Akademik BilgilerNAZIM ANKARALIGİL
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nankaraligil@yahoo.com
- Telefon: 3884837/136
- Telefon: Mobil, (0090) 533 511 3037
Eğitim Bilgileri- Lisans: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Türkiye , 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Türkiye , 2012

Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- Televizyonda Yapım - Yönetim (2270101)
- Sinemada Yapım - Yönetim (2270200)
- Sinema - Tv - Fotoğraf (3030200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- N.Ankaralıgil, "Fotoğraf Ve Sinemada Kompozisyon: Altin Oran ve Fibonacci Spirali Bağlaminda Spielberg Filmleri Üzerine Görsel Çözümleme", Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi - Akademia , 70-92 pp., 2013
- N. Ankaralıgil, H. Kartal., "Oyun, İdeoloji ve Tüketim: Kitle İletişim Araçlari. Bağlaminda Eğlenceden Tüketime Futbolun Dönüşümü", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi - Yeni Düşünceler , Sayı:7, 125-144 pp., 2013.
- G.Uluç, M.Soydan, N.Ankaralıgil., "Medyada Kadının Temsiline İlişkin Feminist Bir Okuma Çalışması: TEMPO Dergisi.", Civil Academy Dergisi, ISSN 1304-9119, Cilt:6, Sayı:3, 41-52 pp., 2008
- N.Ankaralıgil (Çeviren). Medya Sermayesi ve İngiliz Basınında Güney Asya Müslümanlarının Temsili: İdeolojik Bir Analiz (Çeviri Makale). - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:34, 37-51 pp. 2008. Yazar: Tahir Abbas. Orijinal İsim: “Media Capital and the Representation of South Asian Muslims in the British Press: An Ideological Analysis”. Journal of Muslim Minority Affairs. 2001, Vol.21, No.2, s.37-53.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- G. Uluç, N. Ankaralıgil., II. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu konferansı dahilinde "II. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu Proceedings Book." bildiri kitapçığındaki "Duygusal Zekâ ve Öteki’yi Anlamak: Doğu – Batı Üzerine Bir Çalışma", 448-458 pp., izmir, Türkiye., Ekim 2008
- N. Ankaralıgil, S.Yıldırım., Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu konferansı dahilinde "Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu Proceedings Book, Volume I." bildiri kitapçığındaki "Kişisel Keşif ve İletişim Biçimi Olarak Sûfîzmde Duygusal Zekâ", 432-444 pp., İzmir, Türkiye., Mayıs 2007.
- G.Uluç, M. Soydan, N. Ankaralıgil., Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı konferansı dahilinde "Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı Bildiri Kitabı." bildiri kitapçığındaki "İnteraktif Medya Tasarımı Olarak Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları", 242-246. pp., İstanbul, Türkiye., Kasım 2006
- N.Ankaralıgil. “Understanding Freedom: A Comparative Study About Freedom Concept in Audiovisual Policies Of European Union And Turkey” (Özgürlüğü Anlamak: Türkiye Ve Avrupa Birliğinin Görsel İşitsel Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma) (Sözlü Bildiri) - 1. Uluslararası İletişim, Medya Ve Kültür Konferansı “Freedom And Prejudice (Özgürlük ve Önyargı)”, Bahçeşehir Üniversitesi Ve Kent Eyalet Üniversitesi, İstanbul, 5-7 Ekim 2006.
- G.Uluç, N.Ankaralıgil. “From A Prohibitive Approach To A Protective Approach: Changing Media – Changing Turkey” (Yasaklayıcı Yaklaşımdan Koruyucu Yaklaşıma: Değişen Medya- Değişen Türkiye) (Sözlü Bildiri) - 1. Uluslararası İletişim, Medya Ve Kültür Konferansı “Freedom And Prejudice (Özgürlük ve Önyargı)”, Bahçeşehir Üniversitesi Ve Kent Eyalet Üniversitesi, İstanbul, 5-7 Ekim 2006.

Kitapları (5 adet)- N.Ankaralıgil., N.Ankaralıgil (Editör), Dslr Kameralar ile Kısa Film ve Belgesel Yapımı. (Dslr Kamera ve Ses Kayıt Yöntemleri), 92-122 pp., İzmir, Tibyan Yayıncılık. 2013.
- 2013, N.Ankaralıgil., Çözümleme ve Örneklerle Sinemada Görüntü Düzenleme, İzmir, Tibyan Yayıncılık.
- 2013, N.Ankaralıgil., N.Ankaralıgil (Editör), Medya ve İletişim Politikaları - Güncel Tartışmalar, Düzenlemeler (Türkiye’de Yeni Yayıncılık Sistemi ve Karasal Sayısal Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler), 34-64 pp., İzmir, Tibyan Yayıncılık.
- G.Uluç, M.Soydan, N.Ankaralıgil., Türk Sinemasında Oryantal Kadının İnşası: Harem Suare. M.Soydan (Editör), Sinema, Anlatı ve Analiz içinde, 9-28. pp., Kayseri, Laçin Yayınları, 2009.
- N.Ankaralıgil. Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizinden Hareketle‘The Siege - Kuşatma’ Filmi Üzerine İdeoloji Çözümlemesi. S.Parsa (Editör), Film Çözümlemeleri içinde, 151-167 pp., İstanbul, Multilingual Yayınları, 2008.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2013, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bir Sözlü Tarih Çalışması: Anlatılmamış Hikayeler Belgeseli