Akademik Bilgiler



NURCAN KOCA
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nurcan.koca@ege.edu.tr
- Telefon: (+90) 232 3113029
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üni., Mühendislik Fak., Gıda Müh. Böl., 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üni., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. Bilim Dalı , 1996
- Doktora: Ege Üni. Fen Bil. Enst.Gıda Müh. Böl. , 2002
- Doktora Sonrası: Ohio State Uni., Gıda Bilimi ve Teknolojisi Böl. , A.B.D. , 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Müh. Böl., 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Müh. Böl., 2012

İdari ve Akademik Görevleri (23 adet)- BEST Izmir Yaz Kursu, Eğitimci, Fermente Süt Ürünleri, 12 Eylül , 2017
- Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Öğretim Üyesi, 2016-
- Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Programları Yüksek Lisans Programı Oluşturma Komisyonu, 2015-2016
- Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri Koordinatörü, 2013-
- Mühendislik Fakültesi Kariyer Günleri Çalışma Grubu Üyesi, 2013-
- Süt İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı Başkanı, 2012-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kipa-Tesco İşbirliği Çalışma Grubu Üyesi, , 2012-2013
- MUDEK Endüstriyel İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2010-
- CODEX Komitesi toplantısında Bakanlık Delegesi (Yeni Zelanda), 2010
- Mühendislik Fakültesi Tehlikeli Atık Komisyonu Üyesi, 2009-
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Süt ve Süt Ürünleri İhtisas Alt Komisyon Üyesi. , 2009-
- MUDEK İdari ve Satın Alma Komisyonu Üyesi, 2008-2009
- MUDEK Alt Yapı Geliştirme Komisyonu Üyesi, 2008-2009
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2009
- Mühendislik Fakültesi Sivil Savunma Çalışma Grubu Üyesi, 2007-
- Lisans ve Lisanüstü öğrencileri için 'Laboratuvarda Güvenli Çalışma İlkeleri' semineri eğitimcisi, 2007-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Sivil Savunma Sorumlusu, 2007-
- MUDEK Atık Yönetimi ve İş Güvenliği Komisyon Başkanı, 2006-
- Arastırmacı (Research scholar), Ohio State Universitesi, OH, USA., 2004-2006
- Gıda Mühendisliği Bölümü Sosyal Komite Üyesi, 2002-2004
- Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Fon Saymanlığı'nda görevli, 1994-2004
- Ege Üniversitesi Gıda Araştırma Uygulama Merkezi Süt İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı Koordinatörlüğü, 1994-1995
- Hemşire, 1988-1994
Mesleki Faaliyetleri (28 adet)- 1. Ulusal Sütçülük Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, . Ankara, 2016-2017
- TRIS problem çözme tekniği eğitim kursu, 2015
- Değerlendirme Kurul Üyeliği, II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 3-4 Haziran, Swissotel Grand Efes, İzmir, , 2013
- The Measurement Uncertainty for Testing Laboratories, European Union, 26-27 Ocak 2012, 2012
- The Method Validation for Testing Laborattories Accredited under Standard ISO 17025, European Union, 25 Ocak 2012, 2012
- Accreditation Standard ISO 7025, European Union, 23-24 Ocak , 2012
- International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011). Çeşme-İzmir. 26-29 Mayıs 2011 (Kongre Sekreteri), 2011
- Agilent Katı Faz Ekstraksiyon Teknikleri ile Çevre ve Gıda Numuneleri Hazırlama Kursu, Agilent, İzmir, 1 Haziran 2011., 2011
- FTIR Spektroskopisi Kursu, Agilent, İzmir, 9 Şubat 2011., 2011
- IFS 5. versiyon Bilgilendirme Semineri,Voden Danışmanlık Mühendislik Eğitim, İzmir, 10 Nisan 2009., 2009
- IFS 5. versiyon Bilgilendirme Semineri,Voden Danışmanlık Mühendislik Eğitim, İzmir, 10 Nisan 2009., 2009
- Avrupa Birliği’nde Gıda Güvenliği Denetim Sistemleri Kursu, FST, İzmir, 21 Kasım 2008., 2008
- Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri 'Kariyer Platformu 2007 ' (Düzenleme Komitesi Üyesi), 2007
- 'Proje Hazırlama Eğitim Semineri' İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, 17-19 Ekim (Katılımcı), 2007
- Thermal processing of ready-to-eat meat products short course, The Ohio State University, USA, March 28-30 (Katılımcı), 2006
- Introduction to HACCP principles course, The Ohio State University, USA, June 14-15 (Katılımcı), 2006
- The Course on thermal desorption unit and stir bar usage in GC/MS, Gerstel, USA, October 10-12 (Katılımcı), 2005
- Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri 'Kariyer'04' (Düzenleme Komitesi Üyesi), 2004
- Gıda Endüstrisinde HACCP uygulamaları kursu, Okyanus Danışmanlık (Katılımcı), 2003
- Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri 'Kariyer'03' (Düzenleme Komitesi Üyesi), 2002-2003
-  'Aminoasit Analiz Teori ve Uygulamaları' Eğitim Kursu, 23-24 Aralık 1999, E.Ü. Bilim-Tekn. Uyg. ve Ar. Merk. (Katılımcı), 1999
- K.K.T.C'de Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Süt Sanayii'nin davetlisi olarak inceleme gezisi (süt sektörünün durumu ve hellim peyniri üretimi), 1998
- 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir,18-20 Ekim 1999 (kongre görevlisi), 1998-1999
- The Sixth International Congress on Food Industry " New Aspects of Food Processing" Kuşadası-Turkey, 27 April-02 May 1997(kongre görevlisi), 1997
- The Fifth International Congress on Food Industry "New Aspects of Food Processing" Kuşadası-Turkey, 23-28 April 1995 (kongre görevlisi), 1995
- Türkiye'de Gıda Mühendisliği Öğretiminin 20. Yılı Kutlamaları, 16-17 Kasım 1995 (görevli), 1995
- Hizmet İçi Eğitim Kursu, E.Ü. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 21-24 Şubat 1994 (Katılımcı), 1994
- Tİ,
Uzmanlık Alanları- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Süt İşleme Mühendisliği (6140202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (29 adet)- Ceylan Sahin,C., Erbay, Z., Koca, N. 2018. The physical, microstructural, chemical and sensorial properties of spray dried full-fat white cheese powders stored in different multilayer packages, Journal of Food Engineering, 229: 57-64.
- Koca, N., Ramaswamy, R., Balasubramaniam, V.M., Harper, W.J. 2018. Salt distribution and salt uptake during ripening in Turkish White Cheese affected by high pressure processing. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 6(4): 433-437.
- Koca, N., Saatli, T.E., Urgu, M. 2018. Gıda sanayiinde ultraviyole ışığın yüzey uygulamaları. Akademik Gıda. 79 (1):88-100.
- Urgu, M., Unlutürk, S., Koca, N. 2018. Effect of fat reduction on the stability, microstructure, rheological and color characteristics of white-brined cheese emulsion with different emulsifying salt amounts.Korean Journal of Food Science and Animal Resources. 5:
- Urgu,M., Saatli, T.E., Türk, A., Koca, N. 2017. Isıl işlem görmüş içme sütlerinde (pastörize, UHT ve laktozsuz UHT süt) Hidroksimetilfurfural içeriğinin belirlenmesi. Akademik Gıda, 15(3):249-255.
- Erbay, Z., Koca, N., Kaymak-Ertekin, F., Ucuncu, M., 2015. Optimization of spray drying process in cheese powder production, Food and Bioproducts Processing. 93: 156-165.
- Saygı, G., Erbay, Z., Koca, N., Pazır, F., 2015. Energy and exergy analyses of spray drying of a fruit puree (cornelian cherry puree), International Journal of Exergy, 16 (3)315-335.
- Koca, N.,Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F. 2015. Effects of spray drying conditions on the chemical, physical and sensory properties of cheese powder, Journal of Dairy Science, 98: 2934-2943.
- Erbay, Z., Koca, N., 2015. Effects of whey and maltodextrin addition during production on physical quality of white cheese powder during storage, Journal of Dairy Science, 98:8391-8404.
- Erbay, Z., Koca, N., 2014. Exergoeconomic performance assessment of a pilot-scale spray dryer using the specific exergy costing method, Biosystems Engineering, 122:127-138.
- Erbay, Z., Koca, N. 2013. Kinetics of total phenolic content and total color difference during liquid smoking of Kashar cheese. International Journal of Food Properties, 16:852-866.
- Erbay, Z., Koca, N. 2012. Energetic, Exergetic, and Exergoeconomic Analyses of Spray-Drying Process during White Cheese Powder Production. Drying Technology, 30:435-444.
- Musullugil, S., Koca, N. 2012. Effects of the parameters of using liquid smoke on chemical, physical and sensory properties of fresh Kashar cheese. Milchwissenschaft, 67: 257-260.
- Erbay, Z., Koca, N. 2012. Investigating the effects of operating conditions on the exergetic performance of a pilot scale spray drying system. International Journal of Exergy, 11: 302-321.
- Koca, N., Balasubramaniam, V.M., Harper, W.J. 2011. High-pressure effects on the microstructure, texture, and color of white-brined cheese. Journal of Food Science, 76: 399- 404
- Koca, N., Kocaoğlu-Vurma, N., Harper, W. J., Rodriguez-Saona, L. E. 2010. Application of temperature-controlled attenuated total reflectance-mid-infrared (ATR-MIR) spectroscopy for rapid estimation of butter adulteration. Food Chemistry, 121: 778–782.
