Akademik BilgilerGÜL COŞKUN DEĞİRMEN
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gul.coskun@ege.edu.tr, coskungul@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,İletişim Fakültesi, Türkiye, 2004
- Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye, 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2008
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Misafir Öğretim Üyesi (40/B görevlendirme), 2016-
- Yrd. Doç., 2014-
- Halkla İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2014-2015
- Araş. Gör., 2005-2014
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- MEV Özel İzmir Bilge Ata Okulları Halkla İlişkiler Uzmanı , 2004-2005
- B İletişim Halkla İlişkiler Yönetici Asistanı, 2003-2004
- Doğan Holding, D&R Merkez İstanbul (Stajyer), 2003-Devam Ediyor
- İzmir Tv -Fm İzmir 101 (Stajyer) ,
- Güral Porselen Halkla İlişkiler Departmanı (Stajyer),
Uzmanlık Alanları- İşletme Yönetimi (2150301)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- "Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi: İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma" İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, , Sayı:2, Cilt:2, 198-229 (Kış 2011)
- “Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 2011 22(6), 3732-3747
- "Fakültelerde Web Sitelerinin Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: İletişim Fakülteleri Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar University, Sayı:4, No:13, 955-980 (Ocak-2009)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- “ Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetiminin İnsan Kaynakları Seçim, Yerleştirme ve Geliştirme Süreçlerine Etkisi” e-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Yıl:2014, Cilt:2, Sayı:3, ss.270-299.
- “Dikkat Çeken Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Konuşan Kitaplar” Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,2014 (Sayı Yayın Aşamasında)
- “ Sosyal Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Karması: Antalya Emniyet Müdürlüğü Komşu Kollama Projesi Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2012, Cilt:10, Sayı:2, ss.226-246
- “ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik” e-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Mart 2011, Sayı:1, ss.61-87
- “Kurumsal Pazarlama Perspektifinden Sosyal Sorumluluğa Bir Bakış” Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ekim 2011, Sayı 6, ss.115-136
- “Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik bir Araştırma,” Eskişehir Osmangazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 31-46 (2007), (Yard. Doç. Dr. Nilay Başok Yurdakul, Araş. Gör. Burcu Öksüz ile ortak).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- “The Importance of Web Sites in terms of Consumer Behaviour: a Research on Turkish Automobile Manufacturers” ABSRC 2013 Rome Advances in Business- Related Scientific Research Conference, October 2-4, 2013 (Araş. Gör. Mehmet Tokatlı ile Ortak)
- "Social Responsibility Campaigns and Consumer-Centric Marketing, Are They in Cohesion? The Practices of Top Ten Organizations in Turkey" International Conference on Marketing&Consume Behaviour (ICMC 2013), The Marketing School, Porto Portugal, May 16-17, 2013 (Doç. Dr. Nilay Başok & Doç Dr. Müjde Ker Dincer ile ortak
- "Social Responsibility Campaigns and Consumer-Centric Marketing, Are They in Cohesion? The Practices of Top Ten Organizations in Turkey" International Conference on Marketing&Consume Behaviour (ICMC 2013), The Marketing School, Porto Portugal, May 16-17, 2013 (Doç. Dr. Nilay Başok & Doç Dr. Müjde Ker Dincer ile ortak
- .” Advertisement Usage To Prevent Violence Against Women: State, The Social Participation Of Women And Social Spots” International Multidisciplinary Conference Woman in the Cultural Mosaic: Dimensions of Live-Space and Active Cıtızenship, 14th-15th November 2013, Crakow, Poland. (Araş. Gör. Dr. İlknur Gürses Akbaykal ile ortak)(Sözlü Bildiri)
- .” Advertisement Usage To Prevent Violence Against Women: State, The Social Participation Of Women And Social Spots” International Multidisciplinary Conference Woman in the Cultural Mosaic: Dimensions of Live-Space and Active Cıtızenship, 14th-15th November 2013, Crakow, Poland. (Araş. Gör. Dr. İlknur Gürses Akbaykal ile ortak)(Sözlü Bildiri)
- “Kurumsal İletişimde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı” Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi, 163-1174, 28-30 Nisan 2010, İstanbul, (Doç. Dr. Beril Akıncı Vural ile ortak)
- “Kurumsal İletişimde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı” Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi, 163-1174, 28-30 Nisan 2010, İstanbul, (Doç. Dr. Beril Akıncı Vural ile ortak)
- • Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu "Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu" 7-9 Mayıs 2007, Ege Üniversitesi-İzmir, "Kurumsal Duygusal Zeka Gelişiminde Kurumsal İtibar Çalışmalarının Rolü" (Araş. Gör. Nahit Erdem KÖKER ile birlikte)
