Akademik BilgilerBAKİ CAN
YARDIMCI DOÇENT
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1987
- Doktora: İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Uzmanlık Alanları- İletişim Sanatları (2270501)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Can Baki, Siyasi Parti Liderlerinin Propagandalarında Seçmenlerini İkna İçin Kullandıkları Materyal Organizasyonları, E.Ü., İletişim Fakültesi Dergisi, 7, 49-60, 1994
- Can Baki, Retoriğin Tarihi Temelleri, Düşünceler, E.Ü., İletişim Fakültesi Dergisi, 6, 111-120, 1993
- Küçükkurt Mehmet-Can Baki,İletişimde Kaynak FaktÜrÜ V i İknaya Katkısı, Düşünceler, E.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Dergisi, 2, 23-39, 1988

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, "İkna Edici İletişimda Duygu ve Mantık Kullanımı" Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı, 1991
- 0, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirisinin Retorik Analizi" Yüksek Lisans Tezi E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Anabilim DalÜ, 1987