- Erbay, Z., Koca, N., Üçüncü, M. 2010. Hellim peynirinin bileşimi ile renk ve dokusal özellikleri arasındaki ilişkiler (The relations composition to colour and textural characteristics of Halloumi cheese). Gıda, 35(5):347-353.
- Kocaoglu-Vurma, N., Yurdugul Seyhun,, Koca, N., Harper WJ. Courtney, P.D. 2009. Chemical, microbiological, and physical characteristics of commercial Swiss-type cheeses. Milchwissenschaft, 64: 379-383
- Akdemir Evrendilek, G., Koca, N., Harper, W. J, Balasubramaniam, V. M. 2008. High pressure processing of Turkish white cheese for microbial inactivation. Journal of Food Protection, 71: 102-108.
- Koca, N., Kocaoğlu-Vurma, N., Balasubramaniam, V. M., Harper, W. J. 2007. High pressure processing prevents formation of overset eyes in Swiss cheese. J. Dairy Sci. Suppl 1, p:90.
- Koca, N., Rodriguez-Saona, L.E., Harper, W.J., Alvarez, V.B. 2007. Application of Fourier Transform Infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese, Journal of Dairy Science, 90: 3596-3603.
- Koca, N., Metin M., 2007. İzmir piyasasında satışa sunulan pastörize sütlere uygulanan ısıl işlem düzeylerinin belirlenmesi (An investigation of heat treatment level in pasteurized milk sold in Izmir market), Akademik Gıda. 27:
- Rodriguez-Saona, L.E. , Koca, N., Harper, W.J., Alvarez, V.B. 2006. Rapid determination of Swiss cheese composition by FTIR/ATR spectroscopy, Journal of Dairy Science, 89:1407-1412.
- Koca, N.,Raghupahty, R., Balasubramaniam, V.M., Harper, W.J. 2006. The effect of high pressure processing on the salt distribution in Turkish white cheese. J. Animal Science, Vol: 84 Supp 1, J. Dairy Sci. Vol:89 Supp 1, p: 139.
- Koca, N., Metin, M. 2005. The use of fat replacers in low-fat fresh Kashar cheese: Composition, proteolysis and yield - J. Animal Sci. Vol. 83, Suppl. 1/ J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1
- Koca, N., Metin, M, Alvarez, V.B. 2005. Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese. J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1.
- Kuo, C. J., Koca, N., Ji, T., Alvarez, V. Harper, W.J. 2005. Processing factors that affect the quality of pilot plant scale Swiss type cheese.J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1.
- Koca, N. and Metin, M. 2004.The textural, melting and sensory properties of low-fat fresh kashar cheese produced by using fat replacers, International Dairy Journal, 14(4):365-373.
- Koca, N., Metin M. 2004. Yağı azaltmanın taze kaşar peynirinin bileşimi, dokusal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi (The effects of fat reduction on the chemical, textural and sensorial properties of fresh kashar cheese). Akademik Gıda, 2(7):15-21.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Ucuncu, M., Tuncel, G. ve Koca, N.2001. İzmir'de açıkta satılan dondurmaların kaliteleri üzerine bir araştırma (A study of the quality of ice cream sold in Izmir), Dünya- Gıda, 8:86-90..
- Ozturk, G.F. ve Koca, N. 1996. Beyaz peynir (üretiminde) salamurasında NaCl ve KCl kullanımı ve peynire geçiş oranlarının belirlenmesi (Determination of using NaCl and KCl in white cheese (in the production) pickled and transition rate to cheese). E.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 14(1-2):137-150

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Yüksek Lisans Tezi, 1996, Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının İzmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri (Master's Thesis: The effects of the different starter culture combinations on the properties of İzmir Tulum (Canned)cheese)., E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 115 sayfa.
- Doktora Tezi, 2002, Bazı yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkileri (Doctoral Thesis: The effects of some fat replacers on the properties of reduced fat fresh kashar cheese), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 227 sayfa

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (31 adet)- Sık, S., Urgu, M., Koca., N. 2017. The effect of UV Light on the mould inactivation and the quality of fresh kashar cheese. Innovations in Food Science and Technology, 10-12 May 2017, Munich, Germany.
- Hunutlu, B; Yüceer, Y., Koca, N., 2016. Identification of flavor compounds of white cheese powder with GC-MS and descriptive sensory analysıs, X11th International Conference on Food Physics, Debrecen, Maceristan, 6-8 Temmuz.
- Şahin, C., Koca., N., 2016. The Physical and Reconstitution Properties Related to Chemical and Sensory Properties of Spray-dried White Cheese Powder Packaged in Different Materials, 2nd Congress of Food Structure and Design, 26-28 October, Antalya, Turkey.
- Koca., N., Urgu, M., 2016. Effect of Spray-Drying Conditions on the Amount of Hydroxymethylfurfural (HMF) Content of White Cheese Powder, 2nd Congress of Food Structure and Design, 26-28 October, Antalya, Turkey.
