Akademik BilgilerNAHİT ERDEM KÖKER
DOÇENT
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nahit.koker@ege.edu.tr
- Telefon: 0 (232) 311 16 36
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Uluslar arası Pazarlama İletişimi Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyesi, 2008-2009
- Uluslar arası Pazarlama İletişimi Sempozyumu Editör Komitesi Üyesi, 2008-2009
- Uluslar arası Medya ve Siyaset Sempozyumu Editöryal Komite Üyesi, 2007
- Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Editöryal Komite Üyesi, 2006-2007
- Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyesi, 2006-2007
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- 7-9 Mayıs 2007 - I. Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Organizasyon ve Editör Komitesi Üyesi, 2006-2007
- 15-17 Kasım 2007 - Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu Editör Komitesi Üyesi, 2006-2007
Uzmanlık Alanları- Pazarlama (2150202)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- International Journal of Technology, Knowledge and Society - 2008 - Volume 4, Issue 2 Internet Usage as a Communication Medium in Social Responsibility Campaigns: Comparative Analysis of Websites Devoted to Social Responsibility Campaigns in Turkiye
- International Journal of Management Perspectives - 2008 - Volume 1, Issue 1, April , 2008 Managing Destination Website as a Marketing Communications Tool
- Journal of Yasar University – 2008 – Volume 3, No 11 The Changing Dimensions Of Public Relations: The Relationship Between Brand Management And Public Relations
- Journal of Yasar University – 2008 – Volume 3, No 12 How To Manage Reputation During Crises: An Analysis Of Turkish White Meat Sector During The Avian Influenza (Bird Flu) Crises
- Yeni Düşünceler Dergisi - Şubat 2007 Siyasal Propaganda ve Önyargıların Kullanımı

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- 29 Mayıs 2009, International Symposium on Marketing Communication, Marcom 2009, Ege University, Faculty of Communication, Izmir-Turkey 'Adil Ticaret Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Etkisi' Konulu Bildiri
- 7-10 Temmuz 2008, Athens Institute for Education and Research Tarafından Düzenlenen 6th International Conference On Business Konulu Uluslararası Konferans Kapsamında Building Sustainable Value Through Social Responsibilty Campaign:An Analysis of The Most Successful Social Responsibility Campaign of Turkey, "Turkcell-Kardelenler" Project" Konulu Bildiri.
- 18-20 Ocak 2008, Boston, MA, USA, Northeastern Universitesi Tarafından Düzenlenen "The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society" Konulu Uluslararası Konferans Kapsamında, "The Usage Of Internet As A Communication Medium In Social Responsibility Campaigns: Comparative Analysis Of Websites Devoted To Social Responsibility Campaigns In Turkiye" Konulu Bildiri
- 18-20 Ocak 2008, Boston, MA, USA, Northeastern Universitesi Tarafından Düzenlenen "The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society" Konulu Uluslararası Konferans Kapsamında, "Internet As A Communication Tool For Political Parties: An Analysis Of 2007 Turkey’s General Elections" Konulu Bildiri
- 2007, "Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim (Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu)" Sempozyumu "Neuro Pazarlamada Duyguların Önemi: Duygusal Zekâsı Yüksek Markalar ile Sadık Müşteriler Yaratmak"
- 2007, 3rd Annual International Conference: the Academy of Marketing’s Brand and Corporate Reputation SIG Brunel University, London How to Manage Reputation During Crisis: An Analysis of Turkish White Meat Sector During the Avian Influenza (Bird Flu) Crisis
- 2007, 3rd Annual International Conference: the Academy of Marketing’s Brand and Corporate Reputation SIG Brunel University, London The Changing Dimensions Of Public Relation In The Period Of Globalization And The Relationship Between Brand Management And Public Relations
- 2007, "Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim (Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu)" Sempozyumu Kurumsal Duygusal Zekâ Gelişiminde Kurumsal İtibar Çalışmalarının Rolü
- 2006, New Perspectives and Values in World Tourism and Tourism Management in the Future" Uluslararası Konferans The Usage Of Internet On The Communication Activities For Promotion Of Countries: Comparative Analysis Of Web Sites Of Turkey, Spain And United Arab Emirates (Dubai) Ministries Of Tourisim
- 2006, New Perspectives and Values in World Tourism and Tourism Management in the Future" Uluslararası Konferans Importance Of Communication Strategies In Making Tourism Policies For Countries Which Have Terror Image In The World
- 2006, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konferansı Kapsamında The Impact Of The Internet On Public Relations: The New Rules of Interactive Public Relations in Imaginary Environments
- 2006, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu Dolmabahçe Sarayının Uluslar arası Kamuoyuna Tanıtımına Dönük Halkla İlişkiler Modeli
- 0,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 21-21 Kasım 2007, Ege Üniversitesi, Çeşme Meslek Yüksek Okulu,"Ulusal Turizm Sempozyumu Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi Uygulamalarının Önemi: Bir Literatür İncelemesi

Kitapları (1 adet)- 2009, Marketing Management: From Theory to Implementation Kitabı Kapsamında, "Building Sustainable Value through Social Responsibilty Campaign: An Analysis of The Most Successful Social Responsibility Campaign of Turkey, "Turkcell-Kardelenler (Snowdrops)" Project" Konulu Bölüm, Editör: Cleopatra Veloutsou.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Aylin Pira (PhD), Pelin Baytekin (PhD), Nahit Erdem Köker, Eylin Babacan, Mine Yeniçeri Alemdar, Aslı Elgün, Gül Coşkun & Ebru Kamanlıoğlu, Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İtibar Yönetimi Analizi. (devam ediyor)
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2002, 13. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması "En İyi İletişim Stratejisi" Birincilik Ödülü
- 2002, 13. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması "En İyi Proje Uygulaması" İkincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2005, Halkla İlişkiler Etkinliklerinin Stratejik Yönetimi Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü