “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Ontoloji Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, 4(4).
- 2010, Ünalır M. O., Can Ö., Ünalır E.,'Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Erişim Denetimi: Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için Durum Çalışması', TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., “Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi Gerçekleştirimi”, 6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, September 20-21, 2013.
- Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalır M.O.,” Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling”, 7th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2013), CCIS 390, pp. 213-224, Thessaloniki, Greece, 19-22 November 2013, 2013.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Ünalır E., Can Ö., Ünalır M. O., Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Kişiselleştirme Yaklaşımı ile Mobil Devlet Uygulaması, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, mDevlet 2010, Ankara, 6-7 Mayıs 2010.
- Ünalır E., Ünalır M. O., Şengonca, H., Vardar, F., Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi, Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, 10-12 Şubat 2010
- Ünalır E., Önal A., Beydağ Ü., Bilgisayar Teknolojileri Dersi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Programlarına Bakış Açıları, Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, 9-11 Şubat 2006
- Ünalır E., Erdur R.C. ve Dikeneli O., Etmen(Agent) Tabanlı Pazarlıklar ve İngiliz Pazarlık Protokolünün Turizm Alanında Uygulanması,Bilgi Teknolojileri Kongresi 2004, Pamukkale Üniversitesi 7-9 Ekim 2004
- Ünalır E. ve Ünalır M. O., UML ile Metaveri Modelleme, Bilgi Teknolojileri Kongresi 2003, Pamukkale Üniversitesi 1-4 Mayıs 2003

Kitapları (1 adet)- (Kitap Bölümü) Ünalır E., Can Ö., Ünalır M. O., “Mobil Uygulamaların Ulusal Aşı Bilgi Sistemindeki Yeri ve Önemi”, Türkiye’de Mobil Yaşam ve Uygulamaları, Editör: Gonca Telli Yamamoto, Literatür Kitabevi, 2011.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2008, Araştırma Projesi, Ünalır, M.O., Ünalır, E., Can, Ö. ve Yüksek, Y., Anlamsal Web Ontolojilerinin Oracle 10gR2 Veritabanında Saklanması ve Etmen Temelli Sorgulanması, BAP Projesi