Akademik BilgilerALİMCAN İNAYET
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Folklorü AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- 
- E-posta: alim1962@hotmail.com
- Telefon: 0232 388 40 00-2096/143
- Web sayfası: www.alimcaninayet.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Merkezi Milletler Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı, Çin, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araş.Enst., Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araşt. Enst., Türkiye, 2002
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araşt. Enst., Türkiye, 2007

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Uygur Muhebbet Koşakları (Aşk Şiirleri)nın Yapısal Özellikleri Üzerine, Turkish Studies, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, Volume 6/1, 2011, ss. 103-122
- 2009, Uygur Türklerinin Mitolojik, Dini ve Tarihi Kadın Kahramanları Üzerine, Turkish Studies, Volume 4/3, ss. 1183-1198
- 2008, HANYU WAILAICI CIDIAN’A (HWC) GÖRE ÇİNCEYE GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE, Turkish Studies, Volum 3/1, p. 278-295
- 2007, Divanü Lügati’t-Türk Geçen "Çin" ve "Maçin" Adı Üzerine, Turkish Studies, Volume 2/4, p. 1174-1184
- 2007, Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı, Turkish Studies, Volume 2/2, Spring, ,p. 365 - 382

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (47 adet)-  "Uygur Mizahında Çakçak ve Hesam Çakçakları", Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, EditörÇ Metin Ergun, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara/2013, s. 165-178
- "1930'lu Yıllarda Kaşgar'da Çıkan 'Şerqi Türkistan Hayati', 'Erkin Türkistan' ve 'Yengi Hayat' Gazetelerindeki Bazı Şiirler", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2146-4219), Sayı 1/1, Bahar, 2013, s. 1-42.
- "Uygur Şamanları ve Pratikleri Üzerine", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2146-4219), Sayı 1/1, Bahar, 2013, s. 43-55
- "Uygur “Yar-Yar” ve “Öleñ” Koşakları Üzerine ", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2146-4219), Sayı 1/2, Güz 2013, 2013, s. 25-35.
- “Uygur Türklerinde Ölüm İle İlgili İnanış ve Adetler” (Adem Öger ile birlikte), Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2146-4219), Sayı 1/2, Güz 2013, 49-64.
- "Doğu Türkistan'da Ceditçilik Hareketi ve Bu Hareketin Önemli Temsilcileri", Düşünce Dünyasından Türkiz Siyaest ve Kültür Dergisi, Sayı.17, Ankara, 2012, s. 199-214
-  Zunun Kadir'in "DermandanKesilirken" (Mağdur Ketkende) Adlı Hikayesi Üzerinde Bir Çözümleme, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 2012, s.505-573
- 2009, Çin’in Uygur Türklerine Yönelik Asimilasyon Politikası ve Bunun Sonuçları, Türkiye Günlüğü, Sayı. 98
- Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: IX, Sayı 2, İzmir, 2009, ss. 73-117
- 2008, Türklerin Uzakdoğu Siyasi ve Kültür Tarihine Etkileri (T’ang Hanedanlığı Dönemi Örneği), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII/I, Bornova-İzmir, ss. 145-152
- 2008, Kaşgarlı Mahmud ve Doğu Türkistan, Türk Yurdu, Sayı. 256, ss. 46-47
- 2008, Kaşgarlı Mahmud ve Türk Cihan Hakimiyeti Anlayışı, Temrin, Sayı. 10
- 2005, Seyit Noçi Destanı ve Seyit Tipi Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, V / 2, Kış – 2005, Bornova – İzmir, ss. 219 - 228
- 2005,Naziğim Destanının Teşekkül Süreci Üzerine, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005, ss. 369 – 381
- 2005,Uygur Halk Şiirindeki Kalıplaşmış Semboller ve Anlamları, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Abdukerim Rahman, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005, ss. 569 – 584
- 2005,Hoca Nasrettin ve Hint Hikayeleri, (Çince’den), Yazan: Bi Xun, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005, ss. 727 – 736
- 2004, Ünlü Eğitmci Mehmet Ali Tevfik’in Edebi Kişiliği Üzerine, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 15, Ankara, 2003, ss. 143 - 158
- Türk Kültüründe Bir Harika: Kariz, Bilim ve Ütopya, Sayı. 123, Eylül, 2004, ss. 16 – 18
- 2004, Uygurlarda Nevruz, (Kitap bölümü), Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, ss. 423 – 433
- 2003, Uygur Sahasındaki “Emir Göroğli” Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifler Üzerine, Milli Folklor, Sayı: 61, Ankara, 2004, ss. 30 - 42
-  Uygur Mezar Kültürü, (Uygur Türkçesinden), Yazan. Rahile Davut, Milli Folklor, Sayı. 60, Ankara, 2003, ss. 207 - 210
- 2002, Türkiye Türkliride Famile ve Famile İslahatı ( Türkiye Türklerinde Soyad ve Soyad Reformu ), Miras, Sayı. 6, Urumçi, 2002, ss. 38 – 41( Rahile Davut ile birlikte )
- 2002, Türklerin Çin Kültürü Üzerindeki Etkisi, (Kitap bölümü), Türkler, 4.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss. 45-53
- 2002,Altay Kültür Dairesinde Yalmavuz Tipi, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Eset Süleyman, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, Sayı: 14, ss. 377 – 385, Ankara, 2002.
- 2000, Uygur Şairi Boğda Abdullah ve Bir Kısım Şiirleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, T.D.K., Sayı. 9, Ankara, ss. 242-250
- 2000, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Uygur İlişkileri Üzerine(1861-1934), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi IV, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss. 319-324
- 2000,Dede Korkut Kitabı'nın Şamanlık Temeli, (Çinceden), Yazan: Bi Xun, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, T.D.K., Sayı: 10, Ankara, 2000, s. 465-481
- 1999, Dede Korkut'un Bir Duası Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss. 193-197
- 1999, Türkçe'de Çince Kaynaklı Gösterilen Bazı Kelimeler Üzerine, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, T.D.K., Sayı. 7, Ankara, ss. 193-204
- 1999,Umumi Türk Folklorunda Ölümsüzlük Konusu, (Azeri Türkçesinden), Yazan: Nezaket Hüseyinova, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III, İzmir, 1999, s. 297-302
- 1998, Çağdaş Uygur Şiiri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi II, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss. 191-206
- 1998,Yuğur(Sarı Uygur)lar Üzerine Notlar, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Rahile Davut, Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 5, Ankara, 1998, ss. 466 - 478
- 1998, Batıdan Gelen Sarı Yuğurlar( Sarı Uygurlar ) Destanı Üzerine, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Rahile Davut, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 5, Ankara, 1998, ss. 455 - 465
- 1997,Oğuzname'ye Dair Bazı Meseleler, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Şeripidin Ömer, Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 4, Ankara, 1997, ss. 88 - 106
- 1997, Türki Milletlerning Toy-Tökünliridiki 'Çaçku Çeçiş' En'enisi Toğrisida ', (Türkiye Türkçesinden), Yazan: Fikret Türkmen, Miras Jornili, Sayı. 4, Urumçi, 1997, ss. 44 - 50.
- 1996, Aşık Garib'in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine(Yard.Doç.Dr.Nerin Köse ile birlikte), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi I, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss. 43-57
- 1996, Uygur Kişi Adları, (Uygur Türkçesinden), Yazan: Abdurauf Polat Taklamakanlı, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , Sayı. 1, İzmir, 1996, ss. 193 – 211
- 1996, Nazugum Kıssası , (Uygur Türkçesinden), Yazan: Batur Reşidin, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 31-32, Ankara, 1996, ss. 112 - 116
- 1995, Mehmet Emin Buğra'nın Edebi Kişiliği(Bilge Tigin mahlasıyla), Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi, Doğu Türkistan Vakfı Yayını, Sayı.46 İstanbul, ss. 27-30
- 1994, Seyit Noçi Destanı Üzerine, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Sayı. 375, Ankara, ss.395-405
- 1994, Kutadgu Bilig İle Çin Kültürü Arasındaki İlişki Üzerine, Türk Dili Dergisi, T.D.K., Sayı. 514, Ankara, ss. 284-290
- 1993, Türk-Uygur Halk Hikayelerinde Cinsellik ve Albeni Meselesi, Milli Folklor Dergisi, Sayı.20, Ankara, ss. 39-41
- 1993, Çin Edebiyatında Türklerle İlgili Şiirler, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Sayı.359, Ankara, ss. 173-178
- 1992, Bir Uygur Şairi: Tayipcan Aliyov, Kardaş Edebiyatlar Dergisi, Sayı.21, Erzurum, ss.21-27
- 1992, Uygur Tiyatrosu(Bilge Tigin mahlasıyla), Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Sayı.346, Ankara, ss.93-97
- 1990, Türki Tillar Divanida Berilgen Şeir-Koşaklardiki Stilistik Vastilar Toğrisida(A.Mehmet ile birlikte), Til ve Tercime Jornili, Sayı. 1, Ürümçi, ss.3-6
- 1988, Ayağ Kelimesining Semantikilik Meniliri Hekkide Mulahize, Til ve Tercime Jornili, Sayı.8, Ürümçi, ss. 41-43

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, 1992, Hurilika-Hemrecan Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
- 0, 1995 Uygur Halk Hikayeleri Üzerinde İncelemeler, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- "Uygur “Yar-Yar” ve “Öleñ” Koşakları Üzerine" , VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül , 04 Ekim 2013 - İstanbul
- "Emir Göroğlu Destanına Göre Göroğlu'nun İnanç Yapısı", Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 26/27 Ekim 2013 - Bolu
- Köroğlu Destanı'nın Uygur ve Özbek Varyantlarına Göre Göroğlu/Köroğlu'nun Doğumu, "Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları" Uluslararası Sempozyumu, Düzenleyen, TÜRKSOY- Yakın Doğu Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 2011, s. 433-440
- "Uygur Şamanları ve Pratikleri Üzerine" VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir
- bir kişi : y(a)ŋ(ı)ls(a)r : og(u)şı : bod(u)nı : bişükiŋä : t(ä)gi : kıdm(a)z : (ä)rm(i)ş VE in(i)si : [(ä)ç]isin : bilm(ä)z : (ä)rti : oglı : k(a)ŋın : bilm(ä)z : (ä)rti İBARELERİ ÜZERİNE, Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl”, 26-29 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, III. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, Ankara, s. 451 – 456
- Chaghatay Tilidin Hazirqi Zaman Uyghur Edebiy Tiligha Ötüsh Jeryani Ve Xelq Edebiyatining Roli Toghrisida (On the Transition from Chagatai Language to the ew Literary Uighur Language and the Role of Folk Literature in this Process), LiCCOSEC vol. 18. Annual Report (2010), Research Institute for Worl Languages, Osaka University Japan, 2010
- Uygur Türkleri Arasında Oynanan Çark-ı Felek / Sağardı Oyunu Üzerine, Halk Kültüründe Eğlence Uluslar arası Sempozyumu, 11-12-13 Aralık 2009, Düzenleye: T.C. Kültür Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı.
- Divanü Lugati’t-Türk’teki Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüeller, Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi, 28-30 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II. Türkiyat Enstitüsü Sempozyumu, 2008, Ankara.
- Divanü Lugati’t-Türk Işığında Uygur Etnonimine Yeni Bir Yaklaşım, VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara.
- 2008, Divanü Lugati’t-Türk’teki Şiirlerin Edebi Sanatlar Yönünden Tahlili, Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim, Rize, Rize Üniversites Yayınları:1, ss. 174-184
- 2006,Türkçedeki İslamiyetle İlgili Kelimelerin Çince’ye Çevirilmesiyle İlgili Problemler, Çince, Ulusal Chengchi Üniversitesi Yabancı Diller Enstitüsü Çeviri Merkezi II. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Taipei, 2006, ss. 181 - 189
- 2004,Türkiye Türkçesi İle Çincedeki Benzer kelimeler Üzerine, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1, ( 20 – 26 Eylül 2004 ), Türk Dil Kurumu, Ankara, 2004, ss. 1399-1408
- 2002,Tahkiyeli Türlerde Yaşanan Terim Karışıklığı ve Bazı Öneriler, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, Bildiriler, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, ss.389 – 392
- 2000,Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çince’ye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine, Türk Dil Kurumu, IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, ( 25-29 Eylül 2000, Çeşme – İzmir): Bildirinin tam metni: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI / 1, Yaz – 2006, Bornova – İzmir
- 1999, Çincedeki Türkçe Kelimeler Üzerine, 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 1996. Türk Dil Kurumu Yayınları:678, Ankara, ss. 561-567
- 1998,Dede Korku’un Bir Duası Üzerine, Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu-Selçuk Üniversitesi, Konya, 6-10 Ekim 1998: Bildirinin tam metni: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı: 3, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir, 1999,
- 1997, Nasrettin Hoca ve Uygur Toplumu, Uluslararası Hoca Nasrettin Bilgi Şöleni, 24-26 Aralık 1996. Atatürk Kültür Merkezi Yayını:146, Ankara, ss.149-154
- 0,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2005,Kaşgarlı Mahmut Hakkında Oluşan Efsaneler Üzerine, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11 – 13 Mayıs 2005, Ankara: Bildirinin tam metni: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI / 2, Kış – 2006, Bornova
- 1997,Moğolca Aracılığıyla Mançucaya Geçen Bazı Türkçe Kelimeler Üzerine, İstanbul Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Milli Türkoloji Kongresi, ( 15 – 19 Eylül 1997, İstanbul): Bildirinin tam metni: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, V / 1, Yaz – 2005, Borno
- 1996, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi(Folklor) Ana Bilim Dalında Yapılan Türk Dünyası Halk Edebiyatıyla İlgili Çalışmalar, 1.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1799, Ankara, ss. 32-43
- 0,
- 0,

Kitapları (8 adet)- Uygur Kültüründe Geyik", Geyik Kitabı, Editörler: Emine Gürsoy Naskalı, Erkan Demir, Kitabevi, İstanbul, 2013, s. 45-54.
- "Türklerde Köpek Kültü Varmıydı?", Yalım Kaya Bitigi Osman Sertkaya Armağanı, Editörler: Hatice Şirin User - Bülent Gül, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013
-  Zunun Kadir'in "DermandanKesilirken" (Mağdur Ketkende) Adlı Hikayesi Üzerinde Bir Çözümleme, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 2012, s.505-573
- 2007,Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi: Yalmavuz / Celmoğuz, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 2007, İzmir, 281 s.
- 2007,Yusuf Mamay ve Manas Destanı ( Doğu Türkistan Kırgız varyantı ), Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 2007, İzmir, 372 s.
- 2007,Abdülhaluk Uygur ve Şiirleri, Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, 214 s.
- 2005,Uygur Halk Destanları I, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, 474 s.
- 1995, Manas Destanı(Prof.Dr.Fikret Türkmen ile birlikte), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 274 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2012, TÜBİTAK projesi, No: 109K072, Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma
- 2012, Ege Üniversitesi , Hakas Türkleri Destan Kahramanları Üzerine Bir Araştırma (İnceleme-Metin)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Yüksek Lisans, 2009, Batı Trakya Türk Folkloru (Doğum-Evlenme-Ölüm), Hazırlayan: Moumin Moumin, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 2009, Tahtacı Semahları ve Mengi (İnceleme ve Metinler), Hazırlayan: Sedat Tamay, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2005, 'Kırgız Destanı-Kız Darıyka-Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin)', Haz: Ferah TÜRKER, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2005, 'Bölge ve Yörelerle İlgili Fıkra Tipleri Üzerinde Bir Araştırma (Rusya'da Çukotya: Azerbaycan'da Şeki ve Nehrem: Türkiye'de Karadeniz Fıkrası Örnekleri)', Haz:Duygu GÜNKIZIL, Ege Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, 'KKTC'de Derlenen Bilmeceler Üzerinde Bir İnceleme' Haz: Naciye PARLAN, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, 'Çın Tömür Batur Destanı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme', Haz: Abdülhakim MEHMET, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 1999, 'Abdülhaluk Uygur'un Şiirlerinin Dili', Haz: Minara ALİYEVA, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir