Akademik BilgilerESRA OKSEL
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: esra.tezer@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.3115617
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hast. Hem., Türkiye, 2003
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hast. Hem., Türkiye, 2007
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi , 2008
- Doçentlik: T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2012-
- Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, 2008-2012
- Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, 2005-2008
Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Oksel E, Gündüzoğlu NÇ, Topçu S (2015). The Perception of Obese Persons: Cross Cultural Considerations. Holistic nursing practice 29(4):225-31 · July 2015. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000094
- Oksel E, Gündüzoğlu NÇ (2014). Investigation of Life Experiences of Women With Scleroderma. Sex Disabil. (Published online: 23 November 2013). Volume 32, Issue 1, pp 15-21. DOI 10.1007/s11195-013-9334-4
- Ertem G, Dönmez YC, Oksel E (2010). An Investigation of Nursing News in Turkish Daily Newspapers. Social Behavior and Personality an Internaional Journal. Vol:38, No:5, p: 577-582.
- Oksel E, Ertem G, Dönmez YC (2010). Lived Experiences of Nursing Students with Mothers/Fathers with Cancer: Phenomenologic Approach. Asian Pac J Cancer Prev. 11(4), p:1009-14.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Akbıyık A, Koçak G, Oksel E (2016). “Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Öz bakım Davranışlarının İncelenmesi”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (2), s:1-8.
- Gündüzoğlu Çıray N, Oksel E, Fadıloğlu Ç (2012). “Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Biyoterapi ve Hemşirelik Yönetimi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:1, s:91-103.
- Oksel (Tezer) E, Esen A (2010). Hipertiroidi-Hipotiroidi Tanılamasında Ekip Çalışması Yaklaşımı ve Hemşirenin Etkinliğinin İncelenmesi, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s: 54-61.
- Şişman N, Oksel E (2010). Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastaların Kullandıkları Alternatif Tedavi Yöntemleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:25, Sayı:3, s: 27-36.
- Ertem G, Dönmez CY, Oksel E (2009).Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s:70-75.
- Ertem G, Oksel E, Akbıyık A (2009). Hatalı Tıbbi Uygulamalar İle İlgili Retrospektif Bir İnceleme. Dirim Tıp Gazetesi. Yıl: 84, Sayı: 1, s:1-10
- Oksel E, Kolcu Z, Yorulmaz S, Paşaoğlu Ş (2008). Obez Bireylerde Yaşam Kalitesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,Cilt:24, Sayı:3, s: 115-123.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Oksel E, Çevirgen D, Batumlu M (2013). “Rheumatology Nurses Assosiation in Turkey”. 1st International Conference for Rheumatology Nurses, October 10-12, 2013 Rotterdam, Holland.
- Oksel E, Gündüzoğlu NÇ (2013). “Investigation of Life Experiences of Patients with Scleroderma”. 1st International Conference for Rheumatology Nurses, October 10-12, 2013 Rotterdam, Holland.
- Oksel E, Ertem G, Dönmez C Y. Lived Experiences of Nursing Students with Mother/Father Who Have a Cancer: Phenomenologic Approach. 1st International Congress on nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece SözelBildiri
- Koçak G, Akbıyık A, Oksel E. Self Care Behaviour Analysis of Patients With Chronic Health Failure. 8th Congress of European Federation of Internal Medicine, 27-30 May 2009, İstanbul, Türkiye. European Journal of Internal Medicine (May 2009), 20, Supplement 1, pg. S262. Poster Bildiri
- Ertem G, Dönmez Candan Y, Tezer E, Dolgun E, Torlakcık Ö: Hemşirelik İle İlgi Retrospektif Bir İnceleme: Gazetelerde Ne Kadar, Nasıl Yer Aldık?, 3. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 5-8 Eylül 2007, Ankara Sözel Bildiri
- Ertem G, Ergün S, Tezer E: Adölesanlarda Görülen Riskli Cinsel Davranışlar, 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara Poster Bildiri
- Şişman, F. N.: Bozkurt, S.: Tezer, E.: 'Patients' Perception to Nurse-Patient Relationship', I. European Nursing Students Congress, 25-26 May 2006, İzmir, Türkiye Poster Bildiri

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (44 adet)- Oksel E (2013). “Gelecek Beklentileri ve Hedef Belirleme”. Ege Romatoloji Günleri Romatoloji Hemşireleri Toplantısı. 4-7 Nisan 2013, Bodrum, Muğla. Çağrılı Konuşmacı
- Oksel E (2013). “Geriatrik Romatoloji Hastalarında Hemşirelik Yaklaşımları”. 2. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 11-13 Eylül 2013, Çeşme/İzmir. Çağrılı Konuşmacı
- Demir H, Dolgun, Oksel E (2012). Diyabetik ayak ve Hemşirelik Bakımı. 11. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa. Poster Bildiri
- Oksel E, Esen A (2011). Diyabet Hemşireliği Yönetiminde Bireysel Danışmanlık Modeli: Fenomenolojik Yaklaşım ve Mentorluk. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.Sözel Bildiri
- Oksel E. Ankilozan Spondilit ve Hemşirelik Bakımı. IX. Ege dahili Tıp Günleri Kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 9-11 Nisan 2010, İzmir. Çağrılı Konuşmacı
- Gökdoğan F, Oksel E, Korkmaz M (2010). Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Pruritis: Çok Merkezli Bir Çalışma. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Sözel Bildiri
- Oksel E, Gündüzoğlu NÇ, Topçu S (2010). Obesity Perception in Obese Persons. 7th Metabolic Syndrome Symposium. 29 April-2 May 2010, Belek-Antalya. Özet Metin: Obesity Reviews, Vol:11, Issue: 6, p:475. Poster Bildiri
- Oksel E, Esen A (2010). Reasons of Diabetes Management Disorders in Type 2 Diabetes Mellitus: Phenomenological Approach. 7th Metabolic Syndrome Symposium. 29 April-2 May 2010, Belek-Antalya, Poster Bildiri, Özet Metin: Obesity Reviews, Vol:11, Issue: 6 Poster Bildiri
- Oksel E (2010). "Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik: Kronik Hastalıkların Yönetiminde Hemşirelerin Katkısı ve Yeterliliği". 12 Mayıs 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu. Panelist
- Oksel E (2010). Romatolojik Hastalıklarda Cinsel Yaşam: Hastalık Sürecinde Cinsel Yaşamdaki Zorluklar. XI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Romatoloji Hemşireliği Kursu, 13-17 Ekim 2010, Belek, Antalya. Çağrılı Konuşmacı
- Oksel E: Romatolojik Hastalıklarda Anamnez ve Fizik Muayene. Romatoloji Hemşirelik Kursu- 2. Bahar Toplantısı, 22-24 Mayıs 2009, Abant/Bolu - Çağrılı Konuşmacı
- Oksel E, Gündüzoğlu ÇN, Fadıloğlu Ç: 'KOAH'lı Hastaların Yaşam Deneyimleri: Fenomenolojik Yaklaşım', 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya Sözlü Bildiri
- Oksel E, Gündüzoğlu ÇN, Koçak G, Karaca A: 'Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Desteğin Depresyona Etkisi', 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya Sözlü Bildiri
- Alikaya Y, Oksel E: 'Yakınımızdaki Düşman: Cep Telefonları ve Bilgisayarlar' 7. Ulusal Öğrenci HemşirelikKongresi, 23-27 Haziran 2008, İstanbul Poster Bildiri
- Yolcu N, Oksel E: 'Sağlıkta Dönüşüm' 7. Ulusal Öğrenci HemşirelikKongresi, 23-27 Haziran 2008, İstanbul Poster Bildiri
- Bora G, Oksel E: 'Hemşirelikte Kariyer Gelişimi ve Bireysel Gelişim' 7. Ulusal Öğrenci HemşirelikKongresi, 23-27 Haziran 2008, İstanbul Poster Bildiri
- Boz A, Oksel E: 'Güncel Sorun: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' 7. Ulusal Öğrenci HemşirelikKongresi, 23-27 Haziran 2008, İstanbul Poster Bildiri
- Oksel E: Olgu Sunumu: Kardiyojenik Şok. VII. Ege Yöresi Dahili tıp Günleri, 1-4 Nisan 2008, İzmir. Çağrılı Konuşmacı
- Oksel E: Romatolojik Hastalığı Olan Hasta Yakınına Yaklaşım. Romatoloji Hemşirelik Kursu- 1. Bahar Toplantısı, 27-28 Mart 2008, İstanbul. Çağrılı Konuşmacı
- Oksel E: 'Hastalarda İlaç Dışı Eğitim: Beslenme ve Sosyal Aktivite' 9. Ulusal Romatoloji Kongresi, Romatoloji Hemşire Kursu, 11-15 Ekim 2008 Antalya Çağrılı Konuşmacı
- Şişman FN, Tezer E: Diabetes Mellitus’lu Hastaların Kullandıkları Alternatif Tedavi Yöntemleri, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi "Uluslararası Katılımlı", 26-29 Haziran 2007, İstanbul Poster Bildiri
- Tezer E, Ertem G, Gündüzoğlu Çıray N, Dayılar H: KOAH’lı Hastaların Kullandıkları Alternatif Tedavi Yöntemleri, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi "Uluslararası Katılımlı",26-29 Haziran 2007, İstanbul Poster Bildiri
- Tezer E, Yelyutan FD: Güncel Sorun: Küresel Isınma Ve Gelecekte Sağlık Üzerine Etkileri, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi "Uluslararası Katılımlı", 26-29 Haziran 2007, İstanbul Poster Bildiri
- Oksel (Tezer) E, Kolcu Z, Yorulmaz S, Paşaoğlu Ş: Obez Bireylerde Yaşam Kalitesi, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya Poster Bildiri
- Şişman FN, Oksel (Tezer) E: Diabetes Mellitus’lu Hastaların Kullandıkları Alternatif Tedavi Yöntemleri, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya Poster Bildiri
- Tezer E: Tiroit Hastalıklarının Erken Tanısında Hemşirenin Rolü, VI. Ege Dahili Tıp Günleri, 25-28 Nisan 2007, İzmir Çağrılı Konuşmacı
- Sönmezer E, Otur H, Kiraz N, Tezer E, "Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi", Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ V. Ege Dahili Tıp Günleri, 19-22 Nisan 2006, İzmir Sözlü Bildiri
- Tezer E, Esen A, "Tedaviye Uyum Sürecinde SWOT Analizi", Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ V. Ege Dahili Tıp Günleri, 19-22 Nisan 2006, İzmir - Sözlü Bildiri
- Sarıkaya P, Tezer E: Güncel Sağlık Sorunu: Avian İnfluenza (Kuş gribi), 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 nisan 2006, Şanlıurfa Poster Bildiri
- Tezer E, Esen A: Home Care for Infectuous Diseases: What? When? Why? How?- Bulaşıcı Hastalıkların Evde Bakımı: Ne? Ne Zaman? Neden? Niçin?, 1. Uluslararsı Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir Poster Bildiri
- Tokem Y, Tezer E: Home Care of Rheumatoid Arthritis Patients-Romotoit Artiritli Hastanın Evde Bakımı, Uluslararsı Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir Poster Bildiri
- Tezer E, Çıray N: Home Care in Patients Receiving Biologic Threapy-Biyoterapi Alan Hastanın Evde Bakımı, Uluslararsı Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir Poster Bildiri
- Tezer E: Kronik Hastalıkların Yönetiminde Klinik Yolların Önemi, Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ V. Ege Dahili Tıp Günleri, 19-22 Nisan 2006, İzmir Çağrılı Konuşmacı
- Tezer E: Nitelik ve Nicelik Yönünden Uygun İstihdam Yaşamı Korur, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi 12-16 Mayıs 2006 Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, • Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, 17 Mayıs 2006 Panelist
- Tezer E: Diyabette Evde Bakım, 1. Uluslararsı Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir Çağrılı Konuşmacı
- Tezer, E.: Esen A.: "Diabet ve Cinsel Yaşam": Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ IV. Ege Tıp Günleri, 13-16 Nisan 2005, İzmir Sözlü Bildiri
- Tezer, E.: Fadıloğlu Ç.: "Kanser ve Cinsel Yaşam": Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ IV. Ege Tıp Günleri, 13-16 Nisan 2005, İzmir Sözlü Bildiri
- Kert, A.: Tezer E.: Esen, A.: "Deprem hasarlarından korunmak için: Neyi, ne kadar biliyoruz?, Bildiklerimizi uyguluyor muyuz?": IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu Poster Bildiri
- Akçasu, B.: Tezer E.: Esen, A.: "Obeziteyi tanıyor muyuz? Obeziteden korunuyor muyuz?": IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu Poster Bildiri
- Tezer, E.: Esen, A.: "Hemşire ve Hemşirelik İçin Gerekli Bir Kavram: Asertivite", 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-19 Eylül 2004, Kemer/Antalya Poster Bildiri
- Fadıloğlu, Ç.: Tokem, Y.: Yıldırım,Y.: Tezer, E.: "Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışları": III.Ulusal Geriyatri Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Marmaris Poster Bildiri
- Tezer, E.: Esen, A.: "Hipertiroidi-Hipotiroidi Tanılamasında Ekip Çalışması Yaklaşımı ve Hemşirenin Etkinliğinin İncelenmesi", IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara Poster Bildiri
- Batı, H.: Tezer, E.: Duman, D.: Önen, E.: Yılmaz, C.: Fadıloğlu, Ç.: "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Değerlendirmesi", VIII. Halk Sağlığı Günleri, Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Haziran 2003, Sivas Poster Bildiri
- Tezer, E.: Esen, A.: "Günümüzün Yeni Sağlık Sorunu: Obezite": 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Belek/Antalya Poster Bildiri

Kitapları (2 adet)- Tezer E (2006): 'Diyabetli Hastanın Evde Bakımı' , Evde Bakım, Ed. Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU, Prof. Dr. Fethi DOĞAN, Yard. Doç. Dr. Gül ERTEM, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, s: 177-194.
- Tezer E (2006): 'Evde Bakımda Beslenme' , Evde Bakım, Ed. Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU, Prof. Dr. Fethi DOĞAN, Yard. Doç. Dr. Gül ERTEM, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, s: 333-343.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 09-ÖSYO-006, İzmir., Skerodermalı Hastaların Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi
- Araştırma Projesi, Oksel E, Ertem G, Dönmez Candan Y (2008). Anne veya Babası Kanser Olan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 08-ÖSYO-003, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ertem G, Oksel E, Gündüzoğlu Çıray N (2008). Adölesanlarda Üreme Sağlığı Konusunda Doğru Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 05-ÖSYO-002, İzmir.
- Araştırma Projesi, Tezer E, Esen A (2007) Diyabet Hemşireliği Yönetiminde Bireysel Danışmanlık Modeli: Fenomenolojik Yaklaşım ve Mentorluk. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 06-ÖSYO-003 İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Akademik Geriatri Derneği
- Ege Geriatri Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Romatoloji Hemşireleri Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2011, 13. Ulusal İç Hastalıkları Konresi, Hemşirelik Programı, Sözel Bildiri 3.'lük ödülü