Akademik BilgilerHURİYE KURUOĞLU
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- Telefon: 0232 311 1641
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü, Türkiye , 1979
- Yüksek Lisans: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kitle İletişimi Ana Bilim Dalı, Türkiye , 1986
- Doktora: D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Bilim Dalı, Türkiye , 1992

İdari ve Akademik Görevleri (23 adet)- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölüm Başkanlığı, 2014-2016
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölüm Başkanlığı, 2008-2009
- Manas Üniversitesi Tanıtım çalışmalarında Talas Bölgesi Sorumlusu, 2008
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2008-2009
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği, 2007-2008
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölümü, Radyo-TV Sinema Anabilim Dalı, Profesör, 2006-
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yayın Komisyonu Üyeliği, 2005-2008
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği , 2005-2006
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi “Yeni Düşünceler” Editörlüğü, 2005-2008
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, MANAS Gazetesi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2004-2005
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölüm Başkanlığı, 2004-2005
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yayın Komisyonu Üyeliği, 2004-2005
- “1.Uluslar Arası ‘İpek Yolu’ Tarih ve İletişim Sempozyumu”, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2004
- “1.Uluslar Arası ‘İpek Yolu’ Tarih ve İletişim Sempozyumu", Sekreterya Görevi, 2004
- Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2003-2004
- Manas Üniversitesi, Manas FM Radyo Yayın Yönetmeliği Komisyonu Başkanlığı, 2003-2004
- Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Senato Üyeliği, 2003-2004
- “Kırgızistan Medyasının Bugünü ve Geleceği” Sempozyumu, Yürütme Kurul Üyesi, 2003
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 2003-2004
- Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği, 2002-2005
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölümü, Radyo-TV Sinema Anabilim Dalı, Doçent, 2001-2006
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölümü, Radyo-TV Sinema Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 1994-2001
- Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölümü, Radyo-TV Sinema Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1985-1994
Mesleki Faaliyetleri (19 adet)- Erzurum Atatürk Üniversitesi Değerler Kısa Film Festivali Jüri Üyeliği, 2016
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Film Festivali Jüri Üyeliği, 2015
- Konferans, “Çocuk ve Medya”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013, ISPARTA, 2013
- Konferans, “Medya ve Kadın”, Pamukkale Üniversitesi, 2013, DENİZLİ, 2013
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Kar Film Festivali Jüri Üyeliği, 2012
- Konferans, “Türkiye’de TV Dizilerinde Kadın Temsilleri”, 2012, İşletme İktisadı Mezunları, İZMİR, 2012
- Konferans, “Belgesel Filmin Kendine Yabancılaşması”, 2012, ERZURUM , 2012
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Kar Film Festivali Jüri Üyeliği, 2011
- Konferans, “Belgesel Filmin Dönüşümü” İşletme İktisadı Mezunları Derneği, 2010, İZMİR, 2010
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Film Festivali Jüri Üyeliği, 2010
- İzmir Kısa Film Festivali Seçici Kurul Üyeliği, 2005
- Konferans, “Kırgızistan’da Gündelik Hayat”, 10.09.2004, İşletme İktisadı Mezunları Derneği, İZMİR, 2004