- • 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek, 6-8 Kasım 2006, İstanbul Üniversitesi, "Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi Sürecinde Çocuklarla İletişim: TEMA Örneği" (Doç. Dr. Z. Beril Akıncı VURAL ile ortak )
- • 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek, 6-8 Kasım 2006, İstanbul Üniversitesi, "Çocuk, Aile, Okul İletişimindeki Etkinliğin Arttırılmasında Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Birimlerinin İşbirliği ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma' (Yrd. Doç. Dr. Nilay Başok YURDAKUL ile ortak )
- • Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006, Marmara Üniversitesi-İstanbul, "Yeni Medya Ortamında E-Pazarlama İletişimi: GSM Operatörlerinde E-Promosyon ve E-Reklam Kullanımı" (Doç. Dr. Z. Beril Akıncı VURAL iile ortak)
- • Bahçesehir University and Kent State University, USA/ Ist, Annual, International Conference on Communication, Mass Media and Culture: Freedom and Prejudice Conference, 5-7 Ekim 2006, Bahçeşehir Üniversitesi-Istanbul , "Strategic Mission of Public Relations Management in Information Society: Does PR Really Contribute to the "Freedom" of Stakeholders?" (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL, Doç. Dr. Beril Akıncı VURAL ile ortak)
- • 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: İletişimin Çocuk Üzerindeki Etkisi, 4-6 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi, "Okullarda Çocukların Eğitiminde Sosyal-Kültürel Aktivitelerin Rolü ve Önemi" (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ile ortak)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 29.11.2013, Madde Bağımlılığında Kamuoyu Bilinçlendirme, İletişim ve Kampanya Yönetimi başlıklı Panel’de konuşmacı-sözlü sunum
- "Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu: 21. Yüzyılda Halkla ilişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, 179-194, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli, (Doç. Dr. Beril Akıncı Vural ile ortak)

Kitapları (7 adet)- 2013, “ Halkla İlişkilerde Mesaj ve Medya Stratejileri” Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Edt: Müjde Ker Dincer),Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, (Basım aşamasında), (Doç. Dr. Nilay Başok ile ortak)
- 2013, “ Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi” Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Edt: Müjde Ker Dincer),Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, (Basım aşamasında), (Prof. Dr. Işıl Karpat Aktuğlu ile ortak)
- "Uluslararası İşletmelerde Kurum Kültürü ve İnsan Kaynağı"Küreselleşme Bağlamında İşletmeler: İletişim Perspektifinden İncelemeler, ed. Mine Saran, 111-138, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
- Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayınları, Ankara, 2010. (Yüksel Lisans Tezinden Üretilmiştir)
- "Halkla İlişkilerde Görsel Materyallerin Önemi: Dijital Fotoğrafçılığın Kullanımı" Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak: Halkla İlişkiler, Pazarlama, İletişim, ed. N. Başok Yurdakul, 277-298, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. (Araş. Gör. İlknur Gürses ile ortak)
- Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri-Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.(Yard. Doç. Dr. Nilay Başok Yurdakul ile ortak)
- Örgüt Kültürü: İletişim, Liderlik, Motivasyon, Bağlılık, Performans Açısından Değerlendirme ,Nobel Yayınları, Ankara, 2007,(Doç. Dr. Z.Beril Akıncı Vural İle Birlikte)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Rektörlük Araştırma Projeleri “Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Algılama ve İtibar Yönetimi Analizi“, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (Devam Ediyor) (Prof. Dr. Fusün Kocabaş, Prof. Dr. Aylin Göztaş, Yard. Doç. Dr. Pelin Baytekin Kurban, Araş. Gör. Nahit Erdem Köker, Arş. Gör. Eylin Babacan, Araş. Gör. Mine Yeniçeri Alemdar, Araş. Gör. Ebru Kamanlıoğluri Alemdar, Araş. Gör. Ebru Kamanlıoğlu ile ortak)
- 2009, Araştırma Projesi, Rektörlük Araştırma Projeleri “Türkiye’deki Halkla İlişkiler Derneği Üyelerinin İnsan Kaynağı Profili, Kurumsal İletişim Sorumlulukları ve Departman Uygulamaları” (Doç. Dr. Z. Beril Akıncı Vural, Yrd. Doç. Dr. Nilay Başok Yurdakul, Arş. Gör. Özgür Köseoğlu ve Arş. Gör. Eylin Babacan ile birlikte)
- 2008, Araştırma Projesi, Rektörlük Araştırma Projeleri “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Kurumsal Pazarlamaya Etkisi: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma” (Doç. Dr. Z. Beril Akıncı Vural ile birlikte)
- Araştırma Projesi, • Türk Hava Kuvvetleri “ ‘2. Ana Jet Üssü Yer Emniyet Levhaları ve Kurumsal Göstergeler” İzmir, (Araş.Gör. Ayşen Temel Eğinli ile birlikte) (2006-2007)
Kazandığı Ödüller (22 adet)- 2013, “İnsan Hakları ” konulu, “Ben İnsanım Haklarımla Varım“ isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 13. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi Ödülü almıştır. 2013-2014
