Akademik BilgilerTÜRKAN GÖKSAL ÖZBALTA
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: turkan.ozbalta@ege.edu.tr; tozbalta@gmail.com
- Telefon: +90.232.311 5185; 388 6026
Eğitim Bilgileri- Lisans: FH Hamburg, Fachbereich Architektur, Almanya, 1984
- Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1988
- Doktora: Universitat Dortmund, Fachbereich Bauwesen, Almanya, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Anadolu Üniversitesi, Müh.Mim.Fak, Mimarlık Bölümü, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Anadolu Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Mimarlık Bölümü, Türkiye, 1998
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Türkiye , 2007
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Türkiye, 2011
- Profesörlük: Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Türkiye , 2018

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, 2018-
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Profesör Üye, 2013-2016
- Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, 2013-2017
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, Doçent Üye, 2010-2011
- Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı, 2005-2007
- Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı, 1998-2001
- Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Başkanı, 1997
- Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı, 1996-1998
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası Tasarımı, Mimari tasarım ve uygulama projesi, (İYTE Tasarım Ekibi ile birlikte), inşa edildi, 2010-2011
- Anadolu Üniversitesi, AÖF Büro, Kayıt ve Danışmanlık Binası, Mimari tasarım ve uygulama projesi, Proje müellifi ve ekipte görev, inşa edildi, 2003-2005
- Anadolu Üniversitesi, AÖF Büro Binası, Mimari proje ve uygulama projesi, ekipte görev, inşa edildi., 1996-1998
- Niğde Üniversitesi, Müh.Mim. Fak. Avan projeleri (Anadolu Üniversitesi Döner Sermayesi, ekipte görev)., 1995
- Architekturbüro H. Heiermann, Dortmund/Almanya, Konut projeleri, tasarım ve uygulama projesi (ekipte görev)., 1992-1993
- Architekturbüro Mertins, Dortmund/Almanya, Sosyal konut uygulama projeleri (ekipte görev)., 1990-1992
- Anadolu Üniversitesi Çalışanları 1041 Konutluk Çok Katlı ve Dubleks Konutlar, Mimari tasarım ve uygulama projesi, ekipte görev, inşa edildi., 1986-1987
- Hamburg-Mannheimer Versicherung, Hamburg/Almanya, Yapı İşleri Dairesinde mimar., 1983-1984
Uzmanlık Alanları- Mimarlık (6010000)
- Yapı Bilgisi (6010200)
- Yapı Üretim ve Teknolojisi (6010203)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2021,
- 2019, .
- YILDIZ, Y., GÖKSAL ÖZBALTA, T., ELTEZ, A., "ENERGY-SAVING RETROFITTING of HOUSES in COLD CLIMATE", J. of Thermal Science and Technology, 34, 1, 53-61, 2014.
- Göksal Özbalta, T., Sezer, A., Yıldız, Y., Models for Prediction of Daily Mean Indoor Temperature and Relative Humidity: Education Building in Izmir, Turkey, Indoor and Built Environment,2012;21;6:772-781.
- Yildiz Y., Korkmaz K., Göksal Özbalta T., Durmus Arsan, Z.; An approach for developing sensitive design parameter guidelines to reduce the energy requirements of low-rise apartment buildings, Applied Energy 93(2012), 337-347.
- Yusuf YILDIZ, Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Zeynep DURMUŞ ARSAN; Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir, MEGARON 2011;6(1):30-38.
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., Theoretical and experimental analysis of the solar energy gain of transparent insulated external wall in climatic conditions of Izmir, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2010 V 25(2):69-86.
- Göksal Özbalta, T., Kartal, S., Heat gain through Trombe wall using solar energy in a cold region of Turkey Scientific Research and Essays Vol. 5(18), pp. 2768–2778, 18 September, 2010.
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., The effects of insulation location and thermo-physical properties of various external wall materials on decrement factor and time lag Scientific Research and Essays Vol. 5(23), pp. 3646-3659, 4 December, 2010.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- Özbalta, T. G., Yıldız, Y., Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Mayıs-Haziran 2018, Sayı 165, s, 65-74, (13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde sunulan bildiri)
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., 'Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi', Tesisat Mühendisliği - Sayı 127 - Ocak/Şubat 2012, s. 36-46.
