Akademik BilgilerGÖKÇEN BAŞARAN İNCE
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Bilişim (Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim) Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gokcen.basaran.ince@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye , 2001
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Türkiye , 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Türkiye , 2010
- Doktora Sonrası: Londra Üniversitesi, Goldsmiths Koleji, Kültürel Çalışmalar Merkezi, İngiltere , 2014

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- "Ulusal Kimlik, Kolektif Bellek ve Edebiyat: Dersimli Kız Romanında Resmi Bellek Temaları", Monograf, 5:36-68, 2016.
- "The Free Republican Party in the Political Cartoons of 1930s", New Perspectives on Turkey, 53: 93-136. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/npt.2015.20 (About DOI), Published online: 30 December 2015
- "The Depiction of Women's Suffrage in Turkey in the Editorial Cartoons of the Era", Journal of Yasar University, 10(37):6381-6477, 2015.
- "The Mad Hatters of Angora"...: Representation of "Hat Revolution" in British Collective Memory", International Journal of Turcologia, 9(18):39-64, 2014.
- "Digital Culture, New Media and the Transformation of Collective Memory", Ileti-s-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, V:21, 2014.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 'Medya ve Toplumsal Hafıza', Kültür ve İletişim, 13(1):9-30, 2010.
- 'Bellek Yönetimi ve Edebiyat: Türk Ulusal Kimliğinin İnşası ve Tarihi Romanlar', Kültür ve İletişim, 10(2):63-91,2007
- 'İngiliz Dışişleri Belgelerinde Halkevleri', Bilgi ve Bellek, S:6, 2007.
- 'Hasanoğlan Fotoğrafları ve Tarihsel Bellek', Toplumsal Tarih, S:130: 100-101, 2004
- 'II.Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Gazeteciler', Toplumsal Tarih, S:123, 50-54,2004

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 'Memory Management in the Early Republican Era: The Penetration of Turkish Historical Thesis in Historical Novels', 'Facing the Past/Facing the Future: History, Memory, Literature' Confererence, Bahçeşehir University, 7-9 May 2009
- 'The Image of European Women in Turkish Historical Novels', 'Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge', IFRWH Congress, 8-12 August 2007, Sofia, Bulgaria
- "The Changing Concept of Citizenship in Turkey after European Union and Turkish Press", Citizenship(s): International Congress on Discourse and Practises, 29-30 June- 1 July 2006, Fernando Pessoa University, Porto, Portugal

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- "Domatesi Çiçek Sananlar...:Dersim Katliamı'nın Dönem Basınında Temsili ve İç-Şarkiyatçı Temalar", Dersim '38 Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2 Mayıs 2012,İstanbul.
- "Eşya ve Hafıza: Sandıklı Kadınlarının Kültürel Belleği Üzerine Bir Çalışma", Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Sandıklı/Afyon.
- 'Erken Cumhuriyet Dönemi Basınından Üç Portre, Üç Fikir: Nadir Nadi, Ahmet Emin Yalman, Sabiha Sertel', Tercüman-ı Ahval'in 150.Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, İstanbul
- 'Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihi Romanlarında Milli Kimlik Kurgusu', Osmanlı'dan Cumhuriyete Edebiyat ve Tarih Buluşmaları I, Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, 24 Ekim 2008, İstanbul
- 'Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihi Romanlarında Osmanlı İmajı', 10.Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Kasım 2007, Ankara
- Bilgin, N., Teközel, M. & Başaran, G. (2007). Toplumumuzda Bir Kuşaktan Diğerine Eşya Envanterlerindeki Değişmeler. X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ-ANKARA.
- • "Türk Ulusal Kimliğinin İnşa Döneminde Bellek Yönetiminin Popüler Formu: Tarihi Romanlar (1928-1938)", 9.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, Ankara
- • "Kimlik Oluşumunda Etken Olarak Edebi Metin", III.Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 14-17 Haziran 2005, İstanbul

Kitapları (3 adet)- Başaran İnce, G. (2016) "Gündelik Hayatta Kolektif Belleğin İnşası: Minibüs Sembolleri Üzerine Bir Değerlendirme", Yerli ve Milli Gündelik Hayat, (ed.) Mesut Yücebaş, İletişim: İstanbul, 195-225.
- Başaran İnce, G. (2014) Domatesi Çiçek Sananlar: İç-Şarkiyatçılık, Erken Cumhuriyet Basını ve Kürtler, Ayrıntı: İstanbul.
- Başaran İnce, G. (2010) "Erken Cumhuriyet Dönemi Basınından Üç Portre, Üç Fikir: Nadir Nadi, Ahmet Emin Yalman, Sabiha Sertel" Tercüman-ı Ahval'ın 150.Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyum kitabı içinde , (Ed.)Belkıs Ulusoy,İstanbul.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Tosun, G.&Başaran, G. (2010). Toplumsal Hatırlama/Unutma Sürecinde Basın: Kolektif Siyasi Belleğimizdeki Cumhuriyet Tasavvuru, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 06-İLTF-003. (Araştırmacı)
- 2000, Araştırma Projesi, Bilgin, N., Teközel, M. ve Başaran, G. (2008). 25 yıl sonra çeşitli sosyo-kültürel gruplarda eşya sistemleri ve eşya - insan ilişkileri, TÜBİTAK Projesi, SOBAG-105K012, (Araştırmacı).
Kazanılan Burslar (1 adet)- , TÜBİTAK, Doktora Sonrası Araştırma Bursu