Akademik BilgilerH. AYDINTEN KUMAN
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Parazitoloji Anabilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi, Türkiye, 1968
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi, Türkiye, 1975
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji AD, Türkiye, 1980
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi, Türkiye, 1988

Uzmanlık Alanları- Parazitoloji (1010504)
- İçhastalıkları (1011100)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (40 adet)- ÜstünŞ.,Kuman HA.Solunum yolları allerjisi olan hastalarda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığıTürk Parzitol.Derg.No:3/23:279-285.1999
- Kuman HA,Ertuğ S,Özensoy S,Gürüz AY.Akut toxoplasmosis tanısında yararlanılmak üzere anti-toxoplasmosis IgM antikorlarının çeşitli ticari kitlerle araştırılması ve kitlerin değerlendirilmesi.Türk Parzitol.Derg.No:3/23:279-285.1999.
- Üstün Ş, Kuman HA.Helmint infeksiyonlarında enflamatuar ve immunolojik cevap.T parasitol.Derg. 1999(2)169-177
- 1999, Üstün Ş,Kuman HA. Allerjik ürtikerli hastalarda parazitlerinin görülme sıklığı.Türk.Parasitol.Derg.4(23) 406-416.
- Altıntaş N, Kuman HA, Akısü Ç, Aksoy Ü, Atambay M.Toxoplasmosis in last four years in Aegean region of Turkey. J Egypt Soc Parasitol., 27(2):439-443.1997.
- 1996, Ok ÜZ, Vurgun N, Limoncu ME, Ceylan H, Kuman HA.Türkiye’de son yıllardaki ilk Falciparum-Vivax mix sıtması olgusu. T Parazitol. Derg., 20(2):211-216.1995.
- Kuman HA, Özbilgin A. Azitromycine’nin Pl.berghei’ye karşı antimalarial etkisinin araştırılması. T.Parazitol Derg, 19(3):364-369.1995.
- İplikçi MT, Kuman HA. Lenfadenopatili hastalarda edinsel toxoplamosis insidansı. T.Parazitol Derg, 18(1):13-25.1994.
- Kuman H.A.Aıds'de Fırsatcı Parazitler Enfeksiyonlar.4Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları 336-339.1993.
- Özbilgin A, Kuman HA. Pl.berghei’nin eritrositer formlarına karşı Chloroquine’nin in vivo ve in vitro etkisi. T.Parazitol Derg, 16(1):6-15.1992.
- 1992, Kuman HA.Toxoplasmose kliniği. T.Parazitol Derg, 16(2):101-106.
- 1992, Kuman HA . Pneumocystis carinii: Fırsat düşkünü parazit. T.Parazitol Derg, 16(3-4):6-11.
- 1989, Kuman HA. Son on yılda Apicomplexa’daki ilerlemeler. T.Parazitol Derg, 13:121-130.
- Kuman HA. Ege bölgesinde insan Hidatidoz olguları. Profesörlük Tezi.1988.
- Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. Ege bölgesinde toxoplasmosis rastlanma sıklığı. T.Parazitol Derg, 2:49-53.1987.
- Kuman HA, Ak M, Altıntaş N, Üner A. Son on yılda Ege bölgesinde toxoplamosis olguları. T.Parazitol Derg, 2:54-62.1987.
- 1987, Kuman HA, Ak M. Yenidoğanlarda konjenital toxoplasmosis rastlanma sıklığı. T.Parazitol Derg, 2:63-66.
- Kuman HA, Ak M.Toxoplasmosislerde Trimethoprim ve Spiramycin sağalım sonuçları. T.Parazitol Derg, 2:73-82.1987.
- 1987, Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. İzmir ve civarında Kist Hidatik rastlanma sıklığı. T.Parazitol Derg, 2:83-87.
- Kuman HA, Özler N, Bahar İH, Koyutürk A. İzmir’de pediculosis. T.Parazitol Derg, 2:104-109.1987.
- Bahar İH, Çakır N, Kuman HA. Klinik yakınmalara neden olan apatojen barsak protozoonlarının sağaltım sonuçları. T.Parazitol Derg, 1-2:133-139.1986.
- Kuman HA, Altıntaş N.Ege bölgesinde serolojik olarak saptanan toxocariasis olguları. T.Parazitol Derg, 1-2:113-119.1984.
- Kuman HA, Ak M, Yurdagül C. Ege bölgesinde toxoplasmosis olguları. T.Parazitol Derg, 2:23-31.1983.
- Özcel MA, Kuman HA,Çakır N, Koyutürk A.Türkiye’de sıtma vakalarının immunolojik yöntemlerle incelenmesi. Doğa Bil.Derg, Tıp 6(3):57-66.1982
- 1981, Kuman HA, Soydan S, Yenigün A. Edinsel toxoplasmosis lenfadenopatisi. T.Parazitol Derg, 2:9-17.
- Koyutürk A, Kuman HA.Körlerde IFAT ile toxoplasmosis araştırılması. T.Parazitol Derg, 2:33-38.1981.
- 1981, Özcel MA, Kuman HA, Bahar İH, Koyutürk A, Çakır N. Türkiye’de sıtma vakalarının immunolojik yöntemlerle incelenmesi. T.Parazitol Derg, 2:49-65.
- 1981, Kuman HA, Bahar İH.Çukurova bölgesinde son iki yıl içersinde sıtma saptanan olgularda toxoplasmosis araştırılması. T.Parazitol Derg, 2:77-81.
-  Üstün EE, Kuman HA.Dogmalık toxoplasmosis ve serebral kalsifikasyonlar.T.Parazitol Derg, 2:82-86.1981
- Soydan S, Kuman HA, Özçağıran A.Edinsel toxoplasmosis’de lenfadenopati. E.Ü.Tıp Fak. Derg., 20(4):715-722.1981.
- Kuman HA, Yenigün A.Toxoplasmosis’li annelerin eşlerinde Fluoresan Antikor Testi (IFAT) ile toxoplasmosis araştırılması. T.Parazitol Derg, 2:19-24.1981.
- Kuman HA.Paraziter hepatomegaliler. Doçentlik Tezi.1980.
- Kuman HA. Uyuz. Çağdaş Pratisyen Derg., 3:9-13.1979.
- Yaşarol Ş, Kuman HA, Orhan V . Türkiye’de antihelmentikler sorunu. Dirim, 50:451-455.1975
- Kuman HA.Barsak parazitozlarının yeni kemoterapötiklerle tedavisi. İhtisas Tezi. E.Ü.Tıp Fak. Parazitoloji Kürsüsü.1975.
- 1974, Kuman HA. İncidance des helminthes intestinaux dans la region de’İzmir. Union Médical Balcanique.II.Course de perfectionement “ Actualites en medecine”
- 1972, Kuman HA .Demir eksikliği saptanan hastalarda böbrek fonksiyon testleri ile alınan sonuçlar İhtisas Tezi. E.Ü.Tıp Fak. İç Hastalıkları Kürsüsü.
- Yeğinboy S, Kuman HA, Saltuk S, Yetkin E. Periton Diyalizi. İzmir Devlet Hast. Mec. 8(1):1970
- 1970, Bölükoğlu MA, Aksu Y, Tunçyürek M, Kuman HA, Özer M, Aslan M, Büyükyazgan T. Akut alkolik hepatit. E.Ü.Tıp Fak. Mec., 9:615.1969
- Bölükoğlu MA, Tunçbay T, Kayan A, Büyükyazgan T, Kuman HA.Tirotoksikozdaki miyopati ve histolojik incelemeleri. E.Ü.Tıp Fak. Mec., 9:137.1969

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Kuman HA, The results of chemotherapy of Hydtidosis by Mebendazole and Albendazole XIX Congrso İnternational de Hidatilogie, 20-24 Setiembre, Sancarlos de Bariloche-Argentina.1999
- Kuman HA, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Akısu Ç, Şakru N, Yazar S, Relationship of anti-toxoplasmosis antibodies with urban or rural settlement feeding habits and domestic animals (1996) VII. European Multicolloquium of parasitology, 2-6 September Parma-Italy
- 1994, Kuman HA, Özbilgin A.Anti-malarial effect of azıthromycine:against plasmodium berghei.VIII:International Congress of Parasitology.