- Göksal Özbalta, T., "Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar", DTK, Doğalgaz, Tesisat, Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergi, Cilt 16, Sayı 188, Aralık 2012. s. 120-128.
- Göksal Özbalta, Türkan., 'Prefabrik Yapıların Uygulama Alanları-Yenilikler', TSE Standard, Ekonmik ve Teknik Dergi, Şubat 2011, Sayı:58, s.50-59
- Göksal Özbalta, Türkan., 'Sürdürülebilirlik - Enerji, Çevre ve Güneş Mimarisi', Prof.Dr. Yavuz Koşaner için Üç Kuşak Mimarlık Yazıları Kitabı, 2010, s.225-254.
- Göksal Özbalta, T., Kartal,S., Özbalta, N., 'Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Saydam Yalıtım İle Oluşan Güneş Enerjisi Kazancının Hesaplanması', TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, Sayı:58, 2008, s. 32-37.
- Kartal, S., Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., 'Greenhouse Application in Energy Efficient Design –Example of Edirne' Rehva Journal, Vol. 44, March 2007, s.17-23.
- Göksal Özbalta, T., 'Çift Kabuk Cephe Kuruluşları İle Enerji Etkin Tasarım', ttmd Türk Tesisat Mühendisleri Dergisi, Sayı 35, Mayıs 2005, s. 27-35.
- Göksal Özbalta, T., Gökaltun, E., 'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Büro, Kayıt ve Danışmanlık Binası', Arredamento Mimarlık Dergisi, Sayı 100+85, 2005, s. 49-51.
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., Transparent Insulation Application In External Walls And Its Contrubituon To Heating Energy, TTMD Turkish Society of HVAC&Sanitery Engineers, Vol 2, 2005, s.22-26.
- Göksal Özbalta, T., “Bina Kabuğunda Enerji Eldesi – Mimaride Fotovoltaik Uygulamalar”, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, Temmuz 2004/223, s. 40-45.
- Özbalta, N., Göksal T., Vefaei, L., 'Saydam Yalıtımlı Duvar Kuruluşunda Güneş Enerjisinin Depolanması', Tesisat Mühendisliği Dergisi, Süreli Teknik Yayın, Sayı: 74, Mart-Nisan 2003, S. 26-30.
- Göksal, T., 'Mimaride Sürdürülebilirlik – Teknoloji İlişkisi: Güneş Pili Uygulamaları', Arredamento/Mimarlık Dergisi, Sayı 100+54, Ocak 2003, S. 76-80.
- Göksal, T., Özbalta N., 'Enerji Korunumunda ‘Düşük Enerjili Bina’ Tasarımları', Mühendis ve Makina, Makina Mühendisleri Odası Yayınları, Sayı:506 (43), Mart 2002, s. 26-32.
- Göksal, T., Gökaltun, E., 'Mimaride Saydamlık:Cam (2)', Seramik – Sanat, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 19, Şubat 2002, s.24-26.
- Göksal, T., Gökaltun, E., 'Mimaride Saydamlık:Cam (1)', Seramik – Sanat, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 18, Aralık-Ocak 2001/02, s.21-24.
- Göksal, T., 'Enerji Korunumlu Cephelerde Saydamlık ve Saydam Yalıtım Uygulaması', Arredamento/Mimarlık Dergisi, Sayı 100+25, Mayıs 2000, s.147-153.
- Göksal, T., 'Ekomimari öncüsü bir kent: Freiburg', Arredamento/Mimarlık Dergisi Sayı 100+19, Kasım 1999, s.125-130.
- Aksoylu, S., Göksal, T., 'Kendine Yeterlik Bağlamında Toplu Konut Uygulamaları ve Eskişehir Sultandere Toplu Konut Bölgesi', Arredamento/Mimarlık Dergisi Sayı 105, Temmuz 1998, s.112-117.
- Göksal, T., 'Beton Hazır Cephe Elemanları - Strüktür İlişkisi Bağlamında Uygulamaların İrdelenmesi', Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 46, Nisan 1998, s. 8-15.
- Göksal, T., 'Geçmişten Bugüne Metal Cepheler', Arredamento/Dekorasyon Dergisi, Sayı 99, 1/1998, s.112-116.
- Göksal, T., 'Analyse des Produktionsablaufs für Fassadenelemente', Betonwerk+ BFT Fertigteil-Technik (Concrete Precasting Plant and Technologie), Sayı 8/1997, s.88-96.
- Göksal, T., 'Schwachstellenanalyse der Schalungs- und Bewehrungsarbeiten in der Fassadenfertigung', Betonwerk + BFT Fertigteil-Technik (Concrete Precasting Plant and Technologie), Sayı 11/1997, s.67-82.
- Göksal, T., 'Avrupa ülkelerinde İlk Öncülerinden Günümüz Uygulamalarına Panel Sistemler', Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 44, Ekim 1997, s.11-16.
- Göksal, T., 'Mimarlıkta Güneş Enerjisi ve Fotovoltaik Modüller', Arredamento/ Dekorasyon Dergisi, Sayı 92, 5/1997, s. 92-96.
- Göksal, T., 'Beton Hazır Cephe Elemanları Yüzey İşleme Teknikleri ve Yüzeylerde Kirlenme Sorunu', Beton Prefabrikasyon, Sayı 42, Nisan 1997, s. 12-15.
- Göksal, T., 'Kuzey Almanya’da Prefabrik Hastane Binası-Geesthacht Hastanesi', Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 39, Temmuz 1996, s. 4-9.
- Göksal, T., 'Beton Hazır Eleman Üretim Teknolojilerinde Rasyonelleşme ve Modernizasyon - CAD/CAM Destekli Filigran Döşeme Elemanı Üretimi', Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 40, Ekim 1996, S.5-11.
- Göksal, T., 'Beton Hazır Cephe Eleman Kuruluşları ve Uygulama Örnekleri', Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 34, Mayıs 1995, s.9-14.
- Aksoylu, S., Göksal, T., 'Yüksek Yapıların Gelişme Nedenleri ve Chicago Örneği', Arredamento/ Dekorasyon Dergisi, Sayı 61, 7-8/1994, s. 114-118.
- Göksal, T., 'Yapımda Endüstrileşme ve Prefabrikasyon', T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:228, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, Prof.Dr. Suat Mirza’ nın Anısına, No:36, Cilt:2, Eskişehir 1986, s. 219-235.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- KURUTAŞ, A., ÇOĞAL, E., ŞAHİN, N., GÖKSAL ÖZBALTA, T., YILDIZ, Y.; “Bir Konut Binasında Blower-Door Testi ile Hava Sızdırmazlığının Belirlenmesi”, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18-20 Nisan 2018/Edirne.
- HÜLAGU, S., GÖKSAL ÖZBALTA, T., BAŞARAN, T.; "Çift Kabuk Kutu Tipi Cephe Kuruluşunun Bina Isıl Performansına Katkısı", 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18-20 Nisan 2018/Edirne.
- İrem Bayram, Fırat Ümmetoğlu, Türkan Göksal Özbalta, "Bir Anaokulu Binasının Enerji Performansı Açısından İncelenmesi", ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük 28-30 Haziran 2018 Anadolu Üniversitesi – ESKİŞEHİR.
- Göksal Özbalta,T., Yıldız, Y., Bayram, İ., "Investigation of Indoor Environmental Conditions of a Historical Building in Izmir", 5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018) Cyprus Int. Univ. North Cyprus, 16-18 Nov 2018.
- Turkan Goksal Ozbalta, Yusuf Yildiz, Alper Sezer, ESTIMATION OF INDOOR RELATIVE HUMIDITY USING ANFIS AND BPNN: A CASE STUDY FROM ESKISEHIR, TURKEY, GREDİT 2016, International Conference, Uskup.
- Göksal Özbalta, T., Andiç Çakır, Ö., Üzüm, O., "ENERGY EFFICIENCY KNOWLEDGE TRANSFER FRAMEWORK FOR BUILDING RETROFITTING IN THE MEDITERRANEAN AREA INTRODUCTION OF AN FP7 PROJECT", 8TH International Symposium On Architect Sinan, 25-26 NİSAN 2013 - EDİRNE,
- ANDİÇ ÇAKIR, Ö., BOHÓRQUEZ SANTOS, MJ., GÖKSAL ÖZBALTA, T., MIFSUD, K., Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area – Methodology, Women4Energy International Conference, 12.12.2013 STUTTGART.