- Safranbolu Belgesel Film Festivali Jüri Üyeliği, 2000
- Eğitim Semineri, "Belgesel Film Senaryosu Yazımı", 5.2.1998, E.Ü Yüksek Hemşirelik Okulu, İZMİR, 1998
- Konferans, "Kurum İçinde Yüzyüze İletişimin Önemi", 10.6.1996, İşletme İktisadı Mezunları Derneği, Atlantis Oteli, İZMİR, 1996
- Konferans, "Renklerin İletişimdeki Önemi", 20.10.1993, Hilton Oteli, Kordon Rotary Toplantısı, İZMİR, 1993
- Konferans, "Televizyon ve Sanat", 17.11.1990, Özel Fatih Koleji, İZMİR, 1990
- Reklam Prodüksiyon, Grafik Bölümü Sorumlusu, 1982-1985
- Ekspres Gazetesi, Muhabir, 1980-1981
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Medyada Yaşlılık Temsilleri: Türk Sineması Örneği, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 3.Sayı, Mayıs 2017, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi
- 2006, “Belgesel Film Yaratıcılığı: Olanaklar ve Sınırlar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:26, İSTANBUL
- 2006, “Dünden Bugüne Türkiye’de Radyo Yayıncılığı”, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı:2, İZMİR
- “Reflections of Culturel Globalization in TV Programmes in Kyrgzstan”, UNISCI discussion papers, İspanya, 2004
- 1988, “Ulusal Kimliğin İnşasında Dilin Önemi ve İki Dilli Bir Ülke: Kırgızistan’da Dil ve Dile Bağlı Kimlik ve Radyo-TV Yayıncılığı Sorunları” Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı:2, İZMİR

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2012, "Sinemada Renk Unsuru ve Anlam Yaratmada Önemi" Düşünceler, Yıl:8, Sayı:7, E.Ü İletişim Fakültesi Yayını, İzmir
- 2011, "Televizyon-Belgesel Sinema İlişkileri", Düşünceler, Yıl:7, Sayı:6, E.Ü B.Y.Y.O, İzmir
- "Medya ve Kadın", Karizma Dergisi, Sayı:8, 2001, İstanbul
- “Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Karizma Dergisi, Sayı:7, 2001, İstanbul
- "TV Haberlerinde Kalite" Kalite Dergisi, Sayı:30, 1999, İstanbul
- "Grierson'dan Discovery Channel'a Belgesel Sinema", Sinemasal Dergisi, Sayı: 3, Yıl:1999, İzmir
- "‘Seyir’lik Olaylar, ‘Gerçek’ Haberler", ÇGDDER Dergisi, 1999, İstanbul
- "TV Reklamlarında Kadın Öğesi", Düşünceler, Yıl:5, Sayı:5, 1991, E.Ü B.Y.Y.O, İzmir
- "Türk Sinemasında Komedi" Düşünceler, Yıl:4, Sayı:4, Şubat 1990, E.Ü B.Y.Y.O, İzmir

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- “Dijital Ortamdaki Belgesel Filmde Yeni Anlatım Biçimleri”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce Kampüsü, (4-5 Mayıs 2017), İstanbul/TÜRKİYE
- “An Overview of The Universe of Digital Signs in New Media”, 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu 25-27 Ağustos 2016, Sakız Adası/YUNANİSTAN
- “An Overview of The Universe of Digital Signs in New Media”, 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu 25-27 Ağustos 2016, Sakız Adası/YUNANİSTAN
- “Ulusal Kimliğin İnşasında Dilin Önemi ve İki Dilli Bir Ülke: Kırgızistan’da Dil ve Dile Bağlı Kimlik Sorunları”, 2.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme/İZMİR
- “Türk Halk Kültüründe Komedi Geleneği ve Türk Sinemasına Yansımaları”, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, 2009, KOCAELİ
- “Batıda ve Türkiye’de İnternette Terör”, 1.Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar, Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, ANTALYA
- “Reklam ve Çocuk: Billboard ve Televizyon Reklamlarında Kırgızistan Örneği”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: "İletişimin Çocuğa Etkisi", İ. Ü İletişim Fakültesi, Profilo İş Merkezi, 4-6 Nisan 2005, İstanbul/TÜRKİYE
- “TV Stations and Programs of us Origin in Kyrgzstan”, “American Studies in Central Asia” Symposium, Pınara Oteli, 2-4 April 2004, Bişkek/KYRGYZSTAN
