Akademik BilgilerRAUF UÇUCU
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Tarım Makineleri AnaBilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: rauf.ucucu@ege.edu.tr
- Telefon: Tel.: +90.232.3884000 / 2909 - 2656, E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
- Telefon: Fax & Tel. : +90.232.3427642
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1965
- Doktora: Justus-Liebig-Universitaet Giessen , Almanya , 1976
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- E.Ü. Çeşme Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2001-2004
- E.Ü.Z.F. Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2000
- E.Ü. Atatürk İlke. ve İnk.Tarihi Arş. ve Uyg. Merkezi Müdür Yrd. , 1997-2000
- E.Ü.Z.F. Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-1997
- E.Ü.Z.F. Fakülte Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi Olarak), 1991-1994
Uzmanlık Alanları- Tarım Makinaları (5010801)
- Tarımda Enerji Kullanımı (5010802)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2005, YALÇIN, İ., ÜNAY, A., UÇUCU, R., "Effects of Reduced Tillage and Planting Systems on Seed Cotton Yield and Quality", Turk. J. Agric For, 29:401-407,
- 2003, YALÇIN, İ., Ö, BOZ, R. UÇUCU, "Effects of Different Mechanisation Applications on Weed Control in Cotton Farming and its in Terms of Mechanisation Management", Asian Journal of Plant Sciences, 2 (1): 18-22, PAKISTAN.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2006, TOPUZ, N., UÇUCU, R., "İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde – Silaj Mekanizasyonu Örneğinde – Ortak Makine Kullanım Olanakları". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt :2, sayı 1.
- 1997, TOPUZ,N., UÇUCU, R., "Ege Bölgesinde Zeytin Tarımında Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi". E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Bornova-İzmir.
- 1997, YALÇIN,H., DEMİR, V., UÇUCU, R., "Çizel Aktif Organlarının Farklı Diziliş Konumlarında ve Farklı Çalışma Hızlarında İşlevsel Etkinliğinin (Toprağa Etkisinin) ve İşletme Karakteristiklerinin Belirlenmesi". E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, Sayı:2-3, Bornova-İzmir.
- 1993, YİĞİT,S., UÇUCU,R., "İzmir, Manisa ve Aydın Yörelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağıma İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Saptanması". E.Ü. Fen bilimleri Dergisi, Bornova-İzmir.
- 1992, YALÇIN,İ., UÇUCU,R., "Tarımsal Mekanizasyonun Gelişmesinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi". E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Bornova-İzmir.
- 1992, BİLGEN,H., AKDENİZ,R.C., SUNGUR,N., UÇUCU,R., "Sağım Makinalarının - Standartlara Uygun - Kontrolü". E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:1, Bornova-İzmir.
- 1990, ÖÇALAN,İ., UÇUCU,R., " Santrifüj Hava Akımlı Ekim Makinası İle Çalışmada, Hızın ve Eğimin Ekim Kalitesine ve İş Başarısına Etkisi". E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi. Cilt:2, No:1, Bornova-İzmir.
- 1987, SUNGUR,N., EICHHORN, H., UÇUCU, R., MUTAF, S., BİLGEN, H., "Stallformen und Mechanisierungsmöglichkeiten für die Milchviehhaltung im Ege-Gebiet". Ergebnisse der Agrarforschung in der Universitaetspartnerschaft Giessen - İzmir, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sonderausgabe, Vol.:24 Nr:3, İzmir.
- 1985, UÇUCU,R., "Tarımsal Mekanizasyonda Ekonomik Başarı". Dört Mevsim Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, İzmir.
- 1984, UÇUCU,R., "Elle PamukToplamada İnsan İşgücü Prodiktivitesini Artırma Olanakları". TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Ankara
- 1984, SERAJİ, G.H., UÇUCU, R., "İran Şartlarında Biçerdöverlerin İş Başarıları ve Buna Etkiyen Bazı Önemli Faktörler Üzerinde Bir Araştırma". E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi: 21/1, Bornova-İzmir.
- 1982, UÇUCU,R., "Süt İnekçiliğinde Uygulanan Makinalı Sağım Yöntemleri". E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı:1, Bornova-İzmir
- 1982, UÇUCU, R., "Tarımsal Mekanizasyon Uygulamasında Başarı". Hürriyet Gazetesi, 7. Tarım ve Gıda Fuarı İlavesi, İzmir
- 1973, UÇUCU,R., "52. DLG - Tarım Sergisi'nde Teşhir Edilen Tarım Traktörlerinde Dikkati Çeken Yenilikler". E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:10 Sayı:3, Bornova-İzmir

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 2002, YALÇIN, İ., DOĞAN, T., UÇUCU, R., " Analysis of Reduced Tillage Methods in Cotton Farming in Terms of Agriculture Machinery Management ", 8 th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Proceedings , pp:130-135 ,İzmir - TURKEY.
- 1999, YALÇIN,İ., UÇUCU, R., "Comparasion of Different Tillage and Sowing Techniques Aplied in Cotton Farming in Terms of Time Requirements and Energy Consumption". 7th International Congress on Mechanization and energy in Agriculture. (ICAME'99) 26. 27 May. Adana -TURKEY
- 1999, YALÇIN, İ., BOZ, Ö., UÇUCU, R., "Effect of Reduced Tillage On Weed Control Cotton". 11th EWRS (European Weed Research Society) Symposium. 28 June-1 July, Basel-SWITZERLAND.
- 1999, YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Değişik Pamuk Üretim Tekniklerinin Tarım Makinaları İşletmeciliği Açısından İncelenmesi.Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, s.54-65,Kahramanmaraş- TÜRKİYE
- 1999, YALÇIN,İ., UÇUCU,R., "Pamuk Tarımında Değişik Toprak İşleme ve Ekim Tekniklerinin Filiz Çıkış, Verim ve Lif Özellikleri Üzerine Etkileri ,"Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, s.66-76, Kahramanmaraş-TÜRKİYE
- 1994, UÇUCU,R., "Ziel der Mechanisierung in der Türkei". Umweltvertraegliche und kostenschonende Agrarproduktion Workshop (Çevreye Uyumlu ve Giderleri Azaltıcı Tarımsal Üretim Semineri) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir-TÜRKEI.
- 1990, UÇUCU, R., SUNGUR, N. BİLGEN, H., "Makinalı Süt Sağımında Sağım Başlığının Yapısal Farklılığının Vakum Dalgalanmasına Sağım Debisine Sağım Süresine ve Sütün Kalitesine Etkilerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma". 4.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Adana, Bildiriler Kitabı, S: 605-612.
- 1986, UÇUCU,R., "Beurteilung von Arbeitsverfahren der Getreideernte (unter Berücksichtigung der Verhaeltnisse in der West-Türkei)". 22. Internationaker Kongress der Landarbeitswissenschaften (CIOST/CIGR-V), Universitaet Hohenheim, Stuttgart - DEUTSCHLAND
- 1984, SUNGUR, N., EİCHHORN, H., UÇUCU, R., MUTAF,S., BİLGEN, H. "Stallformen und Mechanisierungsmöglichkeiten für die Milchviehhaltung im Ege-Gebiet". Partnerschaftswoche und Symposium anlaesslich der 20-jaehrigen zwischen der Ege Universitaet İzmir-Türkei und Justus-Liebig- Universitaet Giessen-Deutschland .

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (36 adet)- 2006, ÇETİN, M., YALÇIN,İ., UÇUCU,R., “Süt Sağım Teknolojilerinde Elektronik Kullanımı”. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, Çanakkale. S: 57-64.
- 2006, TOPUZ, N., UÇUCU, R., "İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde – Silaj Mekanizasyonu Örneğinde – Ortak Makine Kullanım Olanakları". Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, Çanakkale. S: 57-64.
- 2003, GEZGİN, İ., UÇUCU, R., TÜRKSOY, A., "Meslek Yüksekokulunda Turizm Eğitim-Öğretimi ve MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi". II. Ulusal Meslek YüksekokullarI Sempozyumu, 15-17 Ekim , İzmir, s.110-112.
- 2002, BİLGEN, H., AKDENİZ, R.C., UÇUCU, R., SUNGUR, N., "İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar: Süt Sağım Tekniğinin Etkileri". Süt Sağım Tekniği Çalıştayı, E.Ü.Z.F. Tarım Makinaları Bölümü Çalıştaylar Dizisi No: 3.
- 2001, YALÇIN,İ., UÇUCU,R., "Pamuk Tarımında Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Tarım Makinaları İşletmeciliği Açısından İrdelenmesi", Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa S:611-617.
- 1999, YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Değişik Pamuk Üretim Tekniklerini, Büyük Menderes Havzası Koşullarına Uygulama Olanakları". 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 Eylül, Söke.
- 1999, YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Değişik Pamuk Üretim Tekniklerinin Tarım Makinaları İşletmeciliği Açısından İncelenmesi". Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, 28 Eylül-1 Ekim, Kahramanmaraş.
- 1999, YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Pamuk Tarımında Değişik Toprak İşleme ve Ekim Tekniklerinin Filiz Çıkışı, Verim ve Lif Özellikleri Üzerine Etkileri". Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, 28 Eylül-1 Ekim, Kahramanmaraş.
- 1998, AYKAS, E., YALÇIN, İ., UÇUCU, R., BAŞ, S., "Titreşimli Dipkazanın Toprağı Patlatma Etkisi, İşletme Karakteristikleri ve Bitki Gelişmesine, Ürün Verimine Etkileri". Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın.
- 1998, DOĞAN,T., YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Aydın yöresinde Çilek Üretiminde Mekanizasyon Sorunları". Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın.
- 1998, ÖZARASLAN, C., COŞKUN, M.B., YALÇIN, İ., UÇUCU,R., " Aydın yöresi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri". Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi Cilt-I, s.664-672, Aydın.
- 1998, COŞKUN, B., YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "ADÜ Araştırma ve Üretim Çiftliğindeki Traktör Kullanım sürelerinin Agroteknik İşlem Aşamalarına Göre Saptanması", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ve CD'si, s.202-216,Tekirdağ.
- 1998, UÇUCU,R., "Tarımda Rasyonel Makina Kullanımı". Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu, Söke.
- 1997, TOPUZ, N., UÇUCU, R., "Ege Bölgesinde Zeytin Tarımında Mekanizasyon Uygulamaları ve Sorunları". Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat.
- 1996, BİLGEN, H., AKDENİZ, C., SUNGUR, N., UÇUCU, R., "Sağım Makinalarının Kontrolü İçin Mekanik İşlev Testleri". Hayvancılık'96 Ulusal Kongresi, İzmir. Bildiriler Kitabı, S:104-111.
- 1995, YALÇIN,.İ., UÇUCU, R., "Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarımsal Mekanizasyon Gelişmesi Üzerine Etkileri". Tarımsal mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, Tokat. S:1-10
- 1995, YALÇIN,.İ., UÇUCU, R., "Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarımsal Mekanizasyonun Gelişmesi Üzerine Etkileri". Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, Bursa.
- 1995, AYKAS, E., UÇUCU, R., "Titreşimli Dip Kazanın Değişik Fonksiyonel Konumlarında ve Farklı Çalışma Hızlarında Toprağı Patlatma Etkinliklerinin ve İşletme Karekteristiklerinin Belirlenmesi". Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, Bursa.
- 1994, ÖNAL,İ., UÇUCU, R., ERDEM, A., "Öngürülen Alet-Makina Setlerinde Arıza Olasılıklarının Belirlenmesi ve Arıza Gruplarının Çözümlenmesi". GAP Bölgesinde Tarımsal Makanizasyon Gereksinimleri Etüd Projesi - TEMAV 3. Uzmanlar Semineri (Workshop), Ankara.
- 1994, ÖNAL,İ., UÇUCU,R.,"GAP Bölgesinde Tarım Makinaları Kullanım-Edinim Modellerinin Oluşturulması". GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi - Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı (TEMAV) 3. Uzmanlar Semineri (Workshop), Ankara.
- 1992, UÇUCU, R., SUNGUR, N., BİLGEN, H., AKDENİZ, R.C., "Ege Bölgesinde,Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sağım Makinalarının Performans Değerlerinin İrdelenmesi". Tarımsal Mekanizasyon 14.Ulusal Kongresi, Samsun. Bildiriler Kitabı, S:327-336.
- 1991, UÇUCU,R., "Tarımda Ortak Makina Kullanımı".TYUAP Ege-Marmara Dilimi,Tarla ve Bahçe Bitkileri Ortak ABAV Toplantısı,Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü,Menemen-İzmir.
- 1990, UÇUCU,R., "Makinalı Sağım Uygulamasında Verimlilik". TYUAP Ege Marmara Dilimi -Hayvancılık Grubu ABAV Toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.
- 1990, UÇUCU,R., "Süt Sağma Makinaları ve Sağım Tekniği". Türk-Alman İşbirliği, Samsun Sığırcılığı Projesi Kontrpartner Yurtiçi Eğitim Programı E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Bornova-İzmir.
- 1990, UÇUCU,R.,"Tarım Makinaları Kullanımında Verimlilik". TYUAP-Ege Marmara Dilimi, Tarla ve Bahçe Bitkileri Ortak ABAV Toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.
- 1990, UÇUCU,R., Tarım Makinaları Kullanımında Verimlilik.TYUAP Ege-Marmara Dilimi,Tarla ve Bahçe Bitkileri Ortak ABAV Toplantısı,Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü,Menemen-İzmir.
- 1988, UÇUCU,R., "Makinalı Sağım ve Sağım Makinaları". TYUAP-ABAV Hayvancılık Grubu toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.
- 1988, UÇUCU,R., "Arazi Toplulaştırılmasının Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği Açısından Önemi". III. Ulusal Kültürtekni Kongresi, İzmir.
- 1988, UÇUCU,R., BİLGEN, H., "Sağım Teknolojisinde Gelişmeler ve Pratikte Kullanım Olanakları". Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, Erzurum. Bildiriler Kitabı, S:43-56.
- 1986, UÇUCU,R., ÇAKIR, E., "İzmir Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağıma İlişkin Uygulamaların Mekanizasyon İşletmeciliği Açısından İrdelenmesi". Tarımsal Mekanizasyon 10.Ulusal Kongresi, Adana.
- 1985, UÇUCU,R., "Elle Pamuk Toplamada Değişik Uygulamaların İnsan İş Başarısına Etkisi". Tarımsal Mekanizasyon 9.Ulusal Kongresi, Adana
- 1982, UÇUCU,R., "Tahıl Hasat-Harmanında Sistem Seçimi". 7. Tarımsal Mekanizasyon Semineri, İzmir.
- 1981, UÇUCU,R., "Süt İnakçiliğinde, Ahır Tipine ve Sağılan Hayvan Sayısına Bağlı Olarak Uygun Makinalı Sağım Yönetiminin Seçimi". 6. Tarımsal Mekanizasyon Sempozyumu, İstanbul.
- 1980, UÇUCU,R., YAĞCIOĞLU, A., "Yapısal ve İşlevsel Yönden Süt Sağım Makinalarında Aranan Özellikler". 5. Tarımsal Mekanizasyon Semineri, İzmir.
- 1978, UÇUCU,R., "Tarımsal İşletmelerde Rasyonel Makina Kullanma Sorunu ve Çözüm Olanakları". 3. Tarımsal Mekanizasyon Semineri, İzmir.
- 1977, UÇUCU,R., "Bazı Tarımsal Çalışmalarda Makinaların İş Başarılarını Etkileyen Önemli Faktörler". 2. Tarımsal Mekanizasyon Semineri, İzmir.

Kitapları (2 adet)- 1996, AYKAS, E., BİLGEN, H., UÇUCU, R., "Traktör ve Tarım Makinaları Bakım Tekniği". E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 51/1 Bornova-İzmir.
- 1980, MUTAF, E., UÇUCU, R., "Tarımsal Mekanizasyon". E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 4-11, Bornova-İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (14 adet)- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2002-ZRF-024 , UÇUCU, R., TOPUZ, N., "Ege Bölgesi Bazı İllerinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde-Silaj Mekanizasyonu Örneğinde-Ortak Makine Kullanım Olanakları".
- 2002, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 98-ZRF-020-1, KAYA, A., UZMAY, C., KAYA, İ., AKBAŞ, Y., BİLGEN, H., AKDENİZ, R.C., SUNGUR, N., UÇUCU, R., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., "İzmir İlinde Seçilmiş Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Sorununun Boyutu ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar". Araştırma Kesin Sonuç Raporu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tarım Makinaları Bölümü, Süt Teknolojisi Bölümü, İZMİR
- 2002, TÜBİTAK Projesi, Proje No: TOGTAG/TARP-2562 , YALÇIN, İ., UÇUCU, R., DOĞAN, T., ÜNAY, A., GENÇSOYLU, İ., "Pamuk Üretiminde Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerini Büyük Menderes Havzası Koşullarına Uygulama Olanakları".
- 1999, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 96-ZRF-043 , UÇUCU, R., YALÇIN, İ., "Değişik Toprak İşleme ve Pamuk Ekim Tekniklerini Aydın Yöresi Koşullarına Uygulama Olanakları".
- 1998, ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu, No: ZRF 96010 , ÖZARSLAN, C., COŞKUN, M.B., YALÇIN, İ., UÇUCU, R., "Aydın Yöresinde Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Gelişim Eğilimi ve Sorunları".
- 1997, ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu, Proje No: ZRF 96015, BAŞ, S., AYKAS, E., UÇUCU, R., YALÇIN, İ., "Titreşimli Dipkazanın Toprağı Patlatma Etkisi, İşletme Karakteristikleri ve Bitki Gelişmesine, Ürün Verimine Etkileri".
- 1994, T.C.BAŞBAKANLIK, GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi, Görev No: C-1, ÖNAL,İ., UÇUCU,R., AYKAS,E., "Öngörülen Alet-Makina Setlerinde Arıza Olasılıklarının Belirlenmesi ve Arıza Gruplarının Çözümlenmesi". T.C.Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı "GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi", Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı (TEMAV), Görev No: C-1.
- 1994, T.C.BAŞBAKANLIK, GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi, Görev No: A-7 , ÖNAL,İ., UÇUCU,R.,"GAP Bölgesinde Tarım Makinaları Kullanım-Edinim Modellerinin Oluşturulması". T.C.Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı "GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi",Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı (TEMAV),Görev No: A-7.
- 1993, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 91 ZRF 35, UÇUCU, R., SUNGUR,N., BİLGEN,H., AKDENİZ.,R.C., "Ege Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sağım Makinalarının Performans Değerlerinin Saptanması ve İşletmelerde Mevcut Bazı Tiplerin Durumlarının Ortaya Konulması Üzerinde Bir Araştırma".
- 1990, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:1987/164, UÇUCU, R., SUNGUR N., BİLGEN, H., "Makinalı Süt Sağımında, Sağım Pençesinin Yapısal Farklılığının Vakum Dalgalanmasına, Sağım Debisine, Sağım Süresine ve Sütün Kalitesine Etkisinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma".
- 1984, Gemeinsames Projekt im Rahmen der Forschungspartnerschaft zwischen den Instituten für Landtechnik der Justus-Liebig-Universitaet in Giessen und der Ege Uni. in İzmir, SUNGUR, N., EİCHHORN, H., MUTAF,S., UÇUCU, R., BİLGEN, H. "Stallformen und Mechanisierungsmöglichkeiten für die Milchviehhaltung im Ege-Gebiet". Ein gemeinsames Projekt im Rahmen der Forschungspartnerschaft zwischen den Instituten für Landtechnik der JLU in Giessen und der EÜ. in İzmir.
- 1983, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: TOAG-TARMA-4, UÇUCU, R., "Elle Pamuk Toplamada İnsan İşgücü Produktivitesini Artırma Olanakları".
- 1982, Araştırma Projesi, UÇUCU,R., "Buğday ve Arpa Hasat-Harmanında Uygulanan Değişik Sistemlerin Ege Bölgesi Koşullarında İş Başarıları, İş gücü Gereksinimleri ve Maliyetleri Üzerinde bir Araştırma". (Doçentlik Tezi) E.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Makinaları Bölümü, Bornova-İzmir.
- 1976, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - Forschungsprojekt, Deutschland, UÇUCU,R., "Ein Beitrag zur Ermittlung des Arbeitszeitbedarfers bei der Bodenbearbeitung und der Wirkung der wichtigsten agrarstrukturellen Einflussgrössen". Dissertation. Justus-Liebig-Universitaet Giessen, DEUTSCHLAND.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- DAAD'liler Derneği (İstanbul)
- Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma Vakfı (TEMAV) (Ankara)
- Türk - Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Dernegi (Ankara)
- Ziraat Mühendisleri Odası (Ankara)
Kazanılan Burslar (6 adet)- 2001, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Bilimsel Araştırma Bursu, ALMANYA
- 1996, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Bilimsel Araştırma Bursu, ALMANYA
- 1990, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Bilimsel Araştırma Bursu, ALMANYA
- 1986, Danimarka Hükümeti Bilimsel Araştırma Bursu, DANİMARKA
- 1983, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Bilimsel Araştırma Bursu, ALMANYA
- 1972, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Doktora Bursu, ALMANYA
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Yüksek Lisans, 2008, KINAY, T., "Süt Sığırcılığı İşletmelerinde – Tire Süt Kooperatifi Örneğinde – Mekanizasyon Uygulamaları ve Gelişim Eğilimi". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Doktora, 2005, TOPUZ, N., "Ege Bölgesi Bazı İllerinde, Süt Sığırcılığı İşletmelerinde-Silaj Mekanizasyonu Örneğinde-Ortak Makine Kullanım Olanakları". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, KAVALCI, D., "Bazı Bitkisel Kökenli Alternatif Yakıtların Diesel Motorlarında Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
- Doktora, 1999, YALÇIN, İ., "Değişik Toprak İşleme ve Pamuk Ekim Tekniklerinin Aydın Yöresi Koşullarına Uygulama Olanakları". E.Ü.Ziraat Fakültesi,Tarım Makinaları Bölümü, Bornova-İzmir
- Yüksek Lisans, 1997, TOPUZ, N., "Ege Bölgesindeki Zeytin Tarımında Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1993, YİĞİT, S., "İzmir,Manisa ve Aydın Yörelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağıma İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Saptanması". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı .
- Yüksek Lisans, 1992, YALÇIN, İ., "Tarımsal Mekanizasyonun Gelişmesinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1989, ÖÇALAN, İ., "Santrifüj Hava Akımlı Ekim Makinası ile Çalışmada, Hızın ve Eğimin Ekim Kalitesine ve İş Başarısına Etkisi". E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1986, ÇAKIR, E., "İzmir Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım, Yemleme ve Temizlemeye İlişkin Uygulamaların Mekanizasyon İşletmeciliği Açısından İrdelenmesi". EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Makinaları Anabilim Dal...
- Doktora, 1984, SERAJİ, G.H., "İran Şartlarında Biçerdöverlerin İş Başarıları ve Buna Etkiyen Bazı Önemli Faktörler Üzerinde Bir Araştırma". E.Ü.Ziraat Fakültesi,Tarım Makinaları Bölümü, Bornova-İzmir.