- Aslanipoor, H., Göksal Özbalta, T., “Yerel Mimari Uygulamalarda Doğal Havalandırma Rüzgar Bacaları, Yezd, Kerman, Kaşan Örnekleri, ULUSLAR ARASI EKOLOJİK MİMARLIK VE PLANLAMA SEMPOZYUMU 24-25 KASIM 2011, Antalya.
- Yıldız, Y., Göksal Özbalta, T., Durmuş Arsan, Z., 'Analyzing Effect of Double Skin Façade on Seasonal Energy Performance of an Education Building in Izmir, Turkey via Building Simulation Model', CLIMA 2010, 10th REHVA WORLD CONGRESS, Sustainable Energy Use in Buildings, 9-12 Mai 2010.
- Yıldız, Y., Durmuş Arsan, Z., Göksal Özbalta, T., 'Development of Design Guideline for Hot-Humid Regions: Passive Cooling Strategies', "INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM" 26-28 MAY 2010, Ankara, s.733-735.
- Göksal Özbalta, T., 'Glass, Architecture and Environment', SERES'09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, 12-14 October 2009, Çağrılı Konuşmacı, Eskişehir.
- Göksal Özbalta, T., Yıldız, Y., 'Investigation Of Different Orientation And Wall Metarials’ Effects On Energy Consumption In Buildings - Case Study', INTERNATIONAL ECOLOGICAL ARCHITECTURE AND PLANNING SYMPOSIUM 2009 , 22-25 October Antalya, s. 393-396.
- Göksal Özbalta, T., Kartal, S., 'Energy Gain From Solar Energy Through Greenhouse Application In Architecture In Different Degree-Day Regions', INTERNATIONAL ECOLOGICAL ARCHITECTURE AND PLANNING SYMPOSIUM 2009 , 22-25 October Antalya, s. 108-113.
- Göksal Özbalta, T., Kartal, S., Özbalta, N., 'Architecture and Technology-Photovoltaic Applications in Buildings', TRAKIA Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia Univ., Suppl. 2, Int. scientific conference, Volume 7, 2009, Yanbol, Bulgaria, s. 257-261.
- Kartal, S., Göksal, Özbalta, T., Özbalta, N., 'Simulation of Building with Transparently Insulated Walls in Edirne/Turkey', TRAKIA Journal of Sciences, Suppl. 2, Int. scientific conference, Volume 7, 2009, Yanbol, Bulgaria, s. 262-266.
- Kartal,S., Göksal, Özbalta, T., 'Binalarda Güneş Enerjisi Kullanımı ve Enerji Tasarrufu' III. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu, Edirne, 12-13 Nisan 2007.
- Göksal Özbalta, T., Karakoç, H., 'Bina ve Tesisat Tasarımında Mimar Tesisat Mühendisi İşbirliği', 'VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu', TTMD 8-10 Mayıs 2006 İstanbul.
- Kartal, S., Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., 'Enerji Etkin Tasarımda Kış Bahçesi Uygulaması - Edirne Örneği', 'VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu', TTMD 8-10 Mayıs 2006, İstanbul, REHVA dergisinde makale olarak basılmıştır.
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., "Dış Duvarlarda Saydam Yalıtım Uygulamasının Isıtma Enerjisine Katkısı", VI. Uluslar arası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2004, İstanbul, s. 249-256.
- Üstün, B., Göksal, T., "Mekanı Oluşturan Yüzeylerde Pişmiş Toprak", II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu – 17-30 Haziran 2002, Eskişehir. s.297-304.
- Göksal, T., Özbalta, N., "The Importance Of Transparent Insulation Application In Energy Saving", World Renewable Energy Network - WREC 2002, 29.06.-05.07.2002, Köln/Almanya, Özet basıldı, s Renewable Energy Extended Abstracts, s. 180.
- 1998, Eryıldız,S. Göksal, T.,, "Photovoltaic and Solar Power Usages on Housing Unit in Turkey - Combination of precast structural elements with energie photovoltaic-cells", 2 nd International Symposium on Energy, Environment & Economics (EEE-2) Kazan - 7-10 E, s. 121-126.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (36 adet)- Göksal Özbalta, T., Yıldız, Y., "Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları", TESKON 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2017, İzmir.
- Sonay Ş. PERÇİN, T. GÖKSAL ÖZBALTA; Kentsel Dönüşüm Projelerinde Hak Sahiplerine Bilginin Dağıtılması Üzerine Bir Örnek: Kadifekale/İzmir, PYYK 2016, 4. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ 3-5 Kasım 2016, 3-5 Kasım 2016, Eskişehir.
