Akademik BilgilerERSİN ÖNEM
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü
Deri Mühendisliği AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ersin.onem@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Ens.,Deri Mühendisliği A.B.D., Türkiye , 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Ens.,Deri Mühendisliği A.B.D., Türkiye , 2015
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2020
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2020

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı, 2015-2020
- Mühendislik Fakültesi Bayan Basketbol Takımı Temsilcisi, 2011-2013
- Mühendislik Fakültesi Erkek Basketbol Takımı Temsilcisi, 2011-2013
- Araştırma Görevlisi, 2008-2020
- Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, 2021-Devam ediyor,
Mesleki Faaliyetleri (19 adet)- İDMİB Mesleki Belgelendirme Merkezi, Sınav Değerlendiricisi ve İç Doğrulayıcı, 2019-Devam Ediyor
- 5th International Leather Engineering Congress-Member of Organizing Advisory Committee, Izmir-Turkey, 2018-2019
- III. World Wide EPS Meeting, Lleida-Spain, 22-23 November, 2018
- Editor, Proceedings of the 4th International Leather Engineering Congress, 2017
- 4th International Leather Engineering Congress-Member of Organizing Advisory Committee, Izmir-Turkey, 2016-2017
- Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK), Üye, 2016-Devam Ediyor
- Post-Doctoral Research, European Union Horizon 2020 Framework Programme, Fraunhofer Institute-UMSICHT, Germany, 2016-2017
- IULTCS (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies), IUT – Training and Education Commission, Türkiye Üyeliği, 2016-Devam Ediyor
- The 6th International Conference on Advanced Materials and Systems-ICAMS, Bucharest-Romania, 20-22 October, 2016
- 5. Deri Tasarım ve Üretim Yarışması, Final Tasarımlarının Üretim Yöntemlerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Organizasyon Komitesi Üyesi, İzmir, 9 Ocak, 2015
- Co-Editor, Proceeding Book of the 3rd International Leather Engineering Congress, 2015
- 3rd International Leather Engineering Congress-Member of Organizing Advisory Committee, Izmir-Turkey, 2014-2015
- Doctoral Research, Fraunhofer Institute-UMSICHT, Germany, 2013-2014
- XXXII. Congress of the IULTCS, Istanbul-Turkey, 29-31 May, 2013
- SLTC 115th Annual Conference, Northampton-England, 28th April, 2012
- II. International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, Izmir-Turkey, 12-13 May, 2011
- XXXI. IULTCS Congress, Valencia-Spain, 27-30 September, 2011
- Mediterranean Youth Forum, Campania for Cooperation in the Mediterranean, Naples-Italy, 25-28 March, 2009
- I. International Leather Engineers Symposium-Member of Organizing Advisory Committee, Izmir-Turkey, 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Deri Teknolojisi (5011101)
- Mühendislik Bilimleri (6200000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- 2020, Kudabayeva, A., Abzalbekuly, B., Dandar, U., Onem, E., Bitlisli, B.O., New Technology for Production of Leather for Gloves and Fancy Goods, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume: 30, Issue: 4, 270-275.
- 2019, Yorgancioglu, A., Onem, E., Removal of Aromatic Amines Derived from Azo Dyes in Lining Leathers by Oxidative Bleaches, Fresenius Environmental Bulletin, Volume: 28, Issue: 8, Pages: 5937-5945.
- 2018, Onem, E., Quality Properties of Leather Produced in Water and Supercritical Fluid (SCF) Media, Journal of CO2 Utilization, Volume: 23, Pages: 75-79.
- 2018, Onem, E., Renner, M., Prokein, M., Green Separation and Characterization of Fatty Acids from Solid Wastes of Leather Industry in Supercritical Fluid CO2, Environmental Science and Pollution Research, Volume: 25, Issue: 22, Pages: 22213-22223.
- 2017, Onem, E., Yorgancioglu, A., Namirti, G., Perincek, S., Basaran, B., Duran, K., Ozonation as an Environmentally Friendly Method to Decolorize the Leather Products, Ozone: Science & Engineering, Volume: 39, Issue: 6, Pages: 454-461.
- 2017, Onem, E., Yorgancioglu, A., Karavana, H.A., Yilmaz, O., Comparison of Different Tanning Agents on the Stabilization of Collagen via Differential Scanning Calorimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume: 129, Issue: 1, Pages: 615-622.
- 2016, Nalbat, S., Onem, E., Basaran, B., Yorgancioglu, A., Yilmaz, O., Effect of Finishing Density on the Physico-Mechanical Properties of Leather, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, Volume: 100, Issue: 2, Pages: 84-89.
- 2016, Yilmaz, B., Onem, E., Yorgancioglu, A., Bayramoglu, E.E., UV Protection Against Photoageing of Garment Leathers by ZnO Nanoparticles: Application of Nano ZnO in Finishing Process as Photocatalyst, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, Volume: 100, Issue: 6, Pages: 321-326.