- “Reflections of Culturel Globalization in TV Programmes in Kyrgzstan”, “Caucaus and Central Asia in the Global Process” International Conference, 12-13 May.2003, Bakü/AZERBAYCAN
- “Woman as the News Subject of Main News Bulletins on Turkish Television”, "8.International Women Congress”, Makerere University, 20-22 July 2002, UGANDA

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- “Özgürlük ve Demokrasi Aracı Olarak Radyo”,10.Ege Kitap Günleri Kapsamında düzenlenen “Dünden Bugüne Radyo” Paneli, Ege Üniversitesi, 14-17 Mart 2016, İZMİR
- “Radyonun Kamuoyu Oluşturma Gücü-Dinleyici Algısı ve Yeni İçeriğiyle Radyo Panelinde "Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo” başlıklı Sunum, Galatasaray Üniversitesi, 2014, İSTANBUL
- Kore Büyükelçiliği Tarafından Ege Üniversitesinde Düzenlenen “Kore Tanıtım Günleri”nde “Kore Sineması” Başlıklı Sunum, 2014, İZMİR
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Aile İçi Şiddet Sempozyumunda, “Medya ve Aile İçi Şiddet”, başlıklı bildiri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 3-4 Ekim 2013, MANİSA
- “Televizyonda kadın ve Kadın Doğurganlığı, II. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sempozyumu: Doğurganlık Hakları adlı Sempozyumu ” 23 Kasım 2012, Sait Akçiçek Kültür Merkezi, İZMİR
- “Türk Sinemasında Değişen Komedi Anlayışı”, Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, 13-15 Mayıs 2010, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM
- “Kırgız Gazetelerinde Çocuk Temsili”, 5-7 Mart 2009, Sakarya Üniversitesi, SAKARYA
- “Ulusal Kimliğin İnşasında Dilin Önemi ve İki Dilli Bir Ülke: Kırgızistan’da Dil ve Dile Bağlı Kimlik ve Radyo-TV Yayıncılığı Sorunları”, 2. Kimlik Kongresi, Nisan 2006, İSTANBUL
- “Günümüz Medya Ortamında Radyo Bir Umut Olabilir mi?”, “2.İletişim Kongresi”, Conrad Otel, 23-25 Mayıs 2001, İSTANBUL
- "Medya ve Çocuk”, "10.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi" Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, İber Otel, Sarıgerme/FETHİYE
- "Trafikte İletişim ve Yüzyüze İletişimin Önemi, "Trafik 2000" Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Büyük Samsun Oteli, SAMSUN
- "Trafikte İletişim ve Yüzyüze İletişimin Önemi, "Trafik 2000" Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Büyük Samsun Oteli, SAMSUN
- "Televizyon Reklamlarında Çocuk", "İletişim Ortamlarında Çocuk Birey" Sempozyumu, 13-14 Nisan 1999, Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ESKİŞEHİR
- "Babadağ İlçesinde Yüzyüze İletişim", “1.Babadağ Sempozyumu”, 1-3 Aralık 1999, Pamukkale Üniversitesi / DENİZLİ
- "Belgesel Film Yaratıcılığında Olanaklar, Sınırlar ve Bu Sınırları Belirleyen Faktörler", "Belgesel Sinemada Yaratıcılık" Konferansı, 6-7 Mart 1999, Belgesel Sinemacılar Birliği, Galatasaray Üniversitesi, İSTANBUL
- "Televizyonun İnsan Hayatına Olumsuz Etkileri", "Toplu İletişim Araçları ve İnsan" Paneli, 10 Mart 1999, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, İZMİR
- "Günümüzde Belgesel Filmin Sorunları”, "Belgesel Sinemanın Günümüzdeki Sorunları" Paneli, 21 Nisan 1999, E.Ü İletişim Fakültesi, İZMİR
- "Yerel Radyolar ve Demokrasi", "Yerel Basın ve Medya: Demokratikleşme ve Gelişmeye Etkileri" Paneli, 9 Mart 1998, Ç.Ü İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, ADANA
- "Yerel Radyolar ve Demokrasi", "Yerel Basın ve Medya: Demokratikleşme ve Gelişmeye Etkileri" Paneli, 9 Mart 1998, Ç.Ü İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, ADANA
- "TV Reklamlarında Kadın", "Kadın ve Reklam" Paneli, Nisan 1992, İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi, İZMİR
