Akademik BilgilerHÜSEYİN CAN
DOÇENT
Fen Fakültesi
İletişim Bilgileri- E-posta: huseyin.can@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3115186/5186
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Fen Fakultesi Biyoloji Bölümü, 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Fakultesi Biyoloji Bölümü,Moleküler Biyoloji ABD, 2010
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Fakultesi Biyoloji Bölümü,Moleküler Biyoloji ABD, 2014
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Doçent Dr., Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD, 2017-
- Biyolog Dr., Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD, 2014-2017
- Biyolog, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD, 2011-2014
- Biyolog, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji ABD, 2005-2011
Mesleki Faaliyetleri (39 adet)- Hakemlik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018-Devam Ediyor
- 24-26 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de düzenlenen “2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı” düzenleme ve bilim kurulunda yer almıştır., 2018
- Hakemlik, Annals of Clinical and Medicinal Microbiology, 2018-Devam Ediyor
- Hakemlik, Epidemiology and Infection, 2018-Devam Ediyor
- Hakemlik, Annals of Clinical Cytology and Pathology, 2016-Devam Ediyor
- Hakemlik, Brazilian Archives of Biology and Technology, 2016-Devam Ediyor
- XX. Ege Onkoloji Günleri kapsamında düzenlenen “Kanser ve Genetik Kursu”, 30 Mart 2016, İzmir, Türkiye, 2016
- Editör, EC Microbiology, 2016-Devam Ediyor
- IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 27-29 Kasım 2015, Ankara, Türkiye, 2015
- Aşı Bilimi Kongresi 29-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye, Düzenleme kurulunda yer almıştır., 2015
- Aşı Bilimi Çalıştayı “Çalıştay konusu Aşı Geliştirme Hattı” 28 Nisan 2015, İzmir, Türkiye, Düzenleme kurulunda yer almıştır., 2015
- Aşı Bilimi Kongresi ve Çalıştayı "Çalıştay konusu, Çalıştay konusu Aşı Geliştirme Hattı" 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye, 2015
- T.E.M.D. ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından 8.’si düzenlenen “Kanser Kök Hücresi” başlıklı bilimsel toplantı, 15 Mayıs 2015, Manisa, Türkiye, 2015
- 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 23- 27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, 2014
- Ege Üniversitesi Kök Hücre Topluluğunun gerçekleştirdiği “Temel Kök Hücre Eğitimi Semineri” başlıklı eğitim programı, 25 Ocak 2014, İzmir, Türkiye, 2014
- Gediz Üniversitesi tarafından düzenlenen “MicroRNA Cancer Biomarkers and Next Generation Sequencing Techniques” başlıklı Workshop programı, 4-5 Kasım 2014, İzmir, Türkiye , 2014
- "Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deney Hayvan Araştırmalarının Planlanması” konulu eğitim programı, 30 Nisan 2014, İzmir, Türkiye, 2014
- Glikobiyolojide Optik ve Analitik Yöntemler Çalıştayı 10 Haziran 2013, İzmir, Türkiye, 2013
- II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 11-14 Haziran 2013, İzmir, Türkiye, 2013
- Uluslararası Katılımlı Genotiplendirme Sempozyumu 19 Haziran 2013, İzmir, Türkiye, 2013
- 11-14 Haziran 2013 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de düzenlenen “II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi” düzenleme kurulunda yer almıştır, 2013
- 19 Haziran 2013 tarihinde İzmirde düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Genotiplendirme Sempozyumu” düzenleme kurulunda yer almıştır, 2013
- Sağlık Bakanlığı onaylı AKADEMİKA “Temel İyi Klinik Uygulamalar” başlıklı eğitim programı, 06-07 Eylül 2013, İzmir, 2013
- 23rd EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES in Berlin, Germany, 27 – 30 April 2013., 2013
- 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi 29 Eylül- 5 Ekim 2013, Denizli, Türkiye, 2013
- Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu 17-18 Mayıs 2012, Manisa, Türkiye, 2012
- Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Kursu 29-30 Mart 2012, İzmir, Türkiye, 2012
- Optimization Techniques for Western Blot, İmmunoprecipitation, and İmmunohistochemistry 27 Nisan 2012, İzmir,Türkiye, 2012
- 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “21. Ulusal Biyoloji Kongresi” adlı Uluslararası Katılımlı Kongrenin Düzelenme kurulunda yer almıştır., 2012
- 21.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 3- 7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, 2012
- 4.Ulusal Aşı Sempozyumu 27- 30 Eylül 2011, Ankara, Türkiye, 2011
- 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 4-10 Eylül 2011, Kars, Türkiye., 2011
- Discussion Meeting on Sialoglycobiology,26-27 Kasım 2011,İzmir,Türkiye, 2011
- 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye, 2010
- Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum kapsamında düzenlenen Workshop, 17-20 Mart 2010, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir., 2010
- 17-20 Mart 2010 tarihlerinde “Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii” adlı Uluslararası Katılımlı Sempozyum’da sekreterlik, basın yayın sorumluluğu ve Workshop-1 sorumlusu Workshop konusu: T. gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Hayvan Modelinde Pasajı, 2010
- 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi 1- 7 Kasım 2009 Adana, Türkiye, 2009
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Havyaları Kursu “2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir., 2009
- EMBO Young Investigators meet Turkish Young Scientists, 20- 22 Şubat 2008 Boğaziçi Universitesi, İstanbul, Türkiye, 2008
Uzmanlık Alanları- Parazitoloji (1010504)
- Moleküler Biyoloji (4010200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- Can H., Kayalar H., Bozkurt B., Can Ş., Döşkaya M., Töz S. 2018, In vitro anti-leishmanial activity of Sarcopoterium spinosum against Leishmania tropica. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 65 (4):373-377.
- Karakavuk M., Aldemir D., Mercier A., Atalay Şahar E., Can H., Murat JB., Döndüren Ö., Can Ş., Özdemir HG., Değirmenci Döşkaya A., Pektaş B., Dardé ML., Gürüz AY., Döşkaya M. 2018, Prevalence of toxoplasmosis and genetic characterization of Toxoplasma gondii strains isolated in wild birds of prey and their relation with previously isolated strains from Turkey.PLoS One.18;13(4):e0196159.
- Döşkaya M., Liang L., Jain A., Can H., Gülçe İz S., Felgner PL., Değirmenci Döşkaya A., Davies DH., Gürüz Y. 2018, Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts. Parasites & Vectors, 11:393.
- Karakavuk M., Aldemır D., Atalay Şahar E., Can H., Özdemır H.G., Değirmenci Döşkaya A., et al., "Detection of Toxoplasma gondii in a Eurasian Badger (Meles meles) Living in Wildlife Areas of Izmir, Turkey.", Turkiye parazitolojii dergisi, vol.42, pp.237-239, 2018
- Erdem Kivrak E., Atalay Şahar E., Can H., Döşkaya M., Yilmaz M., Pullukçu H., Caner A., Töz H., Gürüz Y., Işikgöz Taşbakan M. 2017, Screening of immunocompromised patients under risk of strongyloidiasis in western Turkey using ELISA and real - time PCR. Turk J Med Sci. Doi: 10.3906/sag-1605-19.
- Can H., Soya S., Yıkılmaz MS. 2017, Primary Culture of Lepidopteran Adherent and Suspension Cells from Larval Testes of Bombyx mori. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 45 (2): 213-218.
- Karakavuk M., Aykur M., Şahar EA., Karakuş M., Aldemir D., Döndüren Ö., Özdemir HG., Can H., Gürüz AY., Dağcı H., Döşkaya M. 2017, First time identification of Acanthamoeba genotypes in the cornea samples of wild birds; Is Acanthamoeba keratitis making the predatory birds a target? Exp Parasitol. Doi: 10.1016/j.exppara.2017.08.007
- Zorbozan O., Pullukçu H., Atalay Şahar E., Karakavuk M., Can H., Tunali V., Döşkaya M., Turgay N., Töz S., Özbilgin A. 2017, The importance of the contribution of rapid test, serological and molecular methods in the diagnosis of two imported malaria cases with atypical microscopy. Mikrobiyol Bul. 51(4):396-403.
- Can H., Atalay-Şahar E., Döşkaya M., Özdemir H.G., Caner A., Değirmenci-Döşkaya A., Gürüz Y., Ün C. 2016, Analysis of Cytidine Monophospho-N-Acetylneuraminic Acid Hydroxylase (CMAH) Gene Related to Neonatal Isoerythrolysis in Stray Cats of Izmir, Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, DOI: 10.9775/kvfd.2015.14637
- Can H., İnceboz T., Caner A., Atalay-Şahar E., Karakavuk M., Döşkaya M, Çelebi F., Değirmenci-Döşkaya A., Gülçe-İz S., Gürüz Y., Korkmaz M. 2016, Detection Of Echinococcus Granulosus and Echinococcus Multilocularis In Cyst Samples Using A Novel Single Tube Multiplex Real Time Polymerase Chain Reaction. Mikrobiyol Bul, 50(2): 266-277.
- Can H, Döşkaya M, Özdemir HG, Şahar EA, Karakavuk M, Pektaş B, Karakuş M, Töz S, Caner A, Döşkaya AD, İz SG, Özbel Y, Gürüz Y. 2016, Seroprevalence of Leishmania infection and molecular detection of Leishmania tropica and Leishmania infantum in stray cats of İzmir, Turkey. Exp Parasitol. Doi: 10.1016/j.exppara.2016.05.011.
- Atalay-Şahar E., Karakavuk M., Can H., Nergiz Ş., Gül K., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Diagnosis and Species Discrimination of Positive Malaria Samples by Real-Time Polymerase Chain Reaction. Turkiye Parazitol Derg, 40(3):126-131.
- Gedik Y., Gülçe-İz S., Can H., Değirmenci-Döşkaya A., Deliloğlu-Gürhan S.İ., Gürüz Y., Döşkaya M.,2015, Immunogenic multistage recombinant protein vaccine confers partial protection against experimental toxoplasmosis mimicking natural infection in murine model, Trials in Vaccinology, 2015, 5:15-23.
- Değirmenci Döşkaya A., Döşkaya M., Caner A., Gül K., Nergiz Ş. Can H., Gürüz Y.,2015, Preliminary analysis of Plasmodium vivax genotypes isolated in southeastern Turkey. Acta Parasitologica, 60(2):244-247.
- Soya S., Can H., Yıkılmaz M.S., 2015, Primary insect cell culture from total embryo and embryonic brain tissue of Periplaneta americana: A preliminary study. Archives of Biological Sciences, 67(4):1203-1208.
- Döşkaya M., Caner A., Can H., Gülçe İz S., Gedik Y., Değirmenci Döşkaya A., Kalantari-Dehaghi M., Gürüz Y., 2014, Diagnostic value of a Rec-ELISA using Toxoplasma gondii recombinant SporoSAG, BAG1, and GRA1 proteins in murine models infected orally with tissue cysts and oocysts. PLoS ONE, 30;9(9):e108329.
- Can H., Döşkaya M., Ajzenberg D., Özdemir H.G., Caner A., Gülce İz S., Değirmenci Döşkaya A., Atalay E., Çetinkaya Ç., Ürgen S., Karaçalı S., Ün C., Dardé M.L., Gürüz Y., 2014, Genetic characterization of Toxoplasma gondii isolates and toxoplasmosis seroprevalence in stray cats of İzmir, Turkey. PLoS ONE, 15;9(8):e104930.
- H. Can, A. Caner, M. Döşkaya , A. Değirmenci, S. Karaçalı, C. Polat, Y. Gürüz, A. Üner. (2013). Detection of Pneumocystis in the nasal swabs of immune suppressed rats using PCR and microscopy. Medical Science Monitor, Feb 13;19:62-7
- H. Can, A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, S. Karaçalı, Y. Gürüz, A. Üner. (2013). İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested-PZR Yöntemi ile Gösterilmesi. Turkiye Parazitol Derg. Kabul edildi.
- C. Polat, S. Gülce İz, M. Döşkaya, H. Can, A. Caner, A. Değirmenci, E. Balcan, Y. Gürüz. (2013). Türkiye’de İzole Edilen İki Farklı Toxoplasma gondii Suşundan Üretilen Adjuvanlı Takizoit Eriyik Protein Aşılarının Uyardığı İmmun Yanıtların Karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 47(1): 122-134.
- Döşkaya M, Caner A, Ajzenberg D, Değirmenci A, Dardé ML, Can H, Erdoğan DD, Korkmaz M, Uner A, Güngör C, Altıntaş K, Gürüz Y. (2013). Isolation of Toxoplasma gondii strains similar to Africa 1 genotype in Turkey. Parasitol Int. 28;62(5):471-474.
- M. Döşkaya, A. Caner, H. Can, S. Gülce İz, A. Değirmenci, Y. Gürüz. (2012). Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu. Turkiye Parazitol Derg. 2013; 37: 44-6.
- A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, H. Can, S. Baykan, A. Üner, G. Başdemir, U. Zeybek, Y. Gürüz. (2008). Comparison of the effects of Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium growing in western Anatolia against trichinellosis (Trichinella spiralis) in rats. Experimental Parasitology, 19(1):173-179

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- İzmir sokak kedilerinde toxoplasmosis: Toxoplasma gondii suşlarının mikrosatellit genotiplendirilmesi ve toxoplasmosis seroprevalansı, 2014, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
- İmmun sistemi baskılanmış sıçanlarda Pneumocystis pnömonisinin etkeni Pneumocystis carinii’nin mikroskobik ve moleküler tekniklerle gösterilmesi, 2011, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- Karakavuk M., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, Bioinformatic analyses and construction of recombinant GRA8 protein as a potential vaccine candidate against toxoplasmosis. Poster presentation, 2017 ISV Annual Congress,5-7 October 2017, Paris, France.
- Can H., Karakavuk M., Gülce İz S., Değirmenci Döşkaya A., Can S., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, Analyses of anti-BAG1 and anti-GRA1 specific IgG1/IgG2a polarity in murine model infected with Toxoplasma gondii tissue cysts and oocysts. Posterpresentation, 2017 ISV Annual Congress,5-7 October 2017, Paris, France.
- Gülce İz S., Döşkaya M., Nakajima R., Pablo J., Can H., Atalay Şahar E., Karakavuk M., Gül A., Örs G., Değirmeni Döskaya A., Davies DH., Felgner PL., Özdarendeli A., Elaldi N. 2017, Discovery of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) Vaccine Candidate Antigens by Protein Microarray Scanning and Verification of the Determined Antigens by Recombinant ELISA. Oral Presentation, 2017 ISV Annual Congress,5-7 October 2017, Paris, France.
- Muz D., Can H., Karakavuk M., Döşkaya M., Özdemir HG., Değirmenci Döşkaya A., Atalay Şahar E., Pektaş B., Karakuş M., Töz S., Özbel Y., Gürüz AY., Muz MN. 2017, Survey of feline immunedeficiency virus, feline leukemia virus, Leishmania infantum and Leishmania tropica in stray cats of İzmir, Turkey. Oral Presentation, International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), 4-8 October 2017, Skopje, Macedonia.
- Muz D., Can H., Karakavuk M., Döşkaya M., Özdemir HG., Değirmenci Döşkaya A., Atalay Şahar E., Pektaş B., Karakuş M., Töz S., Özbel Y., Gürüz AY., Muz MN. 2017, Survey of feline immunedeficiency virus, feline leukemia virus, Leishmania infantum and Leishmania tropica in stray cats of İzmir, Turkey. Oral Presentation, International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), 4-8 October 2017, Skopje, Macedonia.
- Atalay Şahar E., Karakavuk M., Işıkgöz Taşbakan M.,Pullukçu H., Taşbakan M.S., Yılmaz M., Can H., Caner A., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Multiplex Detection of Six Opportunistic Parasites using Real Time PCR in One Reaction, International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 497
- Atalay Şahar E., Karakavuk M., Işıkgöz Taşbakan M., Pullukçu H., Taşbakan M.S., Yılmaz M., Can H., Caner A., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Investigation of co-infection with Microsporidium spp. and Pneumocystis jirovecii in immunocompromised patients. International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 498-499.
- Can H., Atalay Şahar E., Gülçe İz S., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Diagnostic Value of an Animal Lover ELISA Using Recombinant GRA 1 and BAG1 Antigens in Feline Toxoplasmosis, International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 499.
- Karakavuk M., Aldemir D., Atalay Şahar E., Can H., Özdemir H.G., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Detection of Toxoplasma gondii in theEurasian Badger (Meles meles), International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 492.
- Zorbozan O., Atalay Şahar E., Karakavuk M., Can H., Turgay N., Gürüz A.Y., Döşkaya M. 2016, A novel Real Time PCR to detect Entamoeba histolytica 18S rRNA gene, International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 488.
- Karakavuk M., Aldemir D., Özdemir H.G., Ajzenberg D., Atalay Şahar E., Can H., Döndüren Ö., Değirmenci Döşkaya A., Dardé M.L., Gürüz Y., Döşkaya M. 2016, Genetic Characterization of Toxoplasma gondii strains isolated from birds of prey, International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, 16-20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye, Özet kitabı s. 488.
- Anil M, Atalay- Sahar E, Can H, Doskaya M, Gulce- Iz S., 2015, Determination Of Antigenic Epitopes of Her2 Protein By Using Bioinformatic Tools to Develop A DNA Vaccine Immunotheraphy Model Against Her2 Positive Breast Cancer, Poster, 3rd Internatıonal Bau-Drug Desıgn Congress, İstanbul, Türkiye, 1-3 Ekim 2015
- Can H., Soya S., Yıkılmaz M.S., 2015, “Primary insect cell culture from testes of Bombyx mori” IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 27-29 Kasım 2015, Ankara, Türkiye, Abstract book p. 157.
- Soya S., Can H., Yıkılmaz M.S., 2015, “Primary Insect Cell Culture From Ovaries of Silkworm (Bombyx mori L.)” IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 27-29 Kasım 2015, Ankara, Türkiye, Abstract book p. 156.
- Saglam-Metiner P., Doskaya M., Ayyildiz-Tamis D., Can H., Guruz A.Y., Deliloglu-Gurhan S.I. 2015, Determination of Toxoplasma gondii Production Parameters with HeLa Cells on Cytodex 1® Microcarriers, 7. Bioengineering Congress (BEC 2015), 19-21 November, Izmir, Turkey, Anstract book, p. 86.
- Can H., Döşkaya M., Özdemir H.G., Caner A., Atalay E., Pektaş B., Gülce İz S., Değirmenci Döşkaya A., Ün C., Gürüz Y., 2014, Demonstration of Leishmania spp. by nested PCR in stray cats of İzmir located in western Turkey. Poster, 22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Barselona, İspanya, 10-14 Mayıs 2014. Abstract book p.168.
- Döşkaya M., Atalay E., Liang L., Caner A., Can H., İz S.G., Davies H., Değirmenci Döşkaya A., Felgner P., Gürüz Y., 2014, Development of a novel six-valent recombinant protein vaccine against toxoplasmosis using antigens discovered by high-throughput protein microarray analysis of patient and infected murine model sera. Kısa Sözlü sunum-ePoster, 22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Barselona, İspanya, 10-14 Mayıs 2014. Abstract book p. 96.
- Şahar U., Döşkaya M., Caner A., Can H., Atalay E., Değirmenci Döşkaya A., Deveci R., Gürüz Y., 2014, Preliminary analysis of monosaccharides in virulent T. gondii Ankara and Ege-1 strains by Cap LC-ESI-MS/MS. Poster, 22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Barselona, İspanya, 10-14 Mayıs 2014. Abstract book p.169.
- Y. Gedik, M. Doskaya, A. Caner, S. Gulce Iz, H. Can, A. Degirmenci, I. Deliloglu Gurhan, Y. Guruz. (2013). A novel multivalent recombinant-protein vaccine confers protection against toxoplasmosis. Poster, 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin 27- 30 April 2013. Abstract Nr. 2553
- H. Can, M. Döskaya, D. Ajzenberg, H. Özdemir, A. Caner, S. Gülce Iz, A. Degirmenci, S. Ürgen, S. Karaçali, C. Ün, M. Dardé, Y. Gürüz. (2013). Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from stray cats in Izmir, Turkey. Poster, 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin 27- 30 April 2013. Abstract Nr. 567
- A. Caner, Ş. Baykan, H. Can, A. Üner, U. Zeybek, A.Y. Gürüz. (2006). “The therapeutical effect of Western Anatolia grown Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium against Trichinellosis” Poster in the ICOPA XI, 11th International Congress of Parasitology, 6th -11th August 2006, SECC, Glasgow, Scotland. Abstract book, A1.57, p. 80.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (49 adet)- Can H., Ün C., Karakavuk M., Atalay Şahar E., Can Ş., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2018, Rekombinant Protein Aşısı Üretiminde Kullanılan Ekspresyon Sistemleri Ve Uygun Ekspresyon Sisteminin Seçimi. Poster Sunum, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s. 84.
- Gül A., Sağlam Metiner P., Gülçe İz S., Anıl İnevi M., Atalay Şahar E., Can H., Zekioğlu O., Döşkaya M., Yeniay L. 2018, HER2 + Meme Kanserine Karşı DNA Aşısı Tabanlı İmmünoterapi Modelinin Geliştirilmesi. Sözlü Sunum, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s. 55.
- Karakavuk M., Can H., Atalay Şahar E., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2018, Toxoplasma gondii Aşı Adayı GRA8 Antijeninin Rekombinant Protein Üretimine Yönelik Yenilikçi Tasarımı, Büyük Ölçekli Üretimi ve Saflaştırılması. Sözlü Sunum, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s. 56.
- Ün C., Can H., Döşkaya M. 2018, Aşı Tasarımında Biyoinformatik Analizlerin Rolü. Sözlü Sunum, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s. 36.
- Atalay Şahar E., Can H., Gülçe İz S., Değirmenci Döşkaya A., Kalantari-Dehaghi M., Deveci R., Gürüz Y., Döşkaya M. 2018, Toxoplasma gondii’ye Karşı Adjuvante 6-Valantlı Rekombinant Protein Aşısının Geliştirilmesi ve Lethal Toksoplazmozise Karşı Oluşturduğu Koruyucu İmmun Yanıtın Belirlenmesi. Sözlü Sunum, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s. 53.
- Karakavuk M., Can H., Selim N., Yeşilşiraz B., Atlı E., Demir F., Özdemir H.G., Alan N., Yalçın M., Özkurt O., Aras M., Çelik T., Can Ş., Döşkaya A.D., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, İzmir İli sokak kedilerinde akut toksoplazmozis tespiti ve tedavisi. Sözlü Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Karakavuk M., Aldemir D., Atalay Şahar E., Can H., Murat JB., Mercier A., Ajzenberg D., Döndüren Ö., Can Ş., Özdemir HG., Değirmenci Döşkaya A., Pektaş B., Dardé M-L., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, Yaban kuşlarında Toxoplasma gondii izolatlarının genetik karakterizasyonu. Sözlü Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Döşkaya M., Karakavuk M., Atalay Şahar E., Pullukçu H., Taşbakan MS., Işıkgöz Taşbakan M., Yılmaz M., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Akyol D., Gürüz Y. 2017, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Moleküler Laboratuvarına gelen solunum örneklerinde Pneumocystis jirovecii sıklığının belirlenmesi: yatan hastalarda olası Pneumocytis pnömonisi salgınlarının saptanmasına yönelik retrospektif araştırma. Sözlü Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Gülce İz S., Döşkaya M., Nakajima R., Pablo J., Can H., Atalay Şahar E., Karakavuk M., Gül A., Örs G., Değirmeni Döskaya A., Davies DH., Felgner PL., Özdarendeli A., Elaldi N. 2017, Protein Mikroarray Tarama ile Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsüne ait aşı adayı antijenlerin keşfi ve rekombinant ELISA ile doğrulanması. Sözlü Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Karakavuk M., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, Aşı adayı Toxoplasma gondii Vahşi Tip GRA8 proteininin bioinformatik analiz ile yeniden tasarlanması ve ekspresyonu. Poster Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Döşkaya M., Pullukçu H., Karakavuk M., Atalay Şahar E., Taşbakan MS., Işıkgöz Taşbakan M., Yılmaz M., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y. 2017, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Moleküler Laboratuvarına gelen amnion sıvısı örneklerinde Toxoplasma gondii varlığının araştırılması. Poster Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Karakavuk M., Aykur M., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Gürüz Y., Dağcı H., Döşkaya M. 2017, Ehrlichiosis şüpheli bir köpek olgusunun PZR ile tanısı. Poster Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Karakavuk M., Can H., Can Ş., Değirmenci Döşkaya A., Gülce İz S., Gürüz Y., Döşkaya M. 2017, İzmir ilinde yaşayan sahipli leishmaniasis şüpheli köpeklerde Nested-PZR ile Leishmania spp. araştırılması. Poster Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Aykur M., Karakavuk M., Akıl M., Can H., Döşkaya M., Dağcı H. 2017, Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) in vitro ortamda Blastocystis’e etkisinin araştırılması. Poster Bildiri, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-29 Eylül 2017, Eskişehir, Türkiye.
- Can H., Atalay- Şahar E., Karakavuk M., Gülçe- İz S.,Değirmenci- Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M.,2015,”Plasmodium falciparum sıtmasına karşı multi-stage aşı geliştirmede kullanılabilecek multi-epitop proteinin biyoinformatik yöntemlerle tasarlanması” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 53
- Atalay- Şahar E., Döşkaya M., Can H.,Gülçe- İz S., Değirmenci- Döşkaya A., Kalantari-Dehaghi M., Deveci R., Gürüz Y.,2015,”Toxoplazmozise Karşı Geliştirilen Adjuvante 6-Valantlı Rekombinant Protein Aşısının Oluşturduğu İmmun Yanıt ve Korunmanın Belirlenmesi” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 67
- Atalay- Şahar E., Döşkaya M., Can H., Gülçe- İz S., Değirmenci- Döşkaya A.,Kalantari-Dehaghi M., Deveci R., Gürüz Y.,2015,”Toxoplasma gondii’ye Ait Antijenik Proteinler Arasından Aşı Adayı Olabilecek Proteinlerin Biyoinformatik Yöntemlerle Belirlenmesi” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 57
- Şahar U., Can H.,Döşkaya M., 2015, “Kütle Spektrometresi ile Aşı Adayı Antijenlerin Fosfoproteomiks Karakterizasyonu” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 59
- Karakavuk M., Atalay- Şahar E., Can H., Gülçe- İz S., Değirmenci- Döşkaya A., Gürüz Y., Döşkaya M.,2015,”Plasmodium falciparum sıtmasının fare modeli olan P. berghei’nin bütün dönemlerine etkili multi-epitop aşı adayı antijenin biyoinformatik yöntemlerle geliştirilmesi” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 55
- Anıl M., Atalay- Şahar E., Döşkaya M., Can H., Gürüz Y., Gülçe- İz S., 2015, “HER2 pozitif meme kanserine karşı aşı adayı antijenik epitopların biyoinformatik yöntemlerle belirlenmesi” Poster bildiri, 28-30 Nisan 2015, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı s. 51
- Karakavuk M., Atalay-Şahar E., Can H., Özdemir H.G., Aldemir D., Ürgen S., Pektaş B., Döşkaya-Değirmenci A., Gürüz Y., Döşkaya M., 2015, “İzmir ilinde doğal hayatta yaşayan kuşlarda Toxoplasma gondii varlığının gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 19 Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu 5-9 Ekim2015, Erzurum, Türkiye. Özet kitabı s. 103-104.
- Atalay Şahar E., Karakavuk M., Can H., Döşkaya Değirmenci A., Gürüz Y., Döşkaya M., 2015, “İnsanlarda sıtma etkeni Plasmodium spp.’nin Real Time PCR ile tanısı ve tür ayrımının yapılması” Poster Bildiri, Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu 5-9 Ekim 2015, Erzurum, Türkiye, Özet kitabı s. 131-132.
- Can H., Döşkaya M., Özdemir H.G., Atalay Şahar E., Pektaş B., Karakavuk M., Karakuş M., Töz S., Caner A., Gülçe İz S., Döşkaya Değirmenci A., Özbel Y., Gürüz Y., 2015, “İzmir ili sokak kedilerinde Leishmania spp. seroprevalansı” Poster Bildiri, Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum, Türkiye, Özet kitabı s. 132-133.
- Kıvrak E.E., Atalay Şahar E., Can H., Döşkaya M., Yılmaz M., Pullukçu H., Caner A., Töz H., Gürüz Y., Işıkgöz Taşbakan M., 2015, “Ege bölgesinde yaşayan immun sistemi baskılanmış ve strongyloidosis riski altındaki hastaların Real Time ve ELISA ile araştırılması” Poster Bildiri, Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum, Türkiye, Özet kitabı s. 133.
- Can, H., Döşkaya, M., Ajzenberg, D., Özdemir, H.G., Caner, A., Gülce, İ.S., Değirmenci, D.A., Atalay, E., Çetinkaya, Ç., Ürgen, S., Ün, C., Dardé, M.L., Gürüz, Y., 2014, “Dünyada Toxoplasma gondii Genotiplerinin Coğrafik Dağılımı: Türkiye’de Son Durum“ Sözlü Bildiri, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 23- 27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye. Özet kitabı s. 397.
- Can, H. ve Yıkılmaz, M.S., 2014, “Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana) Embriyonik Sinir Hücrelerinin Primer Kültürü” Poster bildiri, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 23- 27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye. Özet kitabı s. 1247.
- Can,H., Atalay, E., Döşkaya, M., Özdemir, H.G., Caner, A., Değirmenci, D.A., Gürüz, Y., Ün, C., 2014, “Kedilerde CMAH Geni Analizi” Poster bildiri, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 23- 27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye. Özet kitabı s. 1344.
- Can H., 2014, “Cryptosporidium spp.” İmmün Süpresif Hastalar için Önem Taşıyan Bazı Etkenlerin Mikrobiyolojik Tanısı başlıklı Panel, Sözlü Bildiri, 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 4- 7 Haziran 2014, Ankara, Türkiye. Özet kitabı s.75-76.
- Can H. (2013). “İzmir’de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Genotiplendirilmesi ve Toxoplasmosis Seroprevalansı” Sözlü Bildiri. Uluslararası Katılımlı Genotiplendirme Sempozyumu 19 Haziran 2013, İzmir, Türkiye. Özet kitabı s.5.
- Döşkaya M, Caner A, Değirmenci Döşkaya A, İz Gülce S, Can H, Gedik Y, Atalay E, Gürüz Y. (2013). “Aşı Geliştirmede Rekombinant Proteinler ve Post Translasyonel Modifikasyonun Önemi” Sözlü Bildiri. II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 11-14 Haziran 2013, İzmir, Türkiye. Özet kitabı s. 20.
- Kıvrak, E.E., Taşbakan, I.M., Döşkaya, M., Caner, A., Pullukçu, H., Değirmenci D.A., Yılmaz, M., Can, H., Atalay, E., Alver, O., Töz, H., Gürüz Y., 2013, “Dışkı örneklerinde Strongyloides stercoralis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı”. Poster, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi 29 Eylül- 5 Ekim 2013, Denizli, Türkiye. Özet kitabı s.183.
- Can, H., Döskaya, M., Özdemir, H., Caner, A., Atalay, E., Pektaş, B., Töz, Ö.S., Gülce, İ.S., Degirmenci, D.A., Çetinkaya, Ç., Ürgen, S., Karaçalı, S., Ün, C., Deveci, R., Gürüz, Y., 2013, “İzmir İli Sokak Kedilerinde Leishmania spp. Varlığının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması”. Poster, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi 29 Eylül- 5 Ekim 2013, Denizli, Türkiye. Özet kitabı s.204.
- Can, H., Döskaya, M., Ajzenberg, D., Özdemir, H., Caner, A., Gülce, İ.S., Degirmenci, A., Çetinkaya, Ç., Ürgen, S., Atalay, E., Karaçalı, S., Ün, C., Deveci, R., Dardé, M.L., Gürüz, Y., 2013, “İzmir İli Sokak Kedilerinde Toxoplasmosis Seroprevalansı”. Poster, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi 29 Eylül- 5 Ekim 2013, Denizli, Türkiye. Özet kitabı s.264.
- Can, H., 2013, “Genotiplendirmede Son Durum” Toxoplasmosisde Son Durum başlıklı Yuvarlak Masa, Sözlü Bildiri. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi 29 Eylül- 5 Ekim 2013, Denizli, Türkiye. Özet kitabı s.26.
- Gülçe İz S., Döşkaya M., Elaldı N., Pablo J., Davies H., Caner A., Değirmenci Döşkaya A., Can H., Atalay E., Nakajima R., Jasinskas A., Deliloğlu Gürhan S.İ., Gürüz Y., Felgner P., 2013, “Antigen Discovery from Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Genome using Protein Microarray Chips” Poster, VI. Bioengineering Congress, Kuşadası, Türkiye, 12-15 Kasım 2013. Abstract book p. 115.
- Döşkaya M., Liang L., Caner A., Gülçe İz S., Davies H., Can H., Değirmenci Döşkaya A., Jain A., Nakajima R., Jasinskas A., Felgner P., Gürüz Y., 2013, “Discovery of Stage Specific Antigens in Toxoplasma gondii oocyts and tissue cysts infected mice using Protein Microarray Chip” Poster, VI. Bioengineering Congress, Kuşadası, Türkiye, 12-15 Kasım 2013. Abstract book p. 116.
- H. Can, M. Döşkaya, A. Daniel, HG. Özdemir, A. Caner, S. Gülce İz, A. Değirmenci, Ç. Çetinkaya, S. Ürgen, C. Ün, ML. Dardé, Y. Gürüz (2012).” İzmir İli Sokak Kedilerinden İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Mikrosatellit Genotiplendirilmesi”. Poster, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi 3- 7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s.1191
- A. Değirmenci, M. Döşkaya, S. Gülçe İz, A. Caner, H. Can, Y. Gedik, M. Korkmaz, Y. Gürüz. (2012). “Rekombinant Sporosag, BAG1 ve GRA1 Proteinlerinin Deneysel Toxoplazmosis Tanısındaki Yerinin Araştırılması”. Poster, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi 3- 7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, Özet kitabı s.1190
- M. Döşkaya, A. Caner, A. Değirmenci, M. Kalantari-Dehaghi, L. Liang, S. Gülce İz, D. H. Davies, P. L. Felgner, H. Can, Y. Gedik, B. Çalımlıoğlu, S. İ. Deliloğlu Gürhan, Y. Gürüz. (2011). “Toksoplasmosise Karşı Yeni Aşı Geliştirme Stratejisi” Sözlü Bildiri.17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 4-10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.Özet kitabı s.176.
- H. Can, A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, S. Karaçalı, Y. Gürüz, A. Üner. (2011). “İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Akciğer ve Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi”. Poster, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 4-10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.Özet kitabı s.232.
- C.Polat, S.Gülce İz, M.Döşkaya, H.Can, A.Caner, A.Değirmenci, E.Balcan, Y.Gürüz. (2011). “Toksoplasma gondii Ankara ve Ege Suşlarından Elde Edilen Eriyik Protein Aşılarının BALB/c Farelerde Uyardığı İmmun Yanıt” Poster, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 4-10 Eylül 2011, Kars, Türkiye Özet kitabı s.214.
- C. Polat, S. Gülce İz, M. Döşkaya, H. Can, A. Caner, A. Değirmenci, E. Balcan, Y. Gürüz. (2010). “Türkiye’de İzole Edilen İki Farklı Toxoplasma gondii Suşundan Üretilen Adjuvante Eriyik Protein Aşılarının Uyardığı İmmun Yanıtın Karşılaştırılması” Sözlü Bildiri, 34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özet kitabı s. 211.
- H. Can, A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, S. Karaçalı, C. Polat, Y. Gürüz, A. Üner. (2010). “İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Doku, Kan ve Vücut Sıvılarında Pneumocystis carinii’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi” Poster, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, Denizli, Özet kitabı s. 998.
- M. Döşkaya, A. Caner, D. Ajzenberg, A. Değirmenci, M.L. Darde, H. Can, D. Dirim Erdoğan, M. Korkmaz, A. Üner, C. Güngör, K. Altıntaş, Y. Gürüz. (2010). “Türkiye’de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrosatellit Genotiplendirilmesi” Poster, Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, 17-20 Mart 2010, İzmir, Özet Kitabı s. 51.
- N. Turgay, H. Can, A. Şimşek, S. Özensoy, A. Yolasığmaz. (2009). “Cyclosporiasis ve Cryptosporidiosis Enfeksiyonlarının 6 Yıllık Dönemde İzmir ve Çevresinde GİS Şikâyetleri Olan Hastalarda Mevsimsel Dağılımı” Sözlü bildiri, 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım 2009, Adana. Özet kitabı no: S-16, s: 208.
- M. Döşkaya, A. Caner, D. Ajzenberg, A. Değirmenci, M.L. Darde, H. Can, D. Dirim Erdoğan, M. Korkmaz, A. Üner, C. Güngör, K. Altıntaş, Y. Gürüz. (2009). Türkiye’de Saptanan Toxoplasma gondii İsolatlarının Genotiplendirilmesi. Sözlü sunum, 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana, Özet kitabı s. 211.
- A. Değirmenci, M. Döşkaya, A. Caner, K. Gül, Ş. Nergis, H. Can, Y. Gürüz. (2009). “Diyarbakır’da Plasmodium vivax Alt Türlerinin Gösterilmesi” Poster, 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana, Özet kitabı s. 270-271.
- H. Can, A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, S. Karaçalı, Y. Gürüz, A. Üner. (2009). “İmmun Sistemi Baskılanmış Ratlarda Pneumocystis Pnömonisinin Etkeni Pneumocystis carinii’nin Mikroskobik Olarak Gösterilmesi” Poster, 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana, Özet kitabı s. 283-284.
- A. Caner, M. Döşkaya, A. Değirmenci, H. Can, Ş. Baykan, A. Üner, G. Başdemir, U. Zeybek, Y. Gürüz. (2007). Trichinellosisin Enteral ve Parenteral Dönemlerinde Artemisia vulgaris ve Artemisia absinthium’un Etkinliğinin Gösterilmesi. Sözlü bildiri, 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp, Özet kitabı s. 159-160.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 71 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (73 adet)- 2018, Maia C., Dantas-Torres F., Campino L. (2018) Parasite Biology: The Reservoir Hosts. In: Bruschi F., Gradoni L. (eds) The Leishmaniases: Old Neglected Tropical Diseases. Springer, Cham. Doi: 10.1007/978-3-319-72386-0_4.
- 2018, Picchio MS, Sánchez VR, Arcon N, Soto AS, Perrone Sibilia M, Aldirico MLA, Urrutia M, Moretta R, Fenoy IM, Goldman A, Martin V. (2018).Vaccine potential of antigen cocktails composed of recombinant Toxoplasma gondii TgPI-1, ROP2 and GRA4 proteins against chronic toxoplasmosis in C3H mice. Exp Parasitol. Doi: 10.1016/j.exppara.2018.01.006.
- 2018, Pennisia MG, Persichetti MF. (2018). Feline leishmaniosis: Is the cat a small dog? Veterinary Parasitology. Doi:10.1016/j.vetpar.2018.01.012.
- 2018, Jokelainen P, Murat JB, Nielsen HV. (2018).Direct genetic characterization of Toxoplasma gondii from clinical samples from Denmark: not only genotypes II and III. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Doi: 10.1007/s10096-017-3152-z.
- 2018, Di Mattia D, Fondevila D, Abramo F, Fondati A. (2018). A retrospective histopathological, immunohistochemical and molecular study of thepresence of Leishmania spp. in the skin of cats with head and neck ulcerative dermatitis. Vet Dermatol. DOI: 10.1111/vde.12535.
- 2018, Omrania HS, Chemkhia J, Milia AF, Ben Aouna YS, Hadj Alia IB, Guizania I, Guerbouj S. (2018). Paraechinus aethiopicus (Ehrenberg 1832) and Atelerix algirus (Lereboullet 1842) hedgehogs: Possible reservoirs of endemic leishmaniases in Tunisia. Infection, Genetics and Evolution. Doi:10.1016/j.meegid.2018.05.029.
- 2018, Beshay EVN. (2018). Therapeutic efficacy of Artemisia absinthium against Hymenolepis nana: in vitro and in vivo studies in comparison with the anthelmintic praziquantel. J Helminthol. Doi: 10.1017/S0022149X17000529.
- 2017, Maria Flaminia Persichetti, Laia Solano-Gallego, Angela Vullo, Marisa Masucci, Pierre Marty, Pascal Delaunay, Fabrizio Vitale and Maria Grazia Pennisi. (2017). Diagnostic performance of ELISA, IFAT and Western blot for the detection of anti-Leishmania infantum antibodies in cats using a Bayesian analysis without a gold standard. Parasites & Vectors. DOI: 10.1186/s13071-017-2046-3.
- 2017, Mehdi Mohebalia, Abdolali Malmasic, Mahya Khodabakhshc, Zabihollah Zareid, Behnaz Akhoundia, Homa Hajjarana, Amrollah Azarmd. (2017). Feline leishmaniosis due to Leishmania infantum in Northwest Iran: The role of cats in endemic areas of visceral leishmaniosis. Veterinary Parasitology. http://dx.doi.org/10.1016/j.vprsr.2017.03.010.
- 2017, Bela Armand, Kavous Solhjoo, Manoochehr Shabani Kordshooli, Mohammad Hasan Davami,Morteza Pourahmad and Vahideh Orfaee. (2017). Toxoplasma gondii Type I, predominant genotype isolated from sheep in South of Iran. Veterinary World, 10.14202/vetworld.2017.386-392.
- 2017, Mubashir Hussain, Naveed Iqbal Raja, Abida Akram, Anam Iftikhar, Danish Ashfaq, Farhat Yasmeen, Roomina Mazhar, Muhammad Imran, Muhammad Iqbal. (2017). A status review on the pharmacological implications of Artemisia absinthium: A critically endangered plant. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. Doi: 10.12980/apjtd.7.2017D6-385
- 2017, Sibel YASA DURU, Oğuz KUL, Cahit BABÜR, Ahmet DENİZ, Zeynep PEKCAN, İlknur PİR YAĞCI. (2017). Kedilerde toksoplazmoz tanısında seroloji, sitoloji ve polimeraz zincir reaksiyonunun tanısal değerlerinin araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 64: 199-203.
- 2017, Chaichan P, Mercier A, Galal L, Mahittikorn A, Ariey F, Morand S, Boumédiène F, Udonsom R, Hamidovic A, Murat JB, Sukthana Y, Dardé ML. (2017). Geographical distribution of Toxoplasma gondii genotypes in Asia: A link with neighboring continents. Infect Genet Evol. Doi: 10.1016/j.meegid.2017.06.002.
- 2017, Mohamed Z., Hajissa K. Effective Diagnostic Marker for Serodiagnosis of Toxoplasma gondii Infection: New Developments and Perspectives. Published by Intech, DOI: 10.5772/67907
- 2017, Chaney SB, Marsh AE, Lewis S, Carman M, Howe DK, Saville WJ, Reed SM. (2017). Sarcocystis neurona manipulation using culture-derived merozoites for bradyzoite and sporocyst production. Vet Parasitol. Doi: 10.1016/j.vetpar.2017.03.013.
- 2017, Blake DP, Pastor-Fernández I, Nolan MJ, Tomley FM. (2017). Recombinant anticoccidial vaccines - a cup half full? Infect Genet Evol. 2017 Oct 7;55:358-365. doi: 10.1016/j.meegid.2017.10.009.
- 2017, Alves-Martin MF, Paixão MS, da Silva DT, da Silva Tenório M, Alves ML, Starke-Buzetti WA, Pereira VBR, Lucheis SB. (2017). Detection of Leishmania spp. using parasitological, serological and molecular assays in asymptomatic and sick cats from an endemic area of visceral leishmaniosis in Brazil. Doi: 10.12980/apjtd.7.2017D7-100.
- 2017, Roikoa MS, LaFavers K, Lelanda D, Arrizabalaga G. (2017). Toxoplasma gondii-positive human sera recognise intracellular tachyzoites and bradyzoites with diverse patterns of immunoreactivity. International Journal for Parasitology. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2017.08.016.
- 2017, Muflikhah ND, Artama WT. (2017). AN EVALUATION STUDY OF ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) USING RECOMBINANT PROTEIN GRA1 FOR DETECTION OF IGG ANTIBODIES AGAINTS TOXOPLASMA GONDII INFECTIONS. Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease. http://dx.doi.org/10.20473/ijtid.v6i5.5903.
- 2017, Jokelainen P, Murat JB, Nielsen HV. (2017). Direct genetic characterization of Toxoplasma gondii from clinical samples from Denmark: not only genotypes II and III. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Doi: 10.1007/s10096-017-3152-z.
- 2017, Renuga G., Latha Brindha P. (2017). CHEMOTHERAPEUTIC EFFICIENCY OF SAPONIN EXTRACTED FROM ARTEMISIA PALLENS WALLS WITH REFERENCE TO DALTON’S LYMPHOMA ASCITES TUMOR MODEL. WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES. DOI: 10.20959/wjpps201712-10614.
- 2016, Abou Rayia DM, Saad AE, Ashour DS, Oreiby RM. (2016). Implication of artemisinin nematocidal activity on experimental trichinellosis: in vitro and in vivo studies. Parasitol Int. Doi: 10.1016/j.parint.2016.11.012.
- 2016, Zhao M, Liu Y, Liu K, Wan K, Lv Z, Tu S, Liao Y, Ma L. (2016). Genetic Diversity and Drug Resistance of 133 Mycobacterium tuberculosis Isolates from Jiangxi Province, China. Mol Biol 5:157.
- 2016, H. Kargar Jahromi, H. Abedi, N. Sadeghi, A. Sepidkar, S. Zar.(2016).CHRONIC EFFECTS OF HYDRO-ALCOHOLIC ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT ON THE LIVER ENZYMES AND TISSUE CHANGES OF ADULT MAL RAT. J Fundam Appl Sci. 8(2S), 1072-1083.
- 2016, Yu Liang, JinQing Chen, Yu Meng, FengCai Zou, JunJie Hu and GW Esch. (2016). OCCURRENCE AND GENETIC CHARACTERIZATION OF GRA6 AND SAG2 FROM TOXOPLASMA GONDII OOCYSTS IN CAT FECES, KUNMING, CHINA.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 47 (6): 1134-1142
- 2016, Zheng Y, He R, He M, Gu X, Wang T, Lai W, Peng X, Yang G. (2016). Characterization of Sarcoptes scabiei cofilin gene and assessment of recombinant cofilin protein as an antigen in indirect-ELISA for diagnosis. BMC Infect Dis. 22;16(1):21.
- 2016, Gedik Y., Gülçe-İz S., Can H., Değirmenci-Döşkaya A., Deliloğlu-Gürhan S.İ., Gürüz Y., Döşkaya M. (2015).Immunogenic multistage recombinant protein vaccine confers partial protection against experimental toxoplasmosis mimicking natural infection in murine model, Trials in Vaccinology, 5:15-23.
- 2016, Rico-Torres CP, Vargas-Villavicencio JA, Correa D. (2016). Is Toxoplasma gondii type related to clinical outcome in human congenital infection? Systematic and critical review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. DOI 10.1007/s10096-016-2656-2.
- 2016, E. Rakhshandehroo, M. Asadpour, S. H. Malekpour, A. Jafar. (2016). The anthelmintic effects of five plant extracts on the viabilityof Parascaris equorum larvae. Equine Veterinary Journal. Doi: 10.1111/eve.12676.
- 2016, Mohammad Ali, Bilal Haider Abbasi, Nisar Ahmada, Haji Khan, Gul Shad Ali. (2016). Strategies to enhance biologically active-secondary metabolites in cell cultures of Artemisia – current trends. Critical Reviews in Biotechnology. Doi: 10.1080/07388551.2016.1261082.
- 2015, Toxoplasmosis and epilepsy--systematic review and meta-analysis, Ngoungou EB, Bhalla D, Nzoghe A, Dardé ML, Preux PM., PLoS Negl Trop Dis.19;9(2):e0003525. doi: 10.1371/journal.pntd.0003525.
- 2015, A REVIEW ON HISTORY, CONTROVERSY, TRADITIONAL USE, ETHNOBOTANY,PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY OF ARTEMISIA ABSINTHIUM LINN, Busineni Jayasimha Goud, Dwarakanath.V, B.K.Chikka Swamy, International Journal of Advanced Research
- 2015, Optimization of the cryopreservation of biological resources, Toxoplasma gondii tachyzoites, using flow cytometry, Alexandre Mzabi, Sandie Escotte-Binet, Richard Le Naour, Naïma Ortis, Sandra Audonnet, Marie-Laure Dardé, Dominique Aubert, Isabelle Villena, Cryobiology 09/2015; DOI:10.1016/j.cryobiol.2015.09.002
- 2015, Identification of Toxoplasma gondii antigens associated with different types of infection by serum antibody profiling, Jiin Felgner,Silvia Juarez,Chris Hung,Li Liang,Aarti Jain,Mert Döşkaya,Philip L Felgner,Ayşe Caner,Yüksel Gürüz,D Huw Davies,Parasitology 01/2015; 142(06):1-12. DOI:10.1017/S0031182014001978
- 2015, Toxoplasmosis and Epilepsy — Systematic Review and Meta Analysis, Edgard B. Ngoungou, Devender Bhalla, Amandine Nzoghe, Marie-Laure Dardé, Pierre-Marie Preux, DOI: 10.1371/journal.pntd.0003525
- 2015, Strain hypothesis of Toxoplasma gondii infection on the outcome of human diseases, J. Xiao and R. H. Yolken, Acta Physiol 2015, 213, 828–845
- 2015, A survey study on gastrointestinal parasites of stray cats in Azarshahr, (East Azerbaijan province, Iran), Nasser Hajipour , Aabbas Imani Baran, Mohammad Yakhchali, Seyed Mehdi Banan Khojasteh, Farzam Sheikhzade Hesari, Bijan Esmaeilnejad, Jafar Arjmand, 10.1007/s12639-015-0663-3
- 2015, Some popular medicinal plants and diseases of the Upper Palaeolithic in Western Georgia, Inga Martkoplishvilia,Eliso Kvavadzeb, doi:10.1016/j.jep.2015.03.003
- 2015, Selective nematocidal effects of essential oils from two cultivated Artemisia absinthium populations, García-Rodríguez, Juan José / Andrés, María-Fé / Ibañez-Escribano, Alexandra et al., DOI: 10.1515/znc-2015-0109
- 2015, Santana SS, Gebrim LC, Carvalho FR, Barros HS, Barros PC, Pajuaba AC, Messina V, Possenti A, Cherchi S, Reiche EM, Navarro IT, Garcia JL, Pozio E, Mineo TW, Spano F, Mineo JR., (2015). CCp5A Protein from Toxoplasma gondii as a Serological Marker of Oocyst-driven Infections in Humans and Domestic Animals. Front Microbiol. 24;6:1305.
- 2015, Arshi A, Mahmoudi E, Jami MS, Doosti A., (2015) Detection of Toxoplasma gondii from Native Cattle in Southwest of Iran. Animal and Veterinary Sciences. 3(4): 102-105.
- 2015, Attia RA, Mahmoud AE, Farrag HM, Makboul R, Mohamed ME, Ibraheim Z.(2015).Effect of myrrh and thyme on Trichinella spiralisenteral and parenteral phases with inducible nitric oxide expression in mice.Mem Inst Oswaldo Cruz. 110(8):1035-41.
- 2014, Marković M, Ivović V, Stajner T, Djokić V, Klun I, Bobić B, Nikolić A, Djurković-Djaković O., (2014). Evidence for genetic diversity of Toxoplasma gondii in selected intermediate hosts in Serbia. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2014,37(3):173-9.
- 2014, Aksoy U, Marangi M, Papini R, Ozkoc S, Bayram Delibas S, Giangaspero A., (2014). Detection of Toxoplasma gondii and Cyclospora cayetanensis in Mytilus galloprovincialis from Izmir Province coast (Turkey) by Real Time PCR/High-Resolution Melting analysis (HRM). Food Microbiol. 2014 Dec;44:128-35. doi: 10.1016/j.fm.2014.05.012. Epub 2014 Jun 2.
- 2014, Sepúlveda-Arias JC, Gómez-Marin JE, Bobić B, Naranjo-Galvis CA, Djurković-Djaković O. (2014). Toxoplasmosis as a travel risk.Travel Med Infect Dis. 2014 Nov-Dec;12(6 Pt A):592-601. doi: 10.1016/j.tmaid.2014.05.007. Epub 2014 Jun 7.
- 2014, Can H., Döşkaya M., Ajzenberg D., Özdemir H.G., Caner A., Gülce İz S., Değirmenci Döşkaya A., Atalay E., Çetinkaya Ç., Ürgen S., Karaçalı S., Ün C., Dardé M.L., Gürüz Y.,(2014). Genetic characterization of Toxoplasma gondii isolates and toxoplasmosis seroprevalence in stray cats of İzmir, Turkey. PLoS ONE,15;9(8):e104930.
- 2014, Mayer M, Vogl CR, Amorena M, Hamburger M, Walkenhorst M.(2014).Treatment of organic livestock with medicinal plants: a systematic review of European ethnoveterinary research. Forsch Komplementmed. 2014;21(6):375-86. doi: 10.1159/000370216. Epub 2014 Dec 12.
- 2014, Anti-inflammatory and Analgesic Activities of Artemisia absinthium and Chemical Composition of its Essential Oil, Amrollahi Hadi, Nazari Hossein, Parvini Shirin, Nazari Najmeh, Mohammadi Abolfazl,Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 24(2),38, 237-244
- 2013, Viper venom induced inflammation with Montivipera xanthina (Gray, 1849) and the anti-snake venom activities of Artemisia absinthium L. in rat. Nalbantsoy, A, Erel, SB, Koksal, C, Gocmen, B, Yildiz, MZ, Yavasoglu, NUK. (2013). Toxicon. 2013, 65:34- 40
- 2013, The effect of multi-component herbal remedy PERVIVO on cellular immunity and tumor angiogenesis in mice. Balan, BJ, Stankiewicz, W, Skopinska-Rozewska, E, Zdanowski, R, Kocik, J, Lewicki, S, Sokolnicka, I, Nowakowska, J, Rogala, E, Skopinski, P. (2013). Central European Journal Of Immunology. 2013, 38: 54- 61
- 2013, Zhu, L., Dai, J.L., Yang, L., Qiu, J., (2013). In vitro ovicidal and larvicidal activity of the essential oil of Artemisia lancea against Haemonchus contortus (Strongylida), Vet Parasitol., 2013, 1; 195(1-2):112-7.
- 2013, Joshi, R.K., (2013). Volatile composition and antimicrobial activity of the essential oil of Artemisia absinthium growing in Western Ghats region of North West Karnataka, India, Pharm Biol., 2013; 51(7):888-92.
- 2013, Skopinski, P., Balan, B. J., Kocik, J., et al., (2013). Inhibitory Effect of Herbal Remedy PERVIVO and Anti-Inflammatory Drug Sulindac on L-1 Sarcoma Tumor Growth and Tumor Angiogenesis in Balb/c Mice, Mediators of Inflammation, DOI: 10.1155/2013/289789.
- 2013, The effect of multi-component herbal remedy PERVIVO on cellular immunity and tumor angiogenesis in mice,BARBARA J. BAŁAN, WANDA STANKIEWICZ, EWA SKOPIŃSKA-RÓŻEWSKA, ROBERT ZDANOWSKI, JANUSZ KOCIK et al., DOI:10.5114/ceji.2013.34358
- 2013, Phytochemical and ethnopharmacological perspective of Afsantin (Artemisia absinthium Linn.),Shaikh Nikhat, Sufiyan Ahmad, Jamal Akhtar and Shakir Jamil, Annals of Phytomedicine 2(2): 105-109, 201
- 2012, In vitro antimicrobial activity on clinical microbial strains and antioxidant properties of Artemisia parviflora. Ahameethunisa, Abdul R.; Hopper, Waheeta Source. (2012). Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials Volume: 11 Article Number: 30 DOI: 10.1186/1476-0711-11-30
- 2012, Efficacy of Lasia spinosa leaf extract in treating mice infected with Trichinella spiralis. Yadav, AK; Temjenmongla. (2012). Parasitology Research, Volume:110 Issue:1 Pages: 493-498
- 2012, Parasitic Helminths of Humans and Animals: Health Impact and Control, Gabriela Hrckova, Samuel Velebny, Pharmacological Potential of Selected Natural Compounds in the Control of Parasitic Diseases, 10.1007/978-3-7091-1325-7_2
- 2011, Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Nor-Yauyos, a part of the Landscape Reserve Nor-Yauyos-Cochas, Peru. Rehecho Sheyla; Uriarte-Pueyo Inigo; Calvo Javier; et al.JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Volume: 133 Issue:1 Pages:75-85
- 2011, Effects of artemisinin and Artemisia extracts on Haemonchus contortus in gerbils (Meriones unguiculatus).Squires Jill M.; Ferreira Jorge F. S.; Lindsay David S.; et al.VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 175 Issue:1-2 Pages: 103-108
- 2011, Organic parasite control for poultry and rabbits in British Columbia, Canada. Lans Cheryl; Turner Nancy. JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE Volume: 7 Article Number: 21
- 2011, In vitro antioxidant and radical-scavenging capacities of Citrullus colocynthes (L) and Artemisia absinthium extracts using promethazine hydrochloride radical cation and contemporary assays.Asghar M. Nadeem; Khan I. Ullah; Bano N. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume:17 Issue:5 Pages:481-494
- 2011, Comparative chemistry and insect antifeedant action of traditional (Clevenger and Soxhlet) and supercritical extracts (CO(2)) of two cultivated wormwood (Artemisia absinthium L.) populations.Martin Luis; Julio Luis F.; Burillo Jesus; et al.INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Volume:34 Issue:3 Pages:1615-1621
- 2011, In vitro trematocidal effects of crude alcoholic extracts of Artemisia annua, A. absinthium, Asimina triloba, and Fumaria officinalis. Ferreira, JFS (Ferreira, Jorge F. S.); Peaden, P (Peaden, Paul); Keiser, J (Keiser, Jennifer).PARASITOLOGY RESEARCH.
- 2011, Anthelmintic activity of the white wormwood, Artemisia herba-alba against Heterakis gallinarum infecting turkey poults. Seddiek, SA (Seddiek, Shaker A.); Ali, MM (Ali, Mohamed M.); Khater, HF (Khater, Hanem F.); El-Shorbagy, MM (El-Shorbagy, Mohamed M.).JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH.
- 2011, Antiparasitic Efficiency of Artemisia absinthium on Toxocara cati in Naturally Infected Cats, Kader Yıldız,Mehmet Başalan,Özkan Duru,Sami Gökpınar, Türkiye Parazitoloji Dergisi,35: 10-4
- 2011, Antimicrobial Effect of Artemisia Vulgaris Essential Oil.Bhoj Raj Singh, Vidya Singh, Raj Karan Singh, Saroj Toppo, Nazrul Haque and N. Ebibeni.Natural Products:An Indian Journal, ManuscriptInformation of: Na274010515
- 2010, In vivo hepatoprotective activity of the aqueous extract of Artemisia absinthium L. against chemically and immunologically induced liver injuries in mice. Amat Nurmuhammat; Upur Halmurat; Blazekovic Biljana JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Volume:131 Issue:2 Pages:478-484
- 2010, Comparison of Two Antigens for Diagnosis of Trichinellosis in Pigs,Soad E. Hassan, FaragalLa M. E-Moghazy and Nagwa I. Toaleb, World Applied Sciences Journal 8 (4): 457-461
- 2010, Phytochemical and pharmacological potential of Artemisia absinthium Linn. and Artemisia asiatica Nakai : A Review, Kundan Bora, Journal of Pharmacy Research 01/2010; Source: DOAJ
- 2010, The quality of selected local and international homoeopathic mother tinctures according to thin layer chromatographic (tlc) analysis, Scheepmaker Mande
- 2009, In vitro effects of resveratrol on Trichinella spiralis.Ozkoc Soykan; Tuncay Sema; Delibas Songul Bayram; et al.PARASITOLOGY RESEARCH Volume:105 Issue:4 Pages: 1139-1143
- 2009, Artemisia Species in Small Ruminant Production: their Potential Antioxidant and Anthelmintic Effects.Jorge F.S. Ferreira.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2018, 2018 TIP 009, Serbest Dolaşan Kümes Hayvanlarından İzole Edilen Toxoplasma Gondii Suşlarının Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması Ve Toksoplazmozis Seroprevalansı (Devam ediyor)
- 2017, 2016 TIP 082, Meme Kanserine Karşı Anti Apoptotik DNA Aşısı Tabanlı İmmünterapi Modeli Geliştirilmesi (Devam ediyor)
- 2016, 2016 TIP 042, Sokak Kedilerinde Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Akut Toksoplazmozis Takibi (Devam ediyor)
- 2014, 2014 TIP 073, Doğal hayatta saptanan Toxoplasma gondii suşlarının izolasyonu ve mikrosatellit genotiplendirilmesi (Devam Ediyor)
- 2013, 2013 TIP 050, İmmun Sistemi Baskılanmış Hastalarda Fırsatçı Parazitlerin Multipleks Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Eş Zamanlı Tanısı
- 2013, 2013 TIP 099, İzmir İli Sokak Kedilerinde Leishmania spp. Varlığının Moleküler ve Serolojik Yöntemlerle Araştırılması
- 2011, 2011 TIP 34, Türkiye’de saptanan Toxoplasma gondii suşlarının tanı amaçlı izolasyonu ve mikrosatellit genotiplendirilmesi
- 2010, TÜBİTAK SBAG 110S200, Toxoplasmosise Karşı Adjuvante Multivalan Rekombinant Protein Aşısının Oluşturulması
- 2009, 2009 TIP 048, İmmun sistemi baskılanmış ratlarda Pneumocystis pnömonisinin etkeni Pneumocystis carinii’nin mikroskobik ve moleküler tekniklerle gösterilmesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Aşı Bilimi Derneği
- Moleküler Biyoloji Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2011, TÜBİTAK Araştırmacı Proje Bursu
Kazandığı Ödüller (8 adet)- 2018, “Toxoplasma gondii’ye Karşı Adjuvante 6-Valantlı Rekombinant Protein Aşısının Geliştirilmesi ve Lethal Toksoplazmozise Karşı Oluşturduğu Koruyucu İmmun Yanıtın Belirlenmesi” başlıklı çalışma 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresinde Birincilik ödülü
- 2017, “Yaban kuşlarının kornea örneklerinden ilk defa izole edilen Acanthamoeba suşlarının genotiplendirilmesi: Acanthamoeba keratiti yaban kuşlarını av haline mi getiriyor?” başlıklı çalışma 20. Ulusal Parazitoloji Kongresinde Poster Üçüncülük ödülü
- 2016, “Genetic Characterization of Toxoplasma gondii strains isolated from birds of prey” başlıklı çalışma International Symposium on Parasitic Zoonoses, kongresinde Poster Üçüncülük ödülü
- 2016, "Multiplex Detection of Six Opportunistic Parasites using Real Time PCR in One Reaction” başlıklı çalışma International Symposium on Parasitic Zoonoses, kongresinde Poster Birincilik ödülü
- 2015, Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Buluş Bildiri Ödülü
- 2015, "Toxoplazmozise Karşı Geliştirilen Adjuvante 6-Valantlı Rekombinant Protein Aşısının Oluşturduğu İmmun Yanıt ve Korunmanın Belirlenmesi”, 2015, Aşı Bilimi Kongresinde Poster Birincilik ödülü
- 2014, AreGE3 – ArGe ve Teknoloji Günleri toplantısında Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Teşekkür Belgesi
- 2013, “Dışkı örneklerinde Strongyloides stercoralis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı” başlıklı çalışma 18. Ulusal Parazitoloji Kongresinde Poster Birincilik ödülü
Patentler (1 adet)- 2014, 2014/11565, Kurutulmuş meyve ve sebzelerde H2O2 (hidrojen peroksit) tayini, Değerlendirme Aşamasında