Akademik BilgilerERCÜMENT KARASULU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Uzmanlık Alanları- Farmasotik Teknoloji (1030601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Tuğlular,I,Kırılmaz,L.,Karasulu,E.,Ertaş,M.,Kayalı,A.,ın vitro dissolution tests and in vivo absorbtion determınations for modelling a new invitro/in vivo equations:referance carbamazepine,Eur.J.Drug Metabolism and Pharmacokin., Proceedings,247-252 1993."
- Karasulu,E.,Kırılmaz,In vivo evaluation of hydrodynamicallybalanced capsule with sustained-release of ketokonazole by means of noncompartmental pharmacokinetic analysis,Eur.J.Drug Metabolism and Pharmacokin., 1993 Proceedings., 150-153 .
- Kırılmaz,L.,Karasulu,E.,Katrancı,N.,Kasaboğlu,İ.Tuğlular,I.Kayalı,A.,Design and Preparation of controlled release dosage forms of lithiumcarbonate in Rabbits,Eur J.Drug Metabolizm and Pharmacokin,1993,Proceedings 33-39

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Ertan,G.,Karasulu,E.,Abou-Nada,M.,Tosun,M.,Özer,A.İ Sustained dosage form of nıtrofurantion,Part 2 Invivo urinary excretion in man, Mıcroencapsulation,11-137(1994)
- Ertan,G.,Güneri,T.,Karasulu,E.:Stability of nitrofurazone in its commercial dosage forms,Acta Pharm.Turcica,31-43(1989)
- Ertan,G.,Güneri,T.,Karasulu,E.İ Spectrophotometric determination of nitrofurazone I-wıth Mercurous nitrate,H.Ü.Ecz.Fak.Mec.9,21(1989)
- Ertan,G.,Güneri,T.,Karasulu,E.İ Thermal degradation of nitrofurazone in agueous solution,Acta Pharm.Turcica,31-157(1989)
- Güneri,T.,Karasulu E.,Kırılmaz L.:Studies on the stability of clotrimazole in simulated gastric and intestinal media Acta Pharm.Turcica,31-49-53, (1989 )

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Karasulu,E.,Kırılmaz,L.,In vito evaluation of HBC with sustained release of ketoconazole by means of nancompartmantel pharmacokinetic .5th Eur.Cong.Biopharm.Pharmacokin. 20-22 April 1993 Brüssel(Poster)
- Karasulu,E.,Kırılmaz,L.,İnvitro-ın vivo Correlatıon Of Ketoconazole,3Rd Symp.Of Pharm Sci June 1993 Ankara (Poster)
- Kırılmaz,L.,Kantarcı,G.,Karasulu Y,Karasulu,E.,Studies on controlled-release of drugs agar beads,9Th Int.Symp.Mıcroencapsulation,13-15 September 1993 Ankara(Poster)
- Kırılmaz,L.,Karasulu,E.,Katrancı,N.,Kasaboğlu,I.,Tuğlular,I.,Kayalı,A.,Design and preparation of CR Dosage forms of lithium carbonate in Rabbits 5th Eur.Cong.Biopharm.Pharmacokin.20-22 Aprıl 1993 Brüssel(Poster)
- Kırılmaz,L.,Karasulu,Y.,Kantarcı,G.,Karasulu,E.,Stearic acid mıcrospheres:preparation and in vitrorelease studies,9Th Int Symp.Microencapsulation 13-15 Sept.1993 Ankara(Poster)
- Kırılmaz,L.Karasulu,Y.,Kantarcı,G.,Karasulu,E.,The preparation and in vito release characteristicsof gelatin mıcropheres 9Th Int.Symp.Mıcroencapsulation 13-15 September 1993,Ankara (Poster)
- Tuğlular,I.,Kırılmaz,L.,Karasulu,E.,Ertaş,M.,Kayalı,A,pharmacokinetic of Carbamazegine:Part Iı.Dissolution and Obsorption Correlation,5theuropean Cong.Bropharm Pharmacokin 20-22 April 1993 Brüssel(Poster)
- Ertan,G.,Sarıgüllü,I.,Karasulu,E.,Güneri,T:Sustained release dosage form of nitrofurantoin,2nd Eur symp.On Cont.Drug.Deliv.Noordwijk Aen Zee,Holland.1992 1 Poster
- Karasulu,E.,Kırılmaz,L.,A new dosage form of ketoconazole,2Nd Eur.Symp.On Cont.Drugdeliv.Noordwijk aen Zee Holland,1992(Poster)
- Güneri,T.,Karasulu.E.:Stability of ornidazol at dıfferent conditions 50Th Int.Congress of F.I.P. İstanbul 1990 P Cs123
- Karasulu,E,Ertan,G.,Güneri T.:Preparation and in-vitro release kinetics of nitrofurantoin microcapsules,5Th Int.Pharm.Tech.Symp.Ankara,1990(Poster)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 1993, Araştırma Projesi, Karasulu E.,Kırılmaz,L.,Ketokonazokin yeni bir dozaj şeklinin geliştirilmesi biyoyararlanımı ve farmakokinetiğinin incelenmesi E.Ü.Araş.Fon Saymanlığı 1990-93 |
- 1993, Araştırma Projesi, Kırılmaz,L.,Karasulu,E.,Bazı sentetik antitusif ilaçların formülasyonu üzerinde çalışmalar.E.Ü.Araş.Fon Saymanlığı 1991. |
- 1990, Araştırma Projesi, Ertan,G.,Güneri,T.,Karasulu,E:Antibalıteryel olarak kullanılan bazı nitrofuran grubu ilaçlar üzerine çalışmalar,E.Ü.Araş.Fonu,izmir,1986-1989,E.Ü.Ecz.Fak. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Farmasötik Bilimler Ankara Derneği(FABAD)
- International Microencapsulation Society
- Türk Farmasötik Teknoloji Araştırıcıları Dern