- Erbay, Z., Koca, N., 2014. Investigation the effects of storage on the physical properties of white cheese powder produced using whey and maltodextrin, International Food Congress – Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2014), 26-29 May 2014, Kuşadası – Turkey, Abstract Book, 234. (poster presentation).
- Koca,N., Aydoğan, B., Erbay, Z., Ergül, S. 2013. Investigating chemical, physical, textural and sensory properties of Bergama tulum cheese. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to caucasus. 24-26 October 2013. Struga-Macedonia.
- Erbay, Z., Ceylan, C., Koca, N., Üçüncü, M., Kaymak-Ertekin, F. 2011. The effects of drying on the colour of white cheese powder by using a pilot scale spray drier, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011), 26-29 May 2011, İzmir, Turkey, Proceedings of the International Food Congress NAFI, Volume 2, 826.
- Musullugil S., Koca, N. 2011. Development of smoked fresh kasar cheese by using liquid smoke at different conditions, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011), 26-29 May 2011, İzmir, Turkey, Proceedings of the International Food Congress NAFI Volume 2, 825.
- Erbay, Z., Koca, N. 2011. Energy analysis approach as a component of sustainable development against global warming-climate changes and an application on spray drier system during white cheese powder production, 4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety (FP7 Parallel Events), 12-14 October 2011, Istanbul – Turkey, Abstract Book, 54-55.
- Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., Üçüncü, M. 2011. The changes of free fatty acids during white cheese powder production, 9th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam – The Netherlands. LAMI 022.
- Musullugil, S., Erbay, Z., Koca, N. 2010, Cheese powder production, 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey. 3-6 October. Abstract Book, 199.
- Koca, N., (Bala) Balasubramaniam, V.M., Harper, W.J. 2010, The effect of high pressure processing on the lactic acid bacteria in white cheese, 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey. 3-6 October. Abstract Book, 192.
- Koca N., Balasubramaniam V.M., Harper W.J. 2010. The microstructure of high pressure treated Turkish white cheese. IDF Symposium on Microstructure of Dairy Products, 08-12 June 2010. Tromso, Norveç.
- Koca, N., Kocaoğlu-Vurma, N., Balasubramaniam, V. M., Harper, W. J. 2007. High pressure processing prevents formation of overset eyes in Swiss cheese. 2007 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 8-12, San Antonio, TX, USA. J. Dairy Sci. Suppl 1, 90.
- Koca, N., Kocaoğlu, N., Harper, W. J., Rodriguez-Saona, L. E. 2007. Development of a simple method authentication of butter, 2007 IFT Annual Meeting, July 28-August 1, Chicago, USA.
- G. Akdemir Evrendilek, Koca, W. Harper, V. M. Balasubramaniam, 2006. Inactivation of Listeria monocytogenes in Turkish white cheese by high pressure processing, 2006 IFT Annual Meeting, June 25-28. Orlando, FL, USA
- N. Koca, L. Rodriguez-Saona, P. D. Courtney, C. T. Pruitt, W. J. Harper, 2006.Discrimination of Swiss cheeses based on ripening and Propionibacterium strain by FTIR/ATR (fourier transform infrared/attenuated total reflectance) spectroscopy, 2006 IFT Annual Meeting, June 25-28. Orlando, FL, USA
- Koca, N., Raghupahty, R, Balasubramaniam, V. M., Harper, W. J. 2006. The effect of high pressure processing on the salt distribution in Turkish white cheese. 2006 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 9-13, Minneapolis, MN, USA. J. Animal Science, Vol: 84 Supp 1, J. Dairy Sci., Supp 1, 89:139.
- N. A. Kocaoglu-Vurma, S. Yurdugul, C. J. Kuo1, N. Koca, W. J. Harper, and P. D. Courtney. 2005. Chemical, microbiological and physical characteristics of commercial Swiss-type cheeses. 2005 IFT Annual Meeting, July 15-20.
- N. Koca, M. Metin, and V.B. Alvarez.2005.Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese, 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- N. Koca, C.J. Kuo, T. Ji, W.J. Harper, V.B. Alvarez.2005.Development of a pilot plant Swiss cheese process. 2005 IFT Annual Meeting, July 15-20. New Orleans, LU, USA.
- N. Koca, , W.J. Harper, L. Rodriguez-Saona, V.B. Alvarez. 2005.Application of Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy for Monitoring Short-chain Free Fatty Acids in Swiss Cheese.2005 IFT Annual Meeting, July 15-20. NewOrlean, LU, USA.
- C.J. Kuo, N. Koca, T. Ji, V.B. Alvarez, and W.J. Harper. 2005. Processing factors that affect the quality of pilot plant scale Swiss type cheese. 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- N. Koca, L. Rodriguez-Saona, W.J. Harper, V.B. Alvarez.2005. Rapid determination of Swiss cheese composition by infrared spectroscopy 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- N Koca, M Metin. 2005.The use of fat replacers in low-fat fresh kashar cheese: composition, proteolysis and yield. 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- Koca, N. and Metin, M. 2004. Relationships between instrumental texture, composition and sensory properties of White cheese, International Dairy Symposium, Recent Developments in Dairy Science and Technology, p: , May 24-28, Isparta
- Koca, N and Metin, M.2003. The textural, melting and sensory properties of low-fat fresh kashar cheese produced by using fat replacers, 3rd NIZO Dairy Conference: Dynamics of Texture, Process & Perception, Arnem, The Netherlands, 11-13 June 20
- Ozturk, G.F., Metin, M., Koca, N., and Balkır, P. 2001. The use of some fat replacers in the production of set-type non-fat yoghurt, 6 th Karlsruhe Nutrition Symposium, Effect of Processing on the Nutritional Quality of Food, p:90, October 21-23, 2001, Karlsruhe,Germany
- Koca, N. and Ozturk, G.F. 2000. Factors affecting cheese texture during ripening, 4 th International Conference on Agro and Food Physics, p:99, 16-20 May, Istanbul-Turkey.
- Koca, N. and Metin, M. 1999. The effect of different starter culture combinatıon on quality, ripenning and sensory properties of izmir canned tulum cheese.Internatıonal Congress"Improved Tradional Foods for The Next Centruy", 28-29 October 1999, Valencia
- Koca, N. and Metin, M.1999. The relatıon between instrumental and sensory evaluation of hardness of izmir canned tulum cheese using different starter culture combinatıons. International Congress "Improved Traditional Foods For The Next Century", 28-29 - October 1999, Valencia

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (34 adet)- Koca, N. 2018. Süt sektöründeki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya Süt Günü,Gıda Mühendisleri Odası Organizasyonu, 21 Mayıs 2018.
- Koca, N. 2018. Türkiye’de süt sektörü ve mevzuatlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya Süt Günü,Gıda Mühendisleri Odası Organizasyonu, 21 Mayıs 2018
- Koca, N. 2018. Süt ürünlerinin işlenmesi ve güncel tartışmalardaki yeri, Olivtech Fuar İzmir, 12 Mayıs 2018
- Koca, N., Urgu, M. Türk, A. 2017. Beyaz Peynir Tozunda Maltodekstrin Varlığının Fourier Dönüşüm Kızıl Ötesi Spektroskopisi (FT-IR) ile Belirlenmesi, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017. Ankara Sözlü
- Oran, A, Tulukoğlu, G.B., Ildız, M., Koca, N., 2017. Aşama-Eşiği Yöntemi ile Ürün Geliştirme: Çeşnili Lor Topları, 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017. Ankara Poster
- Koca, N. 2017. Peynire ilişkin mevzuatlar. Ödemiş Peynir Şenliği, İzmir. 14 Mayıs 2017.
- Urgu,M., Saatli,T.E., Türk,A., Koca,N, 2016. Isıl İşlem Görmüş İçme Sütlerinde Hidroksimetilfurfural İçeriğinin Belirlenmesi (Determination of Hydroxymethylfurfural Contents of Heat Treated Milks), Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne
- Koca,N., Türk, A., 2016. Peynirde Gözenek Oluşumu ve Etkileyen Faktörler (Eye formation in cheese and influencing factors), Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne
- Koca,N., Saatli,T.E., Urgu, M., 2016. Gıda Sanayiinde Ultraviyole Işığın Yüzey Uygulamaları (The applications of ultraviolet light in food industry),Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne
- Ceylan, C., Koca, N., 2015. Farklı ambalaj materyallerinde depolamanın beyaz peynir tozunun enzimatik olmayan esmerleşme ve oksidasyonu üzerine etkisi (Effect of different packaging materials on the enzymatic browning and oxidation of white cheese powder during storage). Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı,
- Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., Üçüncü, M., 2015, Püskürtmeli kurutucu ile üretilen beyaz peynir tozunun mikroyapısı üzerine kurutma koşullarının etkisi (Effects of drying conditions on the microstructure of spray dried white cheese powder), Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, 202-203.
- Koca, N. 2015. Süt ürünleri ve Üretimi hakkında güncel tartışmalar (Current discussions on dairy products and production). Yaşar Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde İzmir'in rolü ve Bilinçli Süt Tüketimi Paneli, 8 Ocak 2015, izmir.
- Koca, N. 2013. Süt ürünleri hakkında bilgilendirme (Information about dairy products). Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gümüşpala Şubesi, izmir.
- Erbay, Z., Koca, N., 2012, Beyaz peynir tozu üretiminde peynir suyu ve maltodekstrin kullanımının üretim yöntemi ve ürün bileşimi üzerine etkisi (Effects of whey and maltodextrin utilization on the production method and product composition during white cheese powder production), Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Denizli-Türkiye, 11
- Erbay, Z., Koca, N., 2012. Maltodekstrin ve peynir suyu kullanımı ile üretilen beyaz peynir tozunun fiziksel özellikleri (Physical characteristics of white cheese powder produced with maltodextrin and whey). Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay-Türkiye, Bildiriler Kitabı, 247. (poster sunum)
- Koca, N., Erbay, Z., Kaymak Ertekin, F., Üçüncü, M. 2011. Püskürtmeli kurutucu ile üretilen beyaz peynir tozunun fiziksel özellikleri üzerine kurutma koşullarının etkisi (Effects of spray drying conditions on the physical properties of white cheese powder produced by a spray dryer). 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Ankara. Kitaplar Serisi: 26, 299.
- Koca, N., 2010. Yoğurt, Peynir: Doğru Bildiğimiz Yanlışlar (Yoghurt, Cheese: The Wrongs Known as Right). 8. Halk Sağlığı Kongresi. 25-27 Şubat 2010. İzmir.
- Koca, N. 2010. Pastörize ve UHT süt teknolojisi. İçme Sütü ve Sağlık Paneli: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Süt Teknolojisi Bölümü Organizasyonu, 15 Aralık 2010. İzmir. Türkiye. Çağrılı bildiri,
- Erbay, Z., Koca, N., Uçüncü, M. 2009. Hellim Peynirinin Kimyasal Bileşiminin, Renk ve Doku Özellikleri Üzerine Etkisi, Pamukkale Süt Urunlerı Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
- Koca, N., 2009. İzmir teneke tulum peynirinin bileşimi, renk, dokusal ve duyusal özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 26-30 Mayıs, Van.
- Koca, N., Urküt, Z. 2009. Fourier Dönüşüm İnfrared (FTIR) Spektroskopisi ve Süt Ürünlerinde Uygulamaları. Pamukkale Süt Urunlerı Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
- Musullugil, S., Uçüncü, M., Koca, N., 2009. Ege’nin ortak mirası: kopanisti peyniri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 26-30 Mayıs, Van.
- Bulut Ergin, D., Koca, N. 2009. Tütsülenmiş Peynir Üretimi ve Tütsü Bileşikleri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009, Denizli.
- Ürküt, Z., Koca, N. 2009. AB sürecinde süt sanayinin durumu. Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Sorunları Sempozyumu.4 Mart 2009, İzmir, Çağrılı bildiri.
- Koca, N. 2007. Süt ürünleri hakkında doğru bildiğimiz yanlişlar. Beslenmede İlk ve Daima: Süt Paneli. 06 Aralık 2007. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Organizasyonu, İzmir.
- Koca, N and Metin, M., 2003, Yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış kaşar peynirinin bazı nitelikleri üzerine etkileri, SEYES 2003, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Izmir
- Ozturk, G.F., Metin, M., Koca, N. ve Balkır, P. 2000. Bazı yağ ikame maddelerinin set-tip yağsız yoğurt üretiminde kullanımı VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Süt Mikrobiyolojisi ve Katlı Maddeleri" s:162-172, 22-23 Mayıs, Tekirdağ.
- Ozturk, G.F., Balkır, P. ve Koca, N. 2000. Süt Ürünlerinin demir ve kalsiyum ile zenginleştirilmesi ve yaşanan sorunlar VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri" 22-23 Mayıs, 2000, s:235-246, Tekirdağ
- Metin, M. ve Koca, N.1999. Yağ ikame maddelerinin süt ürünlerinde kullanımı.2000' li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 1999, İzmir
- Koca, N. ve Metin, M.1998. Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının izmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri. 5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ
- Metin, M.:Öztürk, G.F. ve Koca, N. 1998. Keçi sütünün peynire işlenerek değerlendirilmesi üzerine araştırmalar. 5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ
- Koca, N ve Metin,M. 1998. Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının İzmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri, E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 - 21 Ekim 1998 I. Proje Sergisi.
- Metin, M., Öztürk, G.F. ve Koca, N.1998. Keçi sütünün peynire işlenerek değerlendirilmesi üzerine araştırmalar, E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19- 21 Ekim 1998, I. Proje Sergisi. E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 - 27 Ekim 1999 II. Proje Sergisi.
- Koca, N.:Metin, M. ve Üçüncü, M.1994. Yoğurt üretiminde depolama aşamasındaki başlangıç asitlik değerleri ile depolanabilme süreleri ve duyusal nitelikleri arasındaki ilişkiler. III. Milli Sütçülük Sempozyumu 2-4 Haziran 1994 İstanbul. M.P.M.Yayınları - No: 548,s:387-396

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 15 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 450 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (6 adet)- Koca, N., Urgu, M., Saatli, T.E., 2018. Ultraviolet light applications in dairy processing, Chapter 1, p: 3-22. Technological Approaches on Novel Applications in Dairy Processing Intechopen (Ed. N.Koca). Intechopen Limited, London, UK.
- Koca, N. (Ed). 2018.Technological Approaches on Novel Applications in Dairy Processing. 191 pages. Intechopen Limited, London, UK,
- Koca, N. 2011. Peynir Üretiminde Yüksek Basınç Uygulamaları (High Pressure Aplications in Cheese Production). Bölüm 12, s: 325-346. Peynir Biliminin Temelleri (Principles of Cheese Science). A.A. Hayaloğlu, B. Özer (Ed). Sidaş Medya Ltd. Şti., İzmir.
- Procedings of the International Food Congress Novel Approaches in Food Industry. 2011. (Eds, Tavman Ş., Ötleş, S., Baysal T, Kısla D., Dirim N., Koca., N.) Vol 1, 262 pages, Vol 2, 1098 pages. Meta Basım Matbaacılık, İzmir.
- Koca, N. 2011. Az Yağlı Peynir Teknolojisi (Low-fat Cheese Technology). Bölüm 13, s: 347-366. Peynir Biliminin Temelleri (Principles of Cheese Science). A.A. Hayaloğlu, B. Özer (Ed). Sidaş Medya Ltd. Şti., İzmir.
- Hayaloğlu, A.A., Topçu, A., Koca., N. 2011. Peynir Analizleri (Cheese Analysis) . Bölüm 17, s: 489-562. Peynir Biliminin Temelleri (Principles of Cheese Science). A.A. Hayaloğlu, B. Özer (Ed). Sidaş Medya Ltd. Şti., İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (23 adet)- Tübitak Projesi No 217O346, Az Yağlı Beyaz Peynir Tozu Üretiminde Mikropartiküle Protein Kullanımının Emülsiyon Karakteristikleri ile Peynir Tozu Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Model Gıdalarda Denenmesi, 2018-devam ediyor
- 2018, BAP projesi, 2016 Müh 084, Beyaz peynir tozu üretiminde kullanılan farklı maltodekstrin oranlarının tozun kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi, 2016-devam ediyor.
- BAP projesi, 2018 Müh 008, Kesikli sistemde Ultraviyole ışık uygulamasının yoğurtta küf inaktivasyonu ve lipid oksidasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi, 2018-devam ediyor.
- Tübitak Projesi No 109 O 954, Peynir ve etten patlatmalı puf kurutma yöntemi ile yüksek protein içerikli atıştırmalık üretimi: uygun ön kurutma işlem koşullarının belirlenmesi, patlatmalı puf kurutma işlem koşullarının optimizasyonu ve depolama stabilitesinin incelenmesi, 2018-devam ediyor.
- Tübitak 2209 A, İzmir Tulum Peynir Parçalarının Tepsili Kurutma Yöntemiyle Kurutularak Değerlendirilmesi, Tübitak 2209 A, 2016-2017. Proje Danışmanı
- Tübitak Projesi No 117O294 , Kaymak ve kaymaklı yoğurt yüzeylerine sürekli sistemde UV ışık uygulamasının işlem sonrasında ve depolama sürecinde küf sayısı ve ürün kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi, 2017-devam ediyor.
- BAP projesi, 2016 Müh 048, Beyaz peynir tozunda maltodekstrin varlığının Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FT-IR) ile belirlenmesi.2016-2017.
- BAP , 2014 Müh 008, Peyniraltı suyu ve maltodekstrin ilave edilerek püskürtmeli kurutma ile üretilen beyaz peynir tozunun lezzet bileşenlerinin GC-MS ve tanımlayıcı duyusal analiz teknikleriyle belirlenmesi (Identification of flavır compounds of white cheese powder produced with spray drier by adding whey and maltodextrin with GC-MS and descriptive sensory analysis), Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014-2016
- BAP, 2014 Müh 075, Uv ışık uygulamasının kaşar peynirinde küf inhibisyonu üzerine tekisi(The effect of UV light on mould growth of Kaşar cheese), Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014-2016
- BAP , Beyaz peynir tozu üretiminde peynir suyu ve maltodekstrin kullanımının nürün kalitesi ve depolama stabilitesi üzerine etkileri (Effects of whey and maltodextrin utilization on the product quality and storage stability during white cheese powder production), 2012 Müh 020 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2012-2013
- BAP No: 2009 Müh 036, Sıvı tütsü kullanımının taze kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkisi (The effects of liquid smoke usage on the properties of fresh kashar cheese). Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2009 Müh 036. 2009-2011
- BAP projesi, No: 2010 Müh O52, Farklı ambalaj materyallerinin depolama süresince beyaz peynir tozunun kalite karakteristikleri üzerine etkisi (Effect of different packaging materials on the quality characteristics of white cheese powder during storage). Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 Müh 055. 2010-2013
- 2010, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. , 2010 Bil 012, Beyaz peynir tozu üretim optimizasyonu ve depolama süresince kalite özelliklerindeki değişimin belirlenmesi (Optimization of white cheese powder production and quality changes determination during storage)
- Tübitak projesi, 109 O 093, Beyaz peynir tozu üretim optimizasyonu ve depolama süresince kalite özelliklerindeki değişimin belirlenmesi (Optimization of white cheese powder production and determination of quality changes during storage). TÜBİTAK TOVAG 109 O 093. 2009-2012
- 2007, Araştırma Projesi, The effect of high pressure processing on the properties of Turkish white cheese. J. T. Parker-Chair in Dairy Foods, OH, USA.
- 2006, Araştırma Projesi, Detection of margarine adulteration in butter by FT-IR spectroscopy. J. T. Parker-Chair in Dairy Foods, OH, USA.
- 2006, Swiss Cheese Concertium, J. T. Parker-Chair in Dairy Foods, OH, USA., The effect of high pressure treatment on the eye formation of Swiss cheese. Swiss Cheese Concertium, J. T. Parker-Chair in Dairy Foods, OH, USA.
- 2005, Araştırma Projesi, Improving eye formation in Swiss cheese made in small scale using a kosher cooking procedure, J.T. Parker Chair in Dairy Foods, Swiss cheese Cocertium, OH, USA.
- 2005, Araştırma Projesi, Application of a rapid method (FTIR/ATR) for composition and free fatty acid analysis, and for differentiation of Swiss cheeses. Swiss Cheese Concertium, J.T. Parker-Chair in Dairy Foods, Center of Innovative Food Technology, USA.
- Araştırma Projesi, İzmir piyasasında satılan süt, ayran, yoğurt ve peynirlerin bileşimi ve kalsiyum içeriğinin osteoporoz ile ilişkilendirilmesi (Relations between osteoporosis and compositon and calcium content of milk, ayran, yoghurt and cheese sold in Izmir markets), Kipa destekli, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Tıp Fakültesi Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalı arasında ortak proje, Yılı: 2002-2004.
- 2003, Araştırma Projesi, Bazı yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış taze kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkileri (The effects of some fat replacers on the properties of reduced fat fresh kashar cheese), Ege Universitesi Bilimsel Araştırma Projesi 99 Müh 021, Pinar Sut Mamulleri A.S. destekli.
- 2002, Araştırma Projesi, Beyaz ve taze kaşar peynirinin enstrümental doku özellikleri ile kimyasal ve duyusal özellikleri arasındaki ilişkiler (Relationship between enstrumental textural properties and chemical and sensorial properties of white and fresh kashar cheese), E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 98 Müh 007.
- 1996, Araştırma Projesi, Çeşitli Starter Kültür Kombinasyonlarının İzmir Teneke Tulum Peynirinin Nitelikleri Üzerine Etkileri. (The effects of the different starter culture combinations on the properties of İzmir Tulum (Canned)cheese. E. Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 95 Müh 014, Golcuk Sut Mamulleri destekli.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- American Dairy Science Association
- International Food Technology (IFT) Association
- Yağ Bilimi ve Teknoloji Derneği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 1998, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi Proje Teşvik Ödül
- 1998, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi Proje Teşvik Ödül
- 1993, Gıda Mühendisliği Bölümü üçüncülük ödülü
- 1988, Ege Universitesi Tip Fakultesi Saglik Meslek Lisesi birincilik odulu
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Doktora, 2018, Müge Urgu. Az yağlı beyaz peynir tozu üretimi: Yağı azaltmanın ve mikropartiküle protein kullanımının emülsiyon karakteristikleri ile peynir tozu kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi ve model gıdalarda denenmesi, Fen Bilimleri Enst...
- Yüksek Lisans, 2016, Beyza Ayas Hunutlu, 2016, Peyniraltı suyu ve maltodekstrin ilave edilerek püskürtmeli kurutma ile üretilen beyaz peynir tozunun lezzet bileşenlerinin GC-MS ve tanımlayıcı duyusal analiz teknikleriyle belirlenmesi (Identification of flavor c...
- Yüksek Lisans, 2013, Candan Ceylan. Farklı ambalaj materyallerinin depolama süresince beyaz peynir tozunun kalite karakteristikleri üzerine etkisi (Effect of different packaging materials on the quality and characteristics of white cheese powder during storage). Fen B...
- Doktora, 2013, Zafer Erbay. Püskürtmeli kurutucuda beyaz peynir tozu üretim optimizasyonu ve peynir suyu ile maltodekstrin kullanımının ürün kalitesi ve depolama stabilitesi üzerine etkisi (Optimization of spray drying process during white cheese powder pr...
- Yüksek Lisans, 2011, Seda Musullugil. Sıvı tütsü kullanımının taze kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkisi (The effects of liquid smoke usage on the properties of fresh kashar cheese). Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 119 sayfa. Eylül 2011.
- Yüksek Lisans, 2011, Dilşat Bulut Ergin. Toprakta ve buzdolabında olgunlaştırılan Sivas küp peynirinin niteliklerinin kıyaslanması (Comparison of the characteristics of Sivas küp (jar) cheese ripened under soil and refrigerated conditions). Ege Üniversitesi Fen...