- 2013, “Geri Dönüşüm” konulu “Beni Geri Döndür” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Kredi Kayıt Bürosu (KBB) Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışması Sosyal Medya Oylaması Birincilik Ödülü 2013-2014
- 2013, “Geri Dönüşüm” konulu “Beni Geri Döndür” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Kredi Kayıt Bürosu (KBB) Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışması Çevre Kategorisi İkincilik Ödülü 2013-2014
- 2012, “E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” konulu, “Jet Gibi Devlet Bir Tıkla Hizmet“ isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 12. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi Ödülü almıştır. 2012-2013
- 2012, “E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” konulu, “Bağlandıkça Büyüyoruz“ isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 12. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi Ödülü almıştır. 2012-2013
- 2011, “Aras Kargo” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 24. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Kurumsal İletişim Projesi Kategorisi’nde 2. ödüllü. 2011-2012
- 2011, “Tuz Kullanımının Azaltılması” konulu “Tadım Tuzsuz Yerinde ” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 24. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi’nde 1. ödüllü. 2011-2012
- 2010, “Görme Engelliler Konusunda Toplumu Sesli Kitaplar Konusunda Bilinçlendirme” konulu “Konuşan Kitaplar- Sesinizle Gözlerim Olur Musunuz? ” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 24. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı,
- 2009, “PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Kurumsal İletişimi” konulu “PRatik” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 22. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Kurumsal İletişim Kategorisi’nde 1. ödüllü. 2009-2010
- 2009, “Yenilebilir Enerji Konusunda Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi-Güneş Enerjisi” konulu “Güneş Kenti Çeşme” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 22. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Projesi Kategoris
- 2009, “Yenilebilir Enerji Konusunda Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi-Rüzgar Enerjisi” konulu “Enerjini Yenile ” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 22. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Projesi Kategoris
- 2008, “ Atık Yağların Biodizele Dönüşümü” konulu “Yağınızda Kavrulmayın” isimli Sosyal Sorumluluk Projesinin Proje Grup Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 21. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde 2.lük ödülü. 2008-20
- 2007, “ Kadın ve Şiddet (Kadın Haklarını Koruma Derneği-İzmir)” konulu “Şiddete Gönüllü Olmayın” isimli Kurumsal İletişim Projesinin Proje Grup Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 19. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Kurumsal İletişim Projesi Kat
- 2007, “Spirulina – Yosun Hapı” konulu “E-Lina” isimli Ürün-Hizmet Tanıtım Projesinin Proje Grup Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 19. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi Kategorisi’nde 3.lük ödülü. 2007-2008
- 2007, Bayer ve WWF Genç Çevre Elçileri Programı Kapsamında Düzenlenen “Dünyayı Kurtaracak Kampanya Kimde?” konulu “Küresel Isınmayı Önleme ve Bilinçlenme Projesi – DENGE” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi ilk 5’e girdi. 2007-2008.
- 2007, “ Korsan Yayıncılığı Önleme ve Hedef Kitleleri Bilinçlendirme” konulu “Emeği Görmezden Gelme” isimli Sosyal Sorumluluk Projesinin Proje Grup Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 20. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Kategori
- 2007, “Küresel Isınmayı Önleme ve Kamuoyunu Bilinçlendirme” konulu “Düşün Geleceğin Olsun ” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 19. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi’nde 2.lik ödülü
- 2007, “ Kadın ve Şiddet” konulu “Sende Bir Ses Ver” isimli Sosyal Sorumluluk Projesinin Proje Grup Danışmanlığı, Aydın Doğan Vakfı 19. Genç İletişimciler Yarışması Halkla İlişkiler Dalı, Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi’nde 3.lük ödülü. 2007-2008
- 2006, “Küresel Isınmayı Önleme ve Kamuoyunu Bilinçlendirme” konulu “Temiz Ticaret” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 6. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi’nde 1.lik ödülü almıştır. 2006-2007.
- 2006, “Küresel Isınmayı Önleme ve Kamuoyunu Bilinçlendirme” konulu “Biz Dünyayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 6. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi’nde 2.lik ödülü almı
- 2005, “Toplumda Gönüllülük Bilincinin Yaratılması” konulu, “Kelebek Etkisi” isimli Projenin Proje Grubu Danışmanlığı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 5. Altın Pusula Yarışması Genç İletişimciler Kategorisinde 2.lik ödülü almıştır. 2005-2006.
- 2002, Aydın Doğan Vakfı 14.Genç İletişimciler Yarışması-En İyi Proje Uygulaması 2.lik ödülü