- Kuman HA:Soydan S:İplikçi T:Öztop İ:Toqoplasmose Ganglionnaire Vıı.Congr.Int.De Parasotiologie.Paris 1990. Poster
- Kuman HA, Orhan V, Yaşarol Ş, A screening for Schistosomiasis in a known focus in Turkey using IFA technic .I.Th Mediterranean Conference on Parasitology, 5-10 October-İzmir.1977.
- Özcel MA, Kuman HA, Orhan V. The value of indrect fluorescent antibody (IFA) technic the diagnosis of hydatid disease (1977) I.Th Mediterranean Conference on Parasitology, 5-10 October-İzmir
- Karaca İ, Kuman HA, Sermet İ.Toxoplasmosis in the aegean region, Turkey a study with IFA technique (1977) I.Th Mediterranean Conference on Parasitology, 5-10 October-İzmir
- 1974, Kuman HA. Incidance des Helmenthes intestinaux danslavegiond' Izmir.Union Médical Balcanaique II. ceurse de perfectionement. (Izmir)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (47 adet)- Ertuğ S, Akısü Ç, Yurdagül C, Ertabaklar H, Üner A, Kuman HA, Barsak Parazit İnfeksiyonlarının Albendazol ile Sağaltımı. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi Sivas. 1999.
- Özkan AT, Kuman HA, Fasciolosis hepatica Tanısında Değişik Antijenlerle Hazırlanan ELISA Yöntemlerinin IHA yöntemi ile Karşılaştırması. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Sivas. 1999
- Özkan AT, Kuman HA, Fasciola hepatica tanısında erişkin antijeni ile PBS,RPMI, 1640 Kültür ortamlarında elde edilen ekskretuar/skretuar antijenlerin ELISA yönteminde uygulanması ve karşılaştırılması. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Sivas. 1999
- Kuman HA, Geohelment Hastalıklar ve Enterobiosis. Yuvarlak Masa Ancylostoma duodenale-Necator americanus ve infeksiyonları 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi. Van. 1998.
- Kuman HA, Ertuğ S, Bayram S, Ertabaklar H. Anti-toxoplasmosis IgG Antikorlarının ELISA, IFAT, ve DAT ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi. 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi. Van. 1998.
- Kuman HA, Ertuğ S, Özensoy S, Gürüz Y. Akut toxoplasmosis tanısında yararlanılmak üzere anti-toxoplasmosis IgM antikorlarının çeşitli ticari kitlerle araştırılması ve kitlerin değerlendirilmesi 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi. Van. 1998.
- 1998, Kuman HA, Ertuğ S, Uysalcı M, Dayangaç N, Türk M, Ertabaklar H, Bayram S, Sönmez G. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Marmara bölgelerinin Bazı İllerinde Sıtma Savaş Teşkilatında Çalışan İşçilerde Saptanan Toxoplasmosis, Malaria, Kist hidatik olguları.I.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi.Van.
- Kuman HA, Üner A, Ertuğ S, Yurdagül C, Ertabaklar H, Akısü Ç, Bağırsak Parazit İnfeksiyonlarının Albendazol ile Sağaltımı. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara. 1997.
- Özbilgin A, Kuman HA, Gürüz AY, Korkmaz M. Toxoplasmosis sağaltımında Azitromycinin Etkileri 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Antalya 1995.
- 1995, Kuman HA, Korkmaz M,Çevikel N, Ok ÜZ, Özbilgen A, İzmir ve Manisa'da Güneydoğu Anadolu Kaynaklı Sıtma Olguları.10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara. 1997.
- İplikçi T:Kuman H.A.Lenfadenopatili Hastalarda Edinsel Toxoplasmosis İnsidansı.8 Ulusal Parazatiloji Kongresi Trabzon 1993 Sözlü.
- Kuman H.A. AIDS'de Fırsatcı Paraziter Enfeksiyonları.4 Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. İzmir 1993 Çağrılı Sözlü
- Özbilgin A:Kuman H.A.Cloroguine İle Atoniye Edilmiş Plasmodium Berıghei'nin Eritrosit Formları İle İmmunizasyon Çalışmaları 7 Ulusal Parazitoloji Kongresi. Kıbrıs 1991 Poster.
- Kuman HA. AIDS ve Parazit İnfeksiyonları. Edinsel İmmun Yetmezliklerde görülen infeksiyonlar. İnfeksiyon Hastalıklar Kongresi. 1991. Izmir.
- Kuman H.AFırsatcı Parazit:Pneumocystis Carinii.2 Ulusa İnfek.Hast.Kongr.1989. Sözlü Çağrılı.
- Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. Çeşitli barsak parazit enfeksiyonlularda IgE. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Adana. 1987.
- Kuman HA, Altıntaş N. Kist hidatikli hastalarda operasyon öncesi ve sonrası IgE. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Adana. 1987.
- Tokbaş A, Kuman HA, Tokbaş G, Altıntaş N, Ak M, Üner A, Klinik yakınmalara neden olan apatojen bilinen barsak protozoon infeksiyonlularda patojen bakteri aranması. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Adana. 1987.
- 1987, Kuman HA, Apikomplexa'da ilerlemeler. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 1989 Istanbul.
- 1985, Kuman H.A., Ak M, Yeni doğanlarda konjenital Toxoplasmosis rastlanma sıklığı. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi - Bursa.
- 1985, Kuman H.A., Ak M, Altıntaş N, Üner A: Son 10 yılda Ege Bölgesinde Toxoplasmosis Olguları. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi - Bursa.
- Bahar İ.H., Çakır N, Kuman H.A., Klinik yakınmalara neden olan apotojen barsak protozoonlarının sağaltım sonuçları 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi - Bursa.1985.
- Kuman H.A., Ak M, Toxoplasmosis’lilerde Trimethoprim ve Spiramycin sağaltım sonuçları. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi - Bursa.1985.
- Kuman HA, Ak M, Yurdagül C. Ege Bölgesinde çeşitli klinik şekiller gösteren toxoplasmosis olguları. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Kuman HA, Altıntaş N. Ege Bölgesinde serolojik olarak saptanan Toxocariasis olguları. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Kuman HA, Yaşarol Ş, Bahar Hİ, Üner A. Ege Bölgesinde serolojik olarak hidatidoz rezervuar araştırması. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Kuman HA, Bahar İH. Patojen olmadığı benimsenen barsak parazitlerinin neden olduğu klinik yakınmalar. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Bahar İH, Kuman HA. Parazitolojik bakıda örnek alımı için zaman seçimi. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Kuman HA, Karacasu F. Türkiye'de bilinen bir flariasis odağında alınan sonuçlar. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Bursa.1983.
- Kuman HA, Soydan S, Yenigün A, Edinsel toxoplasmosis lenfadenopatisi. Oturum 2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara. 1981.
- Kuman HA, Niron EA, Kist hidatik sağaltımında Mebendasole ile alınan sonuçlar. 2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara.1981.
- Özcel MA, Kuman HA.Türkiye'de sıtma vakalarında sıtma antikor düzeyinin araştırılması. 2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara.1981.
- Kuman HA, Bahar İH.Son 2 yılda Çukurova Yöresinde sıtma kuşkulu olgularda toxoplasmosis.2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara. 1981.
- Üstün EE, Kuman HA.Doğmalık toxoplasmosis ve serebral kalsifikasyonlar.2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara.1981.
- Kuman HA,Yenigün A.Toxoplasmosisli olguların eşlerinde Toxoplasmosis antikorları.II.Ulusal Parazitoloji Kongresi.1981
- Kuman HA,Yenigün A.Körlerde IFAT ile toxoplasmosis araştırılması. 2.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara.1981.
- Kuman HA, Sermet İ, Çakır N. Hidatik kist olgularında Taenia saginata antijeni ile alınan sonuçlar. 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- Kuman HA, Bahar H, Fasciolasis hepatica tanısında IFAT ile alınan sonuçlar.1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- Kuman HA, Sermet İ, Çakır N. Hidatik kist olgularında Taenia saginata antijeni ile alınan sonuçlar. 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- Kuman HA, Buğdaycı H. Plasmodium berghei ile enfekte farelerde patolojik ve serolojik bulgular. 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- 1979, Kuman HA, Bahar H, Fasciolasis hepatica tanısında IFAT ile alınan sonuçlar.
- Kuman HA, Sermet İ, Çakır N. Hidatik kist olgularında Taenia saginata antijeni ile alınan sonuçlar. 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- Kuman HA, Buğdaycı H. Plasmodium berghei ile enfekte farelerde patolojik ve serolojik bulgular. 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Istanbul. 1979.
- 1972, Kuman HA, Yeğinboy S. Demir eksikliği saptanan hastalarda böbrek fonksiyon testleri ile alınan sonuçlar.XXII.Milli Türk Tıp Kongresi.İzmir
- Bölükoğlu MA,Aksu Y,Tunçyürek M,Kuman A,Özer M,Aslan M. Alkolik hepatit XXI.Milli Türk Tıp Kongresi. 21-26 Eylül.Bursa.1970.
- Bölükoğlu MA,Tunçbay T,Kayan A,Büyükyazgan T, Kuman A,Trikotoksikozdaki XXI.Milli Türk Tıp Kongresi. 21-26 Eylül.Bursa.1970.
- 0,

Kitapları (23 adet)- 1999, Sıtmanın Patolojisi ve Fizyopatolojisi.Sıtma (Ed.Özcel MA.).Tür.Par.Der. Yay. No:16, Bornova, s.99-119.
- 1999, Sıtmanın Kliniği.Sıtma (Ed.Özcel MA.).Tür.Par.Der. Yay. No:16, Bornova, s.119-135.
- 1997, Kuman Ha. Giardiosis sağaltımı. Giardiosis (Ed:Özcel MA, Üner A). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No:14, s.117-129.
- 1997, Kuman HA. İndirekt Hemaglütinasyon. Parazit Hastalıklarında Tanı. (Ed: Özcel MA, Altıntaş N.), Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No:15, s.193-213.
- 1997, Kuman HA. Kompleman fiksasyon reaksiyonu (5.Bölüm). Parazit Hastalıklarında Tanı. (Ed: Özcel MA, Altıntaş N.), Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No:15, s.183-192.
- 1996, Kuman HA, Altıntaş N.Protozoon Hastalıkları. 250 sayfa. Ege Üniv.Matbaası, Bornova, İzmir.
- 1995, Kuman HA. PO1 antiparaziter ilaçlar, PO2 antihelmentikler, PO3 haricen kullanılan antiparaziterler. Rasyonel İlaç Rehberi 94-98 (1212 sayfa) (ed. Bellibat SE). Egem Tıbbi Yayıncılık, Bornova.
- 1995, Kuman HA, Altıntaş N, Üstün Ş, Gürüz AY.Toxoplazmoz. İmmun Yetmezlikte Önemi Artan Parazit Hastalıkları. (ed.Özcel MA). Tür.Par.Der. Yay. No:12, Bornova, s.137-164.
- 1995, Kuman HA. Sıtma-Malaria. GAP Bölgesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları. Sağlık İşçileri Sendikası Yay. s.31-56.
- 1993, Kuman HA.Sıtma-Malaria. GAP ve Parazit Hastalıkları. (ed.Özcel MA). Tür.Par.Der. Yay. No:11, Bornova, s.29-52.
- 1991, Kuman HA. Kist Hidatik kliniği. Kist Hidatik. (ed.Özcel MA). Tür.Par.Der. Yay. No:10, Bornova, s.77-83.
- 1987, Kuman HA.Giyardiyaz kliniği. Giyardiyaz. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:6, Bornova, s.43-45.
- 1987, Kuman HA.Giyardiyaz kliniği. Giyardiyaz. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:6, Bornova, s.43-45.
- 1987, Kuman HA.Giyardiyaz sağaltımı. Giyardiyaz. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:6, Bornova, s.67-72.
- 1987, Kuman HA. Trichomoniyaz kliniği. Trichomoniyaz. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:7, Bornova, s.39-42.
- 1987, Kuman HA. Trichomoniyaz sağaltımı. Trichomoniyaz. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:7, Bornova, s.63-66.
- Kuman HA. Amöbiyaz kliniği. Amöbiyazlar. (ed.Yatarol T). Tür.Par.Der. Yay. No:4, Bornova, s.89-102.(1985).
- Kuman HA. Amöbiyaz sağaltımı. Amöbiyazlar. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:4, Bornova, s.143-153. (1985).
- Kuman HA. Toxoplasmosis kliniği. Toxoplasmosis. (ed.Yatarol T). Tür.Par.Der. Yay. No:3, Bornova, s.62-68.1983
- Kuman HA, Bahar İH. Toxoplasmosis sağaltımı. Toxoplasmosis. (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:3, Bornova, s.122-125.1983.
- 1981, Kuman HA. 0-2 yaş grubu çocuklarda paraziter gastroenteritler.Bebeklikte Akut Enteritler (ed.Taneli B), s. 35-44.
- 1981, Kuman HA. Leishmania infeksiyonlarının sağaltımı. Leishmaniasis (ed.Yatarol T.). Tür.Par.Der. Yay. No:2, Bornova, s.99-108.
- Kuman HA, Bahar İH, Orhan V. Sıtma Sağaltımı. Sıtma Bilimi (ed.Yaşarol Ş). Tür.Par.Der. Yay. No:1, Bornova, s.133-166 1979.

Kazanılan Burslar (1 adet)- 1975, Belçika Hükümeti
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (12 adet)- Doktora, 2000, Mediha Hacıalioğlu Uysalcı.İnsan modeli olarak İmmun Sistemi baskılanmış sıçanlarda cyclospora sp. enfeksiyonu.
- Doktora, 2000, Mediha Hacıalioğlu Uysalcı.İnsan modeli olarak İmmun Sistemi baskılanmış sıçanlarda cyclospora sp. enfeksiyonu.
- Doktora, 1998, Şebnem Üstün.Allerjik olaylara neden olan barsak parazitleri.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1998, Ayşegül Taylan Özkan.Fasciola Hepatica tanısında ekskretuvar/sekretuvar ve somatik antijenlerin elde edilmesi ELISA yönteminde uygulanması ve IHA yöntemi ile karşılaştırılması.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1998, Şebnem Üstün.Allerjik olaylara neden olan barsak parazitleri.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1998, Ayşegül Taylan Özkan.Fasciola Hepatica tanısında ekskretuvar/sekretuvar ve somatik antijenlerin elde edilmesi ELISA yönteminde uygulanması ve IHA yöntemi ile karşılaştırılması.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1995, Cengiz Yurdagül.İzmir ili Bornova ilçesindeki sosyo-ekonomik durumları farklı ilkokul öğrencilerinde barsak parazitlerinin yayılışı üzerine araştırmalar
- Doktora, 1995, Yüksel Gürüz.Toxoplasmosis'te tanı yöntemleri.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1995, Cengiz Yurdagül.İzmir ili Bornova ilçesindeki sosyo-ekonomik durumları farklı ilkokul öğrencilerinde barsak parazitlerinin yayılışı üzerine araştırmalar
- Doktora, 1995, Yüksel Gürüz.Toxoplasmosis'te tanı yöntemleri.Ege Üniv.Sağlık Bilimleri Enst.
- Doktora, 1983, Mehmet Yüzbaşıoğlu.Ege Ordusu 800 yataklı İzmir Askeri Hastanesinde Amobiasis olguları.Doktora Tezi
- Doktora, 1983, Mehmet Yüzbaşıoğlu.Ege Ordusu 800 yataklı İzmir Askeri Hastanesinde Amobiasis olguları.Doktora Tezi