Akademik BilgilerGÜLİN KAÇA
UZMAN
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulin.kaca@ege.edu.tr
- Telefon: 339 90 36
- Telefon: 343 40 00 - 5047
- Web sayfası: http://edebiyat.ege.edu.tr/psikoteknik/giris.htm, Psikoteknik Değerlendirme Merkezi
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim dalı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deneysel Psikoloji Anabilim dalı, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Erasmus Bölüm Koordinatör Yrd., 2014-
- Uzman, 2002-
Uzmanlık Alanları- Psikoloji (2100000)
- Deneysel Psikoloji (2100101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2015).Comparison of three systems for psychotechnical assessment used in Turkey. Transportation Research Part F, 32,78–90.
- Amado, S., Arıkan, E., Kaça, G., Koyuncu, M., & Turkan, N. (2014). How accurately do drivers evaluate their own driving behavior? An on-road observational study. Accident Analysis & Prevention. 63, 65-73.
- Kaça,G., Amado, S., Kıkıcı, İ., Cilasin, S., Dağ, E., Leylek, İ. & Şahin, Ö.(2009)Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi.Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 78-91.
- Amado, S, Koyuncu, M., & Kaçaroğlu, G. (2004). Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde Etkili Faktörler: Sürücülerin Demografik Özellikleri, Deneyim, Kişilik Özellikleri ve Psiko-Teknik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 19 (53), 23-43.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Koyuncu, M. & Kaça, G.(2010).Analyzing Turkish Pedestrians And Drivers In Terms Of Anger And Personality Traits.Bulgarian Journal Of Psychology,1(4),663-669.
- Kaçaroğlu, G., Amado, S., & Akün, E. (2004). Hız İhlali Yapan Sürücülerin İhlale İlişkin Nedensel Atıflarının ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 7 (13), 1-23.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2009, Koyuncu, M., Kaça, G., & Amado, S. Attıtudes and behavıor of turkısh drıvers towards drınkıng and drıvıng. The South-Eastern European Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)-  Yıldırım, T., Kaça, G. & Baklacı, S. (2016). Korku ve Mutlululuk Yüz İfadelerinin Tanınmasında Çalışma Belleğinin Rolü. (Poster) 19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 5-7 EYLÜL 2016 İZMİR
- Kaça, G., Yıldırım, T. & Kuru, S.S. (2016). Bloklama Etkisinin Farklı Modalitelerde Kategori Öğrenme Görevi Aracılığıyla İncelenmesi (Poster)19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 5-7 EYLÜL 2016 İZMİR
- Kurt,M., Eroğlu, S. & Kaça, G. (2016). Nöropsikolojik Olgulara Yönelik Bilişsel Rehabilitasyon (Sözel Bildiri)19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 5-7 EYLÜL 2016 İZMİR
- Amado,s., Koyuncu, M. & Kaça, G. (2016). Türkiye'de Kullanılan Sürücü Psikoteknik Değerlendirme Test Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Doğal Trafik Ortamındaki Sürücü Davranışları Gözlenerek Geçerliklerinin Değerlendirilmesi, 19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 5-7 EYLÜL 2016 İZMİR
- Boğa,M., Koyuncu, M, Bayazıt,T.O. & Kaça, G. (2016) Farklı Duygu Durum Manipülasyon Yöntemlerinin, İncelenen Spesifik Duyguları Ortaya Çıkartmadaki Güçlülüklerinin Değerlendirilmesi (Poster). 19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 5-7 EYLÜL 2016 İZMİR
- Amado, S., Koyuncu, M., Kaça, G. & Somer, O. (2012). Sürücü davranışlarının doğal trafik ortamında gözlenerek değerlendirilmesi (Poster) 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Yıldırım, T., Kaça, G. & Koyuncu, M. (2011).Farklı Yüz İfadelerinin Tanınmasında Çalışma Belleğinin Rolü. V. Psikoloji Lisanüstü Öğrencileri Kongresi, 14 - 18 Eylül 2011, Doğuş Üniversitesi, İSTANBUL.
- Kaça, G.& Yıldırım, T.(2010).Kategori Öğrenme ve İnsanda Bloklama Etkisi.IV Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 15-19 Eylül, ODTÜ, ANKARA.
- Koyuncu, M., Kaça, G. ve Amado, S. (2008). Türkiye'deki sürücülerin alkollü araç kullanma profilleri ve alkollü araç kullanmaya ilişkin tutumları. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İstanbul.
- Amado, S., Koyuncu, M. ve Kaçaroğlu G. (2003). Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörler: Sürücünün Demografik Özellikleri, Deneyimi, Kişilik Özellikleri ve Psiko-Teknik Değerlendirme. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi-Sergisi, 07 - 09 Mayıs, Ankara.
- Kaçaroğlu, G. ve Akün, E. (2002). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoteknik Değerlendirme Merkezine Başvuran Sürücülerin Trafik Kurallarına Uyma Eğilimlerinin ve Tutumlarının İncelenmesi. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Panel Bildiri, 9-13 Eylül, Ankara

Kitapları (1 adet)- 2010, Amado,S., Koyuncu, M., & Kaça, G. Understanding Driving Under the Influence of Alcohol in Turkey: An Application of the Theory of Planned Behavior. Hennessy, D. A. (ed.), Traffic Psychology: An International Perspective. New York: Nova Science Pub

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Nöropsikoloji Derneği
- Türk Psikologlar Derneği