- T.GÖKSAL ÖZBALTA, S. HÜLAGÜ; Enerji Etkin İyileştirme Amaçlı Çift Cidar Cephe Uygulamasının Okul Binası Örneğinde İncelenmesi, PYYK 2016, 4. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRES 3-5 Kasım 2016, Eskişehir.
- Çalış, G., Göksal-Özbalta, T., Kuru, M., Alt, B., "Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi" 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015, İzmir, s.2319-2330.
- Selin Hülagü, Nusret İlhan, Türkan Göksal Özbalta,"Lise Binası Enerji Performansının Yapı Kabuğu Bağlamında İyileştirilmesine Yönelik Bir Araştırma” 3. Anadolu Enerji Sempozyumu 1-4 Ekim 2015, Muğla.
- Göksal Özbalta, T., Perçin, Sonay. Ş.; İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İletişim Merkezleri ve Bilgilendirme Süreci, PYYK 2014, 3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ, ANTALYA.
- Göksal Özbalta, T., 'Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar', X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir, 1487-1496.
- Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., 'Dış Duvarlarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi', X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir, 1449-1464.
- Yıldız, Y., Göksal ÖzbaltaT. , Durmuş Arsan, Z., 'Farklı Cam Türleri İçin Pencere/Duvar Alanı Oranının Enerji Performansına Etkisi:İzmir İçin Bir Uygulama Örneği', Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 4-5 Mart 2010, İstanbul, s. 79-88.
- Kartal, S., Göksal Özbalta, T., 'Türkiye'de Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Güneş Mimarisi Elemanlarının Uygulanabilirliği ve Enerji Kazancı', Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 4-5 Mart 2010, İstanbul.
- Göksal Özbalta, T., 'Bina Kabuğunda Enerji Eldesi – Mimaride Fotovoltaik Uygulamalar', Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresi, 25-26 Mart 2010, Bursa, basımda.
- Göksal Özbalta, T., 'Güneş Mimarisi Uygulamaları', 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, Çağrılı Konuşmacı.
- Kartal, S., Göksal Özbalta, T., Özbalta, N., 'Trombe Duvarı Uygulamasının Enerji Kazancına Katkısı - Edirne Örneği', 'III. Ege Enerji Sempozyumu', 24-26 Mayıs 2006, Muğla, s. 161-169.
- Göksal Özbalta, T., 'Mimari, Güneş ve Teknoloji İlişkisi', Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin, s. 127-136.
- Göksal Özbalta, T., 'Fotovoltaik Teknolojisi ile Bina Kabuğunun Değişen İşlevleri ve Yüzeyleri', 2. Ulusal Çatı&Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, 25-26 Mart 2005, İstanbul, s. 111-119.
- Göksal Özbalta, T., 'Sürdürülebilir Mimarlık – Güneş Yerleşimleri ve Güneş Pili Uygulamaları', Yapı ve Kentte Bilişim Kongresi, 2-3 Aralık 2004, Ankara, s. 84-93.
- Özbalta, N., Göksal Özbalta, T., 'Opak Yalıtımlı Duvar Kuruluşlarında Isıl Davranışların Atmosferik Koşullarda Deneysel Araştırılması', 2. Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs, 2004, Kütahya, s. 213-220.
- Göksal Özbalta, T., 'Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Güneş Pili Uygulamaları', II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM’2003, 15-18 Ekim 2003, İzmir, s. 250-256.
- Özbalta N., Göksal, T., 'Güneş Enerjisiyle Edilgen Isıtmada Saydam Yalıtım Uygulamasının Enerji Kazancına Etkileri', Türkiye 9. Enerji Kongresi, Cilt 2, 281-291, 24-27 Eylül 2003, İstanbul, 281-291.
- Göksal, T., 'Enerji Etkin Tasarım – Mimaride Güneş Pilleri', Türkiye 9. Enerji Kongresi, 24-27 Eylül 2003, İstanbul, s. 193-202.
- Göksal, T., Özbalta, N., 'Dış Duvar Kuruluşlarında Saydam Yalıtım Uygulamasının Enerji Korunumuna Katkısı', 4. GAP Mühendislik Kongresi, 6-8 Haziran 2002, Şanlıurfa, s. 133-140.
- Özbalta, N., Göksal, T., Vafaei, L.E., "Saydam ve Opak Yalıtımlı Duvarların Güneş Işınımı Etkisindeki Davranışlarının Deneysel Araştırılması", UTES’2002, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 251-258, 16-18 Ekim 2002, İstanbul.
- Göksal, T., Özbalta. N., 'Güneş Enerjisinden Edilgen Yararlanmada ‘Saydam Yalıtım’ Uygulaması', YEKS’01 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 12-13 Ekim 2001, Kayseri, s. 13-22.
- Göksal, T., Özbalta, N., 'Enerji Etkin Tasarımda Dış Duvarların Isıl Davranışları', 6. TÜRK-ALMAN ENERJİ SEMPOZYUMU, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu,, 21-24 Haziran 2001, İzmir, s.335-346.
- Göksal, T., Çelik, B.G., 'Bina Kabuğunda Yeni Arayışlar: Fotovoltaik Modüllerin Mimaride Uygulanma Olanakları', 6. TÜRK-ALMAN ENERJİ SEMPOZYUMU, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu, 21-24 Haziran 2001, İzmir, s.348-335.
- Göksal, T., Özbalta, N., 'Enerji Etkin Tasarımda Saydam Yalıtım', YEKSEM 2001 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 18-20 Ocak 2001, Alsancak-İZMİR, s. 152-158.
- Göksal, T., 'Enerji Korunumlu Binalarda Dış Duvar Kuruluşları', ‘3. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İTÜ, 15-17 Kasım 2000, İstanbul, s. 233-240.
- Göksal, T., 'Enerji Korunumlu Bina Üretiminde Saydam Isı Yalıtımının Önemi ve Uygulamalar', GAP 3. MÜHENDİSLİK KONGRESİ, Harran Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa, s. 136-142.
- Göksal, T., 'Enerji Korunumlu Bina Üretiminde Saydam Isı Yalıtımı Uygulanması', ‘21. Yüzyılda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Enerji ve Teknoloji’ - TÜRKİYE 8. ENERJİ KONGRESİ, ODTÜ, 8-10 Mayıs 2000, Ankara, s. 197-207.
- Göksal, T., 'Mimaride Saydam Isı Yalıtımı Uygulamaları-Düşük Enerjili Binalardan Örnekler', ULIBTK’99, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - Sakarya Üniversitesi, 28-29 Şubat 2000, Sakarya, s. 315-320.
- Ülgen, K., Göksal, T., Özbalta, N., 'Bina Kabuğunu Oluşturan Opak Yapı Malzemelerinin Güneş Enerjisi Karşısındaki Davranışları', Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi – Yıldız Teknik Üniv. 6-7 Aralık 1999, İstanbul, s. 93-100.
- Göksal, T., 'Enerji Korunumlu Binaların Gelişim Sürecinde Düşük Enerjili Binaların Önemi', Güneş Günü Sempozyumu'99, 1999, Kayseri, s. 104-111.
- Eryıldız, S., Göksal, T., 'Renovoation of a Housing Unit to be an Ecohouse" başlıklı bildiri', ‘Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı 98’ 19-21 Haziran 1998, İzmir, s. 10-13.
- Göksal, T., 'Fotovoltaik Modüler ve Mimaride Uygulama Olanakları', ‘Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı 98’ 19-21 Haziran 1998, İzmir, s. 14-20.
- Göksal, T., 'Mimari ve Güneş Enerjisi - Aktif ve Pasif Kullanım Olanakları', ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş ve Rüzgarın Deniz ve Kültür Balıkçılığında Kullanım Olanakları ve Teknolojisi’ Sempozyumu, 28-29 Mayıs 1998, İzmir, s. 133-146.
- Göksal, T., 'Beton Hazır Cephe Elemanı Üretim Teknolojilerinde Rasyonelleşme ve CAD/CAM-Destekli Cephe Elemanı Üretim Olanakları', ‘2000’e Doğru Prefabrikasyon Teknolojilerinde Yeni Perspektifler Sempozyumu’, 28-29 Nisan 1998, İstanbul, s. 95-102.

Kitapları (2 adet)- 2008, Çakmanus, İ., Göksal Özbalta, T., 'Binalarda Sürdürülebilirlik:Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar', dsyg Teknik Kitaplar No:5, Doğa Yayıncılık Ltd Şti.
- 1998, Göksal, T., 'Mimaride Güneş Enerjisi', Anadolu Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yayınları; no.1, 98-021.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2018, "Train-to-NZEB Building Knowledge Hubs" (2015-2018), Horizon 2020, AB Projesi; (Proje Yürütücüsü Ege Üniversitesi),
- 2017, BAP PROJE NO: 14-MÜH-025, Sıcak-Nemli İklim Bölgesinde Çift Kabuk Cam Cephe Sistemi Isıl Performansının Isıtma Ve Soğutma Yükü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Proje Yürütücüsü.
- 2016, BAP PROJE NO: 13-MÜH-028, MEVCUT EĞİTİM BİNASININ ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE ENERJİ ETKİN İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: İZMİR’DE BİR ALAN ÇALIŞMASI, Araştırmacı.
- 2014, “Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area”, Proje No: 314347, Avrupa Birliği FP 7. Çerçeve Programı (2012-2014), Proje ekip üyesi.,
- Araştırma Projesi, Özbalta, N., Göksal Özbalta, T., Vafaei, L., 'Güneşten Edilgen Yararlanmada İklimsel Koşullar Etkisindeki Farklı Cephe Kuruluşlarında Elde Edilen Enerji Kazançlarının Deneysel Araştırılması', 2001/GEE/006 Nolu Araştırma Projesi Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2006 İzmir.
- Araştırma Projesi, Göksal, T., Ülgen, K., 'Güneş ve Mimari Bağlamında Enerji Korunumlu Cephe Kuruluşlarında Isıl Davranışların Deneysel Araştırılması', Proje No: 980 207, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu, 2000 Eskişehir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- Hakemler Kurulu Üyeliği, TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, 2004-2008.
- ISES International Solar Energy Society
- T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Üyesi
- ttmd - Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Fahri Üyeliği
- Yapı Fiziği Derneği Üyesi
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1988, Yüksek Öğretim Kurumu Yurtdışı Doktora Öğrenimi Bursu 4 yıl
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2009, İzocam 9. Üniversitelerarası Yalıtım Yarışması’nda 1.lik Ödülü, “Dağ Otellerinde Etkin Enerji Kullanımı ve Yalıtım” konulu Yarışmada Danışman Öğretim Üyesi, İYTE Ekibi.
- 1997, Yılı Türkiye Prefabrik Birliği Altın Kiriş Ödülü, “Avrupa Ülkelerinde İlk Öncülerinden Günümüz Uygulamalarına Panel Sistemler” adlı makale, Türkiye Prefabrike Beton/Betonarme Yapı ve Elemanı Üreten Kuruluş Mensupları Birliği ödüllendirdi.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Selin HÜLAGU, “Çift Kabuk Cephe Sisteminin Bina Isıl Performansına Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, Ege Üniversitsesi FBE İnşaat Müh. Anabilim Dalı, İzmir.
- Doktora, 2017, Sonay Ş. PERÇİN, “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Halka Bilgi Dağıtımı İçin Kuramsal Bir Model Önerisi”, Ege Üniversitesi, FBE İnşaat Müh. Anabilim Dalı, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, Hilal ALYANAK, "Mimaride Enerji Etkin İyileştirme - Kayaköy Örneği", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, FBE Enerji Anabilim Dalı, 2.Danışman, Muğla.,
- Doktora, 2012, Yusuf YILDIZ, “Sensitivity and Uncertainty Analysis To Reduce Cooling Requirements Of Low-Rise Apartment Blocks In The Hot-Humid Climate Region of Turkey”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2. Danışman, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, İlknur UYGUN, "The impact of architectural design criteria on energy performance of residential buildings: a case study in İzmir", Co-Supervisor, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2011, Berk ÜNSAL,"Enerji Etkin Tasarımın Gayrimenkul Değerleme Açısından İncelenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2009, Semiha KARTAL, "Güneş Mimarisi Elemanlarının Isıl Verimlerinin Türkiye İklim Şartları Ve Yapı Konstrüksiyonları İçin Hesaplanması", Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
- Yüksek Lisans, 2002, Bilge Gökhan ÇELİK; "Fotovoltaik Modüllerin Mimaride Uygulanma Olanakları – Eskişehir İçin Bir Örnek Çalışma", Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.