Akademik BilgilerŞAKİR ÇAKMAK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sakir.cakmak@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 39 06
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1991
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1999

Mesleki Faaliyetleri (11 adet)- Tire Bedesteni Temizlik Çalışmaları, 2014
- İncir Hanı Kazısı (Burdur/Bucak), 2013-2014
- Susuz Han (Burdur/Bucak) Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 2008
- Balat (Didim/Aydın) İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 2008
- Balat (Didim/Aydın) İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 2007
- Kale-i Tavas Kazısı, 2007-2012
- Beçin Kazısı, 1995-2005
- Balat (Söke / Aydın) İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 1994
- İncir Hanı (Burdur/Bucak) Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 1992-1993
- Balat (Söke / Aydın) İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmaları, 1991
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri-2003- Asil Seçici Kurul Üyesi,
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060400)
- Mimarlık Tarihi (6010300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Çakmak, Ş., “Bergama, Tekkedere Köyü Sarı Dede Türbesi”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C.4, S.9, Temmuz 2017, s.69-84.
- Ünal, R.H. vd., "Arbeitsbericht zum Münzschatz von Beçin", Anzeiger der philosopsich-historischen Klasse, 139.Jahrang 2004, 195-222, Wien.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- Çakmak, Ş., "Dünya Kenti Birgi", Egeden, 6/19 (2014), s.10-17.
- Çakmak, Ş., Birgi'deki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunma Durumları Hakkında",Prof.Dr. Hakkı Önkal'a Armağan, İzmir 2013, s. 29-36.
- Çakmak, ş.-Daş, E., "Burdur/Bucak İncir Hanı", Ayrıntı Dergisi, C.1, S.5 (2013).
- Çakmak, Ş.- Kuyulu Ersoy, İ., "Manisa Saray Hamamı", Sanat Tarihi Dergisi, XXI/1, İzmir 2012, s.39-48.
- Çakmak, Ş,, 'Gölmarmara Halime Hatun İmareti Restitüsyon ve Restorasyon Önerileri', Sanat Tarihi Dergisi, XVIII/I (2009), İzmir 2011, s.25-49.
- Çakmak, Ş., "Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemlerinde Strobilos", Sanat Tarihi Dergisi, XX/2, İzmir 2011, s.17-26.
- Çakmak, Ş., "Bozdoğan Çarşı Hamamı", Sanat Tarihi Dergisi, XIX/2, İzmir 2010, s. 27-41.
- Ekinci, H.A.-Ergin, O.G.-Çakmak, Ş., 'Susuz Han 2008 Yılı Kazı Çalışmaları', Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009-7, İstanbul 2009, s.184-188.
- Ünal, R.H.-vd., 'Beçin 2005 Kazısı', Sanat Tarihi Dergisi, XVI/1, İzmir 2008, s.109-164.
- Ünal, R. H.- vd., 'Beçin 2004 Kazısı', Sanat Tarihi Dergisi, XV-2, İzmir 2007, s.89-128.
- Çakmak, Ş., 'Hüzünlü Kent: Harput', Sanat Tarihi Dergisi, XV/2, İzmir 2007, s.137-163.
- Ünal, R. H.- vd., "Beçin 2002 Kazısı", Sanat Tarihi Dergisi, XIV-1, İzmir 2005,s.331-374.
- Ünal, R. H.- vd., 'Beçin 2003 Kazısı', Sanat Tarihi Dergisi, XIV-2, İzmir 2005,s.125-185.
- Çakmak, Ş., "Eski Furunlu Köyü Hacı İbrahim Camii (Bayındır / İzmir)", Sanat Tarihi Dergisi, VIII, İzmir 1996, s. 11-20.
