Akademik BilgilerEMİNE TOK
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Bizans Sanatı Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: emine.tok@ege.edu.tr
- E-posta: dreminetok@gmail.com, emine.tok@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 388 40 00/ 5059, İş Tel.
- Telefon: 0232 3115059
Eğitim Bilgileri- Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bizans Sanatı, Türkiye, 1997
- Doktora: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye, 2009
- Doçentlik: E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Yaşar Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği Bölümünde “Bizans Sanatı” derslerini vermiştir., 2006-2007
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Kuşadası Kadı Kalesi/Anaia Kazısı, 2001-2009
- Datça Emecik Sarı Liman Mevkii (Bibasos) Kazısı, 2000-2001
- Niğde Andaval Kazısı, 2000
- Bodrum Myndos Kapı Kurtarma Kazısı, 1998
- Beçin Kazısı Kazı Heyeti Üyesi, 1994
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060400)
- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- E. Tok, A. Talaman, M. Atıcı, “Nymphaion (Kemalpaşa) Yakınlarında Bir Roma Villasının Mozaikleri: Eski Ahit Öyküleri Üstüne Bir Yorum”, JMR 6, 2013, Uludağ University Mosaic Research Center, s. 59-105.
- H. KESER-E. TOK, “Arvalya Bazilikası”, JMR 5, 2012, Uludağ University Mosaic Research Center, p.81-89.
- E.TOK, “A New Mosaic Unearthed by an İllicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)”, JMR 4, 2011, Uludağ University Mosaic Research Center, p.51-66.
- E. TOK, “Kharakipolis: A Byzantine Settlement and a Fortress in Northern Lydia”, ANADOS Studies of The Ancient World, İn Honour Of Werner Jobst 8/2008, Tırnava, 2010, pp.375-384.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- E. TOK, “Ayancık Arkhangelos Kilisesi”, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt/Volume: XXI, Sayı/Number:1 Nisan/ April 2012, 111-126.
- E.TOK, “Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Kazılarından Mimari Plastik Eserler”, Sanat Tarihi Dergisi, XIX/I Nisan/April, 2010, İzmir, 2011, s.45-55.
- E. TOK, “Bayındır Ermeni Kilisesi”, Sanat Tarihi Dergisi, XVIII/1, Nisan/April 2009, İzmir, 2011, s.73-98.
- E.TOK, 'Kuzey Lydia'da Bir Kiliseye Ait Zemin Mozaikleri: Manisa Gördes Çağlayan Köyü Yakınındaki Kilise Kalıntısı', Geçmişten Günümüze Mozaik Köprüsü: IV. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu/From The Past to Present Mosaic Bridge: IV. International Symposium of the Mosaic of Turkey (8-10 Haziran/June 2007), Gaziantep, Bursa,2008, s.155-160.
- “Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları” içinde, E.TOK, Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı, 2006 Yılı Sektör Çalışmaları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, s.449-470.
- E.TOK, “Bodrum Bitez Gara Kilise Mozaikleri”, III. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu Bildirileri/The Proceeding of III. International Symposium of the Mosaic of Turkey (8-10 Haziran/June 2006), Bursa,2007, s. 55-62.
- Z.MERCANGÖZ-E.TOK, “Kula Yakınında Bir Bizans Kalesi:Tabala”, Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Bildiriler),1-3 Eylül 2006, İzmir, 2006,s. .367-382.
- E.TOK, “Manisa’nın Gürle Köyü’ndeki Bir Bizans Manastırı Üzerine Düşünceler”, E. Ü. Sanat Tarihi Dergisi, XIV/1, İzmir 2005, s. 261-275.
- E.TOK, “Mykale (Samson) Dağı’nda Çınarlı Kilise Adını Verdiğimiz Bir Manastır Kilisesi”, E. Ü. Sanat Tarihi Dergisi, XIII/2, İzmir 2004, s. 1-18.
- “Kuşadası Kadı Kalesi 2001 Yılı Çalışmaları” içinde E. TOK, “Taş Eserler”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 27-31 Mayıs 2002, C.2, Ankara, 2003, s. 130.
- E.TOK, “Yoğurtçu Kale”, Manisa’ya Bakış, Kültür Sanat Aktüalite Dergisi, Manisa Valiliği, Yıl1, Sayı 1, Mayıs 2003, s.20-21.