- 2015, Onem, E., Gulumser, G., Renner, M., Oelbermann, A.L., Celiktas, O.Y., Pressurized Fluid Extraction (PFE) of Valonea Tannin with Binary H2O-CO2 and Ternary H2O-CH3OH-CO2 Systems and Phase Equilibrium Studies, Separation and Purification Technology, Volume: 146, Pages: 101-107.
- 2015, Onem, E., Gulumser, G., Renner, M., Celiktas, O.Y., High Pressure Vegetable Tanning of Sheepskins using Supercritical Carbon Dioxide, Journal of Supercritical Fluids, Volume: 104, Pages: 259-264.
- 2014, Onem, E., Gulumser, G., Akay, S., Celiktas, O.Y., Optimization of Tannin Isolation from Acorn and Application in Leather Processing, Industrial Crops and Products, Volume: 53, Pages: 16-22.
- 2014, Bayramoglu, E.E., Yorgancioglu, A., Yeldiyar, G., Onem, E., Extraction of Keratin from Unhairing Wastes of Goat Skin and Creating New Emulsion Formulation Containing Keratin and Calendula Flower (Calendula officinalis L.), Journal of the American Leather Chemists Association, Volume: 109, Issue: 2, Pages: 49-55.
- 2013, Bayramoglu, E.E., Yorgancioglu, A., Onem, E., Analysis of Release of Free Formaldehyde Originated from THP Salt Tannages in Leather by High Performance Liquid Chromatography: Origanum onites Essential Oil as Free Formaldehyde Scavenger, Journal of the American Leather Chemists Association, Volume: 108, Issue: 11, Pages: 411-419.
- 2012, Basaran, B., Yorgancioglu, A., Onem, E., A Novel Approach in Leather Finishing: Surface Modification with Flock Fibers, Textile Research Journal, Volume: 82, Issue: 15, Pages: 1509-1516.
- 2012, Bayramoglu, E.E., Onem, E., Yorgancioglu, A., Reduction of Hexavalent Chromium Formation in Leather with Various Natural Products (Coridothymus capitatus, Olea europaea, Corylus avellana and Juglans regia), Ekoloji, Volume: 21, Issue: 84, Pages: 114-120.
- 2011, Basaran, B., Bitlisli, B.O., Ocak, B., Onem, E., Effect of Different Atmospheric Conditions on Some Physical Properties of Leather, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume: 21, Issue: 2, Pages: 194-197.
- 2011, Onem, E., Gulumser, G., Ocak, B., Evaluation of Natural Dyeing of Leather with Rubia tinctorum Extract, Ekoloji, Volume: 20, Issue: 80, Pages: 81-87.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2020, Yorgancioglu, A., Onem, E., New Lubricating Natural Polymer for Water-Repellent Upper Leather Production, Annals of the University of Oradea-Fascicle of Textiles, Leatherwork, Volume: 21, No: 1, Pages: 163-168.
- 2019, Basaran, B., Yorgancioglu, A., Onem, E., Bitlisli, B.O., Performance Assessment of Green Practices in Liming with Reductive Potential Chemicals for Environmental Sustainability, Revista Leather and Footwear Journal, Volume: 19, No: 3, Pages: 177-184.
- 2018, Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Yılmaz, O., Karavana, H.A., Zengin, G., Bitlisli, B.O., Farklı Proses Aşamasındaki Derilerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ile Termal Davranışlarının Belirlenmesi ve Analiz Koşullarının Değerlendirilmesi, Tekstil ve Mühendis, Cilt: 25, Sayı: 110, s: 130-139.
- 2018, Yorgancıoğlu, A., Önem, E., Başaran, B., Ekolojik Özellikleri İyileştirilmiş Boya Egalizatörünün Deri Boyama Prosesi Üzerine Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s: 59-68.
- 2018, Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Yilmaz, O., Different Extraction Techniques on the Characteristic Properties of Valonea Tannin, Manisa Celal Bayar University Journal of Science, Volume: 14, Issue: 4, Pages: 435-442.
- 2017, Önem, E., Karavana, H.A., Yorgancıoğlu, A., Başaran, B., Deri Sanayinde İhracatı Tehdit Eden Yasaklı Maddelerin Ayakkabılık Mamul Derilerde Araştırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 56, s: 410-420.
- 2016, Onem, E., Cin, G., Alankus, A., Pehlivan, H., Mutlu, M.M., Utilization of Chestnut Shell Wastes as a Dyeing Agent for Leather Industry, Revista Leather and Footwear Journal, Volume: 16, No: 4, Pages: 257-264.
- 2016, Yorgancıoğlu, A., Önem, E., Başaran, B., Hakan, F., Karakuş, F., Ayyıldız, G., Geleneksel Körüklü Deri Çizme Üretimi ve Mukavemet Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Hayvansal Üretim, Cilt: 57, Sayı: 1, s: 49-55.
- 2016, Başaran, B., Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Deri Sanayi ve Üniversite İş Birliği: Sektörel Eğitimi 2023’e Nasıl Odaklarız?, Palamut Group Bülten, Sayı: 10/Kasım, s: 8-9.
- 2015, Başaran, B., Önem, E., Nalbat, S., Yorgancıoğlu, A., Sürdürülebilir Üretime Giden Yolda Deri Sektörü, Hayvansal Üretim, Cilt: 56, Sayı: 1, s: 83-88.
- 2015, Yorgancıoğlu, A., Önem, E., İşitme Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözümlerine Yönelik Bir Araştırma, Türkbilim, Cilt: 3, Sayı: 17, s: 193-202.
- 2012, Önem, E., Mutlu, M.M., Günay, S., Azeri, H., Soğan (Allium cepa) Yumru Dış Kabuğundan Doğal Boyarmadde Ekstraksiyonu ve Deri Boyamada Kullanımı, Tekstil ve Mühendis, Cilt: 19, Sayı: 88, s: 1-8.
- 2011, Basaran, B., Bitlisli, B.O., Ocak, B., Onem, E., Effect of Different Atmospheric Conditions on Some Physical Properties of Leather, Journal of Leather Science, Volume: 5, Number: 3, Pages: 2-7.
- 2010, Yılmaz, B., Önem, E., Rüzgar Enerjisi ve Deri Sanayinde Kullanılabilirliği, Deri Bilim, Yıl: 4, Sayı: 3, s: 2-5.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 2014, Elini Uzat Sesim Ol Projesi Meyvelerini Veriyor, Bizim Gazete.
- 2014, Engeli Kaldıracak Proje, Ege Ajans.
- 2014, Elini Uzat Sesim Ol Projesi Tam Gaz, Ege Ajans.
- 2009, Akdeniz Üniversiteleri Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Genç Bilim İnsanları İtalya'da Bir Araya Geldi, Mediterranean Youth Forum, SKY Türk-Röportaj.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- 2019, Yorgancioglu, A., Onem, E., Ferah, C.E., Zengin, A.C.A., Bitlisli, B.O., Potential Applications of Fibre-Type Industrial Hemp Residues for Leather Industry, 5th International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 10-11 October 2019, Izmir-Turkey, Oral Presentation, 57-61.
- 2018, Onem, E., Yorgancioglu, A., Basaran, B., Alternative Natural Formaldehyde Scavenger for Leather Industry: Colloidal Amino Acid Filler in Retanning Process, 4th International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS, 2-6 May 2018, Kiev-Ukraine, Oral Presentation, 818-822.
- 2018, Yorgancioglu, A., Onem, E., Gulumser, G., Basaran, B., Towards Sustainable Leather and Textile Production: Glance into the Dyeing with Natural Materials, 4th International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS, 2-6 May 2018, Kiev-Ukraine, Poster Presentation, 241p.
- 2018, Yorgancioglu, A., Onem, E., Basaran, B., Preparation and Application of APEO-Free Surface Active Agents for Soaking Process of Leather, 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation-ICETI, 7-11 March 2018, Budapest-Hungary, Oral Presentation, 140-144.
- 2018, Karavana, H.A., Onem, E., Yorgancioglu, A., Efendioglu, N.O., Zengin, A.C.A., Bitlisli, B.O., Comparative Study on the Light Fastness Properties of Different White Tanning Agents, The 7th International Conference on Advanced Materials and Systems-ICAMS, 18-20 October 2018, Bucharest-Romania, Oral Presentation, 269-274.
- 2018, Bitlisli, B.O., Adiguzel, A.C.A., Onem, E., Leather Engineering Department, III. World Wide EPS Meeting, 22-23 November 2018, Lleida-Spain, Oral Presentation.
- 2017, Onem, E., Gulumser, G., Recent Advancements of Supercritical Fluid Technology in Leather and Textile Industry as an Alternative Carrier Medium, 4th International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 19-20 October 2017, Izmir-Turkey, Oral Presentation, 245-250.
- 2017, Yorgancioglu, A., Basaran, B., Onem, E., Application of Eco-Surfactants in Leather Degreasing Process: A Comparison Between Effectiveness of APEO and APEO-Free Surfactants, 4th International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 19-20 October 2017, Izmir-Turkey, Oral Presentation, 69-73.
- 2017, Onem, E., Yorgancioglu, A., Yilmaz, O., Karavana, H.A., Zengin, G., Bitlisli, B.O., Evaluation of the Analysis Conditions for DSC Instrument to Realize the Thermal Behaviors of Leathers, 4th International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 19-20 October 2017, Izmir-Turkey, Oral Presentation, 115-129.
- 2016, Yilmaz, O., Onem, E., Ozgunay, H., Cheaburu Yilmaz, C.N., Karavana, H.A., Yorgancioglu, A., Synthesis of Alkoxysilane Functional Copolymers via RAFT Polymerization Technique, Macro 2016-46th IUPAC World Polymer Congress, 17-21 July 2016, Istanbul-Turkey, Poster Presentation, s367.
- 2016, Onem, E., Yorgancioglu, A., Decolorization of Chromium and Dyeing Spots on Leather by Bleaching Agents, The 6th International Conference on Advanced Materials and Systems-ICAMS, 20-22 October 2016, Bucharest-Romania, Oral Presentation, 381-386.
- 2016, Onem, E., Gulumser, G., Application of Supercritical Fluid Technology in Leather and Textile Industry, 7th International Textile Conference, 10-11 November 2016, Tirana-Albania, Poster Presentation, 380-386.
- 2015, Onem, E., Gulumser, G., Renner, M., Oelbermann, A.L., Celiktas, O.Y., Conventional Solvent and Supercritical Fluid Extraction Systems for Tannin Isolation, 3rd International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 21-22 May 2015, Izmir-Turkey, Oral Presentation, 13-20.
- 2012, Bayramoglu, E.E., Onem, E., Yorgancioglu, A., Yilmaz, B., Waste Tea Powder (Camellia sinensis) Extract as a Natural Formaldehyde Scavenger, 9th Asian International Conference on Leather Science and Technology, 12-14 November 2012, Taipei-Taiwan, Oral Presentation, 57-63.
- 2012, Bayramoglu, E.E., Onem, E., Yorgancioglu, A., Gulumser, G., Clarke, A., Biocidal Effect of Hypericum perforatum Extract in Soaking Process, 9th Asian International Conference on Leather Science and Technology, 12-14 November 2012, Taipei-Taiwan, Poster Presentation, 329-335.
- 2011, Onem, E., Ocak, B., Gulumser, G., Development of Functional Properties of Leather Products with Phase Change Materials, II. International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 12-13 May 2011, Izmir-Turkey, Poster Presentation, 261-266.
- 2011, Basaran, B., Bitlisli, B.O., Ocak, B., Onem, E., The Impact of Different Conditioning Circumstances on Physical Properties of Garment Sheep Leather, II. International Leather Engineering Congress-Innovative Aspects for Leather Industry, 12-13 May 2011, Izmir-Turkey, Poster Presentation, 357-362.
- 2011, Bayramoglu, E.E., Yorgancioglu, A., Yeldiyar, G., Onem, E., Production of Calendula Flower (Calendula officinalis L.) and Keratin Containing Cream from Leather Industry Wastes, XXXI IULTCS Congress, 27-30 September 2011, Valencia-Spain, Session 11-Oral Presentation, E53.
- 2011, Basaran, B., Yorgancioglu, A., Onem, E., Modification of Leather Surface Characteristics with Fiber Coating: Flocking of Leather, XXXI IULTCS Congress, 27-30 September 2011, Valencia-Spain, Session 6-Visual Display, B47.
- 2009, Onem, E., Gulumser, G., Ocak, B., Determination of Color and Some Fastness Properties of Leathers Dyed with Rubia tinctorum Extract, I. International Leather Engineers Symposium, 29 April-1 May 2009, Izmir-Turkey, Poster Presentation, 399-403.
- 2009, Başaran, B., Bitlisli, B.O., Ocak, B., Önem, E., Klimatik Koşulların Bazı Deri Fiziksel Özelliklerine Etkisi, I. International Leather Engineers Symposium, 29 April-1 May 2009, Izmir-Turkey, Poster Presentation, 483-487.
- 2009, Yılmaz, B., Önem, E., Rüzgar Enerjisi ve Deri Sanayinde Kullanılabilirliği, I. International Leather Engineers Symposium, 29 April-1 May 2009, Izmir-Turkey, Poster Presentation, 533-537.
- 2009, Onem, E., Mediterranean Youth Forum, Campania for Cooperation in the Mediterranean, Thematic Focus: Phase Change Materials and Their Usage in Textile Industry, 25-28 March 2009, Naples-Italy, Oral Presentation.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2012, Afşar, A., Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Deri Dünyasında Son İnovatif Gelişmeler, İstanbul 6. Deri Fuarı, 17-19 Ocak 2012, TÜYAP-İstanbul.
- 2011, Bayramoğlu, E.E., Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Yılmaz, B., Zeytin (Olea europaea) Dip Sürgünlerinden Elde Edilen Ekstraktın Derideki Serbest Formaldehit Üzerine Etkisi, Ulusal Zeytin Kongresi, 22-25 Şubat 2011, Manisa-Akhisar, Oral Bildiri, 198-203.
- 2010, Bayramoğlu, E.E., Önem, E., Yorgancıoğlu, A., Eseral Kekik Ekstraktı ile Deride Antikanserojen Koruma, 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri-AreGE, 1-3 Aralık 2010, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Proje No: YÜP 107, Proje Pazarı Bildiriler Kitabı, 225-226.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 20 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 111 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (110 adet)- 2021, Utilization of Leather Waste Fibers in Polymer Matrix Composites Based on Acrylonitrile-Butadiene Rubber, Polymers.
- 2020, Sodium Alginate Oxide Assembly Layered Double Hydroxide and Its Structure-Activity Relationship to Anti-Fogging Properties and Flame Retardancy of Leather, Applied Clay Science.
- 2020, Visualization of Penetration and Reaction of Aldehyde Tanning Agent in Leather using Fluorescence Technique, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2020, Contemporary and Future Direction of Chromium Tanning and Management in Sub Saharan Africa Tanneries, Process Safety and Environmental Protection.
- 2020, Emulsification and Application of a Thymol Loaded Antibacterial Fatliquor for Leather Industry, Journal of Industrial Textiles.
- 2020, Vegetable Tannin Composition and Its Association with the Leather Tanning Effect, Chemical Engineering Communications.
- 2020, Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium Salts: Their Properties, Hazards and Toxicities, Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements.
- 2020, Effect of Starch Isolation Method on Structural and Physicochemical Properties of Acorn Kernel Starch, Starch-Starke.
- 2020, Investigation on Reducing Chromium Quantity in Chromium Containing Wastes from Leather Industry using Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus), Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2020, Low-Pickle Processing of Leather: Assessment of Leather Tanning Quality by Methods of Thermal Analysis, Materials Science-Medziagotyra.
- 2020, Synthesis of Formaldehyde Free Amino Resin to Produce Green Eco-Labelled Leather with Improved Retanning Properties, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2020, Optimisation of Tannin Extraction from Coriaria nepalensis Bark as a Renewable Resource for use in Tanning, Industrial Crops and Products.
- 2020, Variation of Elemental Concentration in Leather during Post-Tanning Operation using Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy: Principal Component Analysis Approach, International Journal of Environmental Analytical Chemistry.
- 2020, Ultrasound-Assisted Extraction of Phlorotannins and Polysaccharides from Silvetia compressa (Phaeophyceae), Journal of Applied Phycology.
- 2020, Influence of Period Light on Cultivation of Microalgae Consortium for the Treatment of Tannery Wastewaters from Leather Finishing Stage, Journal of Cleaner Production.
- 2020, Alternative Tanning Technologies and Their Suitability in Curbing Environmental Pollution from the Leather Industry: A Comprehensive Review, Chemosphere.
- 2020, Free of Salt High-Pressure Deliming of Animal Hides, Environmental Science and Pollution Research.
- 2020, Tanning Process Promotes Abiotic Humification: Separation and Characterization of Humic Acid-like Polymers Complex, Environmental Science and Pollution Research.
- 2020, Challenges and Innovations for Improving the Sustainability of European Agroforestry Systems of High Nature and Cultural Value: Stakeholder Perspectives, Sustainability Science.
- 2020, Preparation and Application of a Novel Biomass-Based Amphoteric Retanning Agent with the Function of Reducing Free Formaldehyde in Leather, Journal of Cleaner Production.
- 2020, Agro-Residues for Enhanced Production of Bio-Colorants: A Feasible Approach for Dyeing and Surface Coating of Leather, Clean Technologies and Environmental Policy.
- 2020, Chemical/Water-Free Deliming Process using Supercritical Carbon Dioxide: A Step toward Greener Leather Manufacture, ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
- 2020, Reactive Amphiphilic Hollow SiO2 Janus Nanoparticles for Durable Superhydrophobic Coating, Nanoscale.
- 2020, Trends and Advancements in Sustainable Leather Processing: Future Directions and Challenges-A Review, Journal of Environmental Chemical Engineering.
- 2020, Setting Acceptance Criteria for a National Flocked Swab for Biological Specimens during the COVID-19 Pandemic, International Journal of Technology.
- 2020, Towards a Non-Biased Formaldehyde Quantification in Leather: New Derivatization Conditions before HPLC Analysis of 2,4-Dinitrophenylhydrazine Derivatives, Molecules.
- 2020, Comparative Evaluation of Fracture Resistance of Root Dentin Treated with Calendula Officinalis L. and Calcium Hydroxide as Intracanal Medicaments-An Invitro Study, Journal of Clinical and Diagnostic Research.
- 2019, Il-Based Advanced Techniques for the Extraction of Value-Added Compounds from Natural Sources and Food By-Products, TrAC-Trends in Analytical Chemistry.
- 2019, Insight into Understanding Incorporation of Glycidoxypropyltrimethoxysilane for Improving Hydrothermal Stability and Porous Structure of Silicic Acid Tanned Leather, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2019, Novel Wet-White Tanning Approach Based on Laponite Clay Nanoparticles for Reduced Formaldehyde Release and Improved Physical Performances, ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
- 2019, Bioactive Components and Antioxidant Activities of Oak Cup Crude Extract and Its Four Partially Purified Fractions by HPD-100 Macroporous Resin Chromatography, Arabian Journal of Chemistry.
- 2019, Mechanism of High Chrome Uptake of Tanning Pickled Pelt by Carboxyl-Terminated Hyper-Branched Polymer Combination Chrome Tanning, ChemistrySelect.
- 2019, Thermal Degradation Study of Vegetable Tannins and Vegetable Tanned Leathers, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.
- 2019, Response Surface Optimization of the Enzyme-Based Ultrasound-Assisted Extraction of Acorn Tannins and Their Corrosion Inhibition Properties, Industrial Crops and Products.
- 2019, Pilot Production of Chrome-Tanned Leather without Formation of Hexavalent Chromium by Treatment with a Combination of Inhibitors, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2019, Thermal Behavior of Collagen Crosslinked with Tannic Acid under Microwave Heating, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
- 2019, A Histologic Perspective on Electrical and Thermal Burn-Injured Human Skin, Advances in Skin & Wound Care.
- 2019, Two-Stage Temperature Change Chrome Tanning: A More Sustainable Tanning Process, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2019, Sustainable Use of 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin-2-yl)-4-Methylmorpholinium Chloride as Metal Free Tanning Agent, Journal of Cleaner Production.
- 2019, A Green Chemistry Approach to Leather Tanning Process: Cage-like Octa(aminosilsesquioxane) Combined with Tetrakis(hydroxymethyl) Phosphonium Sulfate, Journal of Cleaner Production.
- 2019, Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Detect Thermal Degradation of Vegetable and Chrome-Tanned Leather, Spectroscopy Letters.
- 2019, Evaluation of Collagen Hydrolysate on the Performance Properties of Different Wet-White Tanned Leathers, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2019, Synthesis of Orthanilic Acid Modified Glyoxylated Melamine Resin with Improved Retanning and Thermal Properties, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2019, Synthesis, Characterisation and Application of Novel Valonia Tannin Based Waterborne Polyurethane with Natural Colour, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2019, Biodegradability of "Eco-friendly" Leather using Respirometric Approach, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2019, Inhibitory Mechanism of Hexavalent Chromium Formation in Chrome-Tanned Leather with Combined Inhibitors, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2019, The Effect of Incorporating Hydroxyapatite and Silica Nanoparticles in Polyethylene Surface Treatment of Natural Leather, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2019, Determination of Free Formaldehyde in Leather Chemicals, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2019, Polyamidoamide Dendrimers and Cross-Linking Agents for Stabilized Bioenzymatic Resistant Metal-Free Bovine Collagen, Molecules.
- 2019, Effect of Punching on Physical and Mechanical Properties of Leathers: Focus on Car Seat Covers, Journal of Engineered Fibers and Fabrics.
- 2018, Study of the Ratio of Fuel to Oxidant on the Kinetic of Ignition Reaction of Mg/Ba(NO3)(2) and Mg/Sr(NO3)(2) Pyrotechnics by Non-Isothermal TG/DSC Technique, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
- 2018, Self-Conversion of Hexavalent Chromium Formed in Chrome-Tanned Leather during Long-term Storage and Perfect Inhibition with a Combination of Inhibitors, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2018, Desirable Retanning System for Aldehyde-Tanned Leather to Reduce the Formaldehyde Content and Improve the Physical-Mechanical Properties, Journal of Cleaner Production.
- 2018, Five Tanning-Dyeing Processes Based on Triphenodioxazine (TPDO), Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2018, Chromium Footprint Reduction: Nanocomposites as Efficient Pretanning Agents for Cowhide Shoe Upper Leather, ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
- 2018, Supercritical CO2 Fluid-Assisted Cross-Linking of Porcine Acellular Dermal Matrix by Ethylene Glycol Diglycidyl Ether, Journal of CO2 Utilization.
- 2018, Biodegradation by Filamentous Fungi of Vegetable Tannins Used in the Tanning Industry, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2018, Zinc Tannate and Magnesium Tannate as Anticorrosion Pigments in Epoxy Paint Formulations, Progress in Organic Coatings.
- 2018, Modification of Collagen with Three Novel Tannages, Sulfonated Calix[4]Arenes, International Journal of Biological Macromolecules.
- 2018, Preparation and Properties of Split Microfiber Synthetic Leather, Journal of Engineered Fibers and Fabrics.
- 2018, Mechanism and Effect of Hydroxyl-Terminated Dendrimer as Excellent Chrome Exhausted Agent for Tanning of Pickled Pelt, Journal of Cleaner Production.
- 2018, Identification and Inhibitory Activities of Ellagic Acid- and Kaempferol-Derivatives from Mongolian Oak Cups Against Alpha-Glucosidase, Alpha-Amylase and Protein Glycation Linked to Type II Diabetes and Its Complications and Their Influence on HepG2 Cells' Viability, Arabian Journal of Chemistry.
- 2018, Strategies for Lower Chrome Discharge in Cleaner Chrome Tanning, Fresenius Environmental Bulletin.
- 2017, Developing a Bio-Based Packaging Film from Soya By-Products Incorporated with Valonea Tannin, Journal of Cleaner Production.
- 2017, Complete Inhibition of Hexavalent Chromium Formation from Chrome-Tanned Leather with Combined Inhibitors, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists.
- 2017, Comparison of the Inhibition Efficiency of Natural and Synthetic Phenolic Antioxidants on Cr(VI) Formation, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2017, Screening of European Medicinal Herbs on Their Tannin Content - New Potential Tanning Agents for the Leather Industry, Industrial Crops and Products.
- 2017, An Ecological Approach to Discover New Bioactive Extracts and Products: The Case of Extremophile Plants, Journal of Pharmacy and Pharmacology.
- 2017, Tannin Extraction Pretreatment and Very High Gravity Fermentation of Acorn Starch for Bioethanol Production, Bioresource Technology.
- 2017, Extraction and Optimization of Natural Dye from Hambo Hambo (Cassia singueana) Plant Used for Coloration of Tanned Leather Materials, Advances in Materials Science and Engineering.
- 2017, Natural Antioxidants as Stabilizers for Polymers, Polymer Degradation and Stability.
- 2017, Calorimetric and Kinetic Analysis of Thermal Behaviors of Chrome-Tanned Collagen Fibers using Isoconversional and Multivariate Non-Linear Regression Methods, Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2017, Characterization and Application of Acacia nilotica L. as an Alternative Vegetable Tanning Agent for Leather Processing, Fresenius Environmental Bulletin.
- 2017, Stability of Peritoneal Tissue Evaluated by the means of DSC in Obese Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
- 2016, Surface Modification by Atmospheric Pressure Air Plasma Treatment to Improve Dyeing with Natural Dyes: An Environment Friendly Approach for Leather Processing, Plasma Chemistry and Plasma Processing.
- 2016, Dyeing Wet Blue Goat Nappa Skin with a Microbial Colorant Obtained from Penicillium minioluteum, Journal of Cleaner Production.
- 2016, Tannin-Based Biosorbents for Environmental Applications - A Review, Chemical Engineering Journal.
- 2016, Peculiarities of Fatliquor Emulsion Preparation Adding Essential Oils and the Fatliquoring Effect on Leather Properties, Key Engineering Materials.
- 2016, Hide Unhairing: Achieving Lower Pollution Loads, Decreased Wastewater Toxicity and Solid Waste Reduction, Journal of Cleaner Production.
- 2016, Effect of Different Isolation Methods on Structure and Properties of Lignin from Valonea of Quercus Variabilis, International Journal of Biological Macromolecules.
- 2016, Medicinal Uses, Phytochemistry, and Pharmacology of Origanum onites (L.): A Review, Chemistry & Biodiversity.
- 2016, Preparation of Ellagic Acid Molecularly Imprinted Polymeric Microspheres Based on Distillation-Precipitation Polymerization for the Efficient Purification of a Crude Extract, Journal of Separation Science.
- 2015, Discriminative Analysis of Free and Esterified Gallic Acids in Acorn Shells by Thermochemolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry in the Presence of Organic Alkalis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.
- 2015, Modified Tannin Extracted from Black Wattle Tree as an Environmentally Friendly Antifouling Pigment, Industrial Crops and Products.
- 2015, Chemical Modification of Tannins to Elaborate Aromatic Biobased Macromolecular Architectures, Green Chemistry.
- 2015, Review: Unraveling the Less Explored Flocking Technology for Tissue Engineering Scaffolds, RSC Advances.
- 2015, Valorization of Tunisian Pomegranate Peel Tannins in Green Adhesives Formulation, Journal of Renewable Materials.
- 2015, Thermal Characterization of New, Artificially Aged and Historical Leather and Parchment, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.
- 2015, Phosphonium Salts and P-ylides, Organophosphorus Chemistry.
- 2015, Inhibitory Effect of Protein Filling Agent from Bovine Hair on the Oxidation of Cr(III), Journal of the American Leather Chemists Association.
- 2014, Evaluation of the Antimicrobial Activity of Some Commercial Vegetable Extracts Used in Tanneries, Ekoloji.
- 2014, Improved Dyeing Properties of Chrome-Tanned Leathers and Parameters of the Waste Water using Chitosan Formate, Ekoloji.
- 2014, Characterization of Tunisian Aleppo Pine Tannins for a Potential Use in Wood Adhesive Formulation, Industrial Crops and Products.
- 2014, Antioxidant Effect of Tannic Acid on Formation of Formaldehyde and Hexavalent Chromium Compounds in Leather, Tekstil ve Konfeksiyon.
- 2014, Natural Dyeing of Wool Fiber using Mint (Mentha spicata L.) and Thyme (Thymus vulgaris L.), Tekstil ve Mühendis.
- 2013, Hidden Treasure of the Nature: PAs. The Effects of Grape Seeds on Free Formaldehyde of Leather, Industrial Crops and Products.
- 2013, Improving the Dyeing Properties of Vegetable Tanned Leathers using Chitosan Formate, Ekoloji.
- 2012, Determination of Some Physical Characteristics of Artificially Aged Chrome Tanned Garment Leather, Tekstil ve Konfeksiyon.
- 2012, Eco-Leather: Chromium Free Leather Production using Titanium, Oligomeric Melamine-Formaldehyde Resin, and Resorcinol Tanning Agents and the Properties of the Resulting Leathers, Ekoloji.
Kitapları (1 adet)- Onem, E., Yorgancioglu, A. “Supercritical Fluid Technology for Sustainable Production: Alternative Green Carrier Medium” in: Environmentally Friendly Technologies: Advances in Research and Future Directions, Ed. Seth B. Martin, Nova Science Publishers, New York, 2020, pp.201-244. (ISBN: 978-1-53618-400-6)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 2017, International Post Doctoral Research-TÜBİTAK 2219, Production of New Tanning Agents from Natural Sources in Central Europe and Eastern Mediterranean by High Pressure Technology for Sustainability in Leather Industry, European Union Horizon 2020 Framework Programme.
- 2017, Ersin Önem, Behzat Oral Bitlisli, Hüseyin Ata Karavana, Gökhan Zengin, Onur Yılmaz, Ali Yorgancıoğlu, Farklı Proses Aşamasındaki Derilerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ile Termal Davranışlarının Belirlenmesi ve Analiz Koşullarının Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 16-MÜH-068, Yürütücü.
- 2016, Bahri Başaran, Hüseyin Ata Karavana, Ersin Önem, Ali Yorgancıoğlu, Türk Deri Sanayinin İhraç Ürünlerinin Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi, İDMİB (İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği)-Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Ortak Projesi (Hizmet ve Danışmanlık Projesi, E.Ü. Ebiltem-TTO), Araştırmacı.
- 2016, Hüseyin Ata Karavana, Mehmet Mete Mutlu, Hasan Özgünay, Gökhan Zengin, Candaş Adıgüzel Zengin, Onur Yılmaz, Ersin Önem, Ali Yorgancıoğlu, Deniz Kalender, Urana Dandar, Ülkemizde Üretilen ve İthal Yoluyla Ülkemize Gelen Boyarmaddeler, Mamul Deriler ve Deri Ürünlerindeki Yasaklı Arilamin Bileşiklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15-MÜH-044, Araştırmacı.
- 2015, Ali Yorgancıoğlu, Ersin Önem, Beril Yazar, Çağrı Polga, Türker İlyas Kılıç, Deniz Burcu Demirci, Öykü Cilasun, Gülden Yücedağ, Elini Uzat Sesim Ol, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı (Sosyal Dahil Etme), Proje No: 40, Proje Koordinatör Yardımcısı.
- 2015, Gürbüz Gülümser, Özlem Yeşil Çeliktaş, Ersin Önem, Süperkritik Akışkan Teknolojisinin Bitkisel Tabaklama İşleminde Kullanımı Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 12-MÜH-009, Araştırmacı.
- 2013, Bekir Yılmaz, Eser Eke Bayramoğlu, Ersin Önem, Ali Yorgancıoğlu, Nano Çinko Oksit ile Deride Cr(VI) Oluşumunun Engellenmesi Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10-MÜH-043, Araştırmacı.
- 2013, Gamze Namırtı, Bahri Başaran, Ersin Önem, Ali Yorgancıoğlu, Yüzeysel Renk Hata ve Bozuklukları Bulunan Derilerin Ozon ile Ağartılarak Yeniden Değerlendirilmesi, Tübitak Projesi_2209.
- 2011, Bölüm Altyapı Projesi, Öğrenci Uygulamalarında Üretilen Derilerin Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10-MÜH-009, Araştırmacı.
- 2010, Araştırma Projesi, Deri Fiziksel Özelliklerine Farklı Klimatik Koşulların Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
- 2010, Eser Eke Bayramoğlu, Bekir Yılmaz, Ersin Önem, Ali Yorgancıoğlu, Bazı Bitki Ekstraktlarının Derideki Serbest Formaldehit Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 09-MÜH-019, Araştırmacı.
- 2009, Gürbüz Gülümser, Ersin Önem, Kök Boyasının Deri Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 08-MÜH-009, Araştırmacı.
Kazanılan Burslar (4 adet)- 2016, Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu - International Post Doctoral Research Fellowship Programme, Germany.
- 2013, Doctoral Research Scholarship, Fraunhofer Institute-UMSICHT, Germany.
- 2013, YÖK Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu.
- 2012, Dorothy Jordan Lloyd Bursary, Northampton, England.
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2012, Ebiltem Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (12 adet, 2012-2018)
- 2011, Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (8 adet, 2011-2018)
- 2010, Ebiltem, Tübitak ve Elginkan Vakfı Tarafından Düzenlenen Özgün Çözümler Proje Yarışması - Kimyasal Bilimler ve Mühendislik Bilimleri Dalında Üçüncülük Ödülü
- 2006, Mühendislik Fakültesi - Deri Mühendisliği Bölüm Birinciliği