- Çakmak, Ş., "Belenardıç (Torapan) Köyü Camii (Güney / Denizli)", Sanat Tarihi Dergisi, VII, İzmir 1994, s. 19-26.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (7 adet)- 'Kale-i Sultaniye', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:19:tr
- 'Azebler Namazgahı', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:21:tr
- 'Kilitbahir Kalesi', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:20:tr
- 'Süleymaniye Külliyesi', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:25:tr
- 'Selimiye Camii', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:23:tr
- 'Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:26:tr
- 'İlyas Bey Külliyesi', http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument:ISL:tr:Mon01:10:tr

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Çakmak, Ş., "Smyrna Agorası Çevresindeki Bazı Osmanlı Yapıları Hakkında Değerlendirmeler", II. Uluslararası Antik Smyrna/İzmir Kazı/Araştırmaları Çalıştayı, İzmir, 23-24 Eylül 2016.
- Çakmak, Ş., "İncir Khan in the Light of Excavations and Documents", 15th International Congress of Turkish Art, Napoli, 16-18 Ekim 2015.
- Çakmak, Ş., "Beçin'de Çağatay Hamza Zaviyesi", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempoyumu-II, Menteşe Beyliği, 25-27 Nisan 2012, Muğla.
- Çakmak, Ş., "Birgi Derviş Ağa Darülhadisi Restorasyonu Hakkında Bir Değerlendirme", Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, C.1,Sivas 2014, s. 199-212.
- Çakmak, Ş., “Manisa Kurşunlu Han’ın İnşa Evreleri Hakkında Gözlemler”,Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, C.1, Eskişehir 2012, s.191-202.
- Çakmak, Ş., “Strobilos’tan Sıravolos’a: Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemlerinde Strobilos”, 2.Uluslararası Bodrum Sempozyumu, Bodrum 2011, s.153-156.
- Çakmak, Ş., "The Construction Process Of Susuz Khan Within The Light Of The Excavation And A New Title And Name Within The Construction Activities Of The Anatolian Seljukid Period", XIVth International Congress of Turkish Art (ICTA), (Paris, 19th-21st September, 2011).
- Çakmak, Ş., 'Erken Dönem Osmanlı Taçkapılarında Taş İşçiliği', Uluslararası Hanlar Kervansaraylar Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu, (29-30 Kasım 2007), Antalya 2007, s.52-59.
- Çakmak, Ş., "A Proposal for Plan Typology for Mosques with Tabhanes", XII. International Congress of Turkish Art, (The University of Jordan, 5-9 October 2003).
- Çakmak, Ş., 'Işıklı'da Gedik Ahmed Paşa Hamamı', Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof.Dr.Gönül Öney'e Armağan), İzmir 2002, s.179-184.
- Çakmak, Ş., 'Erken Dönem Osmanlı Taçkapılarının Tipolojisi ve Yapıların Tarihlendirilmesindeki Rolü', EJOS, IV (2001), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, No.10, s. 1-11.
- Çakmak, Ş., "Selçuk Türbeleri", Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu Bildirileri, (Selçuk, 4-6 Eylül 1997), İzmir 1998, s. 375-384.
- Çakmak, Ş., "Foça'daki Türk Eserleri", Geçmişten Günümüze Foça Uluslararası Sempozyum Bildirileri, (Foça, 23-25 Ağustos 1996), Ankara 1997, s. 47-60.
- Çakmak, Ş., "Boğaziçi Kasabası Eski Cami (Baklan / Denizli)", 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, (İstanbul, 23-27 Eylül 1991), C. I, Ankara 1995, s.529-540.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (28 adet)- -"Bir Baş Mimar-Bir Baş Yapıt: Sinan ve Selimiye", ADÜ Turizm Fakültesi'nde Konferans, 12.3.2015.
- -"Tire Bedesteni Restorasyon Çalışmaları Hakkında", Tire Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Mart 2015, Tire.
- Çakmak, Ş., "Dünya Kenti Birgi", Birgi Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Ekim 2015, Ödemiş/İzmir.
- Çakmak, Ş., "Denizli-Çivril, Menteş Köyü Camisi", XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (22-25 Ekim 2014, Aydın).
- Çakmak, Ş., "Smyrna Agorası'nda Ele Geçen İslami Sikkeler Hakkında Bir Değerlendirme", Smyrna Antik Kenti Kazı ve Araştırmaları, 2-3 Mayıs 2014, İzmir Fransız Kültür Merkezi.
- "Symrna Agorası Çevresindeki Bazı Yapılar Hakkında", Basmane Günleri (18-25 Ekim 2014), Panel.
- 2013, Çakmak, Ş., "İlyas Bey Külliyesi", Panel, 14 Aralık 2014 (E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi)
- Çakmak, Ş., "Kale-i Tavas (Tabae) Cevher Paşa Hamamı Kazı ve Temizlik Çalışmaları", Kaledavaz Sempozyumu Bildirileri, (2-3 Nisan 2012), Denizli 2013, s.121-127.
- 2013, Çakmak, Ş., Muğla Cami ve Mescitleri, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde konferans.
- Çakmak, Ş., "Karşıyaka'daki Osmanlı Mezarlıklarında Mezar Taşı Envanteri Projesi", Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu,6-7-8 Kasım 2013 Bildiriler, İzmir 2014, s.127-132.
- Çakmak, Ş.-Demiralp, Y.-Kuyulu Ersoy, İ., "Kale-i Tavas (Tabae) Cami ve Mescidleri", Kaledavaz Sempozyumu Bildirileri,Denizli 2013, s.28-38.
- Çakmak, Ş., "Birgi'nin Tarihsel Dokusu ve Birgi Ulu Cami", Birgi Ulu Camii'nin Yapılışının 700. Yılı Anma ve Birgi Ulu Camii Paneli, 16 Ekim 2012, Birgi.
- Çakmak, Ş.,"Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemlerinde Strobilos (Aspat)", (7 Şubat 2012 Turgutreis-Bodrum)
- Çakmak, Ş., "Türk Hamam Mimarisi", Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi, 26 Aralık 2012, Aydın.
- Demiralp, Y.-Çakmak, Ş., 'Balat İlyas Bey Külliyesi 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları', XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2011, s.213-224.
- Demiralp, Y.-Çakmak, Ş., 'Balat İlyas Bey Külliyesi 2007 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları', XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (Çanakkale 15-17 Ekim 2008), İzmir 2010, s.186-195.
- Çakmak, Ş., 'Bozdoğan Çarşı Hamamı ve İşlevlendirilmesine Dair Öneriler', Bozdoğan II, İzmir 2010, s. 515-528.
- Çakmak, Ş., “Balat İlyas Bey Külliyesi”, Menteşe Beyliği Sempozyumu (9-10 Temmuz 2010, Milas-Muğla)
- Çakmak, Ş. “Tire’de Osmanlı Mimarisi” I. Ulusal Tire Sempozyumu (18-20 Ekim 2010, Tire)
- Çakmak, Ş., "Erken Osmanlı Dönemi Camileri", İZRO Hizmet İçi Eğitim Semineri, (19.12.2010, AKM İzmir).
- Çakmak, Ş.,"Balat İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmaları" (22 Ekim 2009, Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi)
- Gürhan, S.-Demiralp, Y.-Çakmak, Ş.-Daş, E., 'Mimari ve Süsleme Özellikleri ile Tire Yayla Fakih Mescidi', Türk Kültüründe Tire II, Sempozyum Bildirileri, İzmir 2008, s.319-342.
- Çakmak, Ş., 'Çal-Kocaköy (Şalvan) Camii ', 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Sempozyumu, İzmir 2007, s. 808-816.
- Çakmak, Ş., 'Seferihisar Ulu Cami' Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu-Bildiriler, İzmir 2005, s.15-28.
- Çakmak, Ş., “Anadolu Selçuklu Hamamları”, İzmir Türk-Amerikan Derneği (6 Nisan 2004).
- Ersoy, İ.K.-Çakmak, Ş., “Manisa Saray Hamamı Kazısı”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (Sakarya 26-28 Nisan 2004).
- Çakmak, Ş., 'Tarihi Yapıları ve Kent Dokusuyla Gömeç', Tarihin Kucağında Gömeç Sempozyumu-Bildiriler, İzmir, 2002, s.55-72.
- Çakmak, Ş., 'Kuşadası'ndaki Türk Hamamları',Geçmişten Geleceğe Kuşadası, İzmir, 2001,s.187-192.

Kitapları (10 adet)- Ünal,R.H.,-vd., Beçin Definesi, C.I, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara 2015.
- Çakmak, Ş., Muğla Cami ve Mescitleri, Muğla 2013.
- Daş, E.-Çakmak, Ş., Karşıyaka'nın Taş Çiçekleri, İzmir 2013.
- Demiralp, Y.-Çakmak, Ş., "Balat İlyas Bey Külliyesi", Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, İzmir 2012, s.349-370.
- Çakmak, Ş., "Balat İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmalarında Bulunan Sikkeler", Balat İlyas Bey Külliyesi, İstanbul 2011, s. 279-303.
- Demiralp, Y.-Çakmak, Ş., "Balat İlyas Bey Külliyesi 2007-2008 Kazı ve Temizlik Çalışmaları", Balat İlyas Bey Külliyesi, İstanbul 2011, s. 199-222.
- Ünal, R.H., vd., Der Münzschatz Von Beçin, Band I, Wien 2010.
- Çakmak, Ş., Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (1300-1500), Ankara, 2001
- Ünal, R.H., Kiel,M., Kuyulu, İ., Demiralp, Y., Çakmak, Ş., Daş, E., Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları), Ankara, 2001.
- Bulut, L.-Çakmak, Ş.- Daş, E.- Demir, A.- Demiralp, Y.- Kuyulu, İ.- Öney, G.- Ünal, R.H., Erken Osmanlı Sanatı-Beyliklerin Mirası, Madrid 1999.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- BAP 2013 EDB 013, Çakmak, Ş., Bozüyük (Muğla/Yatağan) Pazar Yeri camisi, Hanı ve Köprüsü, İzmir 2016.
- 2010, Tübitak Projesi, No: 107K234, Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması (Araştırmacı),
- Araştırma Projesi, Çakmak,Ş., Muğla'daki Türk Eserleri (E.Ü. Proje No:2005 EDB 016), İzmir 2009.
- Araştırma Projesi, Demiralp,Y.-Çakmak,Ş.-Daş,E.-Gök,S., Tire Küçük Hafız Mescidi'nin Tanıtımı ve Rölövesi, (E.Ü. Proje No:2000/EDB/008), İzmir 2004.
- 2000, Araştırma Projesi, Çakmak, Ş.-Daş, E.-Demiralp,Y.-Kiel,M.-Kuyulu,İ.-Ünal,R.H., Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafyası, Türk Dönemi Anıtları)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yayın Kurulu Üyesi 2014
- İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2011-2013
- Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2000-2008
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Doktora, 2013, Gürbıyık, Cengiz,Osmanlı İmaretleri (Aşevleri), İzmir 2013.
- Doktora, 2011, Acar, Türkan, Anadolu Türk Mimarisinde Tabhaneli Camiler, İzmir 2011.
- Yüksek Lisans, 2007, Acar, Türkan, Bursa'daki Tabhaneli Camiler, İzmir 2007
- Yüksek Lisans, 2007, Gürbıyık, Cengiz, Bodrum Yarımadası'ndaki Türk Eserleri, İzmir 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Uğur, Tarık, Selçuk (Ayasuluk) Cami ve Mescitleri, İzmir 2006
- Yüksek Lisans, 2003, Tozoğlu, Tijen, Menemen ve Köylerindeki Türk Eserleri, İzmir 2003.