- E. TOK, “İstanbul’daki Orta Bizans Kiliselerinde Cephe Düzeni Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10-13 Ekim 2001 Bildiriler, İzmir, 2002, s.113-122.
- Z. Mercangöz-E.Tok, “Kuşadası ve Çevresindeki Ortaçağ Kaleleri”, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu 23-26 Şubat 2000, İzmir 2001, s.147-157.
- E. TOK , “Erken Bizans Dönemi Zemin Mozaiklerine Sardes Örneğinde Bir Bakış” E. Ü. Sanat Tarihi Dergisi, XI, İzmir 2001, s. 135-159.
- Z. Mercangöz-E.Tok-İ. Türkoğlu, “Urfa’nın Hristiyan Geçmişinin Günümüz İnanç Turizmindeki Yeri”, Gap Bölgesi’nde Kültür Varlıklarının Korunması ve Tanıtılması Sempozyumu, 1-5 Haziran 1998, s.220-233.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Z. MERCANGÖZ, E. TOK, T. Hazinedar COŞKUN, “Kuşadası, Kadıkalesi Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları” , 34. Kazı Sonuçları Sempozyumu (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), Çorum 2013, C.2, s.275-288.
- V. Onar, Z. Mercangöz, L. Kutbay, E. Tok, “ Kuşadası Kadıkalesi (Anaia) Kazısında Ortaya Çıkarılan İşlenmiş Kemik Kalıntıları”, 28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), Çorum, 2013, s.83-91.
- E. TOK, “Church Complex and Flor Paving Unearthed During Excavations in Kadıkalesi/Anaia, Kuşadası” “XII Colloquium of the International Association for the Study of Ancient Mosaics” 11-15 Eylül 2012,Venedik Universita Ca Foscari (Sözlü Bildiri).
- Z. Mercangöz, E. TOK, “Kuşadası Kadıkalesi/Anaia 2010 Yılı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Sempozyumu (İnönü Üniversitesi - Malatya / 23-27 MAYIS 2011), s.353-373.
- E.TOK, “Strobilos’ta Bizans Dönemi Kiliseleri”, 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu (9-12 Mayıs 2011), Bodrum, s.544-551.
- E. TOK, “Sardis’te Geç Roma-Erken Bizans Mozaikleri/Late Roman Early Byzantine Mosaics From Sardis”, XI. Uluslararası Aiema Mozaik Sempozyumu, 16-20 Ekim 2009, Bursa (Sözlü Bildiri)
- "An Essay on the Representation of the Last Judgement Scenes in Byzantine Art", Cult and Sanctuary Through the Ages (From the Bronze Ageto the late Antiquity", 16-19 November 2007, Casta-Papiernicka/Slovakya.
- E.TOK, "12-13.Yüzyılın Sosyopolitik Ortamında Yeşeren Bir Savunma Ağı: Neokastra", I.Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu/ First International Byzantine Studies Symposium (25-28 Haziran/June), İstanbul, 2007. (Sözlü Bildiri/baskıda).
- 0,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Manisa Kaleleri, 18-24 Mayıs 2009, Müzeler Haftasında Manisa Kültür Sitesi'nde Düzenlenen Konferans
- E. TOK, "Kadıkalesi/Anaia 2007 Yılı Kazı Çalışmaları", İzmir Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünce 18-24 Mayıs 2008 Müzeler Haftasında, İzmir Müzesi’nde düzenlenen Konferans.
- E.TOK, "Yakın Çevreden Bizans Kültür Varlıkları", Türk-Amerikan Derneği’nde Konferans, Nisan 2005.
- Z. Mercangöz-E. Tok, 23-26 Şubat 2000 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirilen Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu’nda "Kuşadası, Parktaki Bizans Taş eserleri " konulu (poster bildiri).

Kitapları (1 adet)- E.Tok, Manisa Yakınlarında Bir Ortaçağ Kalesi: Yoğurtçu Kale, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa 2012.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro Turizm Planlaması” konulu araştırma projesinde “Arkeolojik Araştırmalar ve Kültür Envanteri” alt çalışma bölümündeki Bizans Dönemi Araştırmaları’nı yürütmektedir.