- "Televizyonun Okumaya Etkisi", "Görsel K.İ.A'nın Okumaya Etkisi" Paneli, 19 Aralık 1992, İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi, İZMİR
- "Video ve Toplum”, "Video-Müzik ve Toplum" Sempozyumu, 27-28 Nisan 1987, Atatürk Kültür Merkezi, İZMİR

Kitapları (11 adet)- 2016, "Kazete: Kurgu ve Gerçek Kadın Öyküleri", Nobel Yaşam Yayınları, Ankara
- 2016, "Medya ve Mizah", (Birinci Editör), Nobel Yayınları, Ankara
- “Türk Sinemasında Değişen Komedi Anlayışı” Başlıklı Kitap Bölümü, (Mikail Boz ile birlikte yazıldı), Medya ve Mizah, 2016, Nobel Yayınları, ANKARA
- 2014, "Toplumsal Cinsiyet ve Medya", (Birinci Editör), Nobel Yayınları, Ankara
- 2009, "Erkek Kimliğinin Değişe(meye)n Halleri", (Editör), Beta Yayınları, Ankara. (Gözden geçirilmiş 2. Baskı Nobel Yayınları, 2015, Ankara)
- “Medya ve Kadın” isimli kitabın “Türkiye’de Televizyon Ana haber Bültenlerinde Kadın” Başlıklı Bölümü, Nobel Yayınları, 2007, ANKARA
- 2007, “Çocuk ve Medya” kitabında, “Televizyon reklamlarında Çocuk: Türkiye Örneği” Başlıklı Bölüm, Şebnem Soygüder ile birlikte yazıldı, Ebabil Yay., ANKARA
- 2006, “Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo”, Nobel Yayınları, Ankara
- “Medya ve Toplum” isimli kitabın “Kuzeyli Nanook’tan Fahrenhait 9/11’e Belgesel Filmin Toplumsal ve İdeolojik Dönüşümü” Başlıklı Bölümü, Ebabil Yayınları, 2006, ANKARA
- 2000, "Radyoda Yayın, Yapım ve Türler", Dokuz Eylül Yayınları, İzmir (Gözden geçirilmiş 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2006)
- “Türkiye'de Belgesel Sinema:1970'lerden Günümüze", ” Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Bilim Dalı, İzmir, 1992. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz Adanır.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Ege Üniversitesi, BAP Projesi, Belgesel Filmde Çağdaş Eğilimler” Başlıklı BAP Projesi Kapsamında “Afyon Mevlevihanesi” Belgeseli, Ege Üniversitesi, 2014, İZMİR
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB)
- İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Doktora, 2016, Yavuz Küçükalkan, "1990 Sonrası Türk Sinemasında Zihniyet Ve Devlet", Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2015, Ali Gürbüz, “Post-Modern Eleştiri ve Zeki Demirkubuz Filmlerinde Minör Politika”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2014, Dilia Kobdeleeva, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Topluluk Radyoları: Kırgızistan'da 'Radyomost' Topluluk Radyosu Örneği”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2014, İdil Taneri, “Yeni Direniş Ve İletişim Biçimlerinde Sosyal Medyanın Rolü: Gezi Parkı Direnişi Örneği”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2014, Gülten Özgün, “Sosyal Medyada Siyasal İletişim: 2011 Genel Seçimlerinde İktidar ve Anamuhalefet Partilerinin Sosyal Medya Stratejileri”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2013, Asuman Susam, “2000 Sonrası Türk Belgesel Filmlerinde Toplumsal Bellek ve Gerçeğin Temsili”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2011, Devrim Özkan, "Modern Sanat Ve Estetikte Öznelerarasılık ve Refleksivite: Televizyonun Estetik Yargının Sosyal İnşa Süreçlerindeki Dönüşüme Etkisi", Ege Üniversitesi
- Doktora, 2006, Olcay Canbulat, "Televizyonda Devlete İlişkin Haberlerin Söylemine Eleştirel Bir Bakış", Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2006, Ahmet Zeki, “Türkiye'deki Özel Televizyon Haberciliğinde İki Farklı Anlayış: Show TV - NTV Örneği”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2002, Şebnem Soygüder, "Türk Magazin Gazeteciliğinde Kullanılan Fotoğraflarda Etik Sorunu", Ege Üniversitesi