Akademik BilgilerTÜRKAN YILMAZ IRMAK
YARDIMCI DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: turkan.yilmaz.irmak@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Uzmanlık Alanları- Gelişim Psikolojisi (2100300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Kahraman, H. Yılmaz Irmak, T. ve Başokçu, T. O. (2017). Ana Babalık Uygulamaları Ölçeği (ABUÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (İlköğretim Formu). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 17(3), 745-769.
- 2017, Yılmaz-Irmak, T., Kızıltepe, R., Aksel, Ş., Güngör, D. ve Eslek, D. (yayına kabul edilmiş makale). Mika ile kendimi korumayı öğreniyorum: Cinsel istismarı önleme programının etkililiği. Türk Psikoloji Dergisi.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. ve Thomson, D. (2016). Coping strategies and depression among college students following child sexual abuse in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 25(8), 881-894, DOI: 10.1080/10538712.2016.1236871.
- Aksel, Ş., Gün, Z., Yılmaz Irmak, T., Çengelci, B. (2007). Migration and psychological status of adolescents in Turkey. Adolescence, 42, 589-602.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2015). Çocuk cinsel istismarı konusunda öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2), 373-391.
- Yılmaz Irmak, T. (2011). Fiziksel İstismara Uğrayan Ergenlerde Dayanıklılığın İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 12, 2, 1-21.
- Sütçü Tekinsav, S., Aydın, A., Irmak Yılmaz, T., Mortan, O., Sevi, E. S., Özmen, L. Z. ve Şengün, E. (2008). Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (3), 139-148.
- Yılmaz Irmak, T., Tekinsav Sütçü, S., Aydın, A. ve Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14, 13-23.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Çalıştay: Tekinsav Sütçü, S., Aydın, A., Yılmaz Irmak, T. (2008). “Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracı (ASIEP - 2) ile Otizmde Sosyal Etkileşimin Değerlendirilmesi” II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu 23-25 Ekim 2008, Çeşme İzmir.
- Çeviri Kitap Bölümü: Yılmaz Irmak, T. (2005). Temel Kendine Bakım becerileri. Oya Sorias (Çeviri Ed.) Ben Kitabı içinde (s. 173-196). Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Kızıltepe, R., Sağel, E., Gümüşten, D., Ebeoğlu, M., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. "The effectiveness of intervention programme for male juvenile offenders" . 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 16-19 Eylül, 2016, Sözel Bildiri, Cadiz, Spain.
- Sağel, E., Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Gümüşten, D., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. (2016) Ceza infaz kurumlarında uygulanacak müdahale programlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama zorlukları [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Sağel, E., Gümüşten, D., Yılmaz-Irmak, T. ve Aksel, Ş. (2016) Ergen suçluluğu ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Kızıltepe, R. Yılmaz Irmak, T. ve Aksel, Ş. The effectiveness of child sexual abuse prevention program. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Eylül 2015, Bucharest.
- Doğan, A., Şen, H., Teközel, M. &Yılmaz Irmak, T. (2013). Bullying in Turkish schools: Ecological systems model as a framework. Society for Research in Child Development, Seattle, ABD, Nisan 2013.
- Yılmaz Irmak, T. (2012). Coping and depression following childhood sexual abuse. XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect 9-12, Eylül 2012, İstanbul, Türkiye. Sözlü bildiri.
- Tekinsav Sütçü, S., Aydın, A., Yılmaz Irmak, T. (2008). “Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracı (ASIEP - 2) ile Otizmde Sosyal Etkileşimin Değerlendirilmesi” II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu 23-25 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. Çalıştay.
- Sevi, E. S., Şengün, E., Mortan, O., Özmen, L.Z., Gürkan, A., Tekinsav Sütçü, S., Yılmaz Irmak, T. (2006). The comparison of learning Rate in children with autism and mental retardation. International Developmental Neuropsychiatry Meetings Autism & ADHD Symposium, September 12-14, İstanbul. Poster.
- Özmen, L. Z., Sevi, E. S., Şengün, E., Mortan, O., A Gürkan, A., Tekinsav Sütçü, S., Yılmaz Irmak, T. (2006). The examination of relation between the level of educational profitability and the learning rate of children with autism. International Developmental Neuropsychiatry Meetings Autism & ADHD Symposium September 12-14, İstanbul. Poster.
- Mortan, O., Şengün, E., Sevi, E. S., Özmen, L. Z. Gürkan, A., Tekinsav Sütçü, S., Yılmaz Irmak, T. (2006). The comparison of receptive and expressive language characteristics between children with autism and those with mental retardation. International Developmental Neuropsychiatry Meetings Autism & ADHD Symposium, September 12-14, İstanbul. Poster.
- Şengün, E., Sevi, E. S., Özmen, L. Z., Mortan, O., Gürkan, A., Tekinsav Sütçü, S., Yılmaz Irmak, T. (2006). The comparison of social interactive characteristics in children with autism and those with mental retardation. International Developmental Neuropsychiatry Meetings Autism & ADHD Symposium, September 12-14, İstanbul. Poster.
- Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T. (2005). Reviw of Child abuse and neglect literature in Turkey. Xth ISPCAN European Regional Conference an Child Abuse and Neglect, 11-14 September, Berlin, Germany. sözlü bildiri
- Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T., Çengelci, B. , Gün, Z. (2005). Migration and psychological Status of Turkish Adolescents Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, International Conference, June 29-July 3, Oslo, Norway. sözlü bildiri
- Bildik, T., Yılmaz Irmak, T., Tamar, M., Aksel, Ş. (2003). Adolescent work: How risky is it?. 17. Conference of the European Health Psychology Society, 24-27 September, Kos, Greece. Poster
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. (2002) Family relationship and adolescent’s delinquent behavior 16th Conference of the European Health Psychology Society, 2-5 Ekim. Lizbon, Portekiz. sözlü bildiri
- Tekinsav, S., Yılmaz, T., Sorias O. (2001). Eğitimsel planlama için Otizm Tarama Ölçeği: Bir ön çalışma. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı. Antalya., sözlü bildiri
- Teközel, M. & Yılmaz, T. (2001). Risk göreceli mi? Ergenlerin sağlık riski taşıyan davranışlarında bilişsel ve davranışsal unsurlar. 2. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, Türkiye. Poster

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2016, Eslek, D., Yılmaz-Irmak, T., Aksel, Ş. ve Kızıltepe, R. "Okulöncesi dönemde çocuk cinsel istismarı önleme programının değerlendirilmesi" XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, Sözel Bildiri, İzmir.
- Karahan, A. ve Yılmaz-Irmak, T. "Psikiyatrik tanı alan ebeveynlerin çocuklarında ruh sağlığı problemleri " XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül 2016, Sözel Bildiri, İzmir.
- Yılmaz Irmak (2014). Çocuk istismarı ve ihmali. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 24-27 Haziran 2014.
- Kızıltepe, R. ve Yılmaz Irmak, T. (2014). Çocuk cinsel istismarını önleyici müdahale programının geliştirilmesi. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 23-25 Ekim, İstanbul.
- Yılmaz Irmak , T. ve Aksel, Ş. (2010). İstismara Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı İçin Koruyucu Faktörler. 16. ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin. Sözlü Bildiri.
- Yılmaz Irmak , T. ve Aksel, Ş. (2009). Fiziksel İstismara Maruz Kalan Ergenlerde Ruh Sağlığı için Koruyucu Faktörler. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, 27 – 30 Eylül, Ankara. Poster.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. (2008). Fiziksel İstismar Yaşantısının Ardından Sergilenen Dayanıklılık Sürecinde Etkili Olan Koruyucu ve Risk Faktörleri. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi. 3-5 Eylül, İstanbul.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. (2007). Çocukların fiziksel istismarı konusundaki Türkçe yayınların gözden geçirilmesi. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 21-24 Haziran, İzmir. Sözlü bildiri.
- Yılmaz Irmak, T. (2007). Dayanıklılık konusunda bir gözden geçirme çalışması. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Bildiri Metinleri 21-24 Haziran, İzmir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları: 15, s: 10-17, İzmir. Sözlü basılmış bildiri.
- Meşe, G., Korkmaz, M., Yılmaz Irmak, T. (2003). Belediye otobüs şoförleri için İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi: İzmir ili uygulaması ve değerlendirmesi. Serbest Bildiri. Trafik ve Yol Güvenliği 2. Ulusal Kongre/Sergisi, Ankara. Sözlü bildiri
- Yılmaz Irmak, T., Engin, A. (2003). İlkokul kitaplarında çocuk imajları. 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk 15-17 Ekim 2003, Ankara. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araşırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:11, s.
- Yılmaz Irmak, T. (2001). Ergenlerin risk alma davranışlarının incelenmesi. I. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu, 29-30 Mart, Ankara. Tisimat Basım, s.119-146, Ankara.

Kitapları (5 adet)- 2015, Yılmaz Irmak, T. ve Öztürk Can H. Yenidoğan dönemde çocuk istismarı ve ihmali. Rabia Ekti Genç & Hava Orhan (Ed.) Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Kaknüs Yayınları (Basımda).
- Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2012). Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu (Ed). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
- Yılmaz Irmak, T. (2012). Ergenlik. Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (Ed). Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu içinde. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. Derleme.
- Yılmaz Irmak, T. (2012). Ergenlik döneminde risk alma davranışları. Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (Ed.). Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu içinde. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. Derleme
- Yılmaz Irmak, T. (2010). Bağlanma ve Çocuk istismarı-ihmali. Tarık Solmuş (Ed) Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi içinde, s 230-242. Sistem Yayıncılık, İstanbul. Derleme.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 16EDB004, Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T., Havaçeliği, D., Gümüşten, D., Sağel, E., Ebeoğlu, M. ve Kızıltepe, R. (2017). Cezaevinde Bulunan Ergenlere Yönelik Psikoeğitimsel Müdahale Programı Uygulanması. Ege Üniversitesi BAP projesi.
- 14EDB011, Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T. ve Kızıltepe, R. (2015). Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi BAP Projesi.
- EBİLTEM Projesi, Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2010). İstismara Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığının İncelenmesi. 2010 EBİLTEM Projesi, EDB 005.
- TÜBİTAK Projesi, No: 110K326, Doğan, A., Teközel, M. ve Yılmaz-Irmak, T. (2010) Akran Zorbalığının Ekolojik Sistemler Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. TÜBİTAK – SOBAG Projesi, Proje No: 110K326.
- Araştırma Projesi, Aksel, Ş. Yılmaz Irmak, T. (2009). Okulda Akademik Problem Yaşayan İlköğretim Öğrencileri için Eğitime Destek Projesi. Ege Üniversitesi Projesi, 2006 EDB 018 (Proje Yürütücüsü).
- Ege Üniversitesi Projesi, EDB 008, Çengelci Özekes, B. ve Yılmaz Irmak, Y. (2007). Bebeklerin Öğrenme Sürecinde Sosyal İpuçlarının Etkisi 2007 EDB 008.
- Araştırma Projesi, Çengelci Özekes, B., Yılmaz Irmak, T. (2005). Huzurevinde ve evde kalan yaşlıların günlük yaşam aktiviteleri, yaşam doyumu ve kendilerine ilişkin algıları..Ege Üniversitesi Projesi, (Proje yürütücüsü)
- Araştırma Projesi, Sorias, O., Aksel, Ş., Çengelci, B., Tekinsav Sütcü, S., Gürkan, A., Yılmaz Irmak, T. (2004). Otizm ve Gelişimsel Yetersizliklerde Erken Eğitim. Ege Üniversitesi Projesi, 2000 /99 EDB 008 (Proje Yürütücüsü).
- EBİLTEM Projesi, Aksel, Ş., Çengelci, B. (2003). İzelman personeli geliştirme projesi: İzelman Çalışanları için İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimi. EBİLTEM Projesi. Görev: Proje Ekip Üyeliği.
- Araştırma Projesi, Aksel, Ş., Çengelci, B., Yılmaz Irmak, T. (2002). İç Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi Projesi, 2000/EDB/009 (Proje Yürütücüsü).
- EBİLTEM Projesi, Leblebici, Ç. ve Çengelci, B. (2002). “Eshot Yönetici Geliştirme Projesi Raporu” . EBİLTEM Projesi. Görev: Proje ekip üyeliği.
- EBİLTEM Projesi, Leblebici, Ç. ve Amado, S. (2002). Belediye Otobüs Şoförleri İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi. EBİLTEM projesi. Görev: Proje Ekip Üyeliği.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği
- Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği
- Türk Psikologlar Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2008, 2007 Yılı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü