Akademik BilgilerİBRAHİM MERT TEKÖZEL
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: i.mert.tekozel@ege.edu.tr
- Telefon: 3115077
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2009-
- Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2007-2009
- Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı, 1999-2007
- Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Psikoloji Bilim Dalı, 1998-1999
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Kongre Danışma Kurulu Üyeliği. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. Haziran 2007. İzmir., 2007
- Kongre Danışma Kurulu Üyeliği. 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. İzmir., 2005
- Sokrates-Erasmus Programı Bölüm Koordinatörlüğü, 2003-2005
- Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği, XI. Ulusal Psikoloji Kongresi. Eylül - 2000, İzmir, Türkiye., 2000
- Ekip Başkanlığı, Türk Psikologlar Derneği 1999 Marmara Depremi Mağdurlarına Psikolojik Destek Çalışması. Gölcük., 1999
- Yerel Bilgisayar Ağı Yöneticiliği. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir., 1999-2001
- Psikoloji Kulübü Danışmanlığı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü., 1998-Devam Ediyor
- Denetleme Kurulu Üyeliği. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi., 1998-1999
- Başkan Yardımcılığı. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi., 1997-1998
Uzmanlık Alanları- Sosyal Psikoloji (2100201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Amado, S., Teközel, M., Topsever, Y., Ronyard, R., DelMissier, F., & Bonini, N. (2007). Does ‘‘000,000’’ matter? Psychological effects of Turkish monetary reform. Journal of Economic Psychology, 28 (2), 154 - 169. (PsycINFO)
- Warner, L. M., Hohmann, C., Böhmer-Lasthaus, S., Luszczynska, A., Piko, B., Gibbons, F., & Teközel, M. (2007). Eine 4-Länderstudie über sexuelles Schutzverhalten bei Jugendlichen. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 15 (3), 109-118. (PsycINFO)
- Piko, B.F., Luszczynska, A., Gibbons, F.X., Teközel, M. (2005). A culture - based study of personal and social influences of adolescent smoking. European Journal of Public Health 15 (4), 393 - 398 (SSCI)
- Luszczynska, A., Gibbons, F.X., Piko, B.F., Teközel, M., (2004). Self-regulatory cognitions, social comparison, and perceived peers’ behaviors as predictors of nutrition and physical activity: A comparison among adolescents in Hungary , Poland , Turkey , and USA. Psychology and Health, 19(5), 577 - 593. (SSCI)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Teközel, M.(2011). Evrimsel psikoloji açısından cinsiyet-içi rekabet ve kıskançlık. Bilim ve Ütopya 209, 13-20.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Tekozel,M (2013). How others perceive the socially excluded target? 18th Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Budapest, Hungary / Poster
- Teközel, M & Solak, Ç. (2012). Social exclusion and mate preferences. 18th Congress of the European Anthropological Assocciation. Ankara Turkey - Poster
- Teközel,M. & Solak, Ç. (2011). Social comparison orientation moderates the partner's perceived future infidelity possibility. 12th European Congress of Psychology. Istanbul. Turkey - Poster
- Teközel, M. & Sütçübaşı, B. (2010) The importance of social comparison orientation on mate guarding. BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, (Special Issue: The South-East European Regional Conference of Psychology, 2009 Sofia, Bulgaria Conference Papers) Vol.1-4 189-194 / Tam metin olarak basıldı
- Teközel, M. & Yılmaz, A. (2008) Who is worth remembering: Does recalling the romantic rival depend on the jealousy evoking characteristics. 20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto, Japan / Sözlü
- Teközel, M., Amado, S. , Ranyard, R., Topsever, Y. , Del Missier, F. (2006). Adaptation to the New Currency: A Case of Turkish Monetary Reform. The Second Biennial Conference on Cognitive Science. St. Petersburg. Russia./ Sözlü
- Topsever, Y., Ranyard, R., Amado, S., Teközel, M. (2005). Does "000.000" matter? Psychological Effects of Turkish Monetary Reform. XIVth Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Leiden. The Netherlands. / Poster
- Teközel, M., Gibbons, F.X., Piko, B.F., Luszczynska, A. (2002). Adolescents’ risk perceptions across culture: A cross-cultural study. In: Leal, I. , Botelho, T., Ribeiro, J.P. (eds.): Proceedings of the 16th Conference of the European Health Psychology Society. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon , Portugal . pp. 35-45. / Tam metin olarak basıldı
- Piko, B.F., Gibbons, F.X., Luszczynska, A., Teközel, M. (2002). Does culture matter? Cross-cultural comparison of smoking patterns among adolescents. In: Leal, I. , Botelho, T., Ribeiro, J.P. (eds.): Proceedings of the 16th Conference of the European Psychology Society. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon , Portugal . pp. 9-17 / Tam metin olarak basıldı
- Lautrup, C., Gibbons, F.X., Lane, D.J., Piko, B.F., Teközel, M., Luszczynska, A., Gerrard, M. (2002): SES as a determinant of perceived health status: A cross-cultural study. European Health Psychology Society (EHPS), October 2-5, Lisbon, Portugal. / Poster
- Teközel, M. & Yılmaz, T. (2001). Risk göreceli mi? Ergenlerin sağlık riski taşıyan davranışlarında bilişsel ve davranışsal unsurlar. 2. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, Türkiye. / Poster
- Teközel, M. (2000). Social Identity, Social Comparison and Ethnic Identity: A social psychological approach to ethnicity experience. Society for Researches of Communities and Settlements Studies. "Ethnoses and Cultures on the Balkans Conference". Trojan Bulgaria / Sözlü

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (30 adet)- Teközel, M. (2016). İlişkilerde hata yönetimi ve kıskançlık. İzmir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri. İzmir Ekonomi Üniversitesi. İzmir.
- Teközel, M. (2016). İlişkilerde hata yönetimi. Türk Psikologlar Derneği 40. Yıl Etkinlikleri. Davetli Konferans. İzmir.
- Teközel, M. (2016). Farklı sosyo-kültürel gruplarda insan-eşya ilişkileri: Nuri Bilgin’in penceresinden sosyal psikoloji. Nuri Bilgin’den geçmişe Türkiye’de sosyal psikoloji paneli. 1. Sosyal Psikoloji Kongresi. Başkent Üniversitesi. Ankara.
- Teközel, M. ve S. Tutucu (2016). Evrimsel açıdan eş tercihleri. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi. Poster bildiri. İzmir.
- Teközel, M. (2016). Farklı sosyo-kültürel gruplarda insan-eşya ilişkileri: 30 yıllık bir sosyal bilim serüveni. 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri. İzmir.
- Teközel, M. (2015). Evrimsel açıdan “yaşam”dan daha önemli şeyler var mıdır? İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 5. İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Türkiye.
- Teközel, M. (2014) İlişkilerde hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 4. İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Türkiye.
- Teközel, M. (2014). Sosyal dışlanmadan kıskançlığa ilişkilerde hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım. 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun / Davetli konferans
- Teközel, M. (2013). Rasyonel olmayan akıl yürütmeler adaptif midir? Animizm yanılgısından romantik kıskançlığa hata yönetimi. 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. İzmir / Davetli konferans
- Teközel, M. (2012). Eşleşme, rekabet ve sadakatsizlik olgularında hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım. 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Okan Üniversitesi. İstanbul.
- Doğan, A., Teközel, M., Yılmaz-Irmak, T., Şen, H., Ertan, D. (2012). Akran Zorbalığına İlişkin Aile, Okul ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi.
- Doğan, A., Teközel, M., Yılmaz-Irmak, T., Şen, H., Ertan, D. (2012). Akran Zorbalığına İlişkin Aile, Okul ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi.
- Yılmaz, A. & Tekozel, M. (2012). Cinsiyet ve cinsel sadakatsizliğe uğrama şüphesi: Erkekler bazen en kötüsünü düşünür. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul.
- Teközel, M. (2011). Cinsiyet farklılıklarının evrimsel psikolojisi: Romantik kıskançlık örneği. 3. Psikoloji Günleri. Mersin Üniversitesi Mersin
- Teközel, M. (2010). İnsan beyni ve davranışının evrimi. Türk Nöroloji Dergisi 16(Ek 1): 49-50.
- Teközel, M. (2010). Zihin ve davranış açısından cinsel seçilim: Cinsel seçilim konusuna evrimsel psikolojik bir yaklaşım. 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
- Teközel, M. (2010). Evrimsel psikoloji açısından cinsiyetlerarası çekim ve cinsiyet içi rekabet. 4. Psikoloji Günleri. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
- Teközel, M. (2009). Potansiyel rakibe verilen tepkiler: Evrimsel açıdan kıskançlık ve sosyal karşılaştırma. 3. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. Koç Üniversitesi. İstanbul / Söyleşi
- Teközel, M. (2009). Darwinyen davranış bilimi: Romantik kıskançlık örneği. 200. Yılında Darwin, Evrim ve Davranış Sempozyumu. İzmir Ekonomi Üniversitesi / Konferans
- Teközel, M. & İyilikci, O. (2008). Prototip-İsteklilik Modeli: Risk davranışlarının anlaşılmasında merkezi olmayan bilişsel süreçler. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi. İstanbul. Türkiye. / Sözlü
- Bilgin, N., Teközel, M. & Başaran, G. (2007). Toplumumuzda Bir Kuşaktan Diğerine Eşya Envanterlerindeki Değişmeler. X. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. ODTÜ-ANKARA. TÜRKİYE / Sözlü
- Teközel, M. (2006). Sosyal Karşılaştırma Süreçleri ve Benliğe İlişkin Değerlendirmeler. Lisansüstü Öğrenci Toplantıları-I Muğla Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. Muğla. Türkiye/ Sözlü
- Teközel, M. & İyilikçi, O. (2006). "Orada olmayan deniz" Yanlış Bellek ve Kentsel Temsiller. Lisansüstü Örenci Toplantıları-I Muğla Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. Muğla. Türkiye. / Sözlü
- Teközel, M. & Göregenli, M. (2006). Avrupa Birliği’ne ve Avrupalılar’a İlişkin Görüşlerin Negatif Sosyal Kimlik Yapıları ve Sistemi Meşrulaştırma Eğilimleri ile İlişkileri. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara. Türkiye./Sözlü
- Göregenli, M., Özgen, Y. E., Teközel, M., Karakuş, P., Ömüriş, E. & Solak, N. (2006). İzmit’te Yer Kimliği ve Kente Bağlılık Araştırması. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara. Türkiye./Poster
- Teközel, M, Uyar, A., Şener, P. &Uzakgören, P (2005) "Ya hamburgerinizden fare çıkarsa?" Kent Efsanelerinin Yayılmasında Duygusal Seçilim. Muğla Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Hayvan Davranışı Laboratuarı I. Yaz Çalıştayı, Muğla, Türkiye, Sözlü
- Göregenli, M. & Teközel, M. (2004). Şiddet ve İşkencenin Meşrulaştırılması Süreciyle İlişkili Sosyal Psikolojik Boyutlar. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye. / Sözlü
- Teközel, M. & Yılmaz-Irmak, T. (2002). Sigara İçmek Risklidir, Ya Alkol? Ergenlerin Kısa ve Uzun Vadeli Risk Algıları. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara, Türkiye. / Sözlü
- Ertübey, C., Göregenli, M., Teközel, M., Meşe, G. (2001). İzmit ve Gölcük'te Depremin Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu. Ankara, Türkiye. / Sözlü
- Teközel, M. & Bilgin, N. (1998). Sosyal Kimlik Perspektifi, Streotipler ve Sosyal Karşılaştırma. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara, Türkiye. / Sözlü

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (57 adet)- 2012, Money Illusion and Nominal Inertia in Experimental Asset Markets.JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE 13(1):27-37.
- 2012, High School Students' Body Weight Control: Differences between Athletes and Non-Athletes. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 36(1): 79-86.
- 2012, Future Time Perspective and Health Behaviors: Temporal Framing of Self-Regulatory Processes in Physical Exercise and Dietary Behaviors. ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 43(2): 208-218.
- 2012, Healthier Home Food Preparation Methods and Youth and Caregiver Psychosocial Factors Are Associated with Lower BMI in African American Youth. JOURNAL OF NUTRITION 142(5): 948-954.
- 2012, Social Influence and Adolescent Health-Related Physical Activity in Structured and Unstructured Settings: Role of Channel and Type. ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 44(1): 94-103.
- 2012, "Here for a good time, not a long time": Decision-making, future consequences and alcohol use among Northern Irish adolescents. JOURNAL OF SUBSTANCE USE 17(1): 1-18.
- 2012, Social Normative Beliefs About Smoking Among Vietnamese Adolescents. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 24(1): 68-81.
- 2011, Longitudinal Effects of Hostility, Depression, and Bullying on Adolescent Smoking Initiation. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 48(6):591-596
- 2011, Social Influences Are Associated With BMI and Weight Loss Intentions in Young Adults. OBESITY 19(6):1157-1162
- 2011, Cultural differences of a dual-motivation model on health risk behaviour. JOURNAL OF RISK RESEARCH 14(1): 85-96
- 2011, A Bird, a Crocodile, and the 21st Century Cowrie Shell: Analyzing Ghana's Currency Change. JOURNAL OF BLACK STUDIES. 42(5):715-736
- 2011, Are People Always More Risk Averse after Disasters? Surveys after a Heavy Snow-hit and a Major Earthquake in China in 2008. APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY. 25(1):104-111
- 2011, Can informed choice invitations lead to inequities in intentions to make lifestyle changes among participants in a primary care diabetes screening programme? Evidence from a randomized trial. PUBLIC HEALTH. 125(9):645-652
- 2011, Maintaining autonomy despite multimorbidity: self-efficacy and the two faces of social support.EUROPEAN JOURNAL OF AGEING. 8(1):3-12
- 2011, Meaning in Life: Is It a Protective Factor for Adolescents' Psychological Health? INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 18(1):44-51
- 2011, GOAL ORIENTATION AND SELF-EFFICACY AS PREDICTORS OF MALE ADOLESCENT SOCCER PLAYERS' MOTIVATION TO PARTICIPATE. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY. 39(7):925-934
- 2011, Social normative beliefs regarding cigarette smoking in Hungarian adolescents. PEDIATRICS INTERNATIONAL 53(5):662-668.
- 2011, Social Cognitive Determinants of Nutrition and Physical Activity Among Web-Health Users Enrolling in an Online Intervention: The Influence of Social Support, Self-Efficacy, Outcome Expectations, and Self-Regulation. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 13(1): e28.
- 2010, Self-control, diet concerns and eater prototypes influence fatty foods consumption of adolescents in three countries. HEALTH EDUCATION RESEARCH. 25(6):1031-1041
- 2010, "Immortal but frightened"-smoking adolescents' perceptions on smoking uptake and prevention. BMC PUBLIC HEALTH 10
- 2010, Interpersonal and Self-regulation Determinants of Healthy and Unhealthy Eating Behavior in Adolescents JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 15(1): 44-52
- 2010, Life Satisfaction, Positive Youth Development, and Problem Behaviour Among Chinese Adolescents in Hong Kong SOCIAL INDICATORS RESEARCH 95(3): 455-474
- 2010, Social orientations and adolescent health behaviours in Hungary INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 45(1)12-20
- 2010, Predictors of Men's Health Care Utilization PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY 11(2)113-122
- 2010, Randomised controlled trial of the effects of physical activity feedback on awareness and behaviour in UK adults: the FAB study protocol BMC PUBLIC HEALTH 10 Article Number: 144
- 2010, Is consideration of future consequences a changeable construct?PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 48(8)951-956
- 2010, Child Maltreatment and Adult Cigarette Smoking: A Long-term Developmental Model JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 35(5)484-498
- 2010, PSYCHOSOCIAL FACTORS AND HEALTH-RELATED BEHAVIOR AMONG STUDENTS FROM SOUTH-EAST POLAND ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 17(1)107-113
- 2010, Healthy food intentions and higher socioeconomic status are associated with healthier food choices in an Inuit population JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS 23 83-91 Suppl. 1
- 2010, Indirect health-related selection or social causation? Interpreting the educational differences in adolescent health behaviours. SOCIAL THEORY & HEALTH 8(2): 134-150.
- 2009, Do high- and low-active adolescents have different prototypes of physically active peers?PSYCHOLOGICAL RECORD 59 (1): 39-52
- 2009, Time Perspective in Socioeconomic Inequalities in Smoking and Body Mass Index. HEALTH PSYCHOLOGY 28(1): 83-90
- 2009, Time perspective, personality and smoking, body mass, and physical activity: An empirical study. BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 14: 83-105
- 2009, Young Adults' Responses to News About Sunscreen and Skin Cancer: The Role of Framing and Social Comparison. HEALTH COMMUNICATION 24 (3): 189-198
- 2009, The Role of Individual and Familial Protective Factors in Adolescents' Diet Control JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY Volume: 14 Issue: 6 Pages: 810-819
- 2009, Time orientation and health-related behaviour: Measurement in general population samples PSYCHOLOGY & HEALTH 24 (3): 333-350
- 2009, Youth Life Satisfaction: A Review of the Literature JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES 10 (5): 583-630
- 2009, The Role of Time Perspective in Smoking Cessation Amongst Older English Adults HEALTH PSYCHOLOGY 28 (5): 529-534
- 2008, Social patterning of screening uptake and the impact of facilitating informed choices: Psychological and ethical analyses HEALTH CARE ANALYSIS 16(1)17-30
- 2008, Social influences in sports activity among adolescents JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH 128(1)21-25
- 2008, Social normative perceptions of alcohol use and episodic heavy drinking among Central and Eastern European adolescents SUBSTANCE USE & MISUSE Volume: 43 Issue: 3-4 Pages: 361-373
- 2008, Behavioral and psychosocial influences of risk perception among Hungarian adolescents INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 53(3)131-138
- 2008, Perceived inflation and expected future prices in different currencies JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 29 (4):401-416 AUG 2008
- 2008, Sociodemographic and socioeconomic variations in leisure time physical activity in a sample of Hungarian youth.INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 53(6): 306-310
- 2008, Emergent Cigarette Smoking, Correlations with Depression and Interest in Cessation among Aboriginal Adolescents in British Columbia. CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE 99(5): 418-422
- 2007, Pizza and pop and the student identity: The role of referent group norms in healthy and unhealthy eating JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 147 (1): 57-74 FEB 2007
- 2007, Self-perceived health among adolescents: the role of gender and psychosocial factors EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 166 (7): 701-708 JUL 2007
- 2007, Prototype perception and smoking: Are negative or positive social images more important in adolescence? ADDICTIVE BEHAVIORS 32 (8): 1728-1732 AUG 2007
- 2007, Self-regulation, self-efficacy, outcome expectations, and social support: Social cognitive theory and nutrition behavior ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 34 (3): 304-312 2007
- 2006, Physical activity, psychosocial health and life goals among youth. JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH 31 (2): 136-145 APR 2006
- 2006, Smoking in early adolescence: Evidence from the 1993 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 39 (5): 669-677 NOV 2006
- 2006, Prioritizing environmental issues around the world: Opinions from an international Central and Eastern European environmental health conference ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 114 (12): 1813-1817 DEC 2006
- 2006, Cigarette smoking, friendship factors, and social norm perceptions among central and eastern European high school students JOURNAL OF DRUG EDUCATION 36 (3): 213-231 2006
- 2005, The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies JOURNAL OF PSYCHOLOGY 139 (5): 439-457 SEP 2005
- 2005, General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 40 (2): 80-89 APR 2005
- 2005, Europe's precious children EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 15 (6): 555-556 DEC 2005
- 2005, The Benefits of Frequent Positive Affect:Does Happiness Lead to Success? PSYCHOLOGICAL BULLETIN Vol. 131, No. 6, 803–855
Kitapları (4 adet)- Teközel, M. (2008). Sosyal karşılaştırma. N. Bilgin (Ed.), Sosyal psikoloji içinde. (245-264) İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Teközel, M. & Bilgin. N. (2008). Araştırma yöntemleri. N. Bilgin (Ed.), Sosyal psikoloji içinde. (27-56) İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Teközel, M. & İyilikci, O. (2008). Orada olmayan deniz: Kentsel temsiller ve yanlış bellek. Göregenli, M., Karakuş, P., Teközel, M. İyilikci, O. & Özgen-Kösten, E.Y. (Ed.) İzmit'in değişen kimliği içinde. (46-63) İzmit: İzmit Belediyesi Yay.
- Çetinkaya, H. & Teközel, M. (Ed). (2007). 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Bildiri Metinleri. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- BAP 2012/EDB/019 , Teközel, M. (2016). Sosyal dışlanma olgusunun evrimsel perspektifle incelenmesi
- SOBAG 110K326, Doğan, A., Teközel, M., & Yılmaz-Irmak, T. , Akran Zorbalığının Ekolojik Sistemler Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (2010-2011)(Tübitak - SOBAG)
- Araştırma Projesi, Bilgin, N., Teközel, M. ve Başaran, G. (2008). 25 yıl sonra çeşitli sosyo-kültürel gruplarda eşya sistemleri ve eşya - insan ilişkileri, TÜBİTAK Projesi, SOBAG-105K012, (Araştırmacı).
- Araştırma Projesi, Bilgin, N. & Teközel, M. (2007). Gerçekliği İnşa etkinliği Olarak Sosyal Karşılaştırma: Sosyal Karşılaştırma Süreçlerinde Gerçekçi ve Kurgusal Karşılaştırma Enformasyonu Kullanma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projesi. İzmir. 2005/EDB/001 (Proje Yürütücüsü)
- Araştırma Projesi, Göregenli, M. & Teközel, M. (2006). Üniversite Öğrencileri ve Yetişkin Örneklemde AB'ye Giriş Konusundaki Tutumlar ve Değerlerin Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Projesi. İzmir. 2002/EDB/003 (Proje Yöneticisi)
- Araştırma Projesi, Teközel, M. & Bilgin, N. (2003). Ergenlerin Sağlık Riski Taşıyan Davranışlarının Kültürlerarası Yönelimle İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projesi. İzmir. 2001/EDB/002 (Proje Yöneticisi)
- Araştırma Projesi, Bilgin, N. &Teközel, M. (2003). Üniversite Dışı Kurum ve Kuruluşlara Göre Ege Üniversitesi Araştırması. Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü. İzmir.(Araştırma Sorumlusu)
- Araştırma Projesi, Teközel, M., Zeytinoğlu, S., Tanrıver, C., Meşe, G., Sütçüoğlu, M.K., Koyuncu, N. (2002). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akademisyen ve Çalışan Memnuniyeti Araştırması. Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü. İzmir. (Araştırma Raportörü)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Psikologlar Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2004, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının Proje Yarışmasında Üçüncülük Onur Ödülü.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Soylu, N.S.(2017). Spontane kişilik özelliği çıkarımları ve cinsiyet stereotipleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2013, Solak, Ç. (2013). Sosyal Dışlama ve Dahil Olmanın Eşleşme Süreçlerindeki Etkilerinin Evrimsel Açıdan İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2011, Yılmaz, A.(2011). Romantik ilişkilerde rakibin değerlendirilmesinin hata yönetimi ve sosyal karşılaştırma kuramları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2011, Uğurlar, N.P. (2011). Tüketici Davranışlarının Terör